ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
Download
1 / 21

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ. Ричкіна Лілія викладач кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренко тренер з регіонального економічного розвитку. План.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ' - ciqala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Ричкіна Лілія

викладач кафедри практичної психології

Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренко

тренер з регіонального економічного розвитку


План НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

 • Навчання дорослих – сучасна проблема

 • Різниця в підходах до навчання дітей та дорослих

 • Принципи дорослого навчання

 • Чому вчать в США?

 • Чому навчили нас: контракт, планування, активні методи навчання

 • Де ми застосували набуті знання

 • Перспективи


Педагогічна модель навчання НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

а) викладач має домінуюче положення;

Він визначає всі параметри

навчального процесу:

цілі, зміст, форми й методи,

засоби й джерела навчання;

б) слухач займає підлегле,

залежне положення й не має

можливості серйозно впливати на планування й

оцінювання процесу навчання. Його участь пасивна,

його основна роль – сприйняття соціального досвіду,

який йому передається викладачем.


Порівняння класичної та посткласичної освіти

???

Класична освіта

Посткласична освіта

Формування інтелектуального капіталу

Колективна суб’єкт - суб’єктна взаємодія

Самоуправління і автономія, гнучкість норм

Реальні і віртуальні технології, максимально пристосовані до тих, хто навчається

Творчий професіонал, який володіє інтелектуальним капіталом

 • Формування знань,

  умінь та навичок

 • Однонаправлена суб’єкт - об’єктна комунікація

 • Ієрархія та підпорядкування, жорстка нормативність

 • Жорсткі реальні технології, максимально пристосовані до тих, хто навчає

 • Професійно підготовлена, культурна людина


Недоліки традиційної система навчання

 • пасивність слухачів під час лекцій і семінарських занять;

 • знання, які отримують слухачи, недостатньо стимулюють творчу активність;

 • слабо розкривають приховані можливості особистості.


Тенденції, які проявляються в сучасній освіті:

1 – перехід від переважно інформаційних форм до активних методів і форм навчання;

2 – перехід до фасілітаційного способу навчання, який сприяє стимулюванню, розвитку, організації творчої, самостійної діяльності учнів;

3 – організація процесу навчання як спільної діяльності його учасників.


Андраґогіка сучасній освіті:

(від грец. aner, andros - доросла людина, зрілий чоловік + ago - той, хто веде) наука про навчання дорослих, котра обґрунтовує діяльність дорослих, що навчаються, та тих, що навчають, за організацією процесу навчання.

дорослий

чия самосвідомість є самосвідомістю дорослої людини

поводиться як дорослий, тобто грає дорослі ролі (працівника, дружини, батька, відповідального громадянина)
Андрогогічна модель навчання сучасній освіті:

а) учень - дорослий в силу об’єктивних факторів відіграє провідну роль в організації процесу навчання, визначаючи разом з викладачем всі навчальні параметри процесу навчання: цілі, зміст, форми, методи та засоби навчання.

б) викладач виступає як консультант, експерт з інтерактивної технології навчання, надаючи дорослому - учню допомогу в організації процесу навчання.


Андрагогічні принципи навчання сучасній освіті:

1. Пріоритет самостійного навчання.

2. Принцип спільної діяльності.

3. Принцип опори на досвід учня-дорослого.

4. Індивідуалізація навчання.

5. Системність навчання.

6. Контекстність навчання.

7. Принцип актуалізації результатів навчання.

8. Принцип елективності навчання.

9. Принцип розвитку освітніх потреб

10. Принцип свідомого навчання.


НАВЧАЛЬНИЙ ЦИКЛ ДЛЯ ДОРОСЛИХ сучасній освіті:

1. Прямий досвід

 • 4. Використання 2. Осмислення досвіду

  3. Генералізація досвіду


Етапи процесу навчання сучасній освіті:

1. Діагностика слухачів

2. Планування

3. Створення умов реалізації процесу навчання

4. Реалізація

5. Оцінювання

6. Корекція процесу навчання


Структура змісту навчання дорослих

 • Актуальність змісту, мотивація його корисності

 • Конкретизація: висвітлення проблеми, її практичні та теоретичні аспекти

 • Проблематизація: обговорення протиріч та невирішених питань проблеми

 • Розгляд можливих розв'язків, оцінка пропозицій

 • Практична значущість розв'язку проблеми

 • Можливі шляхи поповнення слухачами знань в процесі самоосвітньої діяльності


Функції дорослого учня: дорослих

 • учасник спільної з викладачем навчальної діяльності з діагностики, планування, реалізації, оцінювання і корекції процесу навчання;

 • співавтор індивідуальних

  програм навчання;

  3. реалізатор індивідуальних

  програм навчання.


Державний університет Буффало дорослих

ключові компетенції фахівців у галузі освіти дорослих

практичні уміння фахівців у галузі освіти дорослих

уміння організовувати навчання за принципом індивідуалізації та групового підходу;

уміння визначати потреби дорослих і проблеми в навчанні;

уміння розробляти зміст освітніх навчальних програм, здійснювати аналіз і коригування (у разі необхідності);

уміння здійснювати оцінювання досягнутих результатів дорослих;

уміння співпрацювати з представниками громадськості, роботодавцями, особами, відповідальними за суспільну і культурну діяльність тощо;

уміння вести діалог із слухачами для забезпечення педагогічної взаємодії для можливої корекції змісту навчання, форм викладання (навчання) тощо;

уміння здійснювати планування й управління освітнім процесом для розробки пропозицій щодо удосконалення та перспектив розвитку системи освіти дорослих

 • аналіз виконання трудових обов’язків персоналом;

 • оцінювання освітніх потреб дорослого населення;

 • розробка освітніх програм для дорослих;

 • розробка науково-методичних матеріалів;

 • оцінка ефективності програм;

 • розвиток людських ресурсів, перепідготовка робочої сили.

12 кредитів


ПІРАМІДА НАВЧАННЯ дорослих

cepeднiй пpoцeнт зacвoєння мaтepiaлу


ПЕРЕШКОДИ В УКРАЇНІ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

 • Інертність мислення

 • Стереотипність

 • Пригнічення ініціатив

 • Відсутність інформації про можливість

  навчатися

 • Страх новизни

 • Відсутність мотивації

 • Мінімальна державна підтримка

 • Відсутність норм законодавства, яке регулює навчання дорослих

 • Низький рівень життя та відповідальності

 • Відсутність соцзамовлення від держави

 • Неосвіченість та лінь


ТРИ РІВНІ АНДРОГОГІВ ВПРОВАДЖЕННЮ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ


ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЮ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

1. неперервна освіта андрагогів і розвиток професійної майстерності: самовдосконалення, самоосвіта;

2. створення професійних асоціацій андрагогів України, вивченні професійної літератури; написанні монографій тощо.


ad