Kunta ala ja muut ty markkinasektorit
Download
1 / 27

Kunta-ala ja muut työmarkkinasektorit - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Kunta-ala ja muut työmarkkinasektorit. Kunta 422 000. Yksityinen 1 552 000. Valtio 124 000. tilastolappu2006.ppt. Kunnallinen henkilöstö 422 000. Järjestystoimi 1,7 %. Sosiaalitoimi 25,7 %. Terveyden- huolto 30,9 %. Kiinteistöt 2,3%. Kaavoitus ja yleiset työt 4,4 %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kunta-ala ja muut työmarkkinasektorit' - clark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kunta ala ja muut ty markkinasektorit
Kunta-ala ja muut työmarkkinasektorit

Kunta

422 000

Yksityinen

1 552 000

Valtio

124 000

tilastolappu2006.ppt


Kunnallinen henkil st 422 000
Kunnallinen henkilöstö 422 000

Järjestystoimi 1,7 %

Sosiaalitoimi 25,7 %

Terveyden-

huolto 30,9 %

Kiinteistöt 2,3%

Kaavoitus ja yleiset työt 4,4 %

Yleishallinto 3,7 %

Sivistystoimi 26,8 %

Liike- ja palvelu-

toiminta 4,5 %

tilastolappu2006.ppt


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

(osa Kuntaliittoa)

Kunta

(416 kpl)

Kuntayhtymä

(228 kpl)


Viestintä

Kv.asiat

Työmarkkinajohtaja

Selvitykset

Tekninen

sektori

Opetus-

KVTES -alue

Yhteis-

toiminta

Sosiaali-

ja terveys-

Palvelulaitosten

työnantajayhdistys


Kunnallinen ty markkinalaitos kt
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS (KT)

 • osa Kuntaliittoa

 • 47 henkeä

 • KT:n valtuuskunta (11 poliittisin perustein valittua jäsentä) päättää työ- ja virkaehtosopimuksista


KT

 • Tehtävät

  • neuvottelee ja sopii palvelussuhteen ehdoista

  • antaa suosituksia tuloksellisuudesta, työelämän laadusta

  • edistää kuntatyönantajien etuja valtiovaltaan päin ja EU-tasolla

  • kehittämistoiminta

  • työnantajapalvelut: tiedotus, koulutus, neuvonta, oikeusapu,


Kuntakonsernin

johto

Palvelustrategia

Ostopalvelut

 • KT

 • Sopimukset

 • Edunvalvonta

 • Yhteistoiminta

 • Kehittäminen

Kunnan palvelutuotanto

Henkilöstöstrategia

Esimiestyö

Yhteistoiminta

tyytyväinen

kunnan asukas

tuloksellisuus


Ty markkinatoiminta ja henkil st johtaminen
Työmarkkinatoiminta ja henkilöstöjohtaminen

KT:n toiminnot

Kunta- taso

HR-tuotokset

Sitoutuminen/moti-vaatio Osaaminen/vastuu

Joustavuus/muutos-kyky

Työhyvinvointi/ elämän hallinta

Neuvottelut

Muu edunvalvonta

Yhteistoiminta

Kehittäminen

Järjestöt

S H R M

TULOK-SELLISUUS

KT


Kt n toiminnan itsen isyys
KT:n toiminnan itsenäisyys

 • Kunnat ovat työnantajina sidottuja KT:n tekemiin sopimuksiin (KT:n valtuuskunta, joka on poliittinen elin, hyväksyy)

 • Virka- ja työehtosopimuksia ei ole tarpeen viedä valtiovallan hyväksyttäväksi

  • Korostaa KT:n vastuuta sopimusten taloudellisista vaikutuksista

 • KT:lla omat jäsenmaksutulot, Kuntaliitto vahvistaa KT:n budjetin


Miksi valtakunnallisia ty ja virkaehtosopimuksia
Miksi valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia?

Mahdollisuus

 • hallita ja hillitä palkkakehitystä

 • kehittää palkkausjärjestelmiä -tuloksellisuus

 • turvata työrauha

 • ohjata ja koordinoida palvelussuhteen ehtoja

 • ehkäistä kuntien välistä epätervettä kilpailua

 • sitouttaa palkansaajat

  Yksittäinen kunta

 • on työnantajana heikko, suhteessa hyvin järjestäytyneeseen ay-liikkeeseen

 • erit. pienet kunnat tarvitsevat ulkopuolista asiantuntemusta


Tulopoliittinen vai liittotason ratkaisu
Tulopoliittinen vai liittotason ratkaisu?

 • Tulopoliittinen sopimus (kaikki työmark-kinoiden keskusjärjestöt ja valtiovalta)

 • Valtion ja työmarkkinakentän etujen yhteensovittaminen

  • Koko kansantalouden kantokyky huomioon

  • Yhteinen linjaus suuriin uudistuksiin (verotus, eläkkeet, koulutus jne.)

