net remoting n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
.NET Remoting

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

.NET Remoting - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

.NET Remoting. Plan prezentacji. Co to jest .NET Remoting Definicja AppDomain Typy zdalnych obiektów Sposoby przekazywania obiektów(MBV i MBR) Formatery serializacji Dwa sposoby tworzenia aplikacji(konfigruacja z XML i konfiguracja z poziomu kodu) Zarządzanie stanem zdalnego obiektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '.NET Remoting' - claude


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
net remoting

.NET Remoting

Łukasz Zawadzki

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Co to jest .NET Remoting
 • Definicja AppDomain
 • Typy zdalnych obiektów
 • Sposoby przekazywania obiektów(MBV i MBR)
 • Formatery serializacji
 • Dwa sposoby tworzenia aplikacji(konfigruacja z XML i konfiguracja z poziomu kodu)
 • Zarządzanie stanem zdalnego obiektu
co to jest net remoting
Co to jest .NET Remoting??
 • Sposób zdalnego wywoływania metod i dostępu do obiektów znajdujących się w różnych AppDomain, procesach, komputerach
co to jest appdomain
Co to jest AppDomain??
 • Rodzaj abstrakcyjnego obiektu reprezentującego domenę aplikacji (zbiór procesów aplikacji)
typy zdalnych obiekt w
Typy zdalnych obiektów
 • Singlecall
 • Singleton
 • COA( Client Activated Object)
sposoby przekazywania obiekt w
Sposoby przekazywania obiektów
 • MBV( Marshal by value)
 • MBR( Marshal by reference)
 • serializable
formatery serializacji
Formatery serializacji
 • Do czego służą formatery??
 • Interfejs IRemotingFormatter
 • Dwa rodzaje formaterów : SoapFormatter( oparty na Simple Object Access Protocol) i BinaryFormatter
konfiguracja
Konfiguracja
 • Klasa obiektu zdalnego:

namespace ServerClass

{ public class MainClass : System.MarshalByRefObject {  public int add(int a, int b)  {      return a+b;   } }

}

konfiguracja xml
Konfiguracja XML
 • Nazwa pliku konfiguracyjnego : „*.cfg”
 • Po stronie serwera :

Config.cfg

<configuration> <system.runtime.remoting>  <application>   <service>    <wellknown mode="SingleCall" objectUri="MyServer"       type="ServerClass.MainClass, ServerClass„/>   </service>   <channels>    <channel ref="tcp" port="8881"/>   </channels>  </application> </system.runtime.remoting>

</configuration>

konfiguracja xml1
Konfiguracja XML
 • Kod aplikacji serwera:

public static void Main()

{  try  {      RemotingConfiguration.Configure("C:\\config.cfg");      Console.ReadLine();  }  catch(System.Runtime.Remoting.RemotingException e)  {    Console.WriteLine(e.StackTrace);    Console.WriteLine("WYJATEK!!!");    Console.ReadLine();  }

}

konfiguracja xml2
Konfiguracja XML
 • Po stronie klienta

<configuration> <system.runtime.remoting>  <application>   <channels>    <channel ref="tcp">      <clientProviders>       <formatter ref="binary"/>      </clientProviders>    </channel>   </channels>   <client>  <wellknown  url="tcp://localhost:8881/MyServer"   type="ServerClass.MainClass,  ServerClass"/>   </client>  </application> </system.runtime.remoting>

</configuration>

konfiguracja xml3
Konfiguracja XML
 • Kod aplikacji klienckiej:

static void Main(string[] args)

{              //konfiguracja klienta z pliku c:\client.cfg              RemotingConfiguration.Configure("C:\\client.cfg");    int a, b, c;              a=3;    b=4;              //pośrednik reprezentujący obiekt serwerowy    ServerClass.MainClass add=new ServerClass.MainClass();    c=add.add(a, b);    Console.WriteLine(c);

}

konfiguracja z poziomu kodu
Konfiguracja z poziomu kodu
 • Serwer:

public static void Main()

{  try  { int port = 8881;

       TcpChannel chnl = new TcpChannel(port); ChannelServices.RegisterChannel(chnl); RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType( typeof(MainClass), „MyServer", WellKnownObjectMode.SingleCall);

       Console.ReadLine();  }  catch(System.Runtime.Remoting.RemotingException e)  {     Console.WriteLine(e.StackTrace);     Console.WriteLine("WYJATEK!!!");     Console.ReadLine();  }

}

konfiguracja z poziomu kodu1
Konfiguracja z poziomu kodu
 • Klient:

static void Main(string[] args)

{    MainClass mk = (MainClass) Activator.GetObject( typeof(MainClass), „tcp://host:port/MyServer"); ");    int a, b, c;    a=3;    b=4;    c= mk.add(a, b);    Console.WriteLine(c);

}

zarz dzanie stanem
Zarządzanie stanem
 • InitialLeaseTime(czas przy inicjalizacji)
 • SponsorshipTimeout ( przedawnienie po nieudanym połączeniu)
 • RenewOnCallTime( o jaki czas przedłużamy życie obiektu przy każdym odwołaniu się do niego)
przyk ad
Przykład

// metoda wywoływana na rzecz zdalnego obiektu do inicjalizacji charakterystyk czasowych jego życia

public override object InitializeLifetimeService()

{   ILease lease = (ILease)base.InitializeLifetimeService();   if (lease.CurrentState == LeaseState.Initial)  {    lease.InitialLeaseTime = TimeSpan.FromMinutes(1);       lease.SponsorshipTimeout =TimeSpan.FromMinutes(2);       lease.RenewOnCallTime = TimeSpan.FromSeconds(2); }

 return lease;

}

inicjalizacja samodzielna
Inicjalizacja samodzielna

// kod już bezspośrednio po stronie klienta

ILease lease = (ILease)RemotingServices.GetLifetimeService(ZdalnyObiekt);

TimeSpan expireTime = lease.Renew(TimeSpan.FromSeconds(60));

podsumowanie
Podsumowanie
 • Codeguru.pl
 • http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconnetremotingoverview.asp
ad