1 / 44

Cihan Özhan - Endüstri 4.0 Başlangıç Rehberi (Üretim Sektörleri için)

www.cihanozhan.com<br>www.darkfactory.co<br>www.deeplab.co

cihanozhan
Download Presentation

Cihan Özhan - Endüstri 4.0 Başlangıç Rehberi (Üretim Sektörleri için)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Endüstri 4.0 Başlangıç Rehberi(Üretim Sektörleri İçin) www.cihanozhan.com

 2. Cihan Özhan • Veri & Veritabanı Odaklı Teknolojiler • PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis, Cassandra • BigData, Veri Analizi • Programlama Dilleri • Go, Python, Rust, C#, C/C++, Java, JavaScript, TypeScript • Yazılım Geliştirme • Machine Learning, Deep Learning, ComputerVision, Blockchain • Web, Mobile, Back-End, Microservice, Sistem Programlama • Odaklanılmış Çalışma Alanları • Otonom Sistemler, Otonom Fabrikalar • SaaS, PaaS, FaaS, RaaS, IaaS, MaaS, MLaaS, CloudInfrastructure Development • Blockchain, DeepLearning, ComputerVision… • Online ve Basılı Yayınlar • 2.500video, 1 kitap, 70+ kurumsal eğitim, 10+ seminer vb…

 3. Girişimler • DeepLab : http://deeplab.co • İleri seviye yazılım & AR-GE, eğitim ve danışmanlık. • Boranka : http://boranka.com • İş odaklı yazılım ürün ve hizmet geliştirme. • DarkFactory: http://darkfactory.co • Cloud-based Smart Factory Platform (Factory as a Services) • Blokzinciri:http://blokzinciri.co • Protokol ve uygulama seviyeli Blockchain geliştirme, eğitim ve danışmanlık.

 4. DeepLab.Universityhttp://deeplab.university • DeepLab.University bir masterclass online eğitim modelidir. • DeepLab.University ağırlıklı olarak canlı yayın eğitim modelini benimser. • Sektördeki tecrübeli profesyonellerin bilgi birikimi sektöre yaymayı hedefler. • Mentörler(eğitmenler) DL.Uni’nin bir çalışanı değil, tamamen bağımsızlardır. • Mentörlerin çoğunun uzmanı olduğu alanlarda kendi girişimleri vardır. • DeepLab.Universitysektörel tecrübesini paylaşmak isteyen her profesyonelin mentörlük başvurusuna açıktır.

 5. Endustri.Cohttp://endustri.co • Endustri.Co yeni nesil bir Endüstri topluluğu organizasyonudur. • Topluluk, organizasyon, etkinlik, eğitim ve bilgi paylaşımı alanlarındaki sektörlerin sorunlarını çözmeyen eski yöntemleri yeni ve bir teknoloji girişimcisi bakış açısı ile ele çözer.

 6. Endüstri 4.0 Ne Değildir? • Bir donanımya da yazılım satın almak değildir. • Her şeyi bir anda değiştirecek sihirli bir değnek değildir. • Kendi kendine bir yol haritası oluşturarak uygulamak değildir. Ekip işidir. • Öğrenmeden çıkılacak bir yol değildir. • Plansız uygulanabilecek bir yol değildir. • Nitelikli personel olmadan, onları öncelik görmeden yola çıkmak hiç değildir.

 7. Endüstri 5.0?

 8. Endüstri 5.0!

 9. Aynı Anlam, Farklı Tanım! • Endüstri 4.0 ya da I40 • Dijital Dönüşüm • Karanlık Fabrika • İnsansız Fabrika • Otonom Fabrika • Akıllı Fabrika • Akıllı Üretim

 10. Biraz İstatistik! • 2030 yılına kadar dünya ekonomisi 20 trilyon dolara yakın olacak öngörüsü • 4 trilyon doları sanayiden… • Dünya’da yapay zeka alanında en çok patent Çin ve ABD’de… • Dünya’da robotların %70’i sadece 5 ülkede kullanılıyor: • ABD, Almanya, Çin, Kore, Japonya • 2015-2019 arasında ABD’de robot kullanımı %55 artarken işsizlik oranı %42 düşer: • Almanya’da ise %6 istihdam artırıyor bu durum. • Teknoloji insanları işsiz bırakmayacak!Onlarıdaha kalifiye ve insani alanlara yönlendirecek... • 2000 şirket ile yapılan araştırmaya göre(McKinsey, 2015): • Almanlar Endüstri 4.0’da önde değil… Şaşırmayın… • Almanya AR-GE harcamalarının sadece %15’ini Endüstri 4.0’a ayırıyor, Amerika ise %29’unu… • Araştırmaya katılan şirketlerin %80’i Dünya’daki ve kendi iş modellerinin değişeceğine inanıyor. • ABD’li şirketlerin %92’si yeni rakipler beklerken Alman şirketlerde bu oran %46… • İstatistikler bu kadar…

