esk radiokomunikace nov mo nosti sd len s t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
České Radiokomunikace Nové možnosti sdílení sítí PowerPoint Presentation
Download Presentation
České Radiokomunikace Nové možnosti sdílení sítí

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

České Radiokomunikace Nové možnosti sdílení sítí - PowerPoint PPT Presentation

claire
119 Views
Download Presentation

České Radiokomunikace Nové možnosti sdílení sítí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. České Radiokomunikace Nové možnosti sdílení sítí Martin Novák – WS manager Marek Eliáš – WS Accountmanager Pavel Vlašín – Productmanager

 2. Kdo jsme Profesionální poskytovatel Telco služeb Lídr na trhu televizního a rozhla-sového vysílání Poskytovatel ICT služeb a DC komplexních řešení Naše symboly…

 3. Naši zákazníci • Telekomunikace a ICT Zákazníci • Segment • Korporace • Veřejná správa • Velkoobchod • Služby • Data, Hlas, Internet, ICT, Datová centra • Vysílací služby Zákazníci • Segment • Televize • Rozhlas • Ostatní média • Služby • Vysílání • Distribuce • Kontribuce

 4. Hlavní milníky • 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací • 1996 Založení T-Mobile CzechRepublic (společně s DeutscheTelecom) • 2009 Spuštění bezdrátové sítě WiMAX ve 27 městech ČR (IT produkt roku 2009) • 2009 Vybudování národní optické přenosové sítě L2/L3 • 2009 Prodej maloobchodní části společnosti firmě T-Mobile CzechRepublic • 2010 Zahájení poskytování ICT služeb – Virtuální datové centrum (IaaS) • 2010 Vstup globálních investorů do společnosti: Macquarieinfrastructurefunds • 2010 Akvizice společnosti Czech Digital Group (MUX 3) • 2011 Ukončení digitalizace televizního vysílání – DVB-T • 2012 Zahájení poskytování služeb datových center (DCTOWER) • 2012 Zahájení testovacího provozu DVB-T2 sítě (HD TV vysílání)

 5. Unikátní infrastruktura Českých Radiokomunikací Páteřní síť • 2 600+ km optických tras • Transport CWDMa DWDM, Ethernet, IP/MPLS, SDH, ATM • Páteřní vysokokapacitní mikrovlnné trasy (Nera, NEC) Přístupová síť • Optická přístupová síť • 1 000+ přístupových vysílacích a telekomunikačních objektů • Bezdrátový přístup k páteřní síti v licencovaném a nelicencovaném pásmu • Největší broadbandová přístupová síť WiMAX v licencovaném pásmu 3.5 GHz Unikátní datová centra a ICT infrastruktura • Moderní datové centrum TOWER • 2 hostingová datová centra pro regionální ICT služby • Dedikovaná datová centra • CloudComputing infrastruktura postavená na technologii VCE (VMware, Cisco, EMC)

 6. Optická síť a WiMAX přístupová technologie

 7. Hustá mikrovlnná páteřní síť

 8. Mikrovlnné a optické PoPy 1000 + PoPs

 9. Nové možnosti pro ISP a WS operátory Marek Eliáš WS Accountmanager

 10. Strategie po odprodejimaloobchodníčástispolečnosti • České Radiokomunikace neposkytují služby domácnostemani menším a středním společnostem • Nekonkurujeme tak ISP • ISP jsou pro nás velkoobchodní zákazníci • Podporujeme ISP v jejich každodenním boji • ISP mohou sdílet unikátní telekomunikační infrastrukturu Českých Radiokomunikací

 11. Služby poskytované ISP Internet • Kvalitní internetová konektivita, vysoké SLA • Možnost zálohovaného řešení, v případě okruhů možnost zálohování na principu BGP • Možnost odběru služby na PoPechČeských Radiokomunikací nebo včetně zajištění poslední míle AKCE - Pronájem radia jako služby • pronájem 1Gbs Alcomaradio spoje za 6 500,-/měsícs portovou konektivitou!

