slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز PowerPoint Presentation
Download Presentation
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. حسابداری مدیریت ABM و ABB ، ABC. استاد مربوطه: آقای دکتر علیرضا فضل زاده. ارائه دهندگان : عیوض انصاریان ، امید عارفی جواد اصغری ، اسماعیل شفیعی. آذر 1387. مقدمه.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

حسابداری مدیریت

ABM و ABB ،ABC

استاد مربوطه:آقای دکتر علیرضا فضل زاده

ارائه دهندگان:عیوض انصاریان ، امید عارفی

جواد اصغری ، اسماعیل شفیعی

آذر 1387

slide2

مقدمه

تحولات سريع در صنايع توليدی جهان ، شامل رقابت سنگين در بازارهای جهانی ، نوآوريهای تکنولوژی و پيشرفت سيستمهای کامپيوتری بوده است . اين تحولات موجب شده است که شرکتهايي که توان هم آهنگ کردن عمليات خود را باشرايط جديد داشته اند بصورت شرکتهايی موفق جهانی درآيند و شرکتهای که چنين توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند.در شرايط جديد ، حسابداران مديريت نيز ناچار از ابداع و بکارگيری روشها و سيستمهايی بوده اند که جوابگوی نيازهای روز شرکتها باشد و از جمله اين روشها :

slide3

1-   هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

2-   بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB)

3- مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)

slide5

تعريفABC

هزينه يابی بر مبناي عمليات، از روش های نوين هزينه يابی است .

اين روش با بررسي فعاليتهايي که مستقيما“ در فرايند عملياتی دخالت دارند، به ارائه اطلاعات دقيق بهای تمام شده مي پردازد.

slide6
تاريخچه ABC

از اوايل دهه 80 سازمانها به اين نتيجه رسيدند که برای بقای خود و ارائه خدمات برتر به مشتريانشان بايستی شيوه و فرايندهای خود را بهبود بخشند و ضمن افزايش مستمر کيفيت, هزينه ها را به نحو قابل قبولی پايين آورند.

تفکر ايجاد ارتباط بين هزينه ها و فعاليتها در اواخر دهه 60 و اوايل 70 در آثار سالومنز و استاباس ديده شده است اما به صورت آکادميک در دهه 80 مطرح شده است.

slide7
مفاهيمABC
 • ABCچيست ؟

هزينه يابی بر مبنای فعاليت كه داخل ساختار سيستم حسابداری هزينه قرار می گيرد.

 • آيا ABC يک روش ارزيابی موجودی کالا است؟
 • اين روش می تواند همانند روش های سنتی برای ارزيابی موجودی کالا استفاده گردد.يا با کمک سيستمهای کامپيوتری فقط برای بدست آوردن اطلاعات بيشتر و دقيق تر برای تصميمات مديران استفاده شود.
 • اگر ABC به عنوان يک مدل حمايتی برای تصميم گيری،فقط يکبار در سال انجام شود ديگر نمی تواند يک روش ارزيابی موجودی کالا محسوب گردد.
 • اگر ABC کاملا" جايگزين سيستم هزينه يابی سنتی گردد، به يک روش ارزيابی موجودی کالا تبديل می گردد.
slide8
مفاهيمABC
 • آيا ABC يک روش تجميع هزينه است؟

روشهای تجميع هزينه:

 • هزينه يابی سفارش کار
 • هزينه يابی فرايند

هزينه يابی بر مبنای فعاليت يک روش تجميع هزينه نمی باشد بنابراين جايگزين اين روشها نمی شود. اما ABC برای افزايش دقت هزينه های محصول که هم در هزينه های سفارش کار و هم هزينه يابی فرايند مشخص شده اند مورد استفاده قرار می گيرد.

slide9
مفاهيمABC
 • هزينه هاي ثابت و متغير در ABC چگونه هستند؟

ABC به هزينه ها براساس يك چشم انداز بلند مدت مي نگرد. در حاليكه در نگرش بلند مدت هزينه ثابت وجود ندارد و همه هزينه ها متغير هستند.

