slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PowerPoint PPT Presentation

ciqala
122 Views
Download Presentation

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn”Nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej poprzez stworzenie na terenie szkoły systemu zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój uczniów. • Uczniowie naszej szkoły mieli do wyboru 18 różnych form - od zajęć wyrównujących zaległości w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, po zajęcia sportowe i koła zainteresowań, a także zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne. • Zajęcia adresowane były do wszystkich uczniów szkoły. • W ramach zajęć zorganizowano wycieczki edukacyjne, wyjazdy do teatru, siedzib mediów publicznych, turnieje, zawody sportowe, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne. • Ze środków projektu zakupiono projektor multimedialny, drukarkę kolorową, aparat cyfrowy, gitary klasyczne, keyboard, pamięci USB, materiały eksploatacyjne, dydaktyczne i plastyczne. • Prowadzący przekazywali wszystkie aktualne informacje i zdjęcia dotyczące ich zajęć, a w ramach koła informatycznego były one umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Otwieramy drzwi…” i na stronie głównej.

 3. Zadanie nr 3Koło teatralne prowadzący - Janina Hujda • Efektem pracy koła była uroczysta premiera inscenizacji pt. „Jędrek Jeżyk”, która odbyła się 30.03.2010r. w obecności pani Urszuli Puławskiej (koordynatora projektu), pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej Marty Bartnik, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. • Piękne stroje i elementy dekoracji wykonały dzieci na zajęciach, cześć pomogli przygotować rodzice. • Współautorem scenografii była pani Elżbieta Pochodowicz, zaś oprawę muzyczną wykonał pan Stanisław Fiedorowicz.            

 4. Zadanie nr 4Mały sportowiec prowadzący - Artur Augustynowicz • Mały sportowiec to zajęcia skierowane do uczniów klas III i IV szkoły podstawowej. Obejmowały one różnorodne formy aktywności. • W ramach tych zajęć odbył się turniej mini piłki nożnej. Do rywalizacji przystąpiły 3 zespoły. Dołączyli również chłopcy z kl. V. Zwyciężył FC Mońki (zielone koszulki) w składzie: R. Romanowski, K. Kochański, W. Karejwo, M. Szypcio, K. Klepacki. • Mali sportowcy dn. 25 05. 2010 r. wzięli udział w powiatowych eliminacjach X Turnieju o Puchar Tymbarku i wywalczyli II miejsce (wygrali dwa mecze, jeden przegrali).

 5. Zadanie nr 5Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneprowadzący - Alina Kochańska • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone były w trzech grupach wiekowych. • Dzięki stosowanym formom i metodom aktywizującym takim jak: loteryjki sylabowe i obrazkowo-sylabowe, mandala, dyktanda graficzne, labirynty, rebusy, łamigłówki i krzyżówki uczniowie chętnie przystępowali do pracy i podejmowali nowe działania.

 6. Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie ćwiczyli sprawność manualną poprzez rysowanie kompozycji za pomocą szablonów, wycinanie i malowanie farbami, ćwiczyli również grafomotorykę,  koncentrację i usprawniali percepcję słuchową           • Efektywność i atrakcyjność zajęć podniosły pomoce dydaktyczne i materiały zakupione ze środków projektu, które na każdych zajęciach były wykorzystywane przez uczniów.   • Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odniósł swój osobisty sukces, poprzez fakt, iż pracował w indywidualnym tempie, wykonywał zadania dostosowane do swoich możliwości i był za to nagradzany i chwalony.

 7. Zadanie nr 6Zajęcia wyrównawcze klas I-IIIprowadzący - Elżbieta Zaworska Zajęcia poświęcone były głównie umiejętności pisania poprzez ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia płynności i tempa pisania oraz redagowania zdań. Uczniowie doskonalili umiejętności wypowiadania się na podstawie własnych przeżyć, historyjek obrazkowych i słuchanych tekstów. Utrwalali wiadomości o poznanych częściach mowy oraz ćwiczyli technikę czytania głośnego i czytania ze zrozumieniem.  Uczniowie pracowali w oparciu o różnorodne pomoce naukowe zakupione ze środków projektu (np.: kolorowe plansze, puzzle, klocki, książki, gry dydaktyczne), W ramach zajęć odbył się konkurs ortograficzny o tytuł mistrza ortografii, składający się z 3 etapów. Najlepszy wynik osiągnęły Katarzyna Misarko z kl II i Izabela Lipiszko z kl III.

 8. Zadanie nr 7Mały Europejczykprowadzący - Maria Kakareko Dzięki nawiązaniu współpracy z punktem informacyjnym EUROPE DIRECT w Białymstoku uczniowie otrzymali 3 duże przesyłki, które zawierały materiały dydaktyczne, plakaty, mapy, książki, płyty DVD, przewodniki historyczno-turystyczne, ulotki z informacjami i gadżety. Ilość otrzymanych materiałów pozwoliła rozdać je wszystkim chętnym uczniom naszej szkoły Na zajęciach uczniowie poznawali poszczególne państwa członkowskie, ich stolice i symbole narodowe, zwyczaje i tradycje. Mali Europejczycy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na maskotkę promującą Programy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Najciekawsze maskotki zostały wysłane do Warszawy.