 11. Endüstri 4.0 Alt Teknolojileri • Yapay Zeka • Machine Learning, Deep Learning, ComputerVision • Robotik • Endüstriyel Robotik • Otonom Mobil Robotik (AMR) • Blockchain • Protokol Seviyeli • Uygulama Seviyeli • Internet of Things • IoT : Internet of Things • IIoT : Industrial Internet of Things Yapay Zeka Kaynak : cihanozhan.com/yapay-zeka-gelistirme-rehberi-v1/ BlockchainKaynak : cihanozhan.com/blockchain-uygulama-gelistirme-rehberi-genel-bakis-v1/

 12. Endüstri 4.0Daha Alt Teknolojiler • Cloud Computing • ML & DL & ComputerVision • Robotics [IndustrialRobotics, Autonomous Mobile Robotics] • IoT & IIoT • Blockchain • DigitalTwin • AutonomousVehicles • Mobile Devices • Data [Database, Big Data, Data Analytics & Visualisation] • Real-Time Systems [Data Processing, Fast Data Processing] • Augmentation [Simulation, AR, VR, Mixed Reality] • 3D Printing • Smart Sensors • Augmentation • Human-Machine Interfaces • Wearable Technologies [WearableRobotics] • Nanotechnology • Biotechnology • Security [Data Security, Encryption]

 13. Cloud ComputingTeknoloji Konseptler Sözlüğü • SaaSSoftware as a Services • IaaSInfrastructure as a Services • PaaS Platform as a Services • RaaSRobotics as a Services • FaaSFunction as a Services • FaaSFactory as a Services • MLaaS Machine Learning as a Services • MaaSManufacturing as a Services • AnaaSAnalytics as a Services • DBaaS Database as a Services • IoTaaSIoT as a Services Daha fazlası : https://en.wikipedia.org/wiki/As_a_service

 14. Dijital İkiz

 15. Dijital İkiz

 16. Dijital İkiz

 17. Dijital İkiz

 18. OtonomizasyonAraçlar & Robotlar

 19. OtonomizasyonAraçlar & Robotlar

 20. OtonomizasyonAraçlar & Robotlar

 21. OtonomizasyonAraçlar & Robotlar

 22. Augmentation(AR, VR, Mixed Reality)

 23. Augmentation(AR, VR, Mixed Reality)

 24. 3D Printing

 25. Giyilebilir Teknolojiler

 26. Blockchain

 27. Blockchain

 28. Blockchain

 29. Endüstri 4.0’ın 3 Temel Süreci • Fizikselden Dijitale • Mekanik ortamdan dijital ortama veri aktarmak. • Dijitalden Dijitale • Dijitale aktarılan verinin yapay zeka algoritmasına aktarılması. • Dijitalden Tekrar Fiziksele • Yapay zeka ve analizler ile dijital veriden üretilen verinin tekrar fiziksel ortam olan fabrika makine/donanım ortamına aktarılması.

 30. I40Projesinden Önce! • Şirket Dönüşüme Hazır Mı? • Genel altyapı hazır mı? (Güç kaynağı, internet, yer, ulaşım, ısıtma/soğutma, tedarik vb.) • Dönüşüm için yönetici seviyesinde istek, motivasyon ve destek var mı? Yönetim desteği yoksa dönüşüm mümkün olmaz! • Personeller dönüşüme hazır mı? Dönüşüm konusunda istekli olmayan personel ile süreç yürütülemez. İkna ya da yeniden konumlandırmaya gidilebilir. • Hayal kurmak önemlidir fakat hayalleri gerçekleştirmek için gerçekçi yöneticiler dönüşümü yönetmelidir.

 31. I40 Projesinden Önce! • Dijitalleşmenin Temel Gereksinimleri Hazır Mı? • Düzgün çalışan websitesi, gerekiyorsa e-ticaret altyapısı, sosyal medya çalışmaları vb… • E-Fatura, E-İmza, temel ERP-CRM gibi çözümler zaten kullanılıyor mu? Bunlar artık demirbaş!

 32. I40 Projesinden Önce! • Mali Durum Dönüşüme Uygun Mu? • Her dönüşüm masraflı olur. Hayal edilen noktaya ulaşmak için yeterli mali kaynak var mı? • Eğer mali kaynak yok ise dönüşüm süreci yarıda kalabilir ve bu başarısızlık her şeyi eskisinden de geriye götürebilir. Çoğu şirket doğru planlanmamış dönüşüm süreçleri nedeniyle batabiliyor. Planlı, disiplinli ve süreci ciddi şekilde yönetmeli!

 33. I40 ProjesiStrateji Rehberi • Endüstri 4.0 Strateji Ön Haritasını Oluşturmak • Nerede olman gerektiğini belirle. • Şuan neredesin? Konumunu belirle. • Nerede olduğun ve olmak istediğin yer arasındaki mesafe ve eksikleri belirle. • Bu eksikleri göz önünde bulundurarak net hedefler belirle. • Bu hedefler arasından işletmenin değerini ve işlevselliğini en çok artıracak olanları öne al. • Bu hedeflerin genel strateji planı ve hedef öngörüsü ile uyumluluğunu kontrol et.

