Planowanie bada i analiza wynik w
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

Planowanie badań i analiza wyników. dr inż. Janusz Bucki Wykład dla IV roku WIM PW Warszawa, 2005/2006 (semestr zimowy v.03.10.05). Planowanie badań i analiza wyników Spis treści. Informacje organizacyjne Główne zagadnienia do omówienia Repetytorium Zagadnienia wstępne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cicily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Planowanie bada i analiza wynik w

Planowanie badań i analiza wyników

dr inż. Janusz Bucki

Wykład dla IV roku WIM PW

Warszawa, 2005/2006 (semestr zimowy v.03.10.05)


Planowanie bada i analiza wynik w spis tre ci
Planowanie badań i analiza wynikówSpis treści

 • Informacje organizacyjne

 • Główne zagadnienia do omówienia

 • Repetytorium

 • Zagadnienia wstępne

 • Analiza wyników - jedna cecha

 • Analiza wyników - dwie (wiele) cechy

 • Plan badań

 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa


Planowanie bada i analiza wynik w plan pracy w trakcie semestru
Planowanie badań i analiza wynikówPlan pracy w trakcie semestru

Wykład, ćwiczenia.

 • Zajęcia organizacyjne + repetytorium

 • Zagadnienia wstępne

 • Narzędzia do analizy wyników

 • Wybór i realizacja planów doświadczeń

 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa

 • Zaliczenie


Planowanie bada i analiza wynik w zasady zaliczenia przedmiotu
Planowanie badań i analiza wynikówZasady zaliczenia przedmiotu

 • Wykład

 • Ćwiczenia

  • obecność

 • Sprawdzian

  • zakres

  • forma


 • Planowanie bada i analiza wynik w literatura pomocnicza
  Planowanie badań i analiza wynikówLiteratura pomocnicza

  • D.Bobrowski „Probabilistyka w zastosowaniach technicznych” WNT

  • M.Maliński „Statystyka matematyczna wspomagana komputerowo” skrypt Politechniki Śląskiej

  • M.R.Spiegel „Statistics 2/ed” McGraw-Hill

  • R.Górecka „Teoria i technika eksperymentu” skrypt PK

  • W.T. Eadie i in. „Metody statystyczne w fizyce doświadczalnej” PWN

  • Z.Polański „Planowanie doświadczeń w technice” PWN


  Planowanie bada i analiza wynik w g wne zagadnienia do om wienia
  Planowanie badań i analiza wynikówGłówne zagadnienia do omówienia

  • Cel badań doświadczalnych

  • Charakterystyka obiektu badań

  • Plan doświadczenia

  • Realizacja doświadczenia/pomiarów

  • Analiza wyników pomiarów

  • Formułowanie wniosków


  Planowanie bada i analiza wynik w repetytorium 1 3
  Planowanie badań i analiza wynikówRepetytorium 1(3)

  • Zmienna losowa i jej prezentacja graficzna

   • gęstość prawdopodobieństwa

   • dystrybuanta

   • parametry pozycyjne i rozproszenia

    • wartość oczekiwana

    • odchylenie standardowe

    • inne parametry

   • graficzne wyznaczanie wybranych parametrów:

    • mediana

    • kwantyle

    • dominanta


  Planowanie bada i analiza wynik w repetytorium 2 3
  Planowanie badań i analiza wynikówRepetytorium 2(3)

  • Charakteryzowanie próby i populacji

   • wartość średnia

   • odchylenie standardowe

   • współczynniki wyższych rzędów

   • mediana, kwantyle

   • dominanta

   • inne charakterystyki pozycyjne i rozproszenia

   • histogram i dystrybuanta z danych empirycznych


  Planowanie bada i analiza wynik w repetytorium 3 3
  Planowanie badań i analiza wynikówRepetytorium 3(3)

  • Testowanie prostych hipotez statystycznych

   • poziom ufności, poziom istotności

   • hipoteza zerowa, dobór hip. alternatywnej

   • obliczanie statystyki

   • interpretacja wyników testu - obszar krytyczny

   • przypomnienie innych elementów SiOWB


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Badania eksperymentalne

  • Pomiary

   • Metrologia

 • Wyznaczanie zależności

  • Teoria eksperymentu


 • Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne1
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Teoria eksperymentu

  • Planowanie doświadczeń

  • Analiza statystyczna wyników


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne2
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Teoria eksperymentu

  Zbiór metod mających na celu poznanie zależności między wybranymi wielkościami charakteryzującymi obiekt badań


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne3
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Obiekt badań

  MATEMATYCZNY MODEL BADANEJ RZECZYWISTOŚCI


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne4

  x1

  x2

  .

  z

  .

