Inform cijas sabiedr bas att st bas pamatnost dnes 2014 2020 gadam
Download
1 / 10

Inform?cijas sabiedr?bas att?st?bas pamatnost?dnes 2014.-2020.gadam - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Pagaidu uzraudzības komitejas sēde 2013. gada 16. maijs, Jelgavā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pamatnostādņu i zstrādes laika grafiks.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inform?cijas sabiedr?bas att?st?bas pamatnost?dnes 2014.-2020.gadam' - claudia-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inform cijas sabiedr bas att st bas pamatnost dnes 2014 2020 gadam

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

2014. – 2020. gada plānošanas perioda

Pagaidu uzraudzības komitejas sēde

2013. gada 16. maijs, Jelgavā

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrija


Pamatnost d u i zstr des laika grafiks
Pamatnostādņu i 2014.-2020.gadamzstrādes laika grafiks

 • 06.02. – izveidota darba grupa (ministrijas, IKT nozares asociācijas, UNESCO LNK, LTRK, LDDK, LPS)

 • 17.04. – pamatnostādņu projekta 1.versija

 • 22.05. – pēdējā saskaņošana pirms izsludināšanas VSS

 • 30.05. – izsludināšana VSS


Identific t s probl mas
Identificētās problēmas 2014.-2020.gadam

 • publiskajā pārvaldē netiek nodrošināts atvērto datu princips (informācijas atkalizmantošana), kas kavē privātā sektora iesaisti uz publiskās pārvaldes datiem bāzētu e-pakalpojumu un IKT produktu attīstībā;

 • zema IKT piedāvāto iespēju izmantošana uzņēmējdarbībā;

 • nerealizēts e-pārvaldes potenciāls (no 1200 valsts pārvaldes pakalpojumiem, kuru elektronizācija būtu lietderīga, ir elektronizēti aptuveni 240);

 • zems informētības līmenis par iespēju publiskos pakalpojumus saņemt elektroniski;

 • valsts IKT infrastruktūra vēsturiski veidota, izejot no iestādes vajadzībām, nepietiekoši nodrošinot sadarbspēju ar citu iestāžu IKT infrastruktūru;

 • nepietiekami digitalizēti valsts pārvaldes papīra formāta dokumenti;

 • nav pielāgoti publiskie e-pakalpojumi un valsts informācijas sistēmu sadarbspēja, lai nodrošinātu pārrobežu e-pakalpojumus izveidi.


Pamatnost d u pamatprincipi
Pamatnostādņu pamatprincipi 2014.-2020.gadam

 • Publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei

 • Racionāla IKT pārvaldība

 • Efektīvi biznesa procesi

 • E-pārvaldes kvalitāte


Pamatnost d u saturs
Pamatnostādņu saturs 2014.-2020.gadam


Pamatnost d u rezult ti
Pamatnostādņu rezultāti 2014.-2020.gadam

 • Palielinās iedzīvotāju e-prasmju līmenis

 • Palielinās interneta pieejamība

 • Nodrošināta pakalpojumu ērta pieejamība elektroniskā vidē

 • Palielinās ieguldījums IKT pētniecībā un inovācijā

 • Palielinās iedzīvotāju uzticība saziņai elektroniskā vidē

 • Veicināta ekonomiskā izaugsme un darbavietu radīšana


Ex ante nosac juma krit riju izpilde
Ex-ante nosacījuma kritēriju izpilde 2014.-2020.gadam

 • Budžeta plānošana un darbību prioritātes

  - veikta investīcijas virzienu prioritarizēšana (5.nodaļa “Rīcības virzieni mērķa sasniegšanai un esošo problēmu risināšanai)”

  - noteikti pieejamie finanšu avoti IKT jomā (7.nodaļa “Finansiālās ietekmes novērtējums”)

  2) IKT pieprasījuma un piedāvājuma analīze

  - veikta esošās situācijas analīze

  - iekļauta informācija par sabiedriskās domas izvērtējuma rezultātiem par e-pakalpojumu pielietojumu (1.nodaļa “Esošās situācijas raksturojums informācijas sabiedrības jomā”)


Ex ante nosac juma krit riju izpilde1
Ex-ante nosacījuma kritēriju izpilde 2014.-2020.gadam

3) Rādītāji, lai mērītu intervences gūtos panākumus tādās jomās kā digitālās prasmes, e-iekļaušana, e-pieejamība un e-veselība:

 • Digitālo prasmju jomā – „Iedzīvotāju IKT vidējā līmeņa prasmju attīstība”

 • E-iekļaušanas jomā – „Iedzīvotāju īpatsvars, kuri nekad nav lietojuši internetu”

 • E-pieejamības jomā – „Mājsaimniecību īpatsvars, kurās pieejams internets”

 • E-veselības jomā – „Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pieteikušies pie ārsta ārstniecības iestādes mājaslapā”

  (4.nodaļa “Informācijas sabiedrības politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji”)


Ex ante nosac juma krit riju izpilde2
Ex-ante nosacījuma kritēriju izpilde 2014.-2020.gadam

4) Vajadzību novērtējums IKT kapacitātes celšanai

 • izvērtēta valsts institūciju gatavība veikt plānotās IKT aktivitātes, analizējot to cilvēkresursu, finansu un laika resursu kapacitāti

  (6.nodaļa “Turpmākās rīcības plānojums)


Inform cijas sabiedr bas att st bas pamatnost dnes 2014 2020 gadam

Paldies par uzmanību! 2014.-2020.gadam