Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Groeien en snoeien Valbonne Commercial Agency voor versnelling en groei PowerPoint Presentation
Download Presentation
Groeien en snoeien Valbonne Commercial Agency voor versnelling en groei

Groeien en snoeien Valbonne Commercial Agency voor versnelling en groei

90 Views Download Presentation
Download Presentation

Groeien en snoeien Valbonne Commercial Agency voor versnelling en groei

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Groeien en snoeien • Valbonne Commercial Agency voor versnelling en groei • Business units of programma’s die zwaar achterblijven bij de verwachting. Strategische problemen in business units of een zeer matige portfolio performance. Het vinden van de strategische richting of het vormen van een visie voor de toekomst. • Branden blussen, in beweging zetten, turnaround, re-vitalisaties • Analyseren huidige situatie, aanbevelen oplossingsscenario’s • Onderzoek de product portfolio en implementeren oplossingen • Transformeren multi-projectennaar succes • Versnellen innovaties en veranderingen, begeleiden naar succes • Hervitaliseren van programma’s die op intensive care zijn beland • Optimaliseren productlifecycle, innovatie, marketing, waardeketen • Versnellen van nieuwe oplossingen voor zakelijke support. • Valbonne Commercial Agency • Business acceleration

  2. Sales, marketing, innovatie en optimaliseren van waarde Mens, proces en organisatie en optimaliseren kernkracht • Als uw organisatie niet loopt zoals u wenst .. • Als business units niet in lijn zijn met uw prognoses ... • Als projecten en programma’s dreigen fout te gaan .... • Als u weinig grip meer heeft op resultaat en omzet ..... • Als u iemand nodig heeft die de brug slaat naar verandering..... • Bel de Specialist! Fix & Go services 06 – 29 00 76 52

  3. Zie de bomen weer in het bos met Fix&Go services Teamprijs per dagdeel van 4 uur € 1000 - Exclusief BTW Probleem oplossings trajecten vergen een aantal dagdelen, die geheel door de complexiteit worden bepaald. Voorbereiding en afronding worden meegerekend. We werken daarnaast op basis van succesverplichting, een aandeel in de winst of een deel van de kosten reductie. Goedkoper kan beter niet. Valbonne Commercial AgencyFix & Go Services 06 – 29 00 76 52