Helge bibliotekssamverkan i g vleborg rebro 2009 02 04
Download
1 / 25

HelGe – Bibliotekssamverkan i Gävleborg Örebro 2009-02-04 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

HelGe – Bibliotekssamverkan i Gävleborg Örebro 2009-02-04. 2004 DISKUSSIONER OCH SAMTAL. VISION: gemensamt biblioteksdatasystem gemensamt lånekort möjlighet reservera media oavsett var i länet detta finns låna och återlämna vid samtliga bibliotek enhetliga regler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HelGe – Bibliotekssamverkan i Gävleborg Örebro 2009-02-04' - clark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Helge bibliotekssamverkan i g vleborg rebro 2009 02 04
HelGe – Bibliotekssamverkan i GävleborgÖrebro 2009-02-04


2004 diskussioner och samtal
2004DISKUSSIONER OCH SAMTAL

VISION:

 • gemensamt biblioteksdatasystem

 • gemensamt lånekort

 • möjlighet reservera media oavsett var i länet detta finns

 • låna och återlämna vid samtliga bibliotek

 • enhetliga regler

 • tillgänglighet till länets databaser och nättjänster via lånekort

 • RFID


F rstudie avseende l nets samtliga bibliotek
FÖRSTUDIE - AVSEENDE LÄNETS SAMTLIGA BIBLIOTEK:

 • Konverteringskostnader + ny server: cirka 1,5 miljoner

 • Kostnader för de enskilda biblioteken: 0,5 miljoner

 • Kostnaden för bibliotek, som måste uppgradera till en nyare version av Libra innan konvertering

 • Osäkerhet vad konverteringen innebär


Fyra arbetsgrupper bildas
FYRA ARBETSGRUPPER BILDAS:

 • Gemensam katalog – hur skall den se ut ?

 • Regelverket – låneregler, avgifter, mm

 • Ekonomi – argument, uppvaktningar, Högskolans bibliotek, sjukhusbiblioteket och folkhögskolorna

 • Teknisk utveckling


2005

 • Tre kommuner - med biblioteksdatasystemet LIBRA -

  går samman i en gemensam server

 • Högskolans bibliotek ej intresserat av att delta –

  avvaktar föregående års utredning om KB

 • Informationsträffar med Umeå stadsbibliotek

  FÖRSTUDIE:

 • Länsstyrelsen beviljar 150 000 kr till en förstudie

  rörande en gemensam utveckling för sju bibliotek


Forts 2005
Forts 2005

Projektledning skapades

Två arbetsgrupper bildades:

 • kataloggruppen

 • gruppen för tekniska förutsättningar


2005

 • Information till kultur- och fritidsnämnder

 • Bakgrund

 • Beskrivning av projektet

 • Projektets ekonomi

 • Kommunikationslösning


Forts 20051
Forts 2005

 • Diskussion kring typ av kontoorganisation

 • Konverteringens problem

 • Transporter

 • Arbetsmängd som åtgår till projektet

 • Gemensamma regler

 • Gemensamt lånekort

 • Bildandet av ett kommunalförbund

 • Åsa Hansén, Karlstad stadsbibliotek, besöker Gävle


November 2005
NOVEMBER 2005

 • Gävle stadsbibliotek hoppar av

  - önskar dock fortfarande vara med och utveckla gemensamma regler och ett gemensamt lånekort


2005

KONTAKTER MED KOMMUNALFÖRBUNDET I LÄNET

 • Samtal förs om Kommunalförbundets (då SAM) eventuella roll

 • Kommunalförbundet (SAM) blir avtalstecknare för biblioteken gentemot Book- It och Söderhamns Teknikpark (serverns placering)


2006

 • Prisindikation från Axiell AB : ca 1 miljon, inklusive server

  FINANSIERING:

 • Länsstyrelsen 350 000 x 2 (2006 och 2007)

 • Tillväxt och regional utveckling totalt 300 000

 • Statens kulturråd 150 000 (2006)

  OFFERTER:

