mala ko arka 10 klju nih vpra anj in odgovorov polzela 30 3 2008 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MALA KOŠARKA 10 ključnih vprašanj in odgovorov (Polzela, 30.3.2008)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

MALA KOŠARKA 10 ključnih vprašanj in odgovorov (Polzela, 30.3.2008) - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

MALA KOŠARKA 10 ključnih vprašanj in odgovorov (Polzela, 30.3.2008). Definicija male košarke: - Mala košarka je vzgojna športna igra, ki izhaja iz košarke in je namenjena otrokom obeh spolov, starih od 5 do 10 let - Pravila male košarke so prirejena zmožnostim in potrebam otrok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MALA KOŠARKA 10 ključnih vprašanj in odgovorov (Polzela, 30.3.2008)' - ciqala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 kaj je mala ko arka
Definicija male košarke:

- Mala košarka je vzgojna športna igra, ki izhaja iz košarke in je namenjena otrokom obeh spolov, starih od 5 do 10 let

- Pravila male košarke so prirejena zmožnostim in potrebam otrok

1. Kaj je mala košarka?

Ker smo si ljudje drugačni lahko mala košarka predstavlja ogromno različnih stvari:

 • Za mnoge otroke je mala košarka prvi stik s košarko
 • Za nekatere je mala košarka druženje s prijatelji
 • Mala košarka je lahko možnost dokazovanja v družbi
 • Mala košarka lahko pomeni način zabave
 • Mala košarka je lahko želja, volja, hrepenenje po zmagi
vsem nam pa mora biti skupno naslednje
Vsem nam pa mora biti skupno naslednje:

Mala košarka je VZGOJNA igra v kateri je glavni akter OTROK, zato mora vedno upoštevati otrokovo psihološko in fiziološko rast ter mu omogočiti oz. zagotoviti uporabo kreativnosti in potrebo po integraciji in socializaciji.

OTROK,njegova čustva in potrebe so in morajo vedno biti na prvem mestu!!!

2 kak en je cilj oz namen male ko arke
2. Kakšen je cilj oz. namen male košarke?
 • Naučiti otroka osnov košarke na igriv način
 • Omogočiti otroku čim lažji prehod iz male košarke v košarko
 • Otroka “zastrupiti” s košarko
 • Privzgoja zdravih, športnih načel
 • Osebnostna rast otroka
 • Razvoj domišljije in kreativnost
 • Socializacija, druženje z vrstniki (na igrišču in izven)
ni samo ko arka v ospredju
Ni samo košarka v ospredju!!!

Vedno je potrebno upoštevati tudi otrokove potrebe, želje, čustva, …

3 komu je mala ko arka namenjena
3. Komu je mala košarka namenjena?

Mala košarka je v osnovi namenjena otrokom obeh spolov, starih med 5 in 10 let.

Pravila igre so prirejena tako, da najbolje ustrezajo tej starostni skupini.

Mala košarka za otroke ali mala košarka za trenerja?

starostne skupine v mali ko arki
Starostne skupine v mali košarki:

IGRIVA KOŠARKA

(Dečki in deklice stari 7 in 8 let)

Tekme 3:3, 4:4 (5:5)

Tekmovanja: vodenje, met in podaja

IGRIVA KOŠARKA

(Dečki in deklice stari 5 in 6 let)

Igrice, štafete, tekme igrive

košarke (easy basket)

MALA KOŠARKA

(Dečki in deklice stari 9 in 10 let)

Tekmovanje U-10

organizacija liga kega tekmovanja mlaj ih kategorij v sloveniji kzs v sezoni 2007 08
Organizacija ligaškega tekmovanja mlajših kategorij v Sloveniji (KZS) v sezoni 2007/08:

Mladinci, mladinke (U-18)

Kadeti, kadetinje (U-16)

Pionirji (U-14)

 • Mlajši pionirji (U-12)
tekmovanje u 10
Tekmovanje U-10

Z naslednjo pionirsko sezono bo v Sloveniji uvedeno tudi tekmovanje v tej starostni kategoriji. Pravila igre bodo prirejena tej starosti otrok.

