slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rakennerahastohankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rakennerahastohankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rakennerahastohankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Rakennerahastohankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta. Kuopio 20.01.2009. Ylitarkastaja Rauno Rassi Valtiovarainministeriö Sopukatu 4 40720 Jyväskylä 0400 643 988 rauno.rassi@vm.fi. Tukikelpoisuuden ohjeistus. Valtion- avustuslaki. EAKR- ja ESR -asetukset. ”Alakohtaiset”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rakennerahastohankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rakennerahastohankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta

Kuopio 20.01.2009

Ylitarkastaja Rauno Rassi

Valtiovarainministeriö

Sopukatu 4

40720 Jyväskylä

0400 643 988

rauno.rassi@vm.fi

slide2

Tukikelpoisuuden ohjeistus

Valtion-

avustuslaki

EAKR- ja ESR

-asetukset

”Alakohtaiset”

avustuslait

Rahoittajan

omat

ehdot

Yleisasetus

Rakennerahasto-

laki ja -asetus

Täytäntöön-

panoasetus

Tukikelpoisuus

-asetus

Tukikelpoisuus-

ohjeet

TEM

Rahoitus-

ehdot

kaikki tukikelpoisuuteen vaikuttavat ehdot ja ohjeet ovat rahoitusp t ksess
Kaikki tukikelpoisuuteen vaikuttavat ehdot ja ohjeet ovat rahoituspäätöksessä !
 • ”Rahoituspäätös on oikeudellisesti sekä rahoittavaa viranomaista että tuensaajaa sitova asiakirja, josta on mahdollisimman yksiselitteisesti käytävä ilmi, mihin tuensaaja on oikeutettu ja velvoitettu.”

Jos ehtoja muutetaan jälkikäteen, muutos voi tarkoittaa vain ehtojen väljentämistä toteuttajan eduksi

(Hallintoviranomaisen ohje yleisistä hallinnollisista seikoista 3.7.2008)

tukikelpoiset kustannukset yleinen tukikelpoisuus
Tukikelpoiset kustannuksetYleinen tukikelpoisuus
 • aiheutumisperiaate
 • ohjelman ja rahoituspäätöksen mukaisuus
 • toteutusaikana syntyneet (suoriteperiaate)
 • (ulos)maksetut
 • tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset
 • määrältään kohtuulliset
 • kirjanpidon mukaiset
 • luontoissuoritukset, poistot ja yleiskustannukset
slide5

Tukikelpoiset kustannuksetYleensä tukikelvottomia

 • tavanomaisesta toiminnasta aiheutuneet
 • hankerahoituksen ulkopuolelta korvauksia saaneet / tulorahoituksella katetut kustannukset
 • kustannukset, joihin liittyy rahoitusehtojen vastaista toimintaa (harkinnanvaraisuus)
tukikelpoiset kustannukset palkkamenot
Tukikelpoiset kustannuksetPalkkamenot
 • Henkilöstö otetaan normaalin henkilöstöpolitiikan mukaisesti
 • Kohtuulliset palkat, ei hankelisiä
 • Lainmukaiset sivukulut
 • Osa-aikaisen pidettävä kokonaistuntikirjanpitoa
 • Lomakustannukset: poikkeusmenettely
uudet hankintamenettelyt milloin pit kilpailuttaa ja miten
Uudet hankintamenettelyt: Milloin pitää kilpailuttaa ja miten
 • Kun hankkeen toteuttaja on:
  • julkinen hankintayksikkö, ja
  • hankinnan arvo ylittää kansallisen tai EU –kynnysarvon
 • Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.
 • Pienissä hankinnoissa huolehdittava kustannusten kohtuullisuudesta
tarjouskilpailujen asiakirjat tarjouspyynt
Tarjouskilpailujen asiakirjatTarjouspyyntö
 • laadittava selvästi ymmärrettäväksi
 • tarjouspyynnön sisältövaatimukset:
  • hankinnan kohteen selvitys
  • tarjoajista vaadittavat tiedot ja asiakirjat
  • tarjouksen valintaperuste / kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteet tärkeysjärjestyksessä
  • tarjouksen jättämisen määräaika ja paikka
  • tarjouksilta vaadittava voimassaoloaika
  • muut olennaiset tiedot
tukikelpoiset kustannukset hankinnat erityisohjeet
Tukikelpoiset kustannuksetHankinnat, erityisohjeet
 • Kynnysrajat ylittävissä hankinnoissa noudatetaan hankintalakia
 • (halvemmissa) Pienhankinnoissakin varmistettava hintojen kohtuullisuus
 • Valtion ja kunnan viranomaisilla omat pienhankintaohjeet
 • Muut toteuttajat:
  • hankinnat 1-2000 €: hintavertailu tai –tiedustelu
  • hankinnat 2001-14999 €: ”kevyt” kirjallinen tarjouskilpailu
miten pienhankintakilpailutus eroaa hankintalain mukaisesta hankinnasta
Miten pienhankintakilpailutus eroaa hankintalain mukaisesta hankinnasta
 • Tarjouskilpailussa ostajan etu painottuu suhteessa syrjimättömyysnäkökohtaan
 • Hankintaan ryhtymisestä ei tarvitse ilmoittaa etukäteen eikä tarjouskilpailusta tarvitse ilmoittaa julkisten hankintojen nettisivuilla
 • Tarjouspyyntö voidaan toimittaa vain 3-5 ehdokkaalle, mutta muillekin halukkaille on annettava pyydettäessä tarjouksentekomahdollisuus
 • Dokumentointivelvoite koskee myös pienhankintoja!
tukikelpoiset kustannukset luontoissuoritukset
Tukikelpoiset kustannuksetLuontoissuoritukset
 • hankkeelle lahjoitettuja tuotantopanoksia
  • työtä
  • toimintatiloja
  • koneita ja laitteita, jne.
 • ESR –hankkeessa ns. laskennalliset kustannukset (koulutettavien palkka- ja matkakuluja)
 • rahoittaja vahvistaa suoritusten arvot
  • liittyy omarahoitusosuuteen
  • enintään puolet omarahoitusosuudesta
 • Erillinen luontoissuoritusten kirjaus
tukikelpoiset kustannukset yleiskustannukset
Tukikelpoiset kustannuksetYleiskustannukset
 • Tarpeelliset, kohtuulliset ja tosiasiallisesti aiheutuneet
 • Ei ”tavanomaisesta” toiminnasta aiheutuneita
 • Laskenta- l. kohdennusperusteet esitettävä
 • Vahvistetun kustannusarvion mukaisia