 12. Mezinárodní internetová konektivita

 13. Služby poskytované ISP • Data – Ethernet Line, Lambda, LeasedLine • Hlas – eCall • Poslední míle – WS WiMAX (internet, nově i ethernet do 2 Mbps) • Přístupová technologie do 5 Mbps symetricky • Pokryto 27 největších měst • Licencované pásmo 3.5 GHz, SLA 99.5% • Alternativa k xDSL v oblastech, kde je dlouhé vedení, nedostatek metalických párů nebo rušení • Možnost vlastního Internetu a telefonních služeb prostřednictvím jedné linky • Vhodné jak pro rezidentní tak i menší firmy

 14. Služby poskytované ISP • Housingna věžích a stožárech ČRa • „U“ v 19“ stojanech nebo celé racky, antény (2.4, 5 GHz, paraboly) • Housing v Datovém centru TOWER (TV vysílač Praha město) • Nové datové centrum TOWER • Možnost propojení do NIX1a do jiných operátorů • Pronájem racku nebo jen 2U • Jednotná politika propojů, meetmeroom • 100 GB porty do NIXU 1 • Regionální Housing • Brno (Barvičova), České Budějovice (Pražská), Hradec Králové (Hoděšovice), Ostrava (Hošťálkovice), Praha - Cukrák, Pardubice (TKB), Zlín (Tlustá hora)

 15. Služby pro ISP Internet ČRa + VOIP Housing ISP Region působnosti ISP Pronájem radiového spoje TVP Housing ISP Koncový zákazník Koncový zákazník 15

 16. Služby poskytované „větším“ ISP Lokalita B Lokalita A NIX1 Další operátoři Rack/2U Primární datová konektivita do PoPu např. SITEL Backup datová linka Meet Me Room • PoP • např. SITEL • PoPČRa • NIX1 Datová linka Např. Lambda

 17. Věže Českých Radiokomunikací  www.VezeCRa.cz

 18. Rozšiřování sítě Ethernet(L2/L3) • Postupná migrace ze synchronních sítí na Ethernet • Za poslední rok vybudováno 25 nových PoPů • Nejmodernější technologie • Nové PoPy Popy jsou obvykle umístěny přímo ve městech: • Kladno – Rozdělov • Zelená hora • Zvičina • Strážiště - Pacov • Kapacita 1 GbE také na vysílačích nad městy – velmi dobré pokrytí • Možnost umístění RR spojů ISP na vysílačích – stožárech a věžích

 19. Nové L2 PoPy Českých Radiokomunikací

 20. Služby Datových Center Pavel Vlašín Productmanager

 21. Klíčové výhody DC Českých Radiokomunikací • Nové a moderní DC zajišťuje vysoce spolehlivý provoz zařízení • Bezproblémový přístup k zařízení v režimu 24 x 7 x 365 • Vysoký stupeň bezpečnosti HW i dat v datovém centru • Zálohovaná a vysokokapacitní datová konektivita • Geograficky výhodná lokalita, která byla vybrána s ohledem na velmi vysokou spolehlivost a bezpečnost vysílacích služeb • Celkové úspory v rozsahu 15 – 50 % TCO (TotalCostofOwnership)

 22. Datové centrum TOWER

 23. Infrastruktura datového centra Tower Primární datové centrum • Připojení ostatní • NIX • T-Systems • Telefónica • Miramo • UPC • GTS • DialTelecom • Sitel • Pantel Záložní datové centrum • Konektivita ČRa • Optika v kruhové topologii • L2/L3, DWDM, ATM, SDH • n x 10Gbps • Vysokokapacitní MW spoje • Napájení DC • 3 x VN přípojka 22 kV • 3 x diesel-generátor • n+1 UPS Záložní datové centrum

