Sosyal refah hizmetleri ve ya l ya verilen sosyal hizmetler
Download
1 / 15

Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler' - cillian-arvey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sosyal refah hizmetleri ve ya l ya verilen sosyal hizmetler

Sosyal Refah Hizmetleri ve Yaşlıya Verilen Sosyal Hizmetler

Sosyal refah kavramı, modernleşme sürecinin hızlı sanayileşme ve kentleşme olgusu ile ailenin fonksiyonlarının toplum tarafından üstlenilmesi sonucu bireylerin yaşam standartlarını korumayı ve yükseltmeyi amaçlayan hizmetlerin tümünü içermektedir.

Kuramsal olarak'sosyal refah modelleri' genelde toplumların 'iyileştirilmesini' amaçlamakla ve uygulanan sosyal politikalar itibariyle iki ana başlık altında toplanabilmektedir. 

Bunlar;

1)'artık' (toplumsal arta kalan ve iyileştirilmesi gereken ünite anlamında) (residual)

2)'kurumsal' (institutional) refah modelidir.

İlkinde amaçtoplum içinde yaşam düzeyi ve genel sosyal ilişkiler açısından problematik bir durumgösteren bireyler, özellikle aileler üzerinde odaklaşarak ayrı ayrı yardım götürmektir.


 • Çağdaş bir yaklaşım olan Hizmetlerikinci model, toplumun bir bütün olarak etkili bir şekilde örgütlenmiş sosyal refah ve sosyal hizmet programlarıyla iyileştirilmesini esas almaktadır. Bu çerçevede toplumların sosyal yönden iyileştirilmesini amaçlayan politikaların saptanması ve buna ilişkin 'standartların' tanımlanması fevkalade önem kazanmaktadır. Standartlar işlevsel (operasyonel) ve teknik olarak iki ana bölüme ayrılabilir.

 • Birinci gruptaki standartlar sosyal refah programlarının kapsamı, gerekli insan gücünün ve hizmet verecek kurumların (örneğin, yaşlı dinlenme ve bakım evleri veya yetiştirme yurtları) sayısal ve niteliksel açıdan belirlenmesiyle ilgilidir. İkinci grubu oluşturan teknik standartlar ise verilmesi planlanan hizmet ve yardım programlarından kimlerin, ne ölçüde yararlanabileceklerinin saptanmasını amaçlar. •  Yaşlılar Hizmet Merkezi’nin temel hedefi; üye olan yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:

 • 1.Sosyal Hizmetler: Merkezde verilen sosyal hizmetler, sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülmektedir.

  ·    Başvuran yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması,

  ·    Yaşlılara verilecek hizmetlerle ilgili düzenlemelerin ve organizasyonların yapılması,

  ·    Yaşlılara yönelik eğitim, boş zaman uğraşları, geziler, kamplar ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi,

  ·    Günlük 10–20 arası yeni üye kaydının yapılması.


 • 2.Psikolojik Destek Hizmeti: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler: Üyeler, psikologlar tarafından periyodik olarak evlerinde ziyaret edilmekte ve aşağıdaki konularda psikolojik destek sağlanmaktadır.

  *Yalnızlık duygusu ile baş etme,

  *Stresle baş etme,

  *Temel yaşam olayları (emeklilik, iş kaybı, yakın kaybı, doğal afetler vb.) sonrası uyum problemlerinin çözümü,

  *İletişim çatışmaları,

  *Aile problemleri,

  *Sosyal destek kaynaklarının aktive edilmesi,

  *Kendilik değeri,

  *Uyku problemleri,

  *Yaşlı bakımını üstlenen bireylerin tükenmişlik duygusu ile baş etmesi,

  *Kronik fiziksel rahatsızlıkların (kanser, böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği vb.) psikolojik örüntüleri,

  *Ruhsal bozukluklar için bilgilendirme, psikiyatrik tetkik-tedavi ve terapötik müdahale amacıyla yönlendirme vb.


3.Sağlık Hizmetleri: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:

·    Periyodik olarak yaşlının doktor ve hemşire tarafından evinde ziyaret edilmesi ve rutin sağlık kontrollerinin yapılması(tansiyon, şeker, kolestrol),

Merkeze gelen yaşlılara gün içinde doktor ve hemşire tarafından sağlık hizmeti verilmesi,

·    Sağlık taraması yapılması (şeker düzeyinin, kolesterolün ve tansiyonun ölçülmesi, kemik taraması ve kansızlık testi vb.),


4.Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:

·    Psiko-Sosyal Danışma: Merkezde çalışan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yaşlıların psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, tanımlanması, değerlendirilmesi, ilgili konularda yaşlının bilgilendirilmesi, problemin çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması (merkezin olanakları çerçevesinde çözümlenmesi veya ilgili kurum ve kuruluşlara yaşlının yönlendirilmesi),