  .

  xn

  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Obiekt badań

  F


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne5
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Obiekt badań

  • Zbiór zmiennych niezależnych – wielkości wejściowe xk; k=1, 2, ... , n

  • Zmienna zależna (wyjściowa) z

  • Model (jakościowy): z = F(x1, x2, ... xn)


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne6
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Funkcja obiektu badań

  • Ilościowa funkcja aproksymującanp. wielomian 2-go stopnia z = a0+ a1x1+ ... anxn+ a11x12 + a12x1x2+ ... annxn2

  • Ustalony zakres wielkości wejściowych

   xkmin<xk<xkmax ; k=1, 2, ... , n


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne7
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Jedna wielkość wejściowa


  Planowanie bada i analiza wynik w zagadnienia wst pne8
  Planowanie badań i analiza wynikówZagadnienia wstępne

  Dwie (wiele) wielkości wejściowych


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Liczność próby

  • Kryterium

   • np. dokładność oceny „d” (2d - długość przedziału ufności przy zadanym poziomie ufności 1-a)

    Prawdopodobieństwo dopuszczalnego ryzyka nieobjęcia przez przedział ufności szacowanego parametru


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna1
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Liczność próby

  • znany typ rozkładu – N(m,s)

  • znane s


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna2
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Liczność próby

  • znany typ rozkładu – N(m,s)

  • nieznane s

  • próba pilotażowa o liczności n0

  • wstępnie obliczone S


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna3
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Liczność próby

  t 1-a/2 – kwantyl rzędu 1-a/2 rozkładu Studenta o n = n0-1 stopniach swobody


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna4
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Eliminacja wyników wątpliwych

  • Test 3s (inżynierski)

   • Wynik wątpliwy (najczęściej max. lub min., którego odległość od kolejnego wyniku jest największa) wyłączony z obliczeń

   • Oszacowanie przedziału ufności na podstawie pozostałych n-1 elementów


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna5
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Eliminacja wyników wątpliwych

  • Przypadek populacji o rozkładzie N(m,s)

   • Wynik wątpliwy (najczęściej max. lub min., którego odległość od kolejnego wyniku jest największa)wyłączony z obliczeń

   • Oszacowanie przedziału ufności na podstawie pozostałych n-1 elementów

   • n=n-2 (n = liczba wyników przed wyłączeniem wątpliwego)

  Przedział ufności:


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna6
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Testy zgodności

  • Pearsona, zgodności c2

  • Kołmogorowa (Kołmogorowa-Smirnowa)

   • Prostszy (zwłaszcza w przypadku obliczeń „ręcznych”)

   • Mniej efektywny !!!

   • Bez grupowania – możliwość zastosowania w przypadku małej liczności próby


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna7
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Testy Pearsona, zgodności c2

  • Dowolny rozkład o dystr. F

  • Duże n (>30~50)

  • Podział wyników na m przedziałów

  • Liczność w każdym z przedziałów ni >6, liczność teoretyczna n*pi>6


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w jedna zmienna8
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (jedna zmienna)

  Testy Pearsona, zgodności c2

  • H0: F=F0 ; H1: FąF0

  • Statystyka

  • Obszar krytyczny Ra=(c21-a;Ą); n=m-k-1m- liczba klas, k – liczba param. rozkł. teor. wyznaczonych z próby


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Pomiary dwóch cech

  • Korelacja(badanie czy zmienne są niezależne)

  • Regresja(dopasowanie zależności funkcyjnej między cechami)