4 kaj je otrok
4. Kaj je OTROK?

Otrok je najprej igralec male košarke “danes” in šele nato igralec košarke v “perspektivi”!!!

Otrok je včasih “angelček”, včasih “hudiček”, ne glede na to kaj je, pa vedno zahteva od trenerja 100% angažma na treningu!!!

slide11

čustva

karakter

OTROK

domišljija

znanje

dojemanje

potrebe

slide12
Otroci so si med sabo različni. Imajo različne potrebe, želje, znanje, …

Pomembno je, da se MI kot trenerji trudimo to različnost razumeti.

Z individualnim pristopom si lahko delo zelo olajšamo.

Enako pomembni so prav vsi otroci v skupini – tako tisti, ki prinese zmago na tekmi, kot tisti, ki je trenutno skrit v ozadju.

5 kako u iti malo ko arko
Najosnovnejša prilagojena pravila v mali košarki:

- za tekmo male košarke ustrezajo že najmanjša igrišča

- table so manjše, koši so nižji

- žoga ima manjši obseg in je lažja od košarkarske

- igralni čas je prilagojen (skrajšan)

- vsi igralci, ki so vpisani v zapisnik morajo igrati

- …

5. Kako učiti malo košarko?

Pravila:

slide14
Natančnejša pravila se uvajajo postopoma, in sicer skladno z otrokovim napredkom in razumevanjem igre. Učiteljeva ali trenerjeva naloga je, da košarkarska pravila in predpise uvaja postopoma, skladno z otrokovim razvojem.

Prirejena in preprosta pravila naj bi otrokom pri igri pomagala in jim hkrati dopuščala izražanje svoje lastne ustvarjalnosti za reševanje določenih situacij v igri.

Osnovna pravila, s katerimi naj se otroci najprej seznanijo, so:

 • Za zmago je potrebno doseči več točk kot tekmeci.
 • Z žogo ali brez nje se gibljemo samo po igrišču (pravilo igralca zunaj igrišča in žoge zunaj igrišča).
 • Ne smemo hoditi ali teči z žogo v rokah. Z žogo se lahko gibljemo le po igrišču, in sicer tako, da jo vodimo (pravilo korakanja z žogo).
 • Ne smemo voditi žoge z obema rokama hkrati ali voditi žoge potem, ko smo jo že prijeli z rokama (nepravilno vodenje žoge).
 • Tekmeca se ne smemo nepravilno dotakniti ali ga ovirati (napake).
slide15

ORGANIZACIJSKE METODE…so načini organiziranja vadbe v okviru izbrane metode poučevanja ali metode treniranja, s katerimi razvijamo predvsem gibalne sposobnosti. Z njimi želimo čim bolj racionalno izkoristiti čas, prostor, naprave in pripomočke. Z izbiro primernih organizacijskih metod lahko povečamo učinkovitost treniranja. Hkrati lahko z uporabo različnih organizacijskih metod popestrimo trening.

FRONTALNA VADBA

V skladu s smotri izberemo za del ali celotno vadbo določeno število tehničnih in taktičnih vaj, elementarnih iger in iger z manj učenci in jih razvrstimo v logičnem metodičnem zaporedju. Nato jih poskušamo z otroci, v tem zaporedju, izvesti. Vadijo vsi hkrati, vendar vsak zase, v dvojicah, trojicah ali skupinah, kot to določa posamezna naloga. Otroci rešujejo gibalne naloge v različnih razporeditvah (kolonah, vrstah, krogih, polkrogih ipd.).

OBHODNA VADBA

Obhodna vadba je zelo primerna organizacijska metoda za razvijanje nekaterih gibalnih sposobnosti (predvsem moči in vzdržljivosti) in utrjevanje ter izpopolnjevanje tehnike brez in z žogo.

