1 / 12

Множення десяткових дробів

Множення десяткових дробів. 5 клас. Допоможи Незнайкові потрапити в країну Множення Десяткових Дробів. Як помножити десяткові дроби? Як помножити десятковий дріб на натуральне число? Як помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000? Як помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01; 0,001?.

Download Presentation

Множення десяткових дробів

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Множення десяткових дробів 5 клас

 2. Допоможи Незнайкові потрапити в країну Множення Десяткових Дробів. • Як помножити десяткові дроби? • Як помножити десятковий дріб на натуральне число? • Як помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000? • Як помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01; 0,001?

 3. Обчисли, для того, щоб Незнайко не заблукав у лісі. Допоможи герою дістатися до замку. 0,01  0,2 0,01  10 0,02  3 0,01  4 0,03  2 0,14  2 0,2  5 1,04  3 7,56  1 0,46  0

 4.  0,3 0,2 0,06  3,1 0,186  5 0,93  1,2 1,116  2,5 2,79

 5. Виправ помилки, яких допустив Незнайко. 18,5  4,23 + 25,4  2,04 = 13,071 (45,3 – 21,6)  2,5 – 14,8 = 444,5 7  0,18 + 2,4  4 – 5 = 0,586 130,071 44,45 5,86

 6. На скільки добуток чисел 4,56 і 10,48 більший за їх суму?

 7. «Магічний квадрат» Числа 0,7; 0,7; 0,7; 5; 5; 5; 0,4; 0,4; 0,4 запишіть у клітинки квадрата так, щоб добуток чисел по будь-якій горизонталі і вертикалі дорівнював 1,4.

 8. З одного місця і в одному напрямку одночасно почало бігли два зайці зі швидкостями 10,2 і 7,8 км/год. Яка відстань буде між ними через 1,5 години?

 9. І Варіант а) 2,6 · 3,4 = б) 7,8 · 5,12 – 1,4 = в) Обчисліть зручним способом: 62,9 · 1,8 – 62,7 · 1,8= г) Купили 3,8 кг вишень по 4,25 грн. за кілограм і 5,4 кг суниць по 6,85 грн. за кілограм. За які фрукти заплатили більше і на скільки? д)3,5 · 10 – (42,3 · 0,1 + 3,2) · 0,1= ІІ Варіант а) 3,8 · 4,7= б) 9,2 · 3,16 – 1,3 = в) Обчисліть зручним способом: 43,8 · 1,4 – 1,4 · 43,5 = г) Для фарбування парт витратили 3,6 кг фарби вартістю 4,25 грн. за кілограм, а для фарбування стільців — 2,4 кг фарби вартістю 5,75 грн. за кілограм. Витрати на який з видів фарби були більші та на скільки? д) 8,2 · 10 – (38,4 · 0,1 + 0,3) · 0,1 = 17,86 27,772 8,84 38,536 0,42 0,36 Відповідь: за суниці заплатили на 20,84 грн. більше. Відповідь: на фарбування стільців витратили на 1,5 грн. більше 34,257 81,586

 10. Молодці, завдяки вам Незнайко вдало завершив свою подорож країною Множення Десяткових Дробів!!!

 11. Домашнє завдання: • Знайти значення виразу: • 37,8·0,1 + 19,45·0,01; • 135·0,01 - 1,2·0,1. • 2. Обчисліть найзручнішим способом: • 0,2·(389,4·0,5); • (0,125·567)·0,8. • 3*. Сторона аркуша картону квадратної форми дорівнює 7,2дм. Від кожного кута цього аркуша відрізали квадратики зі стороною 1,2дм. Чому дорівнює периметр шматка картону, що залишився? Розв'яжіть задачу двома способами. Який спосіб найпростіший?

 12. Список використаних інтернет-джерел • http://my-fotoshop.ucoz.ua/news/skachat_detskij_fon_poljanka/2011-03-04-1717 • http://0lik.ru/cliparts/123841-fon-dlya-detskoj-vinetki-neznajka.html • http://www.liveinternet.ru/users/3689014/post193531952/ • http://fotki.yandex.ru/users/svetlera/view/469879/?page=0 • http://ivan-off.com/2012/05/page/19/ • http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=5055699&jday=19&jyear=2012&jmonth=10 • http://fotki.yandex.ru/users/svetlera/view/469884/?page=0 • http://fotki.yandex.ru/users/svetlera/view/469885/?page=0 • http://fotki.yandex.ru/users/svetlera/view/469881/?page=0 Література • Олійник Л. І., Безущак О. Ф., Гап'юк Г. В. Довідничок-помічничок. Навчальний посібник з математики для 5 класу. За програмою 2004 року. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 160 с. • Роєва Т. Г., Синельник Л. Я. Математика у таблицях. 5 клас: Навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і допов. - X.: Країна мрій™, 2005. - 72 с. • Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабіновнч Ю. М, Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. — X.: Гімназія, 2007.— 128 с. • Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Видавництво "Гімназія", м.Харків, 2005 • Бабенко С. П. Уроки математики. 5 клас. / С. П. Бабенко. — X.: Вид. група «Основа», 2007. - 320 с. • Скляренко О. В. Математика. 5 клас. Задачі для розвитку мислення.— Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.— 96 с.

More Related