 • ABC چگونه هزينه هاي ثابت و متغير را در بر مي گيرد؟

هزينه هاي فعاليتهاي ثابت و متغير مي توانند شناسايي و با استفاده از نرخ خاي مبتني بر فعاليت به محصولات و خدمات مرتبط شوند. ( نرخ خاي جداگانه براي هزينه هاي ثابت و متغير در نظر گرفته شود)

slide10
ABC و تخصيص هزينه سربار

در بحث و گفتگوهاي مديران به منظور تصميم گيري همواره بر اهميت ارقام صحيح در مورد هزينه هاي توليد و بازاريابي تاكيد مي شود.

ارقام مربوط به بهاي تمام شده با توجه به نحوه تخصيص هزينه هاي سربار به محصولات و خدمات به نحو چشمگيري متفاوت مي باشد.

يكي از وظايف و مشكلات مهم حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده مربوط به تخصيص هزينه هاي سربار مي باشد.

slide11
روشهاي تخصيص هزينه سربار در روش سنتی

تخصيص كلي سربار

گردآوري و تخصيص هزينه ها برحسب دواير

slide12
روشهاي تخصيص هزينه سربار در روش ABC
 • برخی معتقدند ABC تکامل يافته روش تخصيص هزينه برحسب دواير است.
 • ABC بر فعاليتهايی تاکيد دارد که موجد هزينه هستند هزينه آنها بالاست و بايستی کارامد شده يا تغيير يابند.
 • درABC نرخ هزينه برای هر واحد موجد هزينه( محرک هزينه ) محاسبه شده و هزينه ها از طريق ضرب نرخ موجد هزينه در حجم موجد هزينه بدست می آيد.
 • در ABC به جای تخصيص نرخ سربار به هر دايره نرخ موجد هزينه برای هر مرکز فعاليت به طور جداگانه محاسبه می شود. به عبارتی هر فعاليت دارای مخزن هزينه مربوط به خود است.
slide13
اصول و مباني ABC
 • هزينه هاي سربار اختصاص يافته به محصولات / خدمات بايستي هزينه سرباري كه واقعا" براي آن محصولات صرف شده را منعكس نمايد.
 • اين هدف از طريق يك تجزيه و تحليل از فعاليتها و علل به وجود آمدن فعاليتهامحقق مي شود.
 • فعاليتها آنچه كه شركت انجام مي دهد مي باشند.
 • فعاليتها را مي توان در سطوح مختلفي از جزئيات تعريف نمود.
 • فعاليتها منابع را مصرف مي نمايند و بايد براي كسب و كار ارزش ايجاد نمايند.
 • مصرف منابع موجب مي شود كه هزينه ها اتفاق بيافتد.
 • بنابراين فعاليتها هزينه ها را به وجود مي آورند.
 • مديران در گذشته مي كوشيدند تا هزينه ها را به طور مستقيم مديريت نمايند.
 • ABC بيان مي كند كه بهتر است فعاليتهايي كه موجب به وجود آمدن هزينه ها مي شوند مديريت شوند. ( مديريت علل بوجود آمدن هزينه ها)
slide14
تعريف فعاليتها و هزينه هاي آنان
 • تعريف فعاليت

هر عملي كه به منظور توليد ،توزيع و ارائه خدمات انجام شود و ماهيت تكراري داشته باشد فعاليت يا كار ناميده مي شود

 • روشهاي شناسايي و طبقه بندي فعاليتها:
 • توجه به نمودار سازماني و نمودار فرايندها
 • شناسايي و طبقه بندي فعاليتهاي همگن
 • توجه به سلسله مراتب ABC
 • سلسله مراتب ABC
 • هزينه مربوط به سطح واحد محصول ( منابعي كه صرفا" بر روي هر واحد از محصول انجام مي گيرد مثل انرژي ، استهلاك ماشين و تعميرات)
 • هزينه مربوط به گروه محصول ( هزينه هايي كه بر روي گروهي از محصولات انجام مي شود)
 • هزينه هاي پشتيباني محصولات ( طراحي ،1 مهندسي و .. )
 • هزينه هاي امكانات پشتيباني ( هزينه ساختمان ، اجاره و ...)
slide15
2. تعيين محرك هزينه ها
 • تعريف محرك هزينه

در روش سنتي محركهاي هزينه مرتبط با حجم نظير مقدار توليد، ساعت كار مستقيم و ساعت كار ماشين آلات تنها عواملي كه موجب ايجاد هزينه مي شوند دانسته مي شدند.

