g zos el ad s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GÁZOS ELŐADÁS PowerPoint Presentation
Download Presentation
GÁZOS ELŐADÁS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

GÁZOS ELŐADÁS - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

GÁZOS ELŐADÁS. Ideális gáz. Mint minden test a gáz is részecskék (atomok, ionok, molekulák) összessége. Például a szódavízben egyetlen 1 mm sugarú buborék 1017 db szén-dioxid-molekulát tartalmaz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GÁZOS ELŐADÁS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ide lis g z
Ideális gáz
 • Mint minden test a gáz is részecskék (atomok, ionok, molekulák) összessége. Például a szódavízben egyetlen 1 mm sugarú buborék 1017 db szén-dioxid-molekulát tartalmaz.
 • A gázban lévő részecskék számát Avogadro-törvénye határozza meg: Minden anyag mólnyi mennyisége 6,022·1023 db részecskét tartalmaz. Vagyis bármely testben a részecskék számának és az anyagmennyiségnek a hányadosa állandó. Ezt nevezzük Avogadro számnak:
 • NA= 6,022·1023 1/mol
 • NA=N/n, ahol n az anyagmennyiség
 • Az elég ritka gázokat jó közelítéssel ideális gázoknak nevezzük.
 • A valódi gázok annál inkább ideálisnak tekinthetők, minél kisebb a sűrűségük, és minél magasabb a hőmérsékletük.
 • Ideális gáz a valóságban nincs, de vannak olyan gázok, amelyek szokásos körülmények között ideálisnak tekinthetők.
 • Pl.: levegő, oxigéngáz, hidrogéngáz., nitrogén és az atomos felépítésű nemesgázok (hélium, argon,kripton, stb.)
slide3
Anyagmennyiség – Avogadro-állandó

Mi az az anyagmennyiség?

Az anyagmennyiség az anyagot felépítő részecskék száma.

Mi a jele és a mértékegysége?

Az anyagmennyiség jele: n, mértékegysége a mol.

Mit jelent 1 mól?

12 g 12C-t vettek egységnek  1 mólnyi az az anyagmennyiség, amely ugyanannyi részecskét tartalmaz,

mint amennyi atom van a 12 g 12C-ben.

Mennyi egy mól?

1 mól anyagmennyiségű részecske = 6∙1023db részecske

Mi az az Avogadro-állandó?

Az anyagmennyiség minden körülmények között, anyagi minőségtől függetlenül állandó érték, azaz 1 mól mindig 6∙1023 db részecskét jelent. Ez az Avogadro-állandó, jele: NA, mértékegysége:1/mol.

slide4
Moláris tömeg

Mit jelent a moláris tömeg?

Az anyagok (elemek és vegyületek) 1 móljának tömege.

Mi a jele és a mértékegysége?

Jele: M,

mértékegysége g/mol.

Milyen kapcsolatban áll az elem relatív atomtömegével?

A moláris atomtömeg számértékben megegyezik

az elem relatív atomtömegével, de mértékegység (g/mol)

is társul hozzá, pl. Ar(Cu) = 63,5  M(Cu) = 63,5 g/mol.

Mi az összefüggés az anyagmennyiség,

a tömeg és a moláris tömeg között?

n=m/M

llapotjelz k
Állapotjelzők

A gázok tulajdonságai alapján értelmezhetjük az ideális gázok állapotjelzőit. Az állapotjelzők egyértelműen meghatározzák a gáz egyensúlyi állapotát. Ezek az állapotjelzők nem függetlenek egymástól, ha közülük kettőt ismerünk, akkor a többi meghatározható.

Nyomás:

Abból származik, hogy a részecskék mozgásuk sorsán rugalmasan ütköznek a tárolóedény falával.

Jele: p

M.e.: Pa (pascal)

Hőmérséklet:

A részecskék szakadatlan, rendezetlen mozgást végeznek. A hőmérséklet a részecskék mozgásával kapcsolatos. Minél nagyobb a részecskék sebessége, annál nagyobb a gáz hőmérséklete.

