Kehittäminen
Download
1 / 15

”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen” - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

kehittäminen. tutkimus. arviointi. lisenssit. Kouluttajien osaaminen. yhteistyö. s uunnittelu. ”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen”. innovaatiot. laatujärjestelmät. Veat. LPT. näyttökokeet. VAT. AMK. YO. VOK. t iedon välitys. Formaali. TV. mentor. keskustelu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen”' - ciro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

kehittäminen

tutkimus

arviointi

lisenssit

Kouluttajien osaaminen

yhteistyö

suunnittelu

”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen”

innovaatiot

laatujärjestelmät

Veat

LPT

näyttökokeet

VAT

AMK

YO

VOK

tiedon välitys

Formaali

TV

mentor

keskustelu

julkaise-

minen

internet

kehitys

yhteisöt

Valmentaja + Urheilija

kongressit

tuot-taminen

lehdet

reflektointi

Nonformaali

DVD:t

Informaali

tieto-

kannat

seminaarit

mahdol-

listaminen

organisointi

muiden alojen asiantuntijat

chatit

täydennys

koulutus

kohtaamiset

tutor

ylläpito

koordinointi

järjestelmät

oppimis-

alustat

koordinointi


Tarvittava tieto ja osaaminen on määritelty ylhäältä ja se on kaikille sama

Teoriatieto siirtyy käytäntöön itsestään

Arviointi on virheiden etsimistä

Järjestelmä motivoi etenemään

portaalta toiselle

Putkesta valmistuu tasalaatuista tuotetta

Oppimisen määrää mitataan ajalla


Valmentajan osaamisen tukeminen
Valmentajan osaamisen tukeminen se on kaikille sama

ASIANTUNTIJAT

Huippuvalmentajafoorumit

Asiantuntijapankki

Kansainvälisyys

Bile-emäntä

KOULUTUSTILAISUUDET

Verkoston luominen

Verkostokokoontumiset

Koulutusprosessit urheilijan kanssa

Mentorjärjestelmä koulutuksen osana

Verkko-oppiminen + kohtaamiset

Kuvan laajentaminen

Oppimaan oppiminen

Mentori ja aktori samassa koulutuksessa

SEURA

Valmentajaverkosto

Valmennuslinja

Seuratoimijoiden osaaminen

Tiedon välitys

Oppimisympäristö

Keskustelukumppani

Yhteistyö muiden lajien kanssa

LAJILIITTO

Valmentajaverkoston luominen

Tiedonvälitys

Työkalut – wiki

Valmentajan polku – ohjaus

Kouluttajien osaamisen tukeminen – työparit

Kouluttajan työkalut

Kouluttajaverkostot – arjessa auttaminen

Tietopankit/työpajat

Lajiliittojen välinen yhteistyö

VALMENTAJAT

Vertaistuki


Valmentaja tutustuu koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Hän toteaa, että jonkun koulutuksen osan hän on suorittanut muussa koulutuksessa, jonkun koulutuksen osan hän hallitsee osittain ja joitain olisi helposti liitettävissä nykyiseen valmennustehtävään.

Vastaavat suoritukset

Ei aiempaa osaamista

Hallitsee osittain

Oppimistavoite olisi toteutettavissa omassa valmennuksessa

Osaamisen kuvaus näytöllä, portfoliolla, tentillä, tehtävällä

Keskustelu kouluttajan kanssa ja suunnitelma työssäoppimisesta

Korvaavuushakemus koulutusvastaavalle

Koulutuksen osan hyväksyminen

Osallistuu koulutukseen

Mahdollisia lisätehtäviä, tenttejä, eri roolissa toimimista jne.

Henkilökohtainen oppimissuunnitelma koulutuksen osalle


Itsensä kehittämisen taidot sisältöihin. Hän toteaa, että jonkun koulutuksen osan hän on suorittanut muussa koulutuksessa, jonkun koulutuksen osan hän hallitsee osittain ja joitain olisi helposti liitettävissä nykyiseen valmennustehtävään.

Ihmissuhdetaidot

Itsearviointikyky

Perustelukyky

Vastuun jakaminen

Sidosryhmäyhteistyö

Kehittymismotivaatio

Kehittymismenetelmien hyödyntäminen

Ilmapiirin luominen

Toimivan tiimin rakentaminen

Pelaajien aktiivinen osallistuminen

Pelaaja-valmentaja -suhde

Pelaajan kehittäminen

Joukkueena pelaamisen kehittäminen

Urheiluosaaminen


Reflektointi l. Oman toiminnan arviointi suhteessa toiminnan tavoitteisiin

Oman urheilu-uran kokemukset

Asiantuntijoiden hyödyntäminen

Informaali koulutus

Oppimisen tilannekohtaisuus korostunut

Vertaisryhmäkeskustelut (CoPs)

Itseohjautuva opiskelu (internet tms.)

Mentorointi/”coaching”

Urheilijakeskustelut ja -palaute

Kehittämismuoto

Tutorointi

Valmennustapahtumien tarkkailu

Formaali koulutus

Tavoitteet ennalta määritetty

Kurssitoiminta, seminaarit tms.

Valmiiden mallien hyödyntäminen

Osaamisen (”oman näkemyksen”) jalostaminen

Osaamisen eteneminen


ad