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych1
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Pomiary dwóch cech

  1

  1

  2

  2

  r

  =0,016

  r

  =0,676

  0,8

  0,8

  0,6

  0,6

  0,4

  0,4

  0,2

  0,2

  0

  0

  0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1

  0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych2
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  • KorelacjaWspółczynnik korelacji r (w próbie)


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych3
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Test istotności wsp. korelacji

  • rozkłady x i y zbliżone do normalnego

  • nieznane parametry rozkładów

  • H0: r=0 (korelacja w populacji nie istnieje)

  • H1: r0 (korelacja w populacji istnieje)


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych4
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Test istotności wsp. korelacji

  • statystyka

  • ma rozkład t o n=n-2 st. swobody

  • obszar kryt. Ra=(-;ta/2)(t1-(a/2);)


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych5
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  • Regresja liniowa wyznaczanie współczynników równania regresji(Y zależne od X)albo(X zależne od Y)


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych6
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  • Regresja liniowa (Y zależne od X)


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych7
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Pomiary dwóch cech

  y=0,6168x+0,217

  x=1,0957y-0,0526


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych8
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Pomiary dwóch cech

  y = -0,1289x + 0,5679

  x = -0,1244y + 0,6325


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych9
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Przedział ufności wsp. kierunkowego

  prostej regresji y=a1x+a0

  a1 – wsp. dla próby o liczności n

  Współczynnik kierunkowy prostej dla populacji na poziomie ufności 1-a ma wartość (liczba st. swobody n=n-2)

  1

  2

  r

  =0,676

  0,8

  0,6

  0,4

  0,2

  y=0,6168x+0,217

  0

  0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1


  Planowanie bada i analiza wynik w analiza wynik w wiele zmiennych10
  Planowanie badań i analiza wynikówAnaliza wyników (wiele zmiennych)

  Korytarz ufności wsp. kierunkowego

  prostej regresji

  liczba st. swobody rozkładu t n=n-2

  1-a=0,95

  y=0,6168x+0,217


  Planowanie bada i analiza wynik w1
  Planowanie badań i analiza wyników

  R.A. Fisher (lata 30te XXw.) teoria eksperymentu

  • Określenie celu badań (pomiarów)

  • Określenie metody analizy wyników

  • Ustalenie planu badań

   • Dobrany ze względu na punkty 1 i 2 – np. wyznaczenie parametrów funkcji (o zadanej postaci) opisującej obiekt badań.

   • Możliwie mała liczba pomiarów (ekonomia)

  • Realizacja pomiarów/eksperymentu

  • Analiza i wnioskowanie statystyczne


  Planowanie bada i analiza wynik w2
  Planowanie badań i analiza wyników

  Plan badań

  Zbiór m układów (zbiorów) wartości wielkości wejściowych{xk}i; k=1, 2, ... , n; i= 1, 2, ... , m, dla których mierzy się wartości zmiennej wyjściowejzi

  Zobacz też: obiekt badań


  Planowanie bada i analiza wynik w plan bada
  Planowanie badań i analiza wynikówPlan badań

  krok 2

  Wyznaczone

  maksimum(?)

  Plan

  tradycyjny

  ?

  krok 1


  Planowanie bada i analiza wynik w plan bada1
  Planowanie badań i analiza wynikówPlan badań

  Plan kompletny


  Planowanie bada i analiza wynik w klasyfikacja plan w bada
  Planowanie badań i analiza wynikówKlasyfikacja planów badań


  Planowanie bada i analiza wynik w plan bada2
  Planowanie badań i analiza wynikówPlan badań

  Plan tradycyjny


  Planowanie bada i analiza wynik w plan bada3
  Planowanie badań i analiza wynikówPlan badań

  Plan kompletny  Planowanie bada i analiza wynik w elementy rachunku prawdopodobie stwa
  Planowanie badań i analiza wynikówElementy rachunku prawdopodobieństwa

  Repetytorium II

  • Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

  • Kombinatoryka

  • Prawdopodobieństwo warunkowe

  • Podstawowe twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa

  • Prawdopodobieństwo geometryczne