HVF 124
Download
1 / 17

HVF 124 - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

HVF 124. Marinehjemme-værnsinspektør. Distrikter. Maritim skole. Flotiller. Bevogtning og nærforsvar. Stabsstøtteenhed. MARINEHJEMMEVÆRNETS GEOGRAFISKE PLACERING. Marinehjemme- værnsdistrikt Vest. Marinehjemme-værnsdistrikt Øst. Bygning 48, Skive Kaserne. Flotillens organisation.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HVF 124' - ciqala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Marinehjemmev rnets geografiske placering

Marinehjemme-værnsinspektør

Distrikter

Maritim skole

Flotiller

Bevogtning og nærforsvar

Stabsstøtteenhed

MARINEHJEMMEVÆRNETSGEOGRAFISKE PLACERING

Marinehjemme-

værnsdistrikt Vest

Marinehjemme-værnsdistrikt Øst
Hvf 124

Flotillens opgaver

 • Farvandsovervågning.

 • Bevogtning og sikring af søværnets flådestationer samt orlogsfartøjer i civile havne.

 • Maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse.

 • Eftersøgnings- og rednings-tjeneste.

 • Assistance og bistand til søværnet, regionale styrker og andre myndigheder.


Andre mhv opgaver

Beredskab

MHV sejlende enheder har et frivilligt beredskab på 1 time.

MHV BON enheder har et frivilligt beredskab på 6 timer.

Ansvarlige

Kystdirektoratet

Politiet

Lokale havnemyndig-heder

Aktivering

Aftales med ansvarlige myndigheder.

Andre MHV opgaver

Bevogtning kan gennemføres bevæbnet/ubevæbnet.


Hvf 124

Hjælp til samfundet

TrafikreguleringSneberedskab

StormflodEftersøgning


Hvf 124

MHV dækningsgrad ved

2 timers sejlads fra basehavn

MHV dækker Danmark,

styrker sikkerheden!


Lovpligtig uddannelse i
Lovpligtig Uddannelse I

 • Skal gennemføres indenfor det første år,

 • Godskrives, hvis du har gennemført søværnets/hærens/flyvevåbnets basisuddannelse.

 • Grundmodul (108 timer) Skal gennemføres indenfor det første år:

 • Geværuddannelse (M/95) • Grundlæggede førstehjælp • elementær

 • brandbekæmpelse • vagttjeneste • beskyttelse mod virkningerne

 • fra CBRN-midler (kemiske, biologiske og radioaktive våben)

 • (Kurset tilbydes som et langt uge-modul der varer 9 dage)


Lovpligtig uddannelse ii
Lovpligtig Uddannelse II

 • Resterende lovpligtig uddannelse, værnsfælles:

 • Godskrives, hvis du har gennemført søværnets/hærens/flyvevåbnets basisuddannelse efter år 2003.

 • Redningsuddannelse • miljøuddannelse • signaltjeneste •

 • almindelig hjælp til politiet • uddannelse i bevogtning i fredstid

 • (Kurset tilbydes både som et langt ugemodul eller over weekender)


Lovpligtig uddannelse mhv
Lovpligtig Uddannelse MHV

Godskrives, hvis du har gennemført søværnets basisuddannelse efter år 2000

Speedbådscertifikat • Brand- og redning til søs • sømandskab •

Kranuddannelse • havmiljøuddannelse

(Uddannelsen tilbydes både som et weekendmodul efterfulgt af et langt ugemodul)


Videreg ende uddannelser
Videregående uddannelser

Funktionsuddannelser fx

 • Motorpasser

 • Kommunikationsgast

 • Maskingeværskytte

 • Sygdomsbehandler

 • Hovmester

Befalingsmandsuddannelser fx

 • Fartøjsmester

 • Navigatør

 • Fartøjsfører

 • Operationsofficer

 • Flotillechef


Kontrakt
Kontrakt

 • Du optages som frivillig i hjemmeværnet ved at underskrive en kontrakt,

 • Herefter skal forrette tjeneste under krig eller møde i fredstid ved katastrofealarm.

 • Kontrakten kan af hjemmeværnet ophæves uden varsel, hvis du ikke længere opfylder de betingelser, der er fastsat for optagelse i hjemmeværnet, eller tilsidesætter de pligter, der påhviler dig i forbindelse med tjenesten.


V benudlevering inddragelse
Våbenudlevering - inddragelse

Udlevering af våben:

 • kan først finde sted, når, kompagnichefen har godkendt opbevaringen på bopælen, og du i forbindelse med grunduddannelsen har gennemført våbenuddannelsen eller har denne uddannelse fra tjeneste i forsvaret.

  Våben inddrages hvis:

 • du har under 24 timers tjeneste om året eller ikke gennemfører den årlige våbenkontrolprøve – eller

 • du ikke fremstiller våbnet ved det årlige våbeneftersyn - eller

 • du af kompagnichefen vurderes som uegnet til at have våben udleveret.Hvf 124

Behandling af ansøgningen

Hjemmeværns-kommandolægen

Forsvarets Personeltjeneste

Distrikts-

udvalg

Ansøgning

OK

Generalauditør

Afslag

Flotille

Helbredsoplysninger

Politidirektør

Distrikt

Kriminalregister

Flotille

Sessions- og værnepligts- oplysninger

Forsvarets Personeltjeneste

Distrikt

Ansøger

Som frivillig registreres du i: Politiets rettighedsregister og Forsvarets forvaltningssystemer.

Hvis du ikke har helbredsmæssige oplysninger, der skal undersøges eller oplysninger

i kriminalregisteret, vil behandlingen normalt være gennemført indenfor 3 måneder.ad