slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kumppanuuden lähtökohdat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kumppanuuden lähtökohdat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kumppanuuden lähtökohdat - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

VANHEMMAT KUMPPANEINA ILTAPÄIVÄ- JA KERHOTOIMINNASSA Opetushallituksen aamu- ja iltapäivä- ja kerhotoiminnan Uudenmaan kehittämisverkoston työkokous 3.3.2011. Kumppanuuden lähtökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena tukea kodin ja koulun kasvatustyötä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kumppanuuden lähtökohdat' - clay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VANHEMMAT KUMPPANEINA ILTAPÄIVÄ- JA KERHOTOIMINNASSAOpetushallituksen aamu- ja iltapäivä- ja kerhotoiminnan Uudenmaan kehittämisverkoston työkokous 3.3.2011

Tuija Metso

kumppanuuden l ht kohdat
Kumppanuuden lähtökohdat
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 • Perheiden näkökulmasta tärkeää, että koululaisen päivää suunnitellaan kokonaisuutena
 • Keskiössä lapsi – lapsi jakaa lapsuuttaan kodin, koulun, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan välillä. Kasvatus-kumppanuutta näiden tahojen välillä tarvitaan.
kasvatuskumppanuus
Kasvatuskumppanuus
 • Henkilöstön ja vanhempien tietoista sitoutumista ja toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi
 • Vanhempien ja henkilöstön tasavertaista vuorovaikutusta
kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet
Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet
 • Kuuleminen
 • Toisten kunnioittaminen
 • Keskinäinen luottamus
 • Tasavertaisuus ja dialogisuuteen perustuva vuorovaikutus
mit uutta kasvatuskumppanuus tuo yhteisty h n
Mitä uutta kasvatuskumppanuus tuo yhteistyöhön?
 • Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten tiedot ja kokemukset
 • Yksipuolisesta asiantuntijuudesta jaettuun asiantuntijuuteen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen lapsesta
 • Tiedottamisen kulttuurista dialogisuuteen (vuoropuheluun)
kasvatuskumppanuus kunnan tasolla
Kasvatuskumppanuus kunnan tasolla
 • Vanhempien mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin - miten osallisuus järjestetty?
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma – mitä yhteisiä linjauksia kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvitaan?
kasvatuskumppanuus aamu ja iltap iv toiminnan ja kerhojen tasolla
Kasvatuskumppanuus aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhojen tasolla
 • Vanhempainillat, avoimet ovet, yhteiset juhlat ja tapahtumat jne.
 • Viestintä: tiedonkulku koteihin, tiedonkulun kaksisuuntaisuus
 • Kumppanuutta vahvistavat:
  • avoin ja vanhemmat tervetulleeksi toivottava toimintakulttuuri
  • positiivinen ja voimavaralähtöinen asennoituminen
  • myönteisesti liikkeelle lähtenyt yhteistyö
kasvatuskumppanuus lapsen tasolla
Kasvatuskumppanuus lapsen tasolla
 • Päivittäiset kohtaamiset hakutilanteissa, muut lasta koskevat keskustelut ja tiedonvaihto
 • Kumppanuutta vahvistavat: myönteisesti liikkeelle lähtenyt yhteistyö, vanhemmat saavat riittävästi tietoa ja tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi
 • Erityistä tukea tarvitsevat lapset: kodin, koulun, oppilashuollon, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan välinen yhteistyö ja tiedonkulku
vanhempien n kemyksi aamu ja iltap iv toiminnasta
Vanhempien näkemyksiä aamu- ja iltapäivätoiminnasta
 • Opetushallituksen arviointikyselyssä (2008) vanhemmat antoivat aamu- ja iltapäivä-toiminnan arvosanaksi keskimäärin 8,46
 • Vanhempien mukaan toiminnan tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat tilakysymykset, aamutoiminta ja toiminnan sisällöt
vanhempien n kemyksi kerhotoiminnasta
Vanhempien näkemyksiä kerhotoiminnasta
 • Vanhempien Barometri 2009 –kyselyyn vastanneista peruskoululaisten vanhemmista 84 % piti koulun kerhoja erittäin tai melko tärkeänä
 • Vanhempien mukaan kerhotoiminnan tärkeimpiä kehittämiskohteita
  • kerhotoiminnan monipuolistaminen ja lisääminen
  • kerhoaikojen parempi sovittaminen oppilaiden lukujärjestyksiin
  • kerhotoiveiden ja –tarpeiden kysely vanhemmilta
  • aktiivisempi tiedottaminen koteihin
  • kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen
  • vanhempien osaamisen hyödyntäminen
lis tietoa
Lisää tietoa
 • Kaskela, Marja ja Kekkonen, Marjatta: Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta – Opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen
 • Kasvatuskumppanuus, THL www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/kasvatuskumppanuus
 • Vanhempien barometri 2009, www.vanhempainliitto.fi
 • Iivonen, Esa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuus, toiminnan laatu ja muutostarpeet, wwwminedu.fi
slide12

Kiitos!

Tuija Metso

tuija.metso@vanhempainliitto.fi

Puh. 09 135 1419

Tekijän nimi