اما در روش ABC كليه رويدادها يا فعاليتهايي كه منجر به وقوع هزينه مي شوند محركهاي هزينه هستند.

در ABC فعاليتها به عنوان منابع هزينه شناسايي مي شوند و هزينه هاي سربار براساس مباني منطقي تعيين شده يا همان محركهاي هزينه به محصولات تخصيص داده مي شوند.

 • موارد مهم در انتخاب محركهاي هزينه:
 • ميزان همبستگي
 • هزينه اندازه گيري
 • آثار رفتاري
 • در سيستم ABC هرچه تعداد محركهاي هزينه متنوع تر و ضريب همبستگي ميان محرك و فعاليت بيشتر باشد تخصيص هزينه سربار با دقت بيشتري انجام مي شود. اما امكان دارد هزينه اندازه گيري محرك هزينه بالا رود.
slide16
پيش فرضهای اجرای ABC
 • محصولات تفاوت زيادی با هم داشته باشند.
 • تنوع محصولات توليد شده بالا باشد
 • هزينه های سربار , مبالغ قابل توجهی را تشکيل دهد و اين مبالغ سير صعودی داشته باشد.
 • قيمت فروش بر اساس بازار تعيين می شود.
 • دانش فنی توليد بالا باشد.
slide17
چهار گام در طراحی ABC
 • تشخيص و معرفی فعاليتهای اصلی يک شرکت
 • تعيين محرکهای اوليه و ثانويه برای اين فعاليتها
 • ادغام فعاليتها در يک مخزن هزينه مشابه
 • گزينش محرکهای فعاليت برای نشان دادن هر هزينه
slide18
مدلهاي سيستم ABC
 • مدل اوليه
 • مدل دو بعدي
slide19
مدل اوليه

جهت فراهم آوردن اطلاعات براي تصميم گيريهاي استراتژيك مطرح گرديد. خصوصا" تهيه اطلاعات بهاي تمام شده خدمات

كاربرد و مزاياي مدل اوليه ABC :

 • كاربرد در تصميم گيريهاي استراتژيك
 • تجزيه و تحليل هزينه ها
 • سودآوري خدمات
 • بهبود فعاليتهاي سازماني
 • مديريت و اداره كردن فعاليتها
 • تعيين اولويت براي كاهش هزينه ها

نارساييهاي مدل اوليه ABC

 • تك كاربردي بودن آْن
 • عدم ارائه اطلاعات مستقيم در مورد هزينه ها و فعاليتها خصوصا" در مورد هزينه هاي سربار

اين محدوديتها ي مدل اوليه منجر به ارائه مدل دو بعدي ABC شد.

slide20
مدل دو بعدي

انتظار از ABC جهت فراهم كردن اطلاعات عملياتي در فعاليتها منجر به پيدايش مدل دوبعدي سيستم ABC گرديد.

هدف مدل دو بعدي

ايجاد يك فرايند بهبود دائمي براي فعاليتهاي داخل و خارج از سازمان

اطلاعات بدست آمده از مدل دو بعدي

 • اطلاعات درباره فعاليتها
 • اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات
 • اطلاعات در مورد فعاليتهاي غير توليدي
slide21
مدل دو بعدي سيستم ABC

ديدگاه تخصيص هزينه

منابع

فعاليت ها

اندازه گيري

عملكرد

مبناي هزينه

ديدگاهفرايندي

هدف هزينه

slide22
مراحل هفتگانه پياده سازی ABC
 • برنامه ريزی پروژه
 • تعيين منابع مالی و عملياتی
 • تعريف فعاليتها و فرايندها
 • توسعه طرح مفهومی مدل هزينه
 • سنجش اعتبار و پايايی مدل هزينه
 • تدارک اطلاعات جديد
 • اطمينان از به روز بودن نظام انتخابی
slide23
مراحل هفتگانه پياده سازی ABC

