Lazar &
Download
1 / 12

לזר את ברשף, רואי חשבון - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Lazar & Barshaf , C.P.A ( Israel ). לזר את ברשף, רואי חשבון. ניכוי הוצאות מס הכנסה : המותר והאסור מצגת להרצאתו של רו"ח מתן לזר לזר את ברשף, רואי חשבון WWW.Lbcpa.co.il. הכנס השנתי של עורכי הדין הצעירים. אופן חישוב המס. הכנסות (הוצאות מותרות בניכוי) הכנסה חייבת לפני ניכויים

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' לזר את ברשף, רואי חשבון' - cindy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel)

לזר את ברשף, רואי חשבון

ניכוי הוצאות מס הכנסה : המותר והאסור

מצגת להרצאתו של רו"ח מתן לזר

לזר את ברשף, רואי חשבון

WWW.Lbcpa.co.il

הכנס השנתי של עורכי הדין הצעירים


אופן חישוב המס

הכנסות

(הוצאות מותרות בניכוי)

הכנסה חייבת לפני ניכויים

(ניכויים מותרים)

הכנסה חייבת

X

שיעור המס

מס לשלם

(זיכויים)

מס מגיע


הגדרות

 • הוצאה מוכרת

  הוצאה הכרחית לייצור הכנסה.

 • הוצאה מעורבת

  הוצאה המשמשת גם לצורך עסקי וגם לצורך פרטי (דוגמא : עבודה מהבית).

  התנאי להכרה בהוצאה : יכולת הפרדה בין המרכיב העסקי לפרטי.

 • הוצאה מוכרת בחלקה

  הוצאות שעל אף שמשמשות בייצור הכנסה, לא מוכרות במלואן. (דוגמא : נסיעות לחו"ל, אחזקת רכב וכו').


ההוצאות המותרות בניכוי

הוצאות כלליות :

 • ספרות מקצועית – ספרות שוטפת מוכרת באופן מלא כל עוד משמשת לצרכי העסק. ספרות לזמן ארוך תופחת לפי 15% (דוגמא : ספרייה מקצועית חדשה).

 • ביגוד מקצועי – רכישת גלימה תותר במלואה. רכישת מדי משפט תותר בניכוי בשיעור של 80%.

 • טלפון נייד – לא יותר בניכוי 1,140 ₪ בשנה או מחצית ההוצאה, כנמוך שבניהם (דוגמא : הוצאה שנתית של 2,400 ₪, מס הכנסה לא יתיר בניכוי את הנמוך מבין 1,140 או 1,200).

 • אירוח – לא מותר בניכוי; למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל תוך הוכחת קשר עסקי.

 • כיבוד קל – יותרו בניכוי 80% מההוצאות לכיבוד קל במקום העסק (שתייה קרה, חמה, עוגיות וכו').


ההוצאות המותרות בניכוי

הוצאות כלליות (המשך) :

 • מתנות לספקים / לקוחות / עובדים – יותרו בניכוי 200 ₪ לשנה לאדם כנגד אסמכתא מתאימה.

 • הוצאות שוטפות בניהול - הנהלת חשבונות, רואה חשבון, הגשת דוחות ודיווחים.

 • דמי חבר לאגודות מקצועיות – יותרו במלואן.

 • השתלמויות מקצועיות - שמירה, עדכון ורענון הידע המקצועי יותרו במלואן, לרבות הוצאות השהיה בבתי מלון במידה וההשתתפות הייתה כרוכה בלינה.

 • לימודי תואר ראשון / שני – לא מוכר.


ההוצאות המותרות בניכוי

הוצאות רכב :

הוצאות רכב יותרו לפי הגבוה מבין 45% מההוצאה השנתית אל מול

ההוצאה בניכוי שווי השימוש הרעיוני שהיה נזקף.

דוגמא :

סך הוצאות רכב בשנת 2009 : 60,000 ₪.

קבוצת רישוי : 2 – שווי שימוש חודשי 2,330 ₪ (27,960 ₪ שנתי).

ההוצאה אשר תותר בניכוי :

הגבוה מבין 27,000 ₪ (45%) אל מול 32,040 ₪ (60,000-27,960)

ההוצאה שתותר : 32,040 ₪.ההוצאות המותרות בניכוי

נסיעה לחו"ל :

(*) קיימות מדינות בהן ההוצאה המותרת בניכוי גבוהה ב-25% מההוצאות לעיל.


ההוצאות המותרות בניכוי

חלק יחסי מהוצאות הבית :

 • ריבית משכנתא בשל רכישת דירה (יותרו 80% מהוצאות הריבית המיוחסות לעסק).

 • הוצאות תחזוקה שוטפת - יותר בניכוי חלק מההוצאות המיוחס לעסק.

 • שכר דירה – יותר בניכוי בתנאי שנוכה למשכיר מס במקור. משכיר הדירה לא יהנה מפטור ממס על דירת מגורים.

 • שיחות לחו"ל ממקום המגורים – יותרו רק ההוצאות המיוחסות לעסק ; יש לנהל רישום לגבי כל שיחה.

 • חשמל – יותר חלק ההוצאות המיוחס לעסק.

 • ארנונה וועד בית - יותר חלק ההוצאות המיוחס לעסק.

 • טלפון קווי – ברוב המקרים 80% מהוצאות הטלפון.


ההוצאות המותרות בניכוי

הוצאות של עורך דין שכיר

ההוצאות לעיל יכולות להיות רלוונטיות לעורך דין שכיר.

לפיכך גם הוא יהא רשאי לנכות כנגד הכנסתו ממשכרות חלק מההוצאות שהובאו ברשימה. זאת, אם וככל שיעלה בידו להוכיח כי הוצאה זו הייתה הכרחית לייצור הכנסתו והיא שימשה לכך בלבד.


החזר מס לשכיר

החזר מס לשכיר

שכיר שעבר ביותר ממקום עבודה אחד במהלך השנה – יתכן וזכאי להחזר מס.

נקודות זיכוי בגין סיום תואר

תואר ראשון – נקודת זיכוי בכל אחת משלושת שנות המס שלאחר סיום התואר.

תואר שני – חצי נקודת זיכוי בכל אחת משתי שנות המס שלאחר סיום התואר.


תודה רבה

לזר את ברשף, רואי חשבון

www.Lbcpa.co.il

טלפון : 077-5-120170, פקס : 077-5-120171

[email protected]


ad