Jele: T

M.e.: K (kelvin)

slide6

Térfogat:

Mivel a gázok mindig kitöltik a rendelkezésre álló teret, bármely gáz térfogata megegyezik annak az edénynek a térfogatával, melyben a gáz található. Tehát ez a térfogat matematikai számításokkal, esetleg fizikai mérésekkel meghatározható. Ezt megmérhetjük fizikai módszerrel is, ha a tárolóedényt feltöltjük vízzel, majd ennek a víznek a térfogatát állapítjuk meg mérőhenger segítségével.

Jele: V

M.e.: m3

((Tömeg

A gáz tömegét is mérni tudjuk olyan csappal ellátott edény felhasználásával, amelyből ki lehet a gázt szivattyúzni. A gáz tömege a gázzal töltött edény és a légüres teret tartalmazó edény tömegének különbsége.

Jele: m

M.e.: kg))

E három állapotjelző (p, V, T) közötti kapcsolatot az ideális gáz állapotegyenlete fejezi ki.

llapotv ltoz sok
Állapotváltozások
 • Izotermikus: T = állandó

(Boyle-Mariotte-törvény)

 • Izobár: p = állandó

(Gay-Lussac I. törvénye)

 • Izochor: V = állandó

(Gay-Lussac

II. törvénye)

g zt rv nyek
Gáztörvények

Néhány alapfogalom: abszolút hőmérséklet (Kelvin-skála, nulla Kelvin= –273 oC), állapotjelzők (nyomás, abszolút hőmérséklet, térfogat).

Boyle-Mariotte (két ember, egymástól függetlenül fedezték fel a törvényt állandó hőmérsékletre):

A Boyle–Mariotte-törvény kimondja, hogy egy adott mennyiségű ideális gáz térfogatának és nyomásának szorzata egy adott hőmérsékleten állandó: pV=állandó.

boyle mariotte t rv ny
Boyle–Mariotte-törvény

A hőmérséklet állandó p ∙V = állandó

Izotermikus állapotváltozás

Állapotváltozások szemléltetése: p-V diagram

gay lussac i t rv nye
Gay-Lussac I. törvénye

Gay-Lussac I. törvénye: állandó tömegű ideális gáz állandó nyomásontörténő állapotváltozásakor a gáz térfogata egyenesen arányos a gáz abszolút hőmérsékletével: V/T=állandó.

vagy

Meghatározott tömegű gáz állandó nyomáson mért térfogatváltozása (ΔV) egyenesen arányos a gáz 00C-on mért térfogatával (V0) és a hőmérséklet változással (ΔT).

ΔV= (1/273) ∙ V0∙ ΔT

ha p és N állandó

gay lussac ii t rv nye
Gay-Lussac II. törvénye

Gay-Lussac II. törvénye: állandó tömegű ideális gáz állandó térfogatontörténő állapotváltozásakor a gáz nyomása egyenesen arányos a gáz abszolút hőmérsékletével: p/T=állandó.

vagy

Meghatározott tömegű gáz állandó térfogaton mért nyomásváltozása (Δp) egyenesen arányos a gáz 00C-on mért nyomásával (p0) és a hőmérséklet változással (ΔT).

Δp= (1/273) ∙ p0∙ ΔT

ha V és N állandó

g zt rv nyek el fordul sa alkalmaz sa
Gáztörvények előfordulása, alkalmazása
 • Ha szén-dioxidot palackból kiengedünk, erősen lehűl: így is készülhet szárazjég (nyomás lecsökken, hőmérséklet is) (G-L.2.)
 • Hőlégballon: hőmérséklet emelésével növekszik a térfogat, ezért emelkedik fel (G-L.1.)
 • Biciklikerék: ha ráülünk a biciklire, laposabb lesz a kerék kicsit (B-M.) (bár ez nem teljesen tökéletes példa, mert a gumikerék rugalmas bizonyos mértékig)
kinetikus g zelm let
KINETIKUS GÁZELMÉLET
 • A kinetikus gázelmélet olyan elmélet, amely az anyag tulajdonságait a molekulák mozgásának függvényében magyarázza. (Brown-mozgás, belső energia, állapotjelzők)
 • A részecskék nagy száma miatt azok mozgását külön-külön leírni lehetetlen ezért csak a gáz egészét jellemző mennyiségek között kereshetünk kapcsolatot.
a kinetikus g zelm let
A kinetikus gázelmélet
 • Leukipposz, Demokritosz, Dalton:

