luomutuet 2006 luomuliitto ry l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luomutuet 2006 Luomuliitto ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luomutuet 2006 Luomuliitto ry

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
cindy

Luomutuet 2006 Luomuliitto ry - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Luomutuet 2006 Luomuliitto ry
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Luomutuet 2006Luomuliitto ry

 2. Luomutuotanto 2006 • Luomu sopimuksia oli voimassa 4 580 noin 153 000 peltohehtaarin alalla. • Valvottuja luomutiloja on 4 434, joilla 135 738 ha peltoa ja siirtymävaiheessa 11 858 ha. Luomukotieläintuotantoa 430 tilalla. • Luomusopimuksia on katkolla 1 144 tilalla. Vuonna 2005 noin 85 prosenttia tiloista jatkoi luomusopimusta.

 3. Tilatuen tuomia muutoksia Luomu hyötyy tilatukeen siirtymisestä • Nurmien tuki nousee • Viherlannoitusnurmien tuki nousee (niitä ei kannata enää nimetä kesannoiksi) • Seosviljoihin voi taas lisätä hernettä ilman tuen pienenemistä rehuviljan tasosta • Valkuaiskasvien herneen ja pavun (viljaa korkeintaan 15 %) tuki nousee • Kesannointivelvoitepoistuu pääosalta luomutiloja. Luomutilat saavat kesanto-oikeudet (, jos pinta-alaa on tarpeeksi). • Jos tilalla on tavanomaista tuotantoa (esim. karja tai kasvihuone), kesannointivelvoite säilyy. Kesannon tuki on noin 200 e/ha pienempi kuin nurmen tuki. • Monet määräykset siemenseoksista poistuvat • Tällä tietoa avokesanto ilmoitetaan Lfa- kunnostuskesantona. Sen voi ”perustellusta viljelyteknisestä syystä pitää avokesantona…” • Viljojen tuki pienenee uudistuksessa C- tukialueilla ´vajaa kolme kymppiä´.

 4. Kesantoja viherlannoitus ovat eri asia • Viherlannoituksen tuki on 100-150 e/ha parempi kuin kesannon tuki • Viherlannoitusnurmelle saa nurmen tuen kahtena vuotena peräkkäin • Viherlannoitusnurmessa vähintään 20 % typensitojakasveja • Viherlannoitusnurmen jälkeen satokasvi, myös nurmi. • Luomuehtojen mukaan viherlannoitus korkeintaan kaksi vuotta paikassaan *Hoidettu viljelemätön pelto, esim. ,kunnostuskesanto eli Lfa-kesanto

 5. Viherlann.- nurmi ”Kesanto”muotoja 2006 - Kesannot Huom! Kesannolle ei makseta tilatuen lisäosia

 6. Kesanto-oikeudet 2006

 7. Hoidettu viljelemätön pelto • Kesanto-oikeuden mukaan kesannoitavalle pellolle maksetaan tilatuki ja LFA-tuki (n. 400 e/ha). Ympäristötukea tämä kesanto ei saa. Saman tuen saa hoidettu viljelemätön pelto. Sitä voivat käyttää kaikki viljelijät korkeintaan puolella tilan LFA -kelpoisesta pinta-alasta. • Luomutilalla ”hoidettua viljelemätöntä peltoa” ei tarvita paljoakaan, sillä viherlannoitus-nurmena saman lohkon tuki muodostuu selvästi paremmaksi. Avokesannot pitää kuitenkin ilmoittaa tähän tukimuotoon.

 8. Tukiuudistusten vaikutus viljelykiertoon • Tilalla on 5-vuotinen viljelykierto • Apilanurmi-apilanurmi-vilja-herne-vilja • 2005 apilanurmesta cap-kesantoa 5 ha • 15 ha apilanurmesta viherlannoitusnurmea • Tilan pinta-ala on 50 ha

 9. Tukiuudistusten vaikutus, 50 ha tila • A-alueella 2006 tukien yhteismäärä 36 030 euroa (+4 835 €/tila) • B-alueella 2006 tukien yhteismäärä 36 430 euroa (+4 220 €/tila) • Palkoviljojen ja rypsin tilatukeen liittyvää monipuolistamispalkkiota max. 50 e/ha on otettu laskelmassa huomioon täysimääräisenä • Cap-kesannon alhainen tukitaso ei enää alenna luomutilojen kannattavuutta

 10. Tuet A-alueella 2005

 11. Tuet A-alueella 2006

 12. Tuet B-alueella 2005

 13. Tuet B-alueella 2006

 14. Tukimuutos 2005-2006,C1-alue

 15. Tukimuutos 2005-2006, B-alue

 16. Tukien vaikutus kasvin valintaan, kotiel.tila

 17. Tukien vaikutus kasvin valintaan, kasvitila