slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

Fotoklub HEXAGON Komárňanská 10 940 64 Nové Zámky SLOVENSKO. Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pod patronátom predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Vyhlasujú X. Bienále salónu krajinárskej fotografie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj' - claire-rivera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fotoklub HEXAGONKomárňanská 10940 64 Nové ZámkySLOVENSKO

Fotoklub HEXAGON

Nové Zámky

Nitriansky samosprávny kraj

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch

pod patronátom predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Vyhlasujú

X. Bienále salónu krajinárskej fotografie

SLOVENSKO MOJE

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

slide2

S ú ť a ž n é p o d m i e n k y

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v SR

2. Počet max. 4 v každej kategórii,

v prípade seriálov sa musia jednotlivé

fotografie do tohto počtu zmestiť.

K fotografiám treba priložiť vyplnený

vstupný formulár. Ak ho autor nebude

mať k dispozícii, formulár vyplní

usporiadateľ (www.hexagon.sk).

3. Kategórie:

A./ čiernobiela fotografia, min. formát 30x40 cm a odvodeniny

B./ farebná fotografia, min. formát 30x 40cm a odvodeniny

Fotografie, resp. pasparty nesmú

presiahnuť rozmer 30x45 cm, a môžu

mať hrúbku max. 2 mm.

4. Na rube fotografií musí byť uvedené:

- názov fotografie

- meno, priezvisko a adresa autora

- kategória

5. Fotografie treba odoslať v pevnom

obale (kolektívne zásielky sú vítané), na

adresu:

Fotoklub Hexagon

Komárňanská ulica 10

940 64 Nové Zámky

6. Vstupný poplatok je 5,- € na autora,

zásielky budú usporiadateľom vrátené na

adresu odosielateľa. Poplatok môže byť

priložený k zásielke alebo poslaný na

účet č. 8830607/5200. V správe pre

príjmateľa je potrebné uviesť meno

odosielateľa.

7. Kalendár súťaže:

Uzávierka: 25.09.2014

Porota: 27.09.2014

Výstava: 18.10. - 22.11.2014

Vrátenie fotografií: do 30.12.2014

8. Fotografie vyhodnotí odborná porota

menovaná usporiadateľom.

9. Ocenenia:

1./ 3 ceny v každej kategórii vo

finančnej podobe:

1. cena 50 €

2. cena 35 €

3. cena 25 €

a čestné uznania,

2./ Cena Zväzu slovenských fotografov.

Porota môže vyššie uvedené ocenenia pozmeniť

Rozhodnutie poroty je konečné.

10. Výstava sa uskutoční vo Výstavnej sieni Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky.

11. K výstave bude vydaný katalóg, ktorý obdrží každý autor.

12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na bezplatné uverejnenie fotografií v rámci propagácie výstavy.

13. V prípade repríz výstavy

organizátori vrátia vystavujúcim autorom fotografie až po ukončení poslednej reprízy.

V Nových Zámkoch, 22.08.2014

Štefan Pirohár MZSF

prezident FK Hexagon

pirohar@hexagon.sk

Porota:

Miro G r e g o r, Hon. ZSF, AZSF,

Výtvarný fotograf, Bratislava

RNDr. Štefan P r ó n a y

Nové Zámky

DhDr. Ján Gyén

Nové Zámky

Tajomníci poroty

Sandra S p r y ň o v á

sprynova.s@gmail.com

Jozef I v a n.

ivan@hexagon.sk

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................