vision 2050 er vejen til v kst n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vision 2050 er vejen til vækst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vision 2050 er vejen til vækst

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Vision 2050 er vejen til vækst - PowerPoint PPT Presentation

ciel
111 Views
Download Presentation

Vision 2050 er vejen til vækst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vision 2050 er vejen til vækst Chef for transport og infrastruktur, Michael Svane

 2. Hvorfor en vision 2050? • Få infrastruktur med på vækstdagsorden • Bevar momentum (Fra Infrastruktur-kommission og transportaftaler) • Fra enkeltprojekter til samlet plan, der giver retning

 3. En kort - og en lang

 4. Infrastruktur er en vej til vækst

 5. Der er sammenhæng mellem tilgængelighed og BNP

 6. Transportforbindelser tiltrækker internationale investeringer

 7. Metropoler, kritisk masse og vækst

 8. … til centrum i en nordeuropæisk vækstregion

 9. Vækst kræver international tilgængelighed og adgang til vækstmarkeder

 10. Vejen til Beijing går over Brønshøj

 11. Dansk infrastruktur taber terræn

 12. Har vi råd til at investere?