  • Tasoittaa eri toimialojen palkkakehitystä – solidaarisuus

 • Yksityinen – ja julkinen sektori


Liittotasolla tehd n sitovat sopimukset
Liittotasolla tehdään sitovat sopimukset

 • KT tekee kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa virka- ja työehtosopimukset

 • Edellisen sopimuskauden aikana yhteinen palkkakehitysseuranta, arvio kuntatalouden kehityksestä ja palkankorotusvarasta, yhteiset työryhmät

 • Kuntatyönantajan tavoitteet


Paikallinen sopiminen kunta alalla
Paikallinen sopiminen kunta-alalla

 • Laaja mahdollisuus sopia poikkeamisesta valtakunnallisesta sopimuksesta

 • Tarjoaa mahdollisuuden joustoihin paikallisten olosuhteiden/kunnan taloudellisen tilan mukaan


Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot v 2005
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot v. 2005

Muut tulot 4,7%, 1,45 mrd. €

Lainanotto 5,8 %, 1,79 mrd. €

Verotulot yht. 46,2 %,14,26 mrd. €

Toimintatulot yht. 26,9 %,

8,30 mrd. €

- Muut toimintatulot 6,9 %,

2,14 mrd. €

- Maksutulot 4,7 %,

1,44 mrd. €

-Kunnallisvero 40,1 %

12,37 mrd. €

- Myyntitulot 15,3 %

4,72 mrd. €

- Yhteisövero 3,8 %, 1,16 mrd. €

Käyttötalouden valtionosuudet 16,4 %

5,07 mrd. €

- Kiinteistövero ym. 2,4 %, 0,73 mrd. €

Ulkoiset tulot yhteensä 30,86 mrd. euroa

Lähde: Tilastokeskus

13.12.2006/hp 14


Kt n toiminta ajatus
KT:n toiminta-ajatus

 • KT edistää kunnallisen palvelutuotannon sekä työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

 • KT luo sopimus- ja muulla toiminnallaan edellytykset sille, että kuntatyönantajien palveluksessa on osaava, motivoitunut henkilöstö tuottamassa kustannustehokkaasti laadukkaita ja vaikuttavia palveluja.


Kt n strategiset tavoitteet
KT:n strategiset tavoitteet

 • Työmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan turvaaminen

 • Kuntatyönantajien aseman vahvistaminen

 • Kuntien tuloksellisuuden parantaminen

 • Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

 • KT:n palvelutoiminnan kehittäminen


Ty markkinoiden h iri tt m n toiminnan turvaaminen
Työmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan turvaaminen

 • Tuloksellinen neuvottelu- ja sopimustoiminta

 • Työrauhasääntelyn toimivuus

  • Suojelutyövelvoitteen laajentaminen

 • Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä

  • Ennakoidaan ja minimoidaan työmarkkinahäiriöiden riskejä

  • Toimiva pääsopimus

  • Toimivat yhteistyösuhteet


Kuntaty nantajan aseman vahvistaminen
Kuntatyönantajan aseman vahvistaminen

 • Vuorovaikutussuhteiden hallinta

  • Yhteistyö kuntaliittokonsernin sisällä

  • Yhteistyö muiden työnantajajärjestöjen kanssa

  • Yhteistyö paikallisten kuntatyönantajien kanssa

  • Edunvalvonta valtiovallan suuntaan

  • Muut sidosryhmäsuhteet

  • KT:n mediasuhteet

 • Työnantajakuvan vahvistaminen

  • Paikallisten luottamushenkilöiden ja esimiesten työnantaja-aseman selkeyttäminen

  • Kuntatyönantajan asema kolmikantayhteistyössä


Kuntien tuloksellisuuden parantaminen
Kuntien tuloksellisuuden parantaminen

 • Strategisen henkilöstöjohtamisen kehittäminen

  • Työelämän kehittäminen ja verkostoyhteistyö

  • Suositusten kehittäminen tukemaan kuntien muutosta

 • Joustava sopimusjärjestelmä

  • Palkitsemis- ja palkkausjärjestelmän kehittäminen

  • Työaikajärjestelmien kehittäminen

  • Paikallisen neuvottelutoiminnan tukeminen

  • Sopimusten yksinkertaistaminen

  • Maltilliset työvoimakustannukset

 • Paras-hanke

  • Palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen

  • Yhteistoimintajärjestelmien toimivuuden varmistaminen

  • Kuntatyönantajien alueellisen yhteistyön kehittäminen


Osaavan ty voiman saatavuuden varmistaminen
Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

 • Työvoima- ja koulutustarpeita koskevan ennakoinnin ja edunvalvonnan kehittäminen

 • Vaikuttaminen henkilöstön kelpoisuusehtoja, mitoitusta ja rakenteita koskeviin normistoihin

 • Edistetään henkilöstön osaamisen, työkyvyn ja -halukkuuden ylläpitämistä kunnissa

 • Kunta-alan työpaikkojen ja tehtävien houkuttelevuuden parantaminen

 • Työperäisen maahanmuuton hyödyntäminen


Kt n palvelutoiminnan kehitt minen
KT:n palvelutoiminnan kehittäminen

 • Keskittyminen ydintoimintoihin

 • Toimintatapojen kehittäminen

 • Työnantajapalvelujen kehittäminen ja yhteistyö Kuntaliitto-konsernissa

 • Osaamisen ja resurssien turvaaminen

 • Uuden viestintä- ja tietotekniikan hyödyntäminen

 • PTY:n aseman selkeyttäminen ja vahvistaminen


Palkansaajakeskusjärjestöt

(SAK, STTK,AKAVA)

Työnanantajakeskus-

järjestöt(EK, KT,VTML, KTML)

TUPO

Kunta-alan

pääsopijajärjestöt

Tes, ves

Kunnallinen

työmarkkinalaitos

Paikalliset neuvottelu-

ja sopijapuolet

Paikall.sop.