 • Begäran om offert från Söderhamns teknikpark rörande server och service

 • Begäran om offerter från Axiell AB


2006

OFFERTER:

 • Offert från Axiell AB total kostnad – ca 990 000 kr

 • Offert från Söderhamns teknikpark – drift av BOOK-It - kostnad cirka 250 000 kr de tre första åren – fördelade på de sex biblioteken

  TILLKOMMANDE KOSTNAD:

 • Btj:s arbete med katalogen i samband med konverteringen - kostnad cirka 40 000 kr


2006

EXEMPEL PÅ MINSKADE KOSTNADER:

 • BIBLIOGRAFISK SERVICE

  Total kostnad för de sex biblioteken innan sammanslagningen – ca 694 000 kr

  Total kostnad efter sammanslagningen – ca 314 000 kr

 • LICENSER BOOK- IT

  Biblioteken går in i sammanslagningen med samma antal licenser som tidigare, kostnad cirka 850 000 kr. Antalet bör kunna minskas.(Nu-700 000)


2006

 • SPAR – KIR

 • DATAINSPEKTIONEN:

  Inget särskilt tillstånd krävdes för att slå samman de sex skilda katalogerna till en.


2006

AVTAL

 • Kommunalförbundet slöt avtal med Axiell AB,Söderhamns Teknikpark samt med respektive kommun.

  KOSTNADER

 • Kostnaderna fördelades enligt en särskild viktning –kommunernas invånarantal – inte lyckat eftersom ett bibliotek fick högre kostnader än tidigare. Antalet licenser blev i stället utgångspunkten.

  KONVERTERINGAR - Söderhamns biblioteks katalog kom att bli styrande.


2006

 • UTBILDNINGAR (hösten)

 • NYTT LÅNEKORT

 • GEMENSAMMA REGLER


2007

 • Hitta en organisation för samarbetet

 • Behovet av ett transportsystem och upphandling av detta

 • Lånekortets utformning

 • Inköp av domänen helgebiblioteken.se

 • Samordnat abonnemang på BURK för att spara pengar

 • Under hösten uppgradering till ny BOOK-IT version

 • En första gemensam dag för all personal - mycket bara för att få träffas och utbyta erfarenheter.


2008

 • Arbete med opac

 • SMS påbörjades (våren)

 • Besök av CS Library

 • Lånekortet klart (sommaren)

 • Gemensam utvecklingsdag (dec):

 • Träff på Region Gävleborg- intresse från övriga bibliotek (dec)


F rdelar med gemensam katalog
Fördelar med gemensam katalog

Server och drift

 • Minskade kostnader vid inköp av ny server (en server i stället för flera)

 • Arbetstid för drift av servern sparas in (allt sköts nu centralt av Söderhamns Teknikpark)

 • Uppgraderingar av servern görs centralt


Forts f rdelar
Forts fördelar

Systemadministration

 • Minskade kostnader för bibliografisk service (hittills)

 • Samarbete kring administration av systemet ger samordningsvinster för de systemansvariga och möjlighet till specialisering

 • Möjlighet till samverkan kring fortbildningsinsatser

 • Biblioteken i HelGe blir en starkare part i förhandlingar med Axiell och Bibliotekstjänst


Forts f rdelar1
Forts fördelar

”Goodwill” för biblioteken

 • Biblioteksfrågorna synliggörs

 • Biblioteken ses som föregångare när det gäller samverkan mellan kommunerna

 • En gemensam katalog blir en grund för utökat samarbete mellan biblioteken inom fler områden


Andra erfarenheter
Andra erfarenheter…

 • Generellt: de bibliotek som går in, måste släppa lite av sin beslutanderätt på det enskilda biblioteket

 • Samuppköp av RFID sprack- man kunde sökt medel hos annan instans

 • Ha med i kravspec att ”allt” ska fungera med de andra system som finns

 • Kommunerna skilda ekonomiska förutsättningar - modell: nu - betalar efter kommunstorlek


Idag

På väg in:

 • Ljusdal

 • Hudiksvall

 • Ovanåker

 • 2010 Gävle?Fr gor
Frågor?


ad