·    Kurum hizmetlerine yönelik danışma: Merkezin sunduğu hizmetlere yönelik danışmanlık (hizmetlerin yüz yüze veya telefon ile tanıtımı ve hizmetler ile ilgili yaşlılardan gelen geribildirimlerin değerlendirilmesi),


 • 5. Sosyal ve kültürel etkinlikler: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:

  Konser, sinema ve tiyatro etkinlikleri: Düzenli aralıklarla Türk Sanat Müziği (TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) konserlerinin düzenlenmesi, yaşlılarımızın sinemaya ve tiyatroya götürülmesi, merkezimiz bünyesinde TSM ve THM kurulmasına yönelik girişimlerin yapılması(Yaşlılara hizmet merkezi bu noktada yönlendirici rol üstlenmektedir. Büyükşehir Belediyesine bağlı diğer kurum ve kuruluşların etkinliklerine yönlendirme ve bilgilendirme yapılmaktadır)


Yemekler: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler: Yılda birkaç kez çeşitli

lokallerde üyelere yemekli toplantılar

düzenlenmesi, merkezde ve

belediyenin çeşitli birimlerinde

(örneğin, Kadınlar Lokali)

çaylı pastalı eğlenceler düzenlenmesi

Geziler ve piknikler: Günlük veya günübirlik Ankara içi ve çevresi ile yakın illere düzenli aralıklarla geziler düzenlenmesi ve piknik yapılması,

Kamp etkinlikleri:Belirli sayıda üye olan yaşlının yılda bir kez tatile götürülmesi (yol, ikamet ve yemek giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır)


 • 6. Özel Günlerin ve Haftaların Kutlanması: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:Özel günlerde ve haftalarda yaşlılara kutlama mesajları ve kartları gönderilmesi, özel günün ve haftanın özelliğine uygun şekilde yaşlılarla birlikte kutlanması, konuşmalar yapılması, şiirler okunması, anıların paylaşılması, günün özelliğine göre şeker, yiyecek, içecek ikramı vb.


7. Ekonomik destek hizmetleri: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu bölgelerde yalnız yaşayan ve kimsesi olmayan yaşlıların tespiti sonucunda yapılan ekonomik yardımlara yönlendirme,

 • Gıda yardımı,

 • Yakacak yardımı,

 • Giyecek yardımı.

  8. Öncelikli Hizmet Kartı: Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden (EGO, ASKİ, Belediye Hastanesi) yararlanmak amacıyla “Öncelikli Hizmet Kartı”nın verilmesi konusunda yönlendirme ve bilgilendirme.

  9. Yaşlı Serbest Kartı: Yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması amacıyla kendilerine Yaşlı Serbest Kartı verilmesi ve yaşlıların belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme.


10. Temizlik ve bakım hizmetleri: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:Evdeki günlük rutin işlerini yapmada zorlanan yaşlılara sağlanan destekleyici temizlik hizmetleri,

 • Evin genel temizliği: Yerlerin süpürülüp silinmesi, toz alınması, camların, halıların, kapı ve çerçevelerin temizlenmesi, avize ve lambaların temizlenmesi, koltukların silinmesi, mutfağın genel temizliği, tuvalet ve banyo temizliği, balkonların yıkanması,

 • Yemek yapımı ve bulaşık yıkanması:Haftada bir kez yaşlının evinde yaşlıya yemek yapılması ve bulaşıkların yıkanması,

 • Bakım hizmetleri ve vücut temizliği: Bakıma muhtaç fiziksel yetersizliği olan yaşlıların beden temizliği, saç, sakal ve tırnak kesimleri ve bakımları.


11. Her türlü ev içi tamiratı: yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:

 • Marangozluk: Açılıp kapanmayan kapıların, pencerelerin ve kırılan mobilyaların onarılması,

 • Elektrik tesisatı tamiratları: Sigorta, priz, elektrik düğmesi ve ampullerin onarılması ve değiştirilmesi vb.,

 • Su tesisatı tamiratları:Conta değiştirilmesi, tıkanan boruların açılması- değiştirilmesi, bataryaların onarımı ve değiştirilmesi vb.,

 • Boya badana işleri: Bakıma muhtaç yaşlılarımıza boya-badana hizmeti,

 • Dışarıda yaptırılacak onarımlar: Ücreti yaşlı tarafından karşılanmak üzere evde tamiri mümkün olmayan cihaz ve eşyaların dışarıda tamir ettirilmesi.


Te ekk rler hazirlayan hatice yal in
TEŞEKKÜRLER yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler:HAZIRLAYAN:Hatice YALÇIN


ad