 9. Dzień kuchni europejskiej • 6 maja 2010 r. członkowie koła Mały Europejczyk zaprosili wszystkich nauczycieli i uczniów na prezentację i degustację potraw pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej. • Dzięki mamom, które przygotowały dania, można było spróbować m.in. bigosu z kuchni polskiej, paelli z hiszpańskiej, babki ziemniaczanej z litewskiej, sera gouda z holenderskiej, sałatki szopskiej z bułgarskiej, salami z węgierskiej, fasolki po bretońsku z francuskiej, piętrowych kanapek z duńskiej i innych smakołyków. • W programie spotkania znalazła się prezentacja potraw, niezbędne składniki i sposób wykonania oraz degustacja. Każdy mógł głosować na najsmaczniejszą jego zdaniem potrawę. Zdecydowanym faworytem okazały się duńskie kanapki. • Każda z mam otrzymała Certyfikat Mistrza Kuchni Europejskiej.

 10. Zadanie nr 8Zespół muzycznyprowadzący - Stanisław Fiedorowicz Zajęcia miały na celu umuzykalnianie uczniów oraz rozwój ich wrażliwości muzycznej, a także naukę podstaw gry na instrumentach - gitara, keyboard. 15. 02. 2010 świętując Walentynki zespół wokalny zaprosił nauczycieli i uczniów na koncert piosenek o miłości. 21. 05. zespół muzyczny zaprezentował koncert pt. „Od Chopina do rocka”. W jego programie znalazły się utwory z muzyki poważnej a także z repertuaru Czerwonych Gitar, Janusza Laskowskiego i innych zespołów rockowych. Nie zabrakło też poezji śpiewanej i przebojów z muzyki popularnej.

 11. Zadanie nr 9Gimnastyka korekcyjnaprowadzący - Elżbieta Pochodowicz Mottem zajęć gimnastyki korekcyjnej były słowa Wiktora Degi - autorytetu w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji: "Ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”. Głównym  celemzajęć gimnastyki korekcyjnej jest wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym. Na zajęciach uczniowie nie tylko wykonywali ćwiczenia, ale też i zdobywali wiedzę teoretyczną na temat powstawania wad postawy i sposobów im zapobiegania.

 12. Zadanie nr 10Koło dziennikarskieprowadzący - Barbara Szwejkowska Na zajęciach koła dziennikarskiego uczniowie tworzyli szkolną gazetkę, promującą szkołę i jej działania. Uczniowie musieli zapoznać się z programem Publisher i nauczyć się za jego pomocą tworzyć publikacje. Młodzi dziennikarze sami zbierali materiały i opracowywali je, przeprowadzali wywiady, poznawali dzieje mass mediów, tajniki pracy dziennikarzy oraz uczyli się odpowiedzialności za słowo. Dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu członków koła udało się wydać 6 numerów gazetki, które są publikowane na stronie internetowej szkoły, eksponowane na korytarzu w gablotach i w bibliotece szkolnej, a także rozpropagowywane wśród uczniów.

 13. Zadanie nr 11 Koło informatyczneprowadzący - Władysław Szwejkowski Uczniowie poznawali tajniki tworzenia strony internetowej na przykładzie witryny naszej szkoły, techniki obróbki zdjęć i formatowania tekstu. Główne zadanie polegało na umieszczaniu na stronie internetowej informacji dotyczących realizacji zadań z projektu i aktualnych wydarzeń z życia szkoły. A teraz trochę liczb – na stronie głównej szkoły w okresie trwania projektu umieszczono 72 informacje z tego 23 dotyczące projektu i 49 innych. Oprócz tego w zakładce „Otwieramy drzwi” znalazły się 68 informacje. Ponadto wprowadzono do Internetu setki zdjęć i 6 numerów gazetki.

 14. Zadanie nr 12Tenis stołowy prowadzący - Władysław Szwejkowski • Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność gry w tenisa stołowego, rozwijając jednocześnie ogólną sprawność fizyczną. • 08. 05. 2010 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia tenisa stołowego mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności gry podczas miedzyszkolnego turnieju, do którego zaprosili swoich kolegów z Knyszyna. Rywalizowano zawzięcie. Najlepsi otrzymali puchary, medale i dyplomy.

