spoedaanpak a28 utrecht amersfoort n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort. Informatiebijeenkomst voor omwonenden. Doelstellingen van de avond. U informeren over: Procedures Werkzaamheden Voorgenomen maatregelen Horen wat uw belang is, wat uw zorgen zijn. Programma. 19.00 – 19.30 Inloop 19.30 – 20.30 Presentaties

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spoedaanpak a28 utrecht amersfoort

Spoedaanpak A28Utrecht - Amersfoort

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

doelstellingen van de avond
Doelstellingen van de avond
 • U informeren over:
  • Procedures
  • Werkzaamheden
  • Voorgenomen maatregelen
 • Horen wat uw belang is, wat uw zorgen zijn
programma
Programma
 • 19.00 – 19.30 Inloop
 • 19.30 – 20.30 Presentaties
 • Frans de Kock, Projectmanager
 • Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort
 • Joost van der Hart, Projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort
 • Planstudie wegverbreding A28 Utrecht-Amersfoort
 • Pauze, gelegenheid voor stellen van vragen
 • Patricia Hol, Omgevingsmanager Aanpak werkzaamheden A28 Utrecht-Amersfoort
 • Frans de Kock, Projectmanager
 • Geluidmaatregelen Amersfoort, Leusden
 • 20.30 – 21.30 Informatiemarkt
ambitie van rijkswaterstaat op de a28 utrecht amersfoort
Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort
 • Frans de Kock, projectmanager
 • Spoedaanpak
 • Ambitie
 • Probleemstelling
spoedaanpak 30 projecten versneld uitvoeren

Spoedaanpak(1)

Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren

Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

ambitie a28 utrecht amersfoort

Ambitie

Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort

Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen inclusief alle geluidmaatregelen

Resultaat

Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer + minder geluidoverlast + onderhoud op orde

probleemstelling

Probleemstelling

Probleemstelling
 • Tweeledig
  • De A28 tussen Utrecht en Amersfoort moet op korte termijn verbreed worden
  • De onderhoudsconditie van de weg is slecht
 • 1 oplossing
  • A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding
 • Meerdere procedures voor nodig
  • (Ontwerp-) Wegaanpassingsbesluit
  • (Omgevings) vergunningen
planstudie a28 utrecht amersfoort
Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort
 • Joost van der Hart, projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort
 • Wegverbreding
 • Procedure, inspraak en onderzoek
 • Maatregelen (niet geluid)
wegverbreding a28 utrecht amersfoort
tussen Utrecht en Leusden-Zuid extra rijstroken in beide richtingen; van twee naar drie rijstroken (spitsstrook vervalt)

tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken spitsstroken en weefstroken in beide richtingen

in knooppunt Hoevelaken extra rijstrook op de afslag richting Apeldoorn

Wegverbreding(2)

Wegverbreding A28 Utrecht - Amersfoort
hoe worden uw belangen geborgd

Procedure en onderzoek(1)

Hoe worden (uw) belangen geborgd?

Uw belangen?

 • Doorstroming (langere termijn)
 • Sluipverkeer verminderen
 • Geluidoverlast
 • Maatregelen voor de natuur, landschap, beschermde diersoorten

Kan er nog iets veranderd worden?

 • 1 alternatief: verbredingsalternatief versus 0-alternatief
 • Fouten, verkeerde afweging?
onderzoek en maatregelen

(Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB)

Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid

Wegaanpassingbesluit (WAB)

Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid

Onderzoek en maatregelen

Procedure en onderzoek(2)

Aanleg (geluid) maatregelen

openstelling extra capaciteit

Milieueffectrapport (MER)

Inzicht in effecten van de wegverbreding

13

procedure planning onder voorbehoud
Procedure (planning onder voorbehoud)

Procedure en onderzoek(3)

Maart 2011

September 2011

2012

OWAB&MER

ter visie

Indienen

beroep bij

Raad van State

Behandeling beroep

bij Raad van State

Aanleg

(Geluid)maatregelen

RWS

informeert

Beroepsperiode

WAB & MER

Openstelling

extra capaciteit

RWS stelt Nota

van Antwoord

op

Indiening

Zienswijze

Bij CPP*

Eind 2012

*Centrum Publieksparticipatie

14

maatregelen niet geluid

Effecten en maatregelen(2)

Maatregelen (niet geluid)

Bodem en water

 • Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap

Natuur, landschap

 • Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met Provincie Utrecht, Noord-Holland
 • Instandhouding ecologische verbindingen
 • Compensatie bomenkap (landschapsplan)

Luchtkwaliteit

 • Jaarlijkse monitoring en maatregelen door de overheid
aanpak van de werkzaamheden

Aanpak van de werkzaamheden

Aanpak van de werkzaamheden
 • Patricia Hol, omgevingsmanager
 • Waarom nu aan de slag?
 • Aanpak
 • Vergunningen
 • Inspraakmogelijkheden
 • Handige telefoonnummers en adressen
waarom nu aan de slag

Waarom nu aan de slag?