Tako kot pri frontalni vadbi izberemo določeno število gibalnih nalog, jih razvrstimo v logičnem zaporedju in razmestimo po prostoru v obliki kroga ali eno za drugo. Na vsako vadbeno nalogo postavimo enega, dva ali tri učence. Vsak posameznik, dvojica ali trojica nato izvaja nalogo na svoji postaji določen čas ali z določenim številom ponovitev. V odmoru nato preide na naslednjo postajo v določeni smeri. Tako izvajajo ob istem času različne naloge, ko končajo en obhod, opravijo vsi vse naloge.

slide16

POLIGON

Poligon je zelo učinkovita vadbena in organizacijska metoda. V mali košarki ga lahko uporabljamo za popestritev dela, za izpopolnjevanje tehnike gibanja brez ali z žogo, za razvijanje občutka za žogo, koordinacije in aerobne vzdržljivosti (če vadba traja dalj časa).

Po telovadnici postavimo v določenem zaporedju različne ovire (stojala, stožce, švedske klopi, okvire švedske skrinje, stole, blazine ipd.), okoli ali preko katerih se učenci gibljejo z žogo na točno določen ali poljuben način. Pri tem se lahko tudi prehitevajo.

Pri učencih, ki trenirajo malo košarko, lahko popestrimo vsebino poligonov z najrazličnejšimi načini gibanja z žogo (kotaljenja, nošenj, vodenja z roko ali nogo ipd.). s temi spremembami širimo gibalne vzorce otrok.

VADBA PO POSTAJAH

S to metodo povečujemo učinkovitost vadbe in zanimanje učencev. Uporabljamo jo, ko predelujemo različne vsebine vadbe.

Učence razdelimo v dve do štiri enako številčne skupine. Vsaka skupina dobi organizacijski in vsebinski vadbeni karton za svojo postajo, na katerem so napisane in skicirane naloge. Vsebina nalog na posamezni postaji je različna, tako da učenci npr. na eni postaji vadijo vodenje, na drugi podaje in lovljenje, na tretji mete ipd. Učenci poskušajo organizirati in izvesti naloge, navedene na kartonu. V začetku jim pri tem pomagamo, kasneje pa delo samo nadzorujemo in popravljamo napake.

trener vaditelj u itelj
Trener, vaditelj, učitelj:
 • Vaditelj mora po zaporedju slediti vadbenemu načrtu. Na treninge hodi vedno ustrezno pripravljen.
 • Navodila vaditelja morajo biti kratka in jasna, da otroci ne izgubijo prehitro koncentracije za poslušanje.
 • Vaditelj mladih košarkarjev ne dela nikakršnih razlik med »boljšimi« in »slabšimi«.
 • Vaditelj mora govoriti s spreminjajočim ritmom in vmesnimi prekinitvami, ustrezno glasnostjo ter z različno intonacijo glasu.
 • Vaditeljeva navodila naj bodo čim bolj kratka in jedrnata.
 • Trening je časovno omejen, zato mora vaditelj izbor vadbenih sredstev in njihovo odmero skrbno načrtovati. Vadbena sredstva naj menja šele takrat, ko jih otroci dobro osvojijo. Vadbena sredstva morajo ustrezati znanju in sposobnostim otrok. Vaditelj naj nova vadbena sredstva nazorno prikaže, saj jih bodo otroci lažje razumeli. Hkrati naj jih spodbudi, da ga bodo čim bolje posnemali.
 • Vaditelj mora nenehno spodbujati posameznike in ekipo, na tekmi ali treningu. Četudi otrok stori kaj narobe oz. element izvede nepravilno, ga ne smemo grajati. Moramo mu na primeren način povedati, kaj ni naredil pravilno in mu hkrati pokazati, kako naj napako odpravi. Z otroki je potrebno biti potrpežljiv!
slide18
Za učenje male košarke obstajata vedno vsaj dva različna načina!!!

Različna starost otrok zahteva različne pristope k učenju male košarke!!!

6 kaj pomeni biti trener in truktor male ko arke danes
Dober vaditelj ni tisti, ki posnema izkušenejše in uglednejše vaditelje, temveč tisti, ki zna svoje delo prilagajati značilnostim svojih igralcev in ekipe (starost, razvoj, sposobnosti, znanje, …

S svojim znanjem in izkušnjami mora znati doseči zastavljene cilje.