سنجش

اعتار و

پایایی

مدل هزینه

تدارک

اطلاعات

جدید

اطمینان از

به روز بودن

نظام انتخابی

توسعه طرح

مفهومی

مدل هزینه

برنامه ریزی

پروژه

تعریف منابع

مالی و عملیاتی

تعریف فعالیتها

و فرایندها

طرح مفهومی

اجرا

slide24
مراحل بکارگيری ABC
 • توجيه مديريت
 • ايجاد يک استراتژی و برنامه ريزی برای استفاده از مزايای بالقوه استفاده از ABC
 • جمع آوری اطلاعات مورد نياز برای طراحی مدل
 • طراحی سيستم ABC
 • استفاده از اطلاعات ABC در فرايند بهبود سازمانی
slide25
مكانيزم اجرايي سيستم ABC

مراكز فعاليت

فعاليتها

هزينه ها

مرحله اول

منابع

تخصيص هزينه ها به

محصولات

تعيين مبناي هزينه ها

مرحله دوم

slide26
ABC و تخصيص منابع

هزينه ها ناشی از مصرف منابع هستند.

هزينه ها برای اهداف زير تحقق می يابد:

 • کسب انگيزش بيشتر
 • محاسبه سود و ارزيابی دارائيها
 • تعيين بها يا تنظيم صورت وضعيت
slide27
مراحل تخصيص هزينه مبتنی بر ABC

گام اول : تعيين هزينه فعاليتها

گام دوم : توسعه نقشه عمليات براي نشان دادن جريان كار و روابط بين فعاليتها

گام سوم : جمع آوري داده هاي هزينه مرتبط و جريان فيزيكي واحدهاي محرك هاي هزينه از ميان فعاليتها و منابع

گام چهارم : محاسبه و تفسير اطلاعات بر مبناي فعاليت

slide28
مزايای سيستم ABC
 • بهبود سيستم هزينه يابی و تخصيص هزينه های شرکت به طور مطلوبتر
 • تعيين بهای تمام شده و قيمت گذاری محصولات به طور منطقی تر و دقيق تر
 • کنترل عمليات شرکت وبرنامه ريزی کاراتر, صحيح تر و دقيق تر مديريتی
 • کمک به تصميم گيريهای کاراتر , صحيح تر و دقيق تر مديريتی
 • ارزيابی صحيح تر از عمليات مالی مديران
 • شناسايی فعاليتهای هزينه زا و فاقد ارزش
 • امکان وجود کنترل هزينه ها
 • موجب تغيير نگرش بسياری از مديران نسبت به هزينه های سربار
 • ايجاد شرايط لازم برای افزايش سهم بازار
 • توجيه حاشيه فروش و تسهيل رقابت
 • تصميم گيری در خصوص توليد يا توقف توليد
 • عملی کردن مفهموم مشتری مداری
slide29
محدوديتهای روش ABC
 • رابطه يکطرفه بين حجم فعاليت و هزينه ها
 • چشم پوشی از امکان وجود هزينه ها و توليدات مشترک
 • ناديده گرفتن ظرفيت (اضافی / منابع کمياب) و ميزان سودمندی منابع
slide30
معايب سيستم ABC
 • هزينه های گزاف ناشی از تعداد مراکز فعاليت و عوامل هزينه زا
 • استمرار ضرورت تخصيص برخی هزينه ها بر اساس معيارهای قراردادی مبتنی بر حجم
slide32
تعاريف و کارکردها
 • ABB يک روش سيستماتيک جهت برنامه ريزی, کنترل و بودجه بندی منابع يک سازمان است.
 • زمانی که بودجه بر مبنای فعاليت تصويب می شود, ABB بخش کليدی از اقتصاد داخلی است که بين عرضه و تقاضا توازن برقرار می کند.
 • ABB باعث می شود مديران ظرف دوره ای ميان مدت تا بلندمدت به هزينه های ثابت به عنوان هزينه های متغير بينديشند.
slide33
ويژگيهاي ABB
 • انتظارات مشتري را با منابع قابل دسترس سازمان تطبيق مي دهد.
 • بجاي تاكيد بر يك Benchmark (الگوبرداري) اختياري, مثل بودجه سال گذشته، بر بودجه‌هايي تاكيد دارد كه بر اساس بازگشت به سرمايه گذاريها قرار دارد.
 • يک بودجه منعطف را بر مبنای حجم کار فعاليت توسعه می دهد
 • برنامه ريزی مکرر و دائمی را مورد حمايت قرار می دهد.
 • موارد زائد و بی ارزش را در بودجه شناسايی کرده و برنامه های عملی برای حذف آنها ايجاد می کند.
 • حجم کارها را برای ايجاد سيستم ABB پيش بينی می کند.
slide34
ويژگيهاي ABB
 • كليه فعاليتهاي سازمان را با استراتژيهاي كسب و كار مشتري منطبق مي سازد.
 • مانع از افتادن در دام دفاع از پروژه هاي مشتري مي گردد.
 • از اينكه ايده هاي مشتري را مورد قضاوت قرار داده و اولويتهاي خود را براساس آنها تعيين كنيم جلوگيري مي كند و فعاليتهايي را كه سازمان بايد براي انجام آنها كوشش كند را مشخص مينمايد.
 • سرمايه و وقت لازم براي سرمايه گذاريهاي بحراني در داخل سازمان را پيش بيني مي كند.
 • نرخها و قيمتهايي را كه عادلانه، قابل دفاع و قابل مقايسه outsourcing هستند را تعيين مي‌كند.
 • امروزه بسياري از شركتها و سازمانهايي كه با روشهاي سنتي و تاكيد بر عناصر هزينه‌اي نمي‌توانند خواسته هاي خود را برآورده سازند به استفاده از ABB و تاكيد بر اهميت بودجه بندي ازطريق فعاليتها و مراحل آن روي آورده اند.
 • پيش بينی درآمد
 • مديريت ظرفيت
slide35
هدف اصلی ABB چيست ؟