Waarom nu aan de slag?
 • conditie wegdek niet op orde
  • noodreparaties
  • max 90 km per uur
 • veel files
gecombineerde aanpak

Aanpak (1)

Gecombineerde aanpak
 • Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de andere rijstroken.
 • Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als extra rijstrook zodra het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn aangelegd en niet eerder.
voordelen van de gecombineerde aanpak

Aanpak (2)

Voordelen van de gecombineerde aanpak
 • 2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen
 • werk aan betonbaan:

- korter

- overdag

 • 1 keer de weg op
 • snel uitbreiding van de weg
nog meer vergunningen

Vergunningen (2)

Nog meer vergunningen

Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten) voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te nemen

 • bouwvergunning geluidschermen
 • sloopvergunning oude geluidschermen
 • kapvergunningen
mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen

Vergunningen (3)

Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen

* Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1

hoe weet ik wanneer ik kan inspreken

Inspraak

Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken?
 • Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door Rijkswaterstaat
 • Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap
handige telefoonnummers adressen

Handige telefoonnummers en adressen

Handige telefoonnummers & adressen
 • www.rws.nl/A28 (schrijf u in op de digitale nieuwsbrief)
 • www.rws.nl/ov-pas
 • www.rws.nl/A28minderhinder
 • www.vanAnaarBeter.nl
 • www.utrechtbereikbaar.nl
 • Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 of via 08008002@rws.nl
situatie geluid
Situatie geluid

Sinds jaren ‘80

 • Niet overal geluidsschermen
 • Verkeer is gegroeid
 • Geluidoverlast toegenomen
 • Geen stiller asfalt

Uitdagingen

 • Snel oplossen geluidsproblemen Amersfoort (specifieke situatie Randebroek, Schuilenburg en Dorrestein)
 • Maximaal rekening houden met toekomst Hoevelaken
 • Geen extra problemen veroorzaken voor Leusden (reflectie door scherm)
 • Uitvoering met minimale overlast voor bewoners en weggebruiker.
 • Geluidsmaatregelen mogen pas na WAB besluit gerealiseerd worden, dus realisatietijd is erg kort.
hoe komt keuze voor maatregelen tot stand
Hoe komt keuze voor maatregelen tot stand?
 • Schuilenburg, Randenbroek, Dorrestein
  • Situatie zonder geluidsschermen oplossen
  • Maatregel: stiller asfalt, bouwen geluidschermen
  • Soort geluidsscherm is een afweging tussen geluidsreductie, kosten en inpassing
 • Nimmerdor, Rustenburg
  • Stand-still beleid
  • Maatregel: stiller asfalt, terugbrengen geluidsschermen
 • Maatregelen:
  • Geluidsschermen
  • Stiller asfalt
  • Gevelisolatieonderzoek na Besluit
geluidsschermen schuilenburg randenbroek
Geluidsschermen Schuilenburg-Randenbroek
 • Nu in 2011/2012 geluidsmaatregelen treffen die geluidsprobleem oplossen
 • Ook rekening houden met de bewonerskant; geen hoge muur maar toepassing groene wanden en glas (sociale veiligheid, inpassing)
 • Inpassing gaat ruimte kosten langs de nieuwe weg, in huidige groenzone park Schuilenburg zal scherm/wal oplossing gerealiseerd moeten worden.
 • Uitvoering zal niet zonder hinder gaan plaatsvinden. (bouwhinder, verkeersoverlast, geluidsoverlast)
 • Nu al opdrachtnemer gecontracteerd om optimale bouwfasering uit te denken en alle mogelijk voorbereidende werkzaamheden zo snel mogelijk op te starten
bestuurlijke afspraken

Vragen

Bestuurlijke afspraken
 • Nú: afdoende maatregelen treffen
 • Flexibiliteit maatregelen: Rijkswaterstaat houdt rekening met afbreken, uitbreiden of ophogen
 • Toekomst: bij planstudie knooppunt Hoevelaken opnieuw onderzoeken welke maatregelen dan getroffen worden
 • Geen reflectie van geluid richting bewoners van gemeente Leusden
geluidsschermen nimmerdor dorrestein
Geluidsschermen Nimmerdor, Dorrestein

Wijk Dorrestein

Nieuwe 6 meter hoge schermen

2 meter hoog scherm vervangen langs zuidbaan

geluidsschermen randenbroek schuilenburg
Geluidsschermen Randenbroek Schuilenburg
 • Wijken Randenbroek-Schuilenburg
 • - Nieuw 11 meter hoog scherm