 24. Server Housing v DC ČRa • Bezpečnost • Automatický hasící systém • Řízení vstupů • Kamerový systém • Fyzická ostraha objektu • Spolehlivé napájení • 3 VN přípojky • Vysoký příkon na rack • 2 nezávislé větve NN • Redundantní UPS jednotky • Diesel generátory • Datové připojení • Výběr dodavatelů připojení • Optické připojení do páteřní sítě • Kapacity od 1 Gbps • Monitoring • Dohledové centrum ČRa • Teplota • Vlhkost • Pohyb • Kouř • Výpadek napájení • Atraktivní lokality • Regionální pokrytí • Technologické budovy • Energetické zajištění • Objekty s obsluhou • Střežení • Účinné chlazení • Výkonné chladící jednotky • Redundantní zapojení N+1 • Chlazení, čištění, zvlhčování vzduchu

 25. Datová centra Českých Radiokomunikací V první fázi 64racků v TOWER, finální kapacita až 1 000 racků na ploše 2 000 m2 Plánovaná investice v řádu stovek milionů Kč. Jičín Hradec Králové Praha Plzeň Pardubice Ostrava České Budějovice Brno Zlín 25

 26. Služby datových center • Pronájem racku nebo jeho části (od 1U) • Instalace • Měsíčně rack - (cena závislá od množství a ostatních poskytovaných službách) • Forma účtování spotřeby el. energie na rack – dle reálné spotřeby • Forma účtování spotřeby el. energie části racku – dle štítkového příkonu • Minimalizace transakčních nákladů spojených s migrací technologií z jiného datacentra

 27. Služby Virtuálního Datového Centra

 28. Google, Microsoft, Facebook - většina uživatelských dat těchto služeb je uložena právě v cloudu CloudComputing je již dnes široce používán, všechny moderní webové služby využívají cloudcomputing Typy Cloud Computing služeb SW poskytovaný formou služby Platforma poskytována formou služby Infrastrukturní a síťové služby

 29. Řešení Smart Cloud Management Bezpečnost Síťovákonektivita Paměť Procesor Datové centrumTier 3 Úložiště

 30. HW, SW a virtuální platforma SmartCloud • Výkonný a optimalizovaný hardware – garantované řešení od prověřených dodavatelů • BezvýpadkováHA architektura – SW& HW • Škálovatelnost výpočetních prostředků • Datové úložiště v několika úrovních tieringu • Úložiště pro backup • Výkonná a kompatibilní virtualizační platforma • Možnost umístění doplňkového fyzického HW • Pokročilá správa a monitoring virtuálního prostředí

 31. Poskytujeme více jak IaaS Platformy Linux a Windows Aplikace Operační systém Aplikace formou služby do úrovně databází

 32. SmartCloudpro ISP • Technologie ČRa pod individuální značkou zákazníka • Vyhrazené virtuální datové centrum - VDC • Plný přístup ke konfiguračnímu rozhraní • Neomezený počet zákaznických virtuálních serverů • Účtování podle využitého výkonu • Úspory vznikají při sdílení kapacity v rámci VDC pro vaše zákazníky • Možnost vyzkoušení zdarma na 1 měsíc • Bezpečnost a vysoká dostupnost dat

 33. Klíčové výhody komplexního řešení DC a SmartCloud • Datová centra • Vysoká bezpečnost • Robustní konektivita • Vynikající provozní parametry • Významné úspory v rozsahu 20 – 40% TCO • SmartCloud • Okamžitý přístup k nejmodernější IT infrastruktuře • Transparentní náklady, flexibilní ceny podle využívaných služeb • Vysoká úroveň fyzické, technologické a provozní bezpečnosti • Vysoká dostupnost služeb s SLA na komplexní řešení ICT a telco služeb • Celkové úspory v rozsahu 30 – 60 % TCO

 34. Kontakty • Robert KolmanAccount manažer velkoobchodu pro ISP zákazníky - PrahaTel.: +420 242 417 340Mobil: +420 603 884 911E-mail: r.kolman@radiokomunikace.cz • Marek EliášAccount manažer velkoobchodu pro ISP zákazníky - ČechyMobil: +420 606 661 132E-mail: m.elias@radiokomunikace.cz • Pavel PlhákAccount manažer velkoobchodu pro ISP zákazníky - MoravaTel.: +420 544 505 132Mobil: +420 739 503 543E-mail: p.plhak@radiokomunikace.cz

 35. Děkujeme za pozornost