1 / 8

Pripomoček za dvigovanje bolnikov

claire
Download Presentation

Pripomoček za dvigovanje bolnikov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. V četrtek, 21.10. 2010., smo z našo razredničarko Aziro Kozjek z vlakom odšli v Kranj, kjer smo si ogledali zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave. Zavod se imenuje KORAK. Za uvod nam je delavec v zavodu predstavil, kakšna je rehabilitacija in postopek zdravljenja. Medicinski sestri sta nam opisali njihovo delo in skrb za bolnike. Predstavila se nam je tudi njihova fizioterapevtka, ki skrbi za tiste, ki so gibljivo omejeni. Naposled sta se nam predstavila tudi Blaž in Sandi ,ki sta njihova varovanca, in sta nam zaupala svoji zgodbi ki smo jih z zanimanjem poslušali. Dovolila sta nam tudi da smo jih slikali, ter jih povprašali kar nas je zanimalo. Povedala sta tudi, da se vsakič zelo rada vračata v zavod, saj se počutita kot doma. V zavodu imajo tudi razne prireditve, dejavnosti pa tudi nekaj športa, tako da jim ni nikoli dolgčas.

  2. Po predstavitvi, smo si z MS ogledali rehabilitacijske aparate in pripomočke, ki pomagajo pri okrevanju bolnikov. Pripomoček za dvigovanje bolnikov Postelja za razgibavanje- fizioterapija

  3. Pripomoček za ravnotežje in hojo Kolo za razgibavanje nog

  4. Kot smo že omenili, imajo razne delavnice kot so:* OBLIKOVANJE LESA * OBLIKOVANJE S PAPIRJEM

  5. * OBLIKOVANJE STEKLA * IZDELOVANJE GLINENIH IZDELKOV

  6. V njih, pa smo se potem preizkusili tudi sami, saj smo se razporedili po sobah in delali kar počno oni. Zelo smo se zabavali, saj so prijetna družba, kljub njihovim morebitnim šibkostim. Nekateri so izdelovali glinene okraske, štampiljke iz lesa in še mnogo drugega, tako da smo hoteli še malo ostati, ko je bil čas za odhod. Vsem smo se lepo zahvalili za prijetno dopoldne in počasi odšli proti železniški postaji, kjer smo počakali vlak in se odpeljali nazaj domov.

  7. IZDELALI :Oblikoval…………………….Ernest MalkočBesedilo napisal……………Tjaž RotarFotografije…………………...Gašper Pirc Srednja šola Jesenice 4.11.2010/11

More Related