هدف اين سيستم نشان دادن ارتباط بين منابعي است كه سازمان براي مصرف آنها جهت توليد محصولات برنامه ريزي مي كند. به كمك ABB بايد بر توليد محصولاتي كه موفقيت سازمان را موجب مي شوند تمركز يافت و سپس با مديريت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نيروي انساني و غيره منابع بيشتر را به فعاليتهايي اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم مي سازند.

slide36
مراحل بودجه بندی بر مبنای فعاليت

1- برآورد تعداد محصول نهايی ( توليد و فروش برای دوره بعد)

2- پيش بينی ميزان تقاضای فعاليتها در درون سازمان

3- محاسبه منابع مورد تقاضا برای فعاليتهای پيش بينی شده

4- تعيين عرضه واقعی منابع

5- تعيين ظرفيت منابع

slide37
تفاوت ABB با بودجه بندي سنتي

ABB برخلاف بودجه بندي سنتي كه عوامل هزينه اي نظير جبران خدمت، ماموريت يا آموزش را توصيف مي كند، معرف بودجه اي است كه هزينه خدمات و محصولات يك سازمان را نشان مي‌دهد.

بودجه بندی سنتی صرفا“ بر مبنای مذاکره ميان مديران و سرپرستان اجرايی قرار دارد اما در ABB مديران بايستی در نظر بگيرند که چه منابعی واقعا“ مورد نياز هستند.

abb abc
تفاوتABB و ABC

ABB از هزينه يابي بر مبناي فعاليت يا ABC متمايز است. ABB قبل از اينكه سال مالي آغاز شود انجام مي‌گردد درحاليكه ABC تغييراتي است كه به سيستمهاي حسابداري اعمال مي‌شود تا هزينه ها طي سال رديابي شوند.

abb abc1
رابطه ABB وABC

ABC :

فعالیتها را به منابع و

محصولات تخصیص

می دهد

منابع

منابع

فعالیت

فعالیت

ABB :

فروش را پیش بینی می کند

و میزان نیاز به

فعایتهای تعیین کننده

منابع را مشخص می کند

اهداف هزینه :

محصولات و خدمات

تولید شده

پیش بینی محصولات و

خدمات مورد نیاز

مشتریان

activity based management1
هدف مديريت بر مبنای فعاليت عبارت است ازپاسخگوئی به نياز مشتريان با حداقل استفاده از منابع سازمان؛ بودجه بندی سنتی و گزارشهای مقايسه ای در اين روش ، هزينه ها را برحسب حوزه های مسئوليت ( دواير ) تفکيک می نمايد ، درحاليکه در رويکرد مديريت بر مبنای فعاليت ضروری است هزينه ها برحسب فعاليتها تفکيک شده و بر اين اساس اطلاعات سودمندی درخصوص بازده و نتايج هريک از فعاليتها و تحليل و مقايسه هزينه های انجام يافته با نتايج (خروجی های) هريک از فعاليتها بدست داده شود .