Vaditelj mladih košarkarjev mora biti v prvi vrsti pedagog. Imeti mora jasno predstavo o vadbenem procesu in poteku vadbe. Določiti mora jasna in stalna pravila obnašanja.

Vaditelji otrok ne smejo pozabiti, da je njihovo delo povezano z veliko odgovornostjo. Delo vaditelja ni igra v kateri s svojimi igralci zadovoljuje svoj ego. Mladi košarkarji so igralci s sanjami, zanimanjem, pričakovanjem, problemi, ter drugimi najrazličnejšimi čustvi. Zato je naloga vaditelja, da jih vodi po pravi poti do želenega cilja.

6. Kaj pomeni biti trener/inštruktor male košarke …DANES?
3 nujne sposobnosti trenerja male ko arke danes
3 nujne sposobnosti trenerja male košarke “danes”:
 • Vse se začne in konča pri otrocih. Oni so tisti, ki so na igrišču najpomembnejši!
 • Samokritika!
 • Želja po izboljšanju in napredku!
slide21

Razmišlajti

Poslušati

mnenja

drugih

Vedeti

KAKO učiti

TRENER

male košarke

(kaj mora znati in vedeti)

Spremeniti

lastna

prepričanja

Razumeti in

Obdelati

informacije

7 katera je primerna vsebina za u enje
7. Katera je primerna vsebina za učenje?

Kaj vse spada k mali košarki:

 • Navajanje otrok na organizirano delo.
 • Osvajanje temeljnih športnih pojmov.
 • Seznanjanje s temeljnimi pravili male košarke.
 • Učenje, utrjevanje in izpopolnjevanje temeljnih tehničnih znanj brez žoge in z žogo.
 • Učenje, utrjevanje in izpopolnjevanje temeljnih taktičnih znanj v napadu in v obrambi.
 • Razvijanje orientacije v prostoru, situacijskega mišljenja in hitrost izbirne reakcije.
 • Razvijanje športnega vedenja ob upoštevanju pravil in samodiscipline.
 • Razvijanje odločnosti, vztrajnosti in samostojnosti.
 • Razvijanje kolektivnosti, medsebojnega sodelovanja in pomoči.
 • Oblikovanje pravilnega odnosa do tuje lastnine in športne opreme.
 • Navajanje otrok na aktivno sodelovanje pri organizaciji in vodenju tekem, sojenju in pisanju zapisnika
 • Oblikovanje in razvoj stališč ter načinov ravnanja in prijetno doživljanje športa.
 • Navajanje na spremljanje lastne učinkovitosti na treningih in tekmah.
slide23

TEHNIKAStarostno obdobje od 6 do 12 leta je idealno za osvajanje različnih gibalnih vzorcev, torej tudi košarkarskih tehničnih elementov. Otrokom moramo dati široko gibalno znanje. To lahko dosežemo le, če znamo otrokom sestaviti zanimivo in raznovrstno vsebino treningov. Nova gibanja učimo s temeljitimi tehničnimi vajami. Ker so gibanja, ki jih sestavljajo enostavna, se lahko otroci osredotočijo na pravilno izvedbo. Tovrstna oblika dela ne sme trajati predolgo, ker se bodo začeli otroci dolgočasiti. Ko obvladajo gibanje v grobem, vključimo najrazličnejša tekmovanja in igre s katerimi popestrimo vadbo.

TAKTIKA

Čeprav so starejši otroci, ki dalj časa trenirajo, sposobni dojeti in odigrati zahtevnejše taktične elemente in zahtevnejšo kolektivno taktiko, treniramo le tisto, ki zajema individualne sklepne akcije in sklepne akcije dveh igralcev. Največji motiv za otroke te starosti je uspešna igra v napadu, zato jim pustimo, da v njej uživajo. Otroci igrajo košarko zato, da zadevajo koše, zato jim moramo seveda to tudi omogočiti. Izogibamo se torej prevelikemu poudarku na učenje obrambe. Igra v napadu je tudi koordinacijsko zahtevnejša od igre v obrambi, zato ji moramo dati v tej starosti prednost.

