leerplan rkg ov1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
leerplan RKG - OV1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

leerplan RKG - OV1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

leerplan RKG - OV1. concretisering. motivering. leerplan beperkt zich tot het aangeven van begrippen geplaatst binnen levensbeschouwelijke componenten probleem er is bijna geen omschrijving van het doel van de componenten er is geen aanduiding naar aanpak door de leerkracht

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'leerplan RKG - OV1' - claudia-becker


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leerplan rkg ov1

leerplan RKG - OV1

concretisering

motivering
motivering
 • leerplan beperkt zich tot het aangeven van begrippen
 • geplaatst binnen levensbeschouwelijke componenten
 • probleem
  • er is bijna geen omschrijving van het doel van de componenten
  • er is geen aanduiding naar aanpak door de leerkracht
  • laten de volledige invulling aan de leerkracht over
  • bij het werken met elektronische platforms: het vak verdampt en gaat op in de aangegeven ontwikkelingsdoelen opgelegd door het ministerie ipv de ontwikkelingsdoelen godsdienst
werkwijze
werkwijze
 • navraag bij leerkrachten over hun manier van werken
 • vraag te omschrijven hoe zij de componenten aanvoelen
 • navraag concrete lesdoelen bij diverse leergroepen
 • op basis van deze gegevens
  • duidelijke omschrijving van de componenten
  • de concrete lesdoelen herformuleert in meer ‘abstracte’ doelen omdat OV1 leerlingen heel divers zijn en leerkrachten de oefening krijgen om vanuit deze ‘abstractere doelen’ opnieuw gaan concretiseren
werkwijze1
werkwijze
 • teksten opnieuw uitgelegd en voorgelegd aan leerkrachten
 • aanpassing van de teksten op basis van de commentaren door de leerkrachten.
 • voorleggen van de teksten aan de volledige IRBOS groep
 • verwerken van de suggesties
 • voorleggen aan IRIGSO
 • afwerken en verfijnen van de formuleringen
inhoud concretisering
inhoud concretisering
 • vertrekpunt: omschrijven van
  • doel van de tekst
  • omschrijven van de doelgroep
  • omschrijven van ontwikkelingsfasen
  • taak van de leerkracht
  • inbedding in de school
  • vakspiritualiteit vanuit Bijbelse blikvanger
 • de componenten
  • 1 tot 5: echte componenten
  • 6 ‘verhalen’ toch als component om nadruk te leggen op het belang ervan
 • terug naar het leerplan
inhoud situering
inhoud - situering
 • doel van de tekst
  • talenten leerlingen stimuleren
  • i.f.v. levensbeschouwelijke en godsdienstige groei
 • doelgroep
  • disharmonisch ontwikkelingsprofiel
  • groei begeleiden
  • aangeven van fasen is moeilijk omwille van de verscheidenheid
 • ontwikkelingsfasen
  • socialisatieperiode (// kinderen tussen 6 en 19 maand)
  • individualisatiefase (// kinderen van 16 maand tot 3 jaar)
  • identificatiefase (// kinderen van 3 tot 7 jaar)
situering
situering
 • rol van de leerkracht centraal
  • LLN participeren aan beleving van de LK
  • LK als brug tussen beleving op school en thuis
  • intentie van de LK overstijgt het socialiserende
  • intentie van de LK veelal ‘vorm van openbaring’
 • LK godsdienst -> teamspeler
  • stap mee in het cyclische proces, groepswerkplan en individueel handelingsplan
vaste structuurelementen
vaste structuurelementen
 • Bijbelse blikopener
 • omschrijving component
 • opdracht leerkracht
 • situering LB/GD context van het vak
 • omschrijven ontwikkelingsdoelen
vertrouwen
vertrouwen
 • blikopener
 • omschrijving
  • nood aan vertrouwensrelaties
   • voor de ene -> geeft dynamiek aan het leven
   • voor de andere -> bedreigend
  • werken aan basisvertrouwen
 • opdracht van de leerkracht
  • ontmoetende lerarenstijl als kans tot LB/GD groei
 • situering LB/GD context
  • Jezus’ omgang met mensen als inspiratiebron
vertrouwen1
vertrouwen
 • ontwikkelingsdoelen: de leerling…
  • leert met hoofd, hart en handen wat ‘vertrouwen’ betekent
  • verruimt zijn/haar leefwereld door toenemend vertrouwen in zichzelf en in de medemens
  • bouwt een vertrouwensband met de omgeving op
  • ervaart vertrouwen als een kans om persoonlijk en levensbeschouwelijke te groeien
  • leert Jezus kennen als iemand die vanuit vertrouwen mensen laat zijn wie ze zijn
mogelijkheden
mogelijkheden
 • blikopener
 • omschrijving
  • helpen om LLN bewust te maken van eigen mogelijkheden
  • positief leren omgaan met grenzen en beperkingen
  • evenwicht zoeken tussen mogelijkheden en beperkingen
 • opdracht van de leerkracht
  • versterken van zelfvertrouwen door mogelijkheden te benoemen en te waarderen
 • situering in LB/GD context
  • Bijbelverhalen stimuleren het waarderend omgaan met mensen
mogelijkheden1
mogelijkheden
 • ontwikkelingsdoelen: de leerling…
  • ontdekt naast de ervaring van eigen beperkingen ook zijn/haar eigen mogelijkheden
  • ervaart dat relaties met medemensen, zijn/haar eigen mogelijkheden stimuleert
  • ondervindt dat positieve omgang met eigen mogelijkheden een goed gevoel geeft
  • leert zien dat de ontmoetingen van Jezus met mensen groeibevorderend zijn