Jos EU muuttaa säädöksiään, yleiskustan-nusten esittäminen laskennallisena lisänä saattaa toteutua (?!?)

tukikelpoiset kustannukset k ytettyjen laitteiden hankinta
Tukikelpoiset kustannuksetKäytettyjen laitteiden hankinta
 • Kustannusten kohtuullisuus: tarjouksia pyydettävä
 • Tukikelpoisuuden ehtona, ettei tukea aikaisempiin hankintoihin 5 vuoden aikana
 • Laitteen tulee olla hankkeelle tarpeellinen
 • Todistus myyjältä
 • Tuella hankitun laitteen myynnistä seuraamus myös myyjälle
tukikelpoiset kustannukset arvonlis veron ja rahoituskulujen tukikelpoisuus
Tukikelpoiset kustannuksetArvonlisäveron ja rahoituskulujen tukikelpoisuus
 • alv –tulkinnat ovat olleet hankalia, verottajan ohjeet yksittäistapauksissa ovat vaihdelleet
 • Takaisin saatavissa oleva (vähennyskelpoinen) alv on tukikelvoton
 • Lopullisiksi jäävät alv:t ovat tukikelpoisia
 • Rahoituskulut eivät ole tukikelpoisia
tukikelpoiset kustannukset edustusmenot
Tukikelpoiset kustannuksetEdustusmenot
 • Suomessa edustuskustannuksia hyväksytty niukasti
 • hyväksymiskriteerejä ei ole annettu
 • rahoittajilla omia käytäntöjä
 • viime aikoina sallivampi linja (?)
neuvosto muuttaa tuloja koskevan artiklan 55 muutos
Neuvosto muuttaa tuloja koskevan artiklan (55); muutos
 • 1 artikla
 • Korvataan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohta seuraavasti:
 • "5. Tämän artiklan 1–4 kohtaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamiin toimiin, joiden kokonaiskustannukset ovat enemmän kuin 1 000 000 euroa.”
 • 2 artikla
 • Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
 • Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006 kaikkiin rakennerahastoista tai koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 tukea saaviin toimiin.
 • Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
tulojen ja yksityisrahoituksen ero
Tulojen ja yksityisrahoituksen ero
 • Rahoitukseksi (avustuksiksi) voidaan hyväksyä vain vastikkeettomia maksuja
 • Tuloja voi kertyä myynnistä, vuokraamisesta, palveluista, yms. maksuista
 • Tulot vähennetään hyväksytyistä kustannuksista ennen avustusten määrän laskemista
 • Hankkeiden päättymisen jälkeisetkin tulot vähennetään pääsäännön mukaan alkavalla ohjelmakaudella
 • ESR –hankkeen koulutusmaksut ovat tukirahoitusta