مديريت بر مبنای فعاليت ( ABM ) رويکرد فلسفه مديريتی است که ضمن آن بنگاه اقتصادی بمثابه مجموعه ای از فعاليتهای بهم پيوسته درنظر گرفته می شود که فعاليتها در نهايت بايد درخدمت ارزش آفرينی برای مشتريان قرار گيرند . مديريت بر مبنای فعاليت بر اين فرض استوار است که در يک بنگاه اقتصادی ، انجام فعاليتها موجب ايجاد هزينه می گردد و بنابراين از طريق اعمال مديريت بر فعاليتها ،‌مديريت بر هزينه ها قابل اعمال خواهد بود .

مدیریت بر مبنای فعالیت(Activity Based Management)
slide42

بنابراين در روشهای سنتی ، گزارشگيری اساساً برحسب دواير صورت می پذيرد ، درحاليکه در رويکردABMگزارشگری براساس فعاليتها انجام می گيرد .

خصوصيت پراهميت ديگر گزارشگيری بر اساسABMاين است که يک فعاليتدر مجموعه واحدهايی که در انجام يک فعاليت معين مشارکت دارند رديابی شده و جمع هزينه های مربوط به فعاليت مورد نظر در واحدهای مختلف شناسايی و منعکس می گردد . بعنوان مثال در پاسخگويی به سفارش مشتری ، دواير مختلف توليد و فروش مشارکت دارند و اين دواير می کوشند فی المثل يک سفارش معوق را تسريع نمايند و محصول را به مشتری تحويل دهند . امور مالی به ارزيابی و کنترل اعتبار مشتری می پردازد و نهايتاً واحد خدمات فروش انجام هماهنگی ها و حصول اطمينان از تحويل به موقع سفارش دريافتی را عهده دار می گردد . به اين ترتيب کل هزينه پاسخگويی به سفارش مشتری از محدوده واحد خدمات فروش فراتر رفته و هزينه های ايجاد شده از اين بابت در واحدهای مختلف را شامل می گردد و درنتيجه جمع هزينه های مؤثر در انجام سفارش مشتری مشخص شده و بصورت جامع به مديريت منعکس می گردد .

slide43

روش سنتی

میلیون ریال

روش ABM

میلیون ریال

حقوق و دستمزد

320

تهیه مدارک و اعلام قیمتها

120

لوازم اداری

40

دریافت و بررسی سفارشات

190

هزینه مأموریت

140

ارزیابی اعتبار مشتریان

100

هزینه مخابرات

40

پیگیری ارسال کالا

80

استهلاک

40

حل مشکلات

90

580

580

slide44

با اين توضيحات ، روش سنتی و روش مبتنی برABMرا می توان براساس مثال فوق بصورت زير مقايسه نمود .

اهميت ديگر رويکرد مديريت بر مبنای فعاليت ، شناسايی فعاليتهای فاقد ارزش زايی است که در عمل به سودمندی محصول و يا خدمات نمی افزايد . به عبارت ديگر ، فعاليتهای فاقد ارزش زايی فعاليتهايی هستند که مشتری بابت آنها حاضر نيست وجهی پرداخت نمايد ، مانند بازرسی محصولات و جابجائی مواد ؛ اينگونه فعاليتها قابل کاهش و يا حذف می باشند .

شناسائی و گزارشگری فعاليتهای فاقد ارزش زايی ، به مديريت نشان می دهد که چه ميزان قابل ملاحظه ای از منابع بنگاه دراثر فعاليیتهای فاقد ارزش زايی می تواند به هدر رود . برپايه اين گزارش ها ، مديريت می تواند نسبت به حذف برخی فعاليتها و يا کاهش هزينه آنها اقدام نمايد .