Kuntatyönantaja

Palkansaaja


Kunta alan neuvotteluosapuolet
Kunta-alan neuvotteluosapuolet

Kuntatyönantajat

Pääsopijajärjestöt

Kunta-alan unioni

JHL JYTY

Kunnallinen

työmarkkinalaitos

edustaa

työmarkkinoilla

416 kuntaa ja

198 kuntayhtymää

Tekniikan ja Peruspalvelujen

Neuvottelujärjestö KTN

Kuntien Tekniset Laivanpäällystöliitto

Terveydenhoitajaliitto Meto

Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ

Tehy Super

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lääkäriliitto Opetusalan ammattijärjestö Eläinlääkäriliitto Hammaslääkäriliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Henkilöstö (422 000) pääsopijajärjestöittäin: Kunta-alan unioni 47 %, JUKO 26 %, TNJ 23 % ja KTN 4 %.

12.2.2007

tilastolappu2006.ppt


Kunnallisen ty markkinalaitoksen toimintasuunnitelma 2007
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimintasuunnitelma 2007

 • KT:n toimintavuotta 2007 leimaa erityisesti kaksi asiaa: oman toiminnan ja palvelujen kehittäminen sekä neuvottelut uusista kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista.

 • Tavoitteena on laadittavan KT:n strategian pohjalta kehittää sopimuspolitiikkaa, edunvalvontaa, kuntatyönantajien palveluja ja yhteistyötä kuntaliittokonsernin kanssa.

 • Kunta- ja palvelurakenneuudistusta tuetaan koulutuksen ja neuvonnan avulla. Kuntatyönantajan tarpeita ja tavoitteita toimintojen yhdistämis-, kilpailuttamis-, ostopalvelu- ja yksityistämistilanteissa selvitetään ja opastetaan eri tekijöiden huomioon ottamiseen. Muutostilanteissa KT edistää työnantajien ja henkilöstön yhteistyösuhteita kunnissa ja valtakunnan tasolla sekä palvelee henkilöstöstrategioiden laadinnassa.


Kt n toimintasuunnitelma jatkuu
KT:n toimintasuunnitelma jatkuu…

 • Kunta-alan työvoimatilanne ja ennakoitu eläkepoistuma määrittävät toimintavuoden keskeisiä tavoitteita: kehitetään kunta-alan työvoimatarpeiden ja -kapeikkojen ennakointia, parannetaan edellytyksiä tyydyttää paikallisia ja yhteistyöalueiden tietotarpeita, edistetään kuntatyönantajien yhteistyötä henkilöstöstrategioiden ja kehittämistavoitteiden laatimiseksi. Tavoitteena on edistää tehtävien uudelleen organisointia palvelutarpeiden mukaan ja ikääntyvien työssä jaksamista, vaikuttaa kelpoisuusehtojen uudistamiseen ja koulutuksellisiin tavoitteisiin työelämän tarpeiden pohjalta.


Jatkuu
…jatkuu…

 • KT valmistautuu tulopoliittisiin neuvotteluihin ja neuvotteluihin kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista. Tavoitteena on edistää tuottavuus- ja tuloksellisuushyötyjen aikaansaamista ja parantaa kuntatyönantajien kilpailukykyä. Palvelussuhteen ehtojen ja kannustavan palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan ja työ- ja virkaehtosopimuksia selkeytetään ja yhtenäistetään.

 • Yhteistyössä kuntakonsernin muiden osien kanssa KT kehittää ja tukee johtamis- ja esimiestyötä, henkilöstötyötä, tehtävien uudelleenorganisointia ja työyhteisöjen hyvinvointia edistäviä toimia. Kuntien ja kuntayhtymien käyttöön kehitetään tuloksellista henkilöstöjohtamista edistäviä toimintamalleja. KT palvelee kuntia jatkamalla tutkimusavusteista tuloksellisuuden, henkilöstöjohtamisen ja työelämän laadun kehittämistä työelämän kehittämisverkostojen avulla.


Jatkuu1
…jatkuu

 • Eurooppa-tason edunvalvonnassa painotetaan kuntatyönantajien intressien huomioon ottamista EU-tason säädösvalmistelussa, työmarkkinasopimusten tekemisessä, työelämän kehittämiseen ja työmarkkinatoimintaan vaikuttavia yhteisön hankkeita valmisteltaessa. EU edunvalvontaa harjoitetaan kotimaassa osana muuta edunvalvontaa ja Euroopan tasolla etenkin CEEPin ja CEMRin kautta.

 • Kehitetään viestintää ja vuorovaikutusta kuntakentän kanssa.


ad