 34. I40 Projesi Strateji Rehberi • Bir Deneme Projesi Belirle • Tüm sorunları tek seferde çözemezsin! Öncelikli küçük ve kolay bir deneme projesi belirle. • Bu test projesinde elde edilecek başarı, sonrakiler için motivasyon ve referans noktası olacak. • Deneme projesi Endüstri 4.0 için gerekli ürün-hammaddeden müşteriye kadar olan tüm süreçleri içermelidir. • Asla yalnız hareket etme! Şirket dışından o konuda uzman olan kişi/kurumlar ile çalış. • Bu projedeki her adım, sorun/çözüm ve hatalarından oluşan bir veri havuzu oluştur.

 35. I40 Projesi Strateji Rehberi • İhtiyacın Olan Yetenekleri Tanımla • Deneme projesinin sonuçlarından oluşan verileri analiz et ve bu başarıyı nasıl genele yayabileceğin üzerinde yeni bir strateji planı oluştur. • Bu planı genele yaymak için hangi yeteneklere ihtiyacın var? • Bu yetenekte personel yoksa bu sorunu nasıl çözeceksin? • Bu planı genele yaymak için hangi teknolojilere ihtiyacın var? • Bu teknolojileri en uygun maliyet ile nasıl edineceksin? Bilmiyorsan mutlaka bir bilen vardır. Ona danış.

 36. I40 Projesi Strateji Rehberi • Veri Analizinde Uzmanlaş! • Veri, bir fabrika için elektrik gibidir. Ona bu önemi vermeden başaramazsın. • Veri, geleceği öngörebilmek için gereken bir araçtır. Onu ürünün kadar iyi analiz etmelisin.

 37. I40 Projesi Strateji Rehberi • Dijital Bir İşletmeye Dönüş • Kağıt, sözlü, mail, telefon ya da benzeri şekilde ilerleyen tüm süreçleri otomatikleştir. • Bu bir şirket kültürüne dönüştürülmelidir. • Makine/teçhizat, personel ve işletme ile ilgili her bir parça veriyi bir veri havuzunda topla.

 38. I40 Projesi Strateji Rehberi • Geri Bildirimlerde Uzmanlaş • Ürün, hizmet, müşteri, zaman, oran vb. tüm alt veri kümeleri müşteri odaklı kayıt edilmeli. • Dönüşüm ve başarıda müşteriden daha önemli halka personeldir. Çalışanların tüm süreç, ürün, hizmet ve olası tüm düşünceleri dijital ve detaylı olarak kayıt edilmelidir. • Bu iki başlıktaki geri bildirimler de genel veri analiz süreçlerine dahil edilmelidir.

 39. Endüstriyel İş Alanları • Endüstriyel İş Uygulama Geliştirme • Endüstriyel Veri Bilimi • Robot Koordinatörlüğü • Endüstriyel Cloud Computing • IoT & IIoT Çözüm Mimarlığı • IoT & IIoT için DevOps • Giyilebilir Teknoloji Tasarımı • Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımı • Endüstriyel AR & VR Geliştirme • Endüstriyel Blockchain Geliştirme • Protokol Seviyeli • Uygulama Seviyeli • Endüstriyel Veri Güvenliği Uzmanlığı • PenetrasyonTest Uzmanlığı • Endüstriyel Veri Güvenliği Yazılım Uzmanlığı • Endüstriyel Veritabanı Uzmanlığı

 40. Video & Belgesel • What is the Fourth Industrial Revolution? • https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0 • Automation and Industry 4.0 Summit • https://www.youtube.com/watch?v=CmifA8eRXQA • Endüstri 4.0 (D)evrimi Yolunda • https://www.youtube.com/watch?v=rVxWNxR-7hY • In Depth: Industrial Revolution 4.0 • https://www.youtube.com/watch?v=RO4GNVQMQnM • Will robots steal our jobs? - The future of work (1/2) • https://www.youtube.com/watch?v=6IOH7b68byk • Will robots steal our jobs? - The future of work (1/2) • https://www.youtube.com/watch?v=NGUbboTjT18 • The Path to Industry 4.0, IoT, and Smart Manufacturing • https://www.youtube.com/watch?v=VeSxcfdLp9I • Industry 4.0 for Machining Operations • https://www.youtube.com/watch?v=gH38UsytiJs • Drones, robots, and super sperm - the future of farming • https://www.youtube.com/watch?v=qwNVNE83Udo

 41. İletişim • Cihan Özhan • Email • cihan.ozhan@hotmail.com • cihan@deeplab.co • Blog : cihanozhan.com/cihan-ozhan • LinkedIn : linkedin.com/in/cihanozhan • Udemy : udemy.com/user/cihanozhan

More Related