اعمال مديريت بر مبنای فعاليت مستلزم بکارگيری دو تکنيک هزينه يابی بر مبنای فعاليت(ABC)‌و بودجه بندی بر مبنای فعاليت(ABB)می باشد که باختصار به معرفی آنها پرداخته شد.

slide45
اهداف مديريت بر مبنای فعاليت
 • بهبود منافع با معرفی فرصتهای ارزش آفرين
 • اندازه گيری هزينه منابعی که در اجرای فعاليتهای اصلی واحد يا سازمان مصرف می شوند.
 • تشخيص يا حذف هزينه هايی که مربوط به فعاليتهای غير ارزش زا هستند.
 • ايجاد فرايندها و فعاليتهايی که مشتری حاضر است برای آن پول بپردازد.
 • تعيين معيار جهت فعاليتها
 • حمايت از تيم سازی
 • تعيين کارايی و اثربخشی تمام فعاليتهای انجام شده در واحد يا سازمان
slide46
مدل مديريت بر مبنای فعاليت

منابع

دید عملیاتی

تجزيه و تحليل محرکها

فعاليتها

تجزيه و تحليل کارايی

محصولات و مشتريان

ديد هزينه ای

slide47
وظايف مديريت بر مبنای فعاليت
 • معرفی فعاليتهای دارای ارزش افزوده و فعاليتهای بدون ارزش افزوده
 • مهندسی مجدد و طراحی مجدد ساختار فعاليتها
 • الگوبرداری فعاليتهای با ارزش افزوده به عنوان ابزار کليدی برای بهبود مستمر
 • توسعه سيستم اندازه گيری کارايی برای بهبود مستمر
slide48
شرايط ايجاد يک سيستم حامی ABM
 • فعاليتهای کليدی انجام شده را تعيين نمايند.
 • محرکهای هزينه را توسط فعاليت تعيين کنند.
 • هزينه های سربار و هزينه های غير مستقيم ديگر را توسط فعاليت با بکارگيری محرکهای هزينه شفاف, دسته بندی کنند.
 • داده ها را برمبنای تقاضاهای کار با فعاليت جمع اوری کنند.
 • هزينه ها را بر مبنای فعاليت به محصولات و مشتريان تخصيص دهند.
 • اطلاعات مالی و عملياتی را در سطح هر فعاليت تعيين کنند.
slide49
مراحل هشتگانه ABM
 • تعريف دامنه پروژه
 • شناسايی فعاليتها, منابع و شاخص های ستاده
 • تحليل جريان عملياتی فرايند
 • جمع آوری داده ها و شناسايی نقش های رابط ميان داده ها
 • تهيه يک مدل کامپيوتری
 • ارزش گذاری و اعتبار دادن به مدل
 • تعبير و تفسير اطلاعات جديد
 • اجرا
slide50
دلايل به کارگيری ABM
 • قيمت گذاری مجدد محصولات و بهينه سازی طراحی محصول جديد
 • کاهش هزينه ها
 • اثرگذاری بر برنامه ريزی استراتژيک و عملياتی
slide51
اصول اساسی ساختار ABM
 • جريانات هزينه در اين مدل
 • حسابهای دفتر کل عمومی
 • طبقه بندی هزينه ها و فعاليتها
 • تعيين هزينه ها از حسابهای دفتر کل
 • دانستن محرکهای هزينه
 • تغيير پذيری محرک هزينه
 • تعيين کردن هزينه ها از حسابهای دفتر کل به فعاليتها
 • تعيين دوباره هزينه های واحدها به ساير واحدها
 • ارزش زايی محصول و مشتری
 • استفاده از واحد هزينه برای تجزيه و تحليل
abm abc
ويژگی های ABM در تعامل با ABC
 • مدل ABM نتيجه بکارگيری موفقيت آميز ABC بوده است
 • مدل ABM بعد پويای تازه ای از لحاظ بهبود مستمر فعاليتها به ABC اضافه کرده است.
 • مدل ABM اطلاعات مورد نياز خود را از ABC می گيرد.
abm abc1
مقايسه ABM و ABC
 • مديريت بر مبنای فعاليت بر مديريت فعاليتها جهت کاهش بهای تمام شده تاکيد دارد.
 • هزينه يابی بر مبنای فعاليت بر ايجاد ارتباط بين هزينه های سربار و فعاليتها تاکيد می کند.
 • ABC جزئی از ABM است.
 • در ABM شناسايی و تحليل فعاليتها جهت تحقق اهداف است.
 • در ABC شناسايی و تحليل فعاليتها به منظور تعيين هزينه هر فعاليت است.
slide54

