Кости и стави на долен крайник
Download
1 / 21

????? ? ????? ?? ????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 584 Views
 • Uploaded on

Кости и стави на долен крайник. Д-р А. Балтаджиев, ДМ. Скелет на долния крайник. Две области 1. Тазов пояс (2 кости ) 2. Свободен долен крайник (30 кости ). Тазов пояс - pelvis. Тазова кост - Os coxae. Хълбочна кост, os ilium. Най-голямата от трите кости

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ? ????? ?? ????? ???????' - cissy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Кости и стави на долен крайник

Д-р А. Балтаджиев, ДМ


Скелет на долния крайник

Две области

 • 1. Тазов пояс (2 кости)

 • 2. Свободен долен крайник (30 кости)
Os ilium
Хълбочна кост, os ilium

 • Най-голямата от трите кости

 • Състои се от крило, ala, отгореи тяло, corpus, отдолукоето участва в образуването на acetabulum (ямката за главата на femur)

 • Сrista iliaca - горна граница

 • Spina iliaca anterior superior – предна точка

 • Facies auricularis – ставна повърхност за съчленяване с sacrum


S ischium os pubis
Седалищна, оs ischium и срамна, os pubis, кост

 • Седалищна кост: долно-задна част на тазовата кост

  - Тяло и клон

  • tuber ischiadicum

  • spina ischiadica

 • Срамна кост:долно-предна част на тазовата кост

  - Тялои два клона

  - Facies symphysialis

 • Двете кости обграждат foramen obturatorium


Свързване на костите на таза

 • Стави:

  - art. sacroiliaca:полуподвижна

 • Synchondrosis

  - Symphysis pubica

 • Syndesmosis

 • lig. Inguinale

 • Membrana obturatoria


Кости на долния крайник

 • Функция:

  • Движение

  • Поемат товара на тялото

  • Опора

  • Залавяне на мускули

 • Кости:

  • Бедро

   • Femur

  • Коляно

   • Patella

  • Подбедрица

   • Tibia (медиално)

   • Fibula (латерално)

  • Ходило

   • Тарзални кости (7)

   • Метатарзалникости (5)

   • Фаланги (14)


Femur
Бедрена кост - femur

Проксимално

 • Глава, caput

 • Шийка, collum - под главата

 • Trochanter major et minor – залавяне на глутеални мускули

 • linea aspera – залавяне на бедрени мускули

  Дистално

 • Сondylus medialis et lateralis,

 • Facies patellaris

  • Свързва се с капачето


Art coxae
Тазобедрена става, art. coxae

 • Многоосна-сферична (ореховидна) – стабилност и свободни движения

  • Ставни повърхности:

   • Тазова кост-os coxae:acetabulum, facies lunata,

   • Femur: caput femoris

  • Спомагателни елементи: labrum acetabulare

 • Връзки:

  • Извънкапсулни: Lig. iliofemorale, ischiofemorael, pubofemorael,zona orbicularis

  • Вътрекапсулни: ligamentum capitis femoris

 • Движения:

 • Сагитална ос: аддукция/абдукция

 • Напречна ос: флексия/екстензия

 • Вертикална ос: вътрешна и външнаротация

 • циркумдукцияPatella
Patella - капаче


Подбедрица - crus

Tibia

По-голямата, медиално разположена кост

 • Проксимално

  • Condylus lateralis etmedialis: Facies articulares superior oбразуват става с femur

 • Тяло, corpus

  • Три ръба и три повърхности

 • Дистално

  • Malleolus medialis – най-дистално (медиална повърхност на глезенната става)

  • се свързва с talus и fibula

   Fibula

 • По-малката, латерално разположена кост

 • Проксимално

  • Глава, caput,

 • Дистално

  • Malleolus lateralis - се свързва с talus и tibia


Articulatio genus
Колянна става- articulatio genusArticulatio genus2
Колянна става- articulatio genus

 • Сложна става

  • Ставни повърхности: несъвпадащи

   • Femur: condylus medialis et lateralis, facies patellaris,

   • Patella: задна повърхност

   • Tibia: facies articularis superior,

  • Капсула: широка, заловена по ръба на ставните повърхности

 • Спомагателни елементи:

  1. Meniscus medialis et lateralis –влакнест хрущял

  2. Връзки:

  • Извънставни: lig. patellae,

  • Вътреставни: предна и задна кръстати връзки /lig. cruciatum anterior/posterior/

   3.Образувания на синовиалната мембрана:

   - синовиални гънки

   - Околоставни бурси: bursa supra- et infrapatellais

 • Движения: флексия/екстензия, вътрешна и външна ротация


Tibia fibula
Свързванена tibia и fibula

 • Art. tibiofibularis:

  Главата на фибула и латерален кондил на тибиа.

 • Membrana interossea cruris: диафизите на двете кости.

 • Syndesmosis tibiofibularis: дисталните краища на двете кости.


Ходило - pes

 • Функция:

  • Носи тежестта на тялото

  • Действа като лост за придвижване напред

 • Части:

  • Тарзални кости

   • Talus -глезенна кост

   • Calcaneus - петна кост

   • Navicularis - ладиевидна

   • Cuboideum - кубовидна

   • Cuneiformis medialis, lateralis & intermedia - клиновидни

  • Метатарзални кости

  • ФалангиСтави на ходилото

 • Горна скочна става /art. talocruralis/

 • Ставни повърхности: макарата на talus и дистална част на tibia и fibulа

 • Биомеханика: макаровидна става, flexio/extensio на стъпалото

 • Долна скочна става

  - talus, calcaneus, os naviculare

 • Други стави

 • artt. tarsometatarsales: плоски, полуподвижни

 • artt. мetatarsophalangeales:сферични

 • artt. interphalangeales: макаровидни


Ходило

 • 3 дъги

  • Медиална

  • Латерална

  • Напречна

   • Под костите преминават сухожилия

    • Поддържат сводовете на ходилото

 • Функция

  • Пружинира при стъпване


ad