slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
číslo: PowerPoint Presentation
Download Presentation
číslo:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

číslo: - PowerPoint PPT Presentation

claus
81 Views
Download Presentation

číslo:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. číslo: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: JOSEF JUNGMANN Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. ročník

 2. Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat souvislý přehled o Josefu Jungmannovi, jeho životě, cílech a díle nejdůležitější osoby nejen v oblasti literatury ale i společenského dění v 2. období národního obrození. Dále je zde zmíněna i Jungmannova básnická a vědecká škola. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

 3. Josef Jungmann 1773 - 1847

 4. Život • jazykovědec, básník, literární vědec, spisovatel a překladatel, organizátor společenského života • psal výhradně česky, požadoval zavedení češtiny do škol a úřadů • syn domkáře v Hudlicích u Berouna • studoval v Praze gymnázium, filozofii a práva • vyučoval češtinu na gymnáziích (Litoměřice, Praha)

 5. Jazykověda • chtěl, aby čeština se stala živým jazykem schopna vyjádřit myšlenky uměleckých i vědeckých děl Slovník česko-německý 5 dílů ustálil a rozšířil slovní zásobu českého jazyka (120 000 slov) čerpal: - z literárních památek - z řeči lidu - z jiných slovanských jazyků (ruština, polština-vzduch, jablko; chmura, závoj) - vlastní novotvary (dusík, nerost, ozvěna, čtverec, rostlina, kyselina) = vznik české terminologie - vliv na rozvoj vědních oborů

 6. Literární historie a teorie Slovesnost – učebnice literární teorie a poetiky + čítanka (pro gymnázia) Historie literatury české – přehledné dějiny české literatury, vychází z Dobrovského, jedná se o soupis všech tehdy známých českých literárních památek Rozmlouvání o jazyku českém – stať, psaná formou dialogu, nový názor – Čech je ten, kdo mluví česky = jazyk je znakem národa

 7. Překladatelská činnost • konkrétní důkaz schopnosti češtiny konkurovat ostatním evropským jazykům vyjádřil svými překlady světových děl: francouzština – Chateaubriand Atala angličtina - John MiltonZtracený ráj W. Shakespeare němčina - J. W. GoetheHeřman a Dorota, Faust, Utrpení mladého Werthera F. Schiller Óda na radost ruština - Slovo o pluku Igorově

 8. Jungmannova básnická a vědecká škola • díky svým organizačním schopnostem soustředil kolem sebe vlasteneckou společnost složenou z osobností české vědy a literatury F. Palacký (historik), J. E. Purkyně (fyziolog), J. S.Presl (botanik), K. B. Presl (chemik), F. L. Čelakovský (spisovatel) • tento okruh vydával i první vědecký časopis Krok • záměr vytvořit českou encyklopedii

 9. Ověřovací test • Jakým jazykem J. Jungmann psal svá díla? • Jakými způsoby obohacoval českou slovní zásobu? • Napiš 3 Jungmannovy neologismy. • Kdo je podle Jungmanna Čech? • Ze kterých jazyků Jungmann překládal? • Jak se jmenoval vědecký časopis, který Jungmann spolu s jinými vědci a spisovateli vydával?

 10. Odpovědi ověřovacího testu • Pouze česky. • Čerpá slova z literárních památek, z jiných slovanských jazyků, z lidové mluvy, sám vytváří novotvary. • Rostlina, nerost, kyselina, dusík, čtverec, ozvěna. • Francouzština, němčina, angličtina, ruština. • Krok.

 11. Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna 1995. ISBN 80-7168-198-9 SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN 80-7200-332-1 ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II. . Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-28-4 VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.