Remiss
Download
1 / 12

Remiss - PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on

Remiss. Anamnes Status UL-bild AMH, BMI Indikation som infertilitetsutredningen lett till Infektionsprover - Kopia på svaren Behandlingsregim + OPU-vecka. Vi gör en sammanfattning av anamnes och indikation. Acceptera föreslagen behandling och OPU-vecka eller

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Remiss' - clara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Remiss

Remiss

Anamnes

Status UL-bild

AMH, BMI

Indikation som infertilitetsutredningen lett till

Infektionsprover - Kopia på svaren

Behandlingsregim + OPU-vecka


Vi g r en sammanfattning av anamnes och indikation
Vi gör en sammanfattning av anamnes och indikation

Acceptera föreslagen behandling och OPU-vecka

eller

Föreslå behandlingsregim (antagonist eller agonist)

Preparat, dos ochibland OPU-vecka


Kommunikation
Kommunikation

Vanligtvis kontakt via fax eller telefon

Analys E2

UL–bilden (antal folliklar och storlek)

Bestämmer tidpunkt för Ovitrelle och

OPU-dag


Kommunikation barnmorska och patient
Kommunikation barnmorska och patient

Barnmorskan ringer till alla patienterefteratt OPU-dag bestämts

Tid, ordination, våradressochvadsomhänderiövrigtdiskuteras

Fårätafrukost

Möjlighet till eget rum med tanke på att en del har barn med sig


Paret till kliniken
Paret till kliniken

Kassan -registrerar ID

Fårett rum - säng

Anamnespåläkemedel, allergier, rökning, BMI

Sätternål

Midazolamvid behov

Premedicinering med Panodil 1000 mg


Opu rummet
OPU-rummet

Vi harejmöjlighetattsövapatienten

Lokalbedövningtvåalternativ:

Xylocain 10 mg/ml

Rapifen 0,5 mg/ml

Övervakning med pulsoximeter

AtropinochAntidot


Opu rummet forts ttning
OPU-rummetfortsättning

Mannenfårvara med vidpunktionenochkanfölja den påegen

TV-skärm

Ultraljudsleddfollikelpunktion

Mindreblödningochsmärta med nynål med 0,9 mm jämfört

med tidigare 1,6 mm

De allraflestagårheltobehindrattillbaka till rummet

Information omantalägginnanparetåker hem


Spermaprov
Spermaprov

Mannenlämnarspermaproviett rum belägetintill

laboratoriet

Instruerasav en embryologsomsenaremeddelarresultatet

ochomdetblir standard-IVF ellermikroinjektion

PESA/TESE akutdiagnostisktfrysaspermier

Infektionsprov


Befruktningsgrad
Befruktningsgrad

Nästa dag informerar barnmorskan paret om hur

befruktningen hade utfallit

Samtidigt får paret veta när återläggningen av embryonasker


Remiss
ET

Vid ET sker en noggrann genomgång av äggprotokollet

och hur spermaprovet varit

Återläggning av ett embryo

Progesteron eventuellt Fragmin, Pravidel

Samtal med barnmorska


Frys et
Frys-ET

Naturlig cykel med LH-sticka ibland

Progynon + Progesteron

eller

Stimulering med FSH + Ovitrelle