 15. Zadanie nr 13Koło matematyczneprowadzący - Anna Misiewicz W ramach zajęć koła matematycznego odbył się konkurs „Umiem liczyć”, w którym udział wzięli chętni członkowie koła. Wśród uczniów szkoły podstawowej najlepszy wynik uzyskała Marta Wojtach z klasy VI W grupie gimnazjalistów najlepszym okazał się Hubert Sokólski z klasy II

 16. Zadanie nr 14Piłka siatkowa chłopców prowadzący - Artur Augustynowicz Uczęszczający na zajęcia piłki siatkowej wraz z trenerem zaprosili do naszej szkoły kolegów z Knyszyna, którzy również trenują tę dyscyplinę sportu. Nasza drużyna z gimnazjum wygrała mecz 2:0, sukces odnieśli również chłopcy ze szkoły podstawowej wynikiem 2:1.

 17. Zadanie nr 15Piłka siatkowa dziewczątprowadzący - Elżbieta Pochodowicz Dnia 19.05.2010r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, podsumowujący zajęcia w ramach projektu ,,Otwieramy drzwi…- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn”. W rozgrywkach wzięły udział dziewczęta z kl. V naszej szkoły, które najliczniej uczęszczały na zajęcia oraz dziewczęta z ZSO w Knyszynie. Mecz zakończył się wygraną ZSO w Knyszynie 2:0. Obie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.

 18. Zadanie nr 16Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiegoprowadzący – Marek Kulikowski • Głównym celem zajęć było kształcenie umiejętności rozwiązywania testów z gramatyki, poprawnego użycia czasów, okresów warunkowych, mowy zależnej, form czasownika i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. • Uczniowie oglądali filmy anglojęzyczne i dyskutowali nad ich treścią. • Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności wypowiadania się w języku angielskim i bogacenia słownictwa.

 19. Zadanie 17Międzyszkolne koło przyrodniczo-turystyczneprowadzący – Marta Bartnik • Program  koła obejmował pięć bloków tematycznych: FORMY OCHRONY PRZYRODY W REGIONIE, WODA, ODPADY, ZIEMIA, SOS DLA ŚRODOWISKA. • Jak sama nazwa wskazuje, koło przyrodniczo-turystyczne to wyjazdy, poznawanie nowych miejsc ciekawych przyrodniczo. • Członkowie koła najpierw wybrali się na rajd rowerowy po Puszczy Knyszyńskiej • Natomiast 3. i 4. lutego 2010 r. uczestniczyli w dwudniowym zimowym rajdzie.

 20. Wycieczki autokarowe koła przyrodniczo-turystycznego szlakiem Branickich szlakiem tatarskim w Biebrzańskim Parku Narodowym Rajgród

 21. Zadanie nr 36Zajęcia logopedyczneprowadzący – Joanna Skwarko • Terapię logopedyczną prowadzi się indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń. Celem pracy korekcyjnej jest uzyskanie prawidłowej artykulacji głosek oraz jej utrwalenie i automatyzacja w mowie spontanicznej. • Ćwiczenia obejmują: - korygowanie wymowy - pracę nad bogaceniem słownika (czynnego oraz biernego) - stymulację świadomości językowej,  m.in. kształcenie form gramatycznych

 22. Zadanie 37Warsztaty socjoterapeutyczneprowadzący – Anna Petelska • W zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyli uczniowie klasy I gimnazjum. • Uczestnicy zajęć mieli możliwość bliższego poznania siebie i swoich kolegów oraz relacji pomiędzy uczniami w klasie. • Uczniowie dzielili się informacjami na temat sposobów osiągania pozytywnych wyników w nauce. • Uczyli się rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania zasad współpracy w praktyce. • Poznawali sposoby na rozładowywanie wewnętrznych napięć. • W parach ćwiczyli głośne mówienie „nie”.

 23. Zadanie nr 38Wyjazdy do teatrui instytucji mediów publicznych • Członkowie koła teatralnego, zespołu wyrównawczego oraz koła Mały Europejczyk wraz z opiekunami dwukrotnie wyjeżdżali do Teatru Lalek w Białymstoku. • 17.11. 2009 r. uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Pan Huczek”, natomiast 16.03.10 r. byli na sztuce "Świetliki". Po spektaklu zwiedzili Piwnicę Lalek, zaplecze oraz podziemia teatru. Obserwowali jak przygotowuje się stroje, rekwizyty i lalki w teatralnej pracowni.

 24. Wizyta w radiu i redakcji Gazety Współczesnej • 25. lutego 2010 r. członkowie koła dziennikarskiego i informatycznego odwiedzili podlaskie media. • W rozgłośni Polskiego Radia Białystok mogli przyjrzeć się z bliska pracy redakcji aktualności, redakcji magazynów i reportaży a także studia przegrań. • Mieli okazję wcielić się na chwilę w  rolę prowadzących program, usiąść na ich miejscach i mówić do mikrofonu. • Podczas wizyty w redakcji Gazety Współczesnej poznali tajniki pracy dziennikarzy, jak również proces powstawania gazety.

 25. Prezentacja została przygotowana przez koło dziennikarskie i informatyczne w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej prowadzone w ramach projektu  „Otwieramy drzwi... - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gminy Knyszyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.