slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) ‏ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) ‏

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) ‏ - PowerPoint PPT Presentation

clayton-bowers
95 Views
Download Presentation

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) ‏

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)‏ • Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Kaliszu • ID grupy: 98/73_MF_G2 • Kompetencja: Matematyka, Fizyka • Temat projektowy: Gęstość • Semestr/rok szkolny: 2009/2010

 2. CO TO GĘSTOŚĆ? • Gęstością nazywamy masę jednego metra sześciennego substancji. • Gęstość oznacza się grecką literą  (czytaj: „ro”) lub literą „d”. • Jednostką gęstości w układzie SI jest 1kg/m3, jednak w praktyce laboratoryjnej gęstość często wyraża się w g/cm3.

 3. WZÓR NA GĘSTOŚĆ

 4. GĘSTOŚĆ RÓŻNYCH SUBSTANCJI • Gazy w warunkach normalnych mają małe gęstości. Wiąże się to z ich budową cząsteczkową. Cząsteczki ciał stałych i cieczy znajdują się blisko siebie, a w gazach są od siebie bardzo oddalone. W gazach na daną objętość przypada znacznie mniej cząsteczek niż na taką samą objętość w cieczy o w ciele stałym.

 5. RODZAJ SUBSTANCJI GĘSTOŚĆ (kg/m3)‏ GĘSTOŚĆ (g/cm3)‏ wodór 0,09 0,09 * 10-3 azot 1,25 1,25 * 10-3 hel 0,18 0,18 * 10-3 tlen 1,43 1,43 * 10-3 GĘSTOŚĆ NIEKTÓRYCH GAZÓW

 6. RODZAJ SUBSTANCJI GĘSTOŚĆ (kg/m3)‏ GĘSTOŚĆ (g/cm3)‏ woda 998 0,998 rtęć 13500 13,5 benzyna 700 0,70 nafta 800 0,80 GĘSTOŚĆ NIEKTÓRYCH CIECZY

 7. GĘSTOŚĆ NIEKTÓRYCH CIAŁ STAŁYCH RODZAJ SUBSTANCJI GĘSTOŚĆ (kg/m3)‏ GĘSTOŚĆ (g/cm3)‏ platyna 21410 21,41 złoto 19300 19,30 srebro 10500 10,50 węgiel (grafit)‏ 2250 2,25

 8. WYZNACZENIE GĘSTOŚCI CIAŁA STAŁEGO O REGULARNEJ BUDOWIE: Oblicz objętość ciała Zważ masę ciała Podziel masę przez objętość

 9. WYZNACZANIE GĘSTOŚCI SUBSTANCJI O REGULARNEJ BUDOWIE

 10. WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁA STAŁEGO O NIEREGULARNEJ BUDOWIE: Zważ masę ciała Napełnij do pewnego poziomu naczynie miarowe cieczą. Odczytaj i zapamiętaj objętość cieczy Włóż ciało do naczynia miarowego i ponowni odczytaj objętość cieczy Odejmij wartość pomiarów cieczy od siebie Podziel masę ciała przez różnicę objętości cieczy

 11. WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁA STAŁEGO O NIEREGULARNEJ BUDOWIE:

 12. WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIECZY: Zważ masę naczynia Zważ masę naczynia z cieczą Odejmij masę naczynia z cieczą od masy naczynia Przelej ciecz do naczynia miarowego Odczytaj objętość cieczy Podziel masę cieczy przez jej objętość

 13. Archimedes Archimedes (ok.287-212r.p.n.e.) był greckim filozofem przyrody i matematykiem, który urodził się i zmarł w Syrakuzach. Na jego temat powstało wiele ciekawych anegdot i legend. Jego odkrycia to: -prawo Archimedesa -aksjomat Archimedesa -zasada dźwigni -prawa równi pochyłej -środek ciężkości i sposoby jego wyznaczania dla prostych figur -pojęcie siły -przybliżona wartość liczy pi. Archimedes napisał również wiele dzieł, w których wprowadził nowe definicje, wzory i teorie. Skonstruował też bardzo dużo wynalazków przydatnych w codziennym życiu, są to: -śruba Archimedesa -przenośnik ślimakowy -zegar wodny -organy wodne -machiny obronne -udoskonalił wielokrążek i zastosował go do wodowania statków. Jednak najważniejszym odkryciem Archimedesa było prawo siły wyporu. Brzmi ono następująco: ,,Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana ku górze, a jej wartość jest równa ciężarowi wypartej cieczy."

 14. PROJEKT MASZYNY

 15. ZADANIA Zadanie 1 Oblicz gęstość pewnego ciała, wiedząc, że jego masa wynosi 36 kg, a objętość 6 m3. Wynik podaj w kg/m3 oraz w g/cm3. Dane: Szukane: m= 36kg d=? V=6 m3 Rozwiązanie: d=36kg : 6 m3 = 6 kg/m3

 16. ZADANIA Zadanie 2 Korzystając z tabelki i podanych informacji oblicz: a) objętość sztabki srebra o masie 100 kg. b) masę drewna o objętości 3000 m3 c) masę cukru w paczce o objętości 15 cm3 d) objętość rtęci w termometrze o masie 100 g

 17. RODZAJ SUBSTANCJI GĘSTOŚĆ (kg/m3)‏ rtęć 13 500 srebro 10 490 drewno 400 - 900 cukier 1 520 woda 998

 18. Zadania Zadanie 2 a) V = m/d | V = 100 kg : 10490 kg/ m3 = 0,00953 m3 b) m = d * V | m = 400 kg/m3 * 3000 m3 = 1200000 kg c) m = d * V | m = 0,000015 m3 * 1520 kg/m3 = 0,0228 kg d) V= m/d | V = 0,1 kg : 13500 kg/m3 = 0,00007441 m3

 19. ZADANIA Zadanie 3 Uczniowie w klasie dokonali następujących pomiarów dotyczących znalezionego kamienia: Położyli kamień na wadze – wskazanie wagi to 300 g Wlali wodę do naczynia z miarką – wskazanie 170 cm3 Do wody włożyli kamień – wskazanie 320 cm3. Dokonaj odpowiednich obliczeń i podaj gęstość kamienia.

 20. Zadania Zadanie 3 Dane: Szukane: m = 300 g d= ? V = 320 cm3 – 170 cm3 = 150 cm3 d = m/V Rozwiązanie: d = 300g : 150 cm3 = 2g/cm3

 21. CIEKAWOSTKI • Średnia gęstość Ziemi wynosi 5,52 g/cm3. Gęstość jądra Ziemi waha się pomiędzy 9,60g/cm3, a 18,50g/cm3. W miarę przesuwania się ku skorupie ziemskiej gęstość maleje. • Średnia gęstość Słońca wynosi tylko 1,41g/cm3, ale jego gęstość we wnętrzu Słońca sięga 100 000g/cm3. • Na Ziemi spośród metali największą gęstość ma platyna – około 21g/cm3.