نگرش هزینه ABC چه چیزهایی هزینه هستند؟

 • کاهش هزینه
 • باز مهندسی فرآیند
 • هزینه کیفیت
 • بهبود مستمر
 • حذف ضایعات
 • الگوبرداری
 • (محک زدن رقبا )

منابع

تلفيق ABM وABC

چرا موارد هزینه هستند؟

هزینه منابع

محرک منابع

نگرش فرایندی ABM

فعالیت

سنجش عملکرد

ABM

هزینه یابی قیمت تمام شده

هزینه یابی هدف

تحلیل سودآوری

طراحی برای تولید منعطف

تصمیمات ساخت - خرید

شناسایی هزینه

فعالیت

محرک هزینه

فعالیت

اهداف هزینه

slide55

نتيجه گيري

تغييرات زياد در شرايط اقتصادی بازار موجب تحول چشمگير صنايع توليدی شده است . رقابت جهانی همراه با نوآوريهای سريع در فن آوری ، وضعيت توليد را با تغييرات عمده ای مواجه کرده است . به موازات تغيير سيستمهای توليدی ، حسابداری مديريت نيز درحال تغيير است . بسياری از واحدهای انتفاعی سيستمهای سنتی هزينه يابی خود را با سيستمهای مديريت هزينه جايگزين می کنند .

در سيستم مديريت هزينه ، هزينه هريک از فعاليتهای عمده اندازه گيری ، هزينه های بدون ارزش افزوده مشخص و فعاليتهای موجد بهبود عملکرد تعيين می شوند . تأکيد بر سيستم مديريت هزينه موجب می شود که توان رقابت واحد انتفاعی افزايش يابد و بتواند محصولاتی را با کيفيت بهتر و کمترين بهای تمام شده ممکن توليد کند .

به موازات تغيير شرايط محيطی واحدهای توليدی ، مديران اين واحدها متوجه شده اند که بکارگيری سيستم سنتی هزينه يابی مبتنی بر حجم نمی تواند بهای تمام شده دقيق محصولات را منعکس کند . زيرا اين سيستم ، تنها يک محرک هزينه يگانه مثلاً ساعات کار مستقيم را ملحوظ می کند که موجب محاسبه بيش از اندازه بهای تمام شده محصولات با حجم زياد يا محاسبه کمتر از واقع محصولات پيچيده با حجم کم می شود که می تواند بمنظور رفع اين مشکل ، تعداد روز افزونی از واحدهای انتفاعی سيستم هزينه يابی خود را به سيستم مبتنی بر فعاليت تغيير می دهند که موجب انتخاب چند محرک هزينه مناسب می شود . اين سيستم هزينه يابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصميم گيريهای استراتژيک مديريت فراهم و به تشخيص هزينه های بدون ارزش افزوده کمک کند .

slide56
در مجموع:
 • اهميت بهای تمام شده ارزش زا در مديريت هزينه و تصميم گيری ارزش آفرينی کسب و کار اقتصادی در محيط اقتصادی پويا . نياز به تبيين رويکرد جديد دارد .
 • روش هزينه يابی بر مبنای فعاليت و مديريت بر مبنای فعاليت از ابزارهای مديريت هزينه در محيط اقتصادی پويا جهت خلق ارزش و توانمند ساختن بنگاه های اقتصادی است .
slide57
منابع
 • رهنماي رودپشتي فريدون – كتاب مديريت بر مبناي فعاليت، مديريت برمبناي فعاليت
 • شباهنگ رضا – كتاب حسابداري مديريت
 • دانش حسابرسی/نويسنده: سيد حسين مير علوي – ديوان محاسبات استان گيلان
 • عزيزي احمد. مدرساحمد «هزينه يابي برمبناي فعاليت» نشريه شماره 140 سازمان حسابرسي، دي ماه 1379.
 • علي رحماني. اعظم مهتدي - مقاله كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت در موسسات مالي
 • بودجه بندي عملياتي / گزارش 101 دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه
 • طراحي و كاربرد ABC / گزارش 102 دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه
 • جعفري مصطفي. اخوان پيمان / مديريت بر مبناي فرايند/ تدبير شماره 140
 • نمازي محمد/ بررسي سيستم ABC در حسابداري مديريت