Ne smemo pa pozabiti, da je to obdobje idealno za učenje tehnike gibanja, zato posvetimo več pozornosti predvsem njej. Za osvajanje taktike bodo imeli otroci še dovolj časa v starejših starostnih kategorijah (Dežman, 1993).

ko arkarski elementi ki naj bi jih otroci znali po koncu posameznega obdobja
Košarkarski elementi, ki naj bi jih otroci znali po koncu posameznega obdobja:

Igriva košarka

(5,6 let)

Najpreprostejši košarkarski elementi kot so:

 • Hoja in tek v vse smeri
 • Sonožno zaustavljanje
 • Kotaljenje žoge
 • Enoročno vodenje
 • (Dvoročni) met na koš
 • Enostavnejše podaje in lovljenja
 • Poenostavljena igra 1:1, 2:2, 3:3 (igriva košarka)

Igriva košarka

(7,8 let)

 • Gibanje s prisunskimi koraki
 • Spremembe smeri
 • Obrati
 • Skoki
 • Met
 • Dvokorak
 • Podaje in lovljenja
 • Obrati z žogo
 • Prehod v vodenje s križnim korakom
 • Menjave
 • Varanja
 • Poenostavljena igra 4:4
 • Posamična obramba 1:1

Mala košarka

(9,10 let)

 • Preža, izbijanje, prestrezanje, skok za žogo
 • Spremembe smeri in ritma z žogo
 • Posamična obramba 1:1

(na igralcu z žogo in brez nje)

 • Igra 1:1, 2:2, 3:3, 4:4
igriva ko arka easy basket
Igriva košarka je nastala z namenom promocije male košarke v osnovnošolskem okolju in teh nekaj elementov košarkarskih pravil, potrebnih za potek tekme igrive košarke, je prirejeno z namenom poenostavitve stika s košarkarsko igro.

Tekme igrive košarke potekajo čez celo igrišče, na dva koša. Igra se 3 proti 3. V primeru velikega igrišča ali velikega števila otrok v skupini/razredu se dopušča opcijo 4 proti 4. 4 proti 4 se lahko igra tudi v primeru, ko so igralci/igralke že dovolj stari za to opcijo (6., 7. 8., 9. razred osnovne šole).

Ekipe so lahko moške, ženske ali mešane, brez kakršnih koli pravil ali omejitev, ki bi določale sestavo trojke v igrišču.

Igralni čas tekme je 6*5 minut. Ustavljanje igralnega časa NI predvideno v nobenem primeru. Časovna obdobja ali njihovo število lahko prilagodimo glede na celoten čas, ki ga imamo na razpolago pri izpeljevanju tekme ali na število prisotnih otrok.

Določanje števila doseženih točk:

v primeru, ko se pri metu na koš žoga dotakne obroča … 1 TOČKA

v primeru zadetka pri metu na koš … 3 TOČKE

za vsako osebno napako, bodisi nad igralcem z žogo ali brez nje, med raznimi fazami igre …

1 TOČKA IN POSEST ŽOGE

Po vsaki doseženi točki mora ekipa, ki je v posesti žoge le-to vrniti v igro izza čelne črte oz. izza črte, ki omejuje igrišče v točki, ki je najbližja mestu, kjer je bila storjena osebna napaka v primeru le-te.