Az anyag atomokból áll

 • Avogadro: Molekulák
 • Brown-mozgás, diffúzió, hőmozgás
 • A kinetikus gázelmélet alapfeltevései:
  • ideális gáz: atomok/molekulák, pontszerűek
  • nagyszámú részecske (~1024)
  • gázrészecskék egymással és az edény falával ütköznek, más kölcsönhatás nincs
  • egyensúlyban a gázrészecskék egyenletesen kitöltik a teret
kinetikus g zelm let1
Kinetikus gázelmélet
 • csak haladó mozgás
 • csak az edény falával való ütközés
ltal nos g zt rv ny ide lis g zok llapotegyenlete
Általános gáztörvény IDEÁLIS GÁZOKÁLLAPOTEGYENLETE
 • n: anyagmennyiség [mol]
 • N: részecskeszám
 • p: nyomás
 • V: térfogyat
 • T: hőmérséklet
 • R: univerzális gázállandó (=8,31 J/mol K)
 • NA: Avogadro-féle szám (=6,02*1023)
 • k: Boltzmann állandó (=1,38*10-23 J/K)
adiabatikus llapotv ltoz s
Adiabatikus állapotváltozás
 • Adiabatikus állapotváltozásnál a rendszer és környezete között nincs hőcsere, a rendszer tökéletesen hőszigetelt vagy az állapotváltozás olyan gyors, hogy nincs idő hőcserére
 • Az adiabatikus állapotváltozás során mindegyik állapotjelző megváltozik
 • A rendszer munkát csak a belső energia rovására végezhet, a befektetett munka pedig, a belső energiát növeli.
adiabatikus llapotv ltoz s br zol sa
Adiabatikus állapotváltozás ábrázolása

p

Mi az összefüggés az állapotjelzők között ilyen esetben? Mi az egyenlete az adiabatának?

2

p2

T2

1

p1

T1

v

v2

v1

rdekes linkek
ÉRDEKES LINKEK
 • http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
 • (EZ UGYAN ANGOL NYELVŰ, de hát Önök jól tudnak angolul!)
 • www.sdt.sulinet.hu
 • http://www.szertar.com/
 • http://realika.educatio.hu/
 • http://metal.elte.hu/~phexp (kísérletek) Dr. Juhász András
 • HA VALAKI VALAMILYEN ÉRDEKESET TALÁL A NETEN SZÓLJON NEKEM, HOGY BŐVÍTHESSÜK A LISTÁT!!!
felhaszn lt irodalom
FELHASZNÁLT IRODALOM
 • Fizika 10-Maxim Kiadó
 • www.sdt.sulinet.hu
 • Ötösöm lesz fizikából-Gulyás János...-Műszaki Kiadó
 • Fizika Középiskolásoknak - Dr. Siposs András-Korona Kiadó
 • Fizika Hőtan - Dr. Zátonyi – Ifj. Zátonyi
 • Fizika Szakközépiskolai Összefoglaló Feladatgyűjtemény
 • http://metal.elte.hu/~phexp (kísérletek) Dr. Juhász András
 • http://www.sg.hu
 • www.magfuzio.hu
 • Wikipedia, stb más internetes anyagok
 • www.tar.hu/fizfoto
 • www.tar.hu/fizrajz
 • www.extra.hu/keretfizika
 • www.ntk.hu
 • www.nettankonyv.hu