europass n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europass PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europass

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Europass - PowerPoint PPT Presentation

clarke-chan
79 Views
Download Presentation

Europass

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europass Ana Horvatović Ured za međunarodnu suradnju Sveučilište u Zagrebu Zagreb, 8. veljače 2006.

 2. Pojam • skup obrazaca Europske komisije koji prevode nacionalna kvalifikacijska postignuća u zajednički format i međunarodni jezik • osmišljavanje je trajalo oko dvije godine, a sadašnji oblik prihvaćen je usvajanjem odluke broj 2241/2004/EC Europskog parlamenta i Vijeća Europe u Maastrichtu 15. prosinca 2004.

 3. Raširenost

 4. Cilj • omogućiti razumljivost stečenih kvalifikacija i vještina diljem Europe do 2010. • pomoći svima (učenicima, studentima, volonterima, nastavnicima, poslodavcima i posloprimcima) jasnije prikazati stečena znanja i vještine • bilježiti znanja i vještine stečene u svim formalnim i neformalnim oblicima učenja i rada • poticati cjeloživotno učenje i mobilnost u proširenoj Europi

 5. Krajnji rezultat • snažno povezivanje obrazovnih institucija i gospodarstva • povećanje mobilnost radi posla i obrazovanja između različitih zemalja, ali i sektora • dostupnost zapošljavanja i daljnjeg školovanja diljem Europe ljudima različitog porijekla i iskustva

 6. Europass dokumenti dva mogu ispuniti sami korisnici tri izdaju nadležne institucije

 7. Europass životopis • prepravljena verzija tzv. Europskog životopisa (European CV) kojeg je oblikovala Europska komisija u ožujku 2002. • Sadrži: -osobne podatke o pojedincu -obrazovanje i radno iskustvo -dodatne vještine i kompetencije • Omogućava pojedincu: • samostalnu izradu životopisa • unošenje podatke o vještinama stečenim u neformalnom obrazovanju

 8. Europass jezična putovnica • dokument u kojem osobe same bilježe svoje jezične vještine • omogućava bilježenje jezičnih iskustva i kompetencija stečenih unutar i izvan formalnog obrazovanja • jedan od tri dijela Europske jezične mape (European Language Portfolio) • temelji se na Zajedničkom okviru uputa za jezike (Common European Framework of Reference for Languages)

 9. Europass životopis i jezična putovnica • Mogu se: • ispuniti on-line • pohraniti na računalu i popuniti • naknadno ažurirati • Postoje jasne upute na što treba obratiti pozornost: • poštivati strukturu predloška • biti jasan i sažet • po završetku još jednomprovjeriti sve podatke

 10. Europass mobilnost • služi bilježenju razdoblja provedenog u nekoj drugoj europskoj zemlji u svrhu učenja ili profesionalne izobrazbe u institucijama koje zadovoljavaju određene kriterije kvalitete • potvrda koja se može izdati svima bez obzira na godine i stupanj obrazovanja • o svrsi, sadržaju i trajanju mobilnosti dogovaraju se i iskustvo mobilnosti prate obje partnerske organizacije (u matičnoj i zemlji domaćinu), a u zemlji domaćinu utvrđuje se mentor • ispunjavaju ga matična i institucija domaćin na jeziku o kojem se dogovore s osobom u mobilnosti

 11. Dodatak diplomi • dokument koji bi se uz diplomu trebao izdavati svim studentima po završetku visokog obrazovanja • opisuje prirodu, stupanj, kontekst, sadržaj i status studija koji je nositelj diplome završio • izdaje je visokoobrazovna institucija koja izdaje i samu diplomu • nije zamjena za originalnu diplomu • ne jamči priznavanje diplome (nije formalna akreditacija, već sredstvo akreditacije)

 12. Dodatak svjedodžbi • dodatak svjedodžbi o završetku strukovnog obrazovanja i profesionalne izobrazbe • poslodavcima ili obrazovnim institucijama izvan matične zemlje razjašnjava strukovne kvalifikacije na koje se odnosi svjedodžba • razlikuje se od ostalih dokumenata jer je dodatak svjedodžbi isti za sve osobe koje su stekle određenu kvalifikaciju • National inventories of Europass Certificate Supplements • izdaje ga institucija nadležna za izdavanje originalne svjedodžbe • nije zamjena za originalnu svjedodžbu • ne jamči priznavanje svjedodžbe (nije formalna akreditacija, već sredstvo akreditacije)

 13. Nacionalni Europass centri (National Europass Centres) • koordiniraju sve aktivnosti vezane uz Europass • promoviraju Europass dokumente i njihovu upotrebu • osiguravaju dostupnost informacija o Europassu • osiguravaju dostupnost svih Europass dokumenata u papirnatom obliku

 14. Hrvatska • Europskoj komisiji izrazila je svoju potrebu za uključivanjem u Europass projekt • očekuje ponudu od Europske unije za otvaranje Nacionalnog Europass centra • u međuvremenu je cilj • osigurati nacionalnu legislativu koja će omogućiti primjenu Europass-a • stvoriti mrežu nositelja interesa (sveučilišta, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavoda za zapošljavanje…)

 15. Dodatne obavijesti dostupne su na: http://europass.cedefop.eu.int/

 16. Hvala na pozornosti!