Igriva košarka predvideva tudi nekaj poenostavitev pravil igre:

dovoljeno je dvoročno vodenje žoge

Igralcu/igralki, ki žogo vodi je dovoljeno vodenje prekiniti in ga nadaljevati brez sankcij

igralec/igralka, ki je v posesti žoge lahko z žogo v rokah naredi 2 koraka

omejitve števila osebnih napak NI

bonus napak za ekipo NI predviden

minute odmora in menjave med samo fazo igre NISO predvidene (tista trojka, ki igralno obdobje začne, igra celotno obdobje, do konca)

menjava igralca v igrišču je dovoljena samo po koncu vsakega igralnega obdobja upoštevajoč principe mini košarke, ki zagotavlja vsem sodelujočim najmanj eno obdobje igre, nihče pa ne sme igrati več kot 2 igralni obdobji

Igriva košarka – EASY BASKET
slide26
Zavedamo se, da igriva košarka in njena pravila sprva marsikateremu trenerju ne bodo po godu, zavedati se pa moramo, da je to igra, ki je prirejena predvsem osnovnošolskim otrokom prvega in drugega triletja (do šestega razreda) in njihovim potrebam. Misel na to, da bi osnovnošolski učitelji in docenti avtonomno vodili tako aktivnost, ki otroke v prihodnosti vodi v malo košarko nas enostavno vodi k trdni podpori tega projekta, prepričani pa smo tudi, da lahko klubi v sodelovanju s šolami, s pravilnim pristopom pripomorejo k lažjemu prehodu igralca/igralke iz igrive v malo košarko v tako občutljivem obdobju odraščanja otroka.
8 kak ne pripomo ke lahko uporabljam pri u enju male ko arke
8. Kakšne pripomočke lahko uporabljam pri učenju male košarke?

Za poučevanje male košarke lahko uporabimo najrazličnejše pripomočke:

- žoge različnih oblik in velikosti

- razne stožce

- obroče različnih premerov

- kolebnice in razne vrvi, elastike

- stolice in klopi različnih višin

- blazine raznih oblik in velikosti

- skrinje

- …

UPORABLJAJ DOMIŠLJIJO!!!

9 kako naj se kot trener male ko arke obna am
9. Kako naj se kot trener male košarke obnašam?
 • Vaditelji morajo imeti pozitiven odnos do svojih igralcev, jih spodbujati. Vedno morajo biti pripravljeni sprejemati nove odločitve in pokazati športnikom čim več možnosti za izkoriščanje svojega znanja in potenciala.
 • Tako kot do svojih igralcev morajo imeti pozitiven odnos do vseh udeležencev tekme ali treninga (sodniki, pomožni sodniki, trenerji, gledalci, …).
 • Trener se mora zavedati, da so glavni akterji na igrišču OTROCI in se mora v skladu s tem obnašati.

Trener je svojim igralcem v tej starosti VZOR. Tako kot se bo obnašal on, tako se bodo obnašali njegovi igralci!!!

10 kaj e moram vedeti o mali ko arki
10. Kaj še moram vedeti o mali košarki?
 • Otrok ti bo vrnil trikrat toliko tistega, kar mu boš kot trener nudil!
 • Nič ni samoumevno!
 • Nikoli ne podcenjuj otroka, ker te bo še prevečkrat presenetil!
 • Ne prepuščaj stvari slučaju! Vedno bodi pripravljen in organiziran!
 • Neprestano se izobražuj, izmenjuj mnenja in spremljaj generacijske spremembe! Otroci se spreminjajo!
 • Bodi potrpežljiv! Ne obupuj ob prvem neuspehu – DAJ ČASU ČAS!
 • Vzemi si čas za vse otroke v tvoji skupini! Prav vsi so pomembni, tudi tisti, ki ti zmage na tekmi ne bo prinesel!
 • Vsakega otroka se da naučiti nekaj košarke, pa čeprav ne bodo vsi šampioni!
 • Ne pozabi, da otrok ni samo “igralec v perspektivi” ampak je živo bitje, ki ima svoje potrebe danes!
 • Trenerji smo ljudje! Bodi pripravljen videti in priznati svojo napako! Sprejmi vsako kritiko, tako pozitivno kot negativno! Tako iz prvega kot iz drugega se lahko OGROMNO naučiš!
hvala in im ve lepih trenutkov pri pou evanju male ko arke jan zavrtanik nina rems
HVALA IN ČIM VEČ LEPIH TRENUTKOV PRI POUČEVANJU MALE KOŠARKE!!!Jan Zavrtanik & Nina Rems