  • ontdekt dat de weg naar ‘positieve ervaringen’ gebeurt met vallen en opstaan
verbondenheid
verbondenheid
 • blikopener
 • omschrijving
  • verbondenheid als kans
  • divers:
   • met zichzelf: realistisch zelfbeeld en groeiend zelfvertrouwen
   • de ander: nabijheid ondergaan, verdragen, vragen of ervoor kiezen
   • de natuur: gevoelens ontlokken van tevredenheid, rust, mysterie,…
   • andere culturen of levensbeschouwingen: verwarrend, vragen respect
   • de Ander: in muziek, biddende sfeer, dans, creatief bezig zijn
 • opdracht van de LK
  • via actieve- en ervaringsgerichte activiteiten
 • situering in LB/GD context
  • Bijbelverhalen als bron van verbondenheid
verbondenheid1
verbondenheid
 • ontwikkelingsdoelen: de leerling…
  • groeit naar een realistisch zelfbeeld
  • zet stappen naar zelfaanvaarding
  • leert omgaan met de spanning tussen een idealistische toekomstdroom en haalbare mogelijkheden
  • wordt uitgedaagd om de nabijheid van anderen te beleven (ondergaan, verdragen, vragen of kiezen)
  • ziet hoe inspirerende figuren door verbondenheid het beste uit mensen proberen te halen
  • ontdekt hoe de natuur/schepping kansen geeft tot positieve beleving
  • leert op een creatieve en zorgzame manier de schepping te verkennen: planten, dieren, milieubewustzijn, natuurelementen
verbondenheid2
verbondenheid
 • ontwikkelingsdoelen: de leerling…
  • wordt op weg gezet om een plaats te geven aan de onvoorspelbaarheid van de natuur
  • verkent het Bijbelse visioen als weg naar geluk en verbondenheid met God
  • ontdekt dat gevoelens van dankbaarheid en verwondering een weg naar het mysterie kunnen zijn
  • leert respect aan voor andere culturen en levensbeschouwingen door verkenning van feesten, verhalen,…
goed en kwaad
goed en kwaad
 • blikopener
 • omschrijving
  • bewustwording van grenzen – gevisualiseerd en herhaald
  • morele beperking vooral in gebrek aan empatisch vermogen
  • actualiteit op tv - natuurrampen, geweld,…
 • opdracht van de LK
  • via keuzeactiviteiten
  • moraliseren als mogelijke valkuil
 • situering in LB/GD context
  • verbondenheid met God, mens en schepping voorzet tot goedheid
  • God komt de mens in alle omstandigheden tegemoet
goed en kwaad1
goed en kwaad
 • ontwikkelingsdoelen: de leerling…
  • ontdekt wat goed en kwaad is
  • leert omgaan met conflicten en kwaad
  • wordt in de transfer van liefde en vriendschap gevoelig voor het goede
  • leert conflicten uit het dagelijkse leven (media, context,…) hanteren
  • staat open voor Bijbelse verhalen over omgang met goed en kwaad
rituelen en symbolen
rituelen en symbolen
 • blikopener
 • omschrijving
  • symbolen, rituelen, sacramenten als groeikans
  • verkennen van oerelementen kan uitgangspunt zijn
  • geven mogelijkheid tot verkennen van leven en geloof
  • kunnen structurerende elementen zijn
 • opdracht van de LK
  • voorbeeldfunctie en mogelijke wegwijzer naar het mysterie
 • situering in LB/GD context
  • symbolen, rituelen en sacramenten kunnen voeling geven met de diepere dimensie van leven -> verwijzing naar God
rituelen en symbolen1
rituelen en symbolen
 • ontwikkelingsdoelen: de leerling…
  • verkent op een creatieve manier de tegengestelde betekenis van de oerelementen
  • ontdekt symbolen als een verwijzing naar een diepere dimensie
  • verkent rituelen in verschillende culturen en levensbeschouwingen
  • ziet de sacramenten als uitdrukking van verbondenheid tussen mensen onderling en met God
verhalen
verhalen
 • blikopener
 • omschrijving
  • niet echt een component
  • toch omschrijven als doelen om deze mogelijkheid tot religieuze en levensbeschouwelijke groei
  • onderlijnen van het belang van het narratieve: verhalen verbinden en bemiddelen
  • ruimer dan ‘verhalen’… een creatieve en aangepaste aanpak
  • kansen tot verwondering en bewondering, maar ook tot verontwaardiging of genietend luisteren
  • vormen een inrijpoort naar vertrouwen, verbinding, geloof in eigen mogelijkheden… naar de andere componenten
verhalen1
verhalen
 • ontwikkelingsdoelen: de leerling…
  • beleeft een verhaal met al haar/zijn zintuigen
  • ervaart via verhalen een sfeer van vertrouwen
  • ontdekt via verhalen de mogelijkheden waarover hij/zij al dan niet beschikt
  • groeit in eigen mogelijkheden door het herkennen van beperktheden en mogelijkheden in verhalen
  • komt door verhalen op het spoor van verbondenheid
  • bespeurt door bemiddelende verhalen het onderscheid tussen goed en kwaad
  • proeft in verhalen dat het goede de mensen gelukkig maakt
  • ervaart het belang van rituelen, symbolen en sacramenten door levensechte verhalen.
terug naar leerplan
terug naar leerplan
 • wil vooral kansen geven aan LB en religieuze groei
  • op een gestructureerde manier
  • op een diverse manier
 • respecteren van de eigenheid van het vak door de sociale vaardigheden waar mogelijk te overstijgen naar het zingevende
 • abstracte doelen… willen ‘openheid’ waarborgen om te concretiseren naar de mogelijkheden van de leerlingen in de pedagogische eenheid.