sociologie van organisatie en beleid from control to commitment in the workplace richard e walton n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociologie van organisatie en beleid From control to commitment in the workplace Richard E. Walton PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociologie van organisatie en beleid From control to commitment in the workplace Richard E. Walton

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
cindy

Sociologie van organisatie en beleid From control to commitment in the workplace Richard E. Walton - PowerPoint PPT Presentation

238 Views
Download Presentation
Sociologie van organisatie en beleid From control to commitment in the workplace Richard E. Walton
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sociologie van organisatie en beleidFrom control to commitment in the workplaceRichard E. Walton Eveline Vastmans Bachelor sociologie Vrije Universiteit Brussel 2005-2006 Prof. Jacques Vilrokx

  2. The “Control” Strategy • Oorsprong begin 20e eeuw • ‘lowest common denominator’ • Top-down management en statussymbolen • ‘a fair day’s pay in a fair day’s work’ – arbeiders zijn variabele kost • Weinig medezeggenschap • Frederick W. Taylor

  3. The “Commitment” Strategy • Minder management niveaus, lagere reikwijdte, kwaliteit en productieactiviteiten op lagere niveaus, combineren productie en handhavingsoperaties • Jobs uitgebreider, combineren plannen en uitvoering, verbetering inwerking, verantwoordelijkheden wijzigen als de condities wijzigen

  4. The Costs of Commitment • Employment Assurances • Compensation • Technology • Supervisors • Union Management Relations

  5. The Transitional Stage • Beperkt deel wijzigen • Vrijwillige deelname groepen • Werknemers inlichten Errors: • Te snel teveel wijzigen • Alleen ‘token’ veranderingen • ‘overreaching’: te veel invloed, onderbetalen,…

  6. Work-force Strategies • Job design principles • Performance expectations • Management organization, structure system and style • Compensation Policies • Employment assurances • Employment voice policies • Labor-management relations

  7. Rate of Transformation • 1970  slechts enkele fabrieken • 1975  honderden fabrieken • Vandaag  duizenden fabrieken • Experimentele initiatieven  beleid