Vācijas lauksaimniecības kooperatīvi Tomass Memerts (Thomas Memmert) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vācijas lauksaimniecības kooperatīvi Tomass Memerts (Thomas Memmert) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vācijas lauksaimniecības kooperatīvi Tomass Memerts (Thomas Memmert)

play fullscreen
1 / 17
Vācijas lauksaimniecības kooperatīvi Tomass Memerts (Thomas Memmert)
163 Views
Download Presentation
cicely
Download Presentation

Vācijas lauksaimniecības kooperatīvi Tomass Memerts (Thomas Memmert)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Deutscher Raiffeisenverband e. V. Vācijas lauksaimniecības kooperatīvi Tomass Memerts (Thomas Memmert) Vācijas Raiffeisen kooperatīvu asociācija (DRV) Starptautiskā konference„Lauksaimniecības sadarbības attīstības iespējas pēc KLP 2013.-2020. gada periodareformas” Rīgā, 2012. gada 23. februārī 1

 2. Daži būtiski skaitļi (2010. g. dati): Lauksaimniecības platība: 16,7 miljoni ha zemnieku saimniecību skaits kopā: 300 700 kam lauksaimniecība nav pamatnodarbošanās: 137 200 (45,6 %) saimniecības vidējais lielums platība: 55,8 ha piensaimniecība: 45 govis nodarbināto skaits lauksaimniecība: 607 000 Lauksaimniecības uzņēmējdarbībā kopā: 4 751 000 Lauksaimniecība Vācijā 2

 3. Politiskā pārstāvība: Vācijas Zemnieku apvienība (DBV) zemnieki Vācijas Raiffeisen kooperatīvu asociācija (DRV) Lauksaimniecības kooperatīvi Dažādas nozaru organizācijas filiāles nodarbojas ar tirdzniecību, lauksaimniecībasproduktu pārstrādi utt. (Lauksaimniecības kameras) administrācija, zemnieku konsultācijas, ar politiku nesaistītas aktivitātes Lauksaimniecība Vācijā 3

 4. Vācijas kooperāciju struktūra v a l s t ī DGRV ZGV DRV BVR r e ģ i o n o s 7 kooperatīvu revīzijas federācijas 6 centrāliepiegādes un tirdzniecības kooperatīvi, iesk. DRWZ 2 kooperatīvās centrālās bankas 7 rūpniecības un pakalpojumu centri 1255 tautas bankas un Raiffeisen bankas 904 rūpniecībasun pakalpojumu kooperatīvi v i e t ē j i 2598 lauksaimniecības kooperatīvi 4

 5. Daži svarīgākie aspekti: Kooperāciju principi: pašpalīdzība (brīvprātīga dalība, dalībnieku privāta iniciatīva) pašpārvalde (demokrātiska lēmumu pieņemšana) pašu atbildība (dalībnieku iesaistīšana) > nav valsts/publisko iestāžu tiešas kontroles/ietekmes! Kooperatīvo uzņēmumu mērķis: nevis paju īpašnieku peļņa, bet kooperatīva dalībnieku attīstība ekonomiski motivēta darbība, lai uzlabotu dalībnieku piekļuvi tirgum Kooperatīvi Vācijā 5

 6. Daži svarīgākie aspekti: Kooperatīvo uzņēmumu darbības juridiskais pamats: Federālais Kooperatīvo sabiedrību likums pieņemts 1889. g., pēdējoreiz pārskatīts 2006. g. detalizēti noteikumi par koop. Izveidi/darbību stingras revīzijas prasības(dalībnieku finansiālo interešu aizsardzībai) atbilstīgi atsevišķā kooperatīva statūti Kooperatīvu ekonomisko panākumu priekšnoteikumi: profesionāla, atbildīga vadība ieinteresēti, izglītoti dalībnieku pārstāvji orientācija uz tirgu, ilgtermiņa uzņēmējdarbības stratēģija Kooperatīvi Vācijā 6

 7. Vācijas kooperāciju struktūra v a l s t ī DGRV ZGV DRV BVR r e ģ i o n o s 7 kooperatīvu revīzijas federācijas 6 centrāliepiegādes un tirdzniecības kooperatīvi, iesk. DRWZ 2 kooperatīvās centrālās bankas 7 rūpniecības un pakalpojumu centri 1255 tautas bankas un Raiffeisen bankas 904 rūpniecībasun pakalpojumu kooperatīvi v i e t ē j i 2598 lauksaimniecības kooperatīvi 7

 8. Vācijas Raiffeisen kooperatīvu asociācija (DRV) • Dibināta 1948. gadā • Trīs biroji (Berlīnē, Bonnā, Briselē), 43 darbinieki • Pārstāv vairāk nekā 2600 lauksaimniecības uzņēmējdarbības kooperatīvu intereses politikas lēmējinstitūcijās, publiskajā un privātajā sektorā, plašsaziņas līdzekļos utt. • Nodrošina dalībniekiem informāciju, konsultācijas, mācības, utt. • Darbību pilnībā finansē par dalībnieku līdzekļiem (bez valsts atbalsta) 8

 9. Eiropas līmenī DRV ir šādu organizāciju dalībniece: COGECA (Eiropas Lauksaimniecības kooperāciju federācija) EDA(Eiropas Piena ražotāju asociācija) EESC (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja) Vācijas Raiffeisen kooperatīvu asociācija (DRV) 9

 10. Vācijas Raiffeisen kooperatīvu asociācijas struktūra Vācijas Raiffeisen kooperatīvu asociācija (DRV) 7 reģionālās federācijas 5 centrālie piegādes un tirdzniecības kooperatīvi 1 DRWZ 2604 Raiffeisen kooperatīvi 157 kredīta koop., kas nodarbojas arī ar preču tirdzniecību 1607 Preces un pakalpojumi: 330 Piegāde un tirdzniecība 264 Piensaimniecības no tām 51 pārstrādes uzņēmums 105 Mājlopi un gaļa 89 Augļi, dārzeņi, dārzkopība 209 Vīnkopji 610 Citi Raiffeisen kooperatīvi 834 Lauksaimn. kooperatīvi 10

 11. 1970 1990 2000 2005 2010 Kopējais Raiffeisen kooperatīvu skaits 13764 5199 3847 3122 2604 Kredīta koop., kas nodarb. arī ar preču tirdzn. 4920 1474 434 222 157 Piegāde un tirdzniecība 1740 645 515 409 330 Piena ražošana 3705 846 404 308 264 no tiem pārstrādes uzņēmumi 823 255 97 69 51 Mājlopu un gaļas nozare 263 205 122 101 105 Vīnkopība 500 310 260 224 209 Augļu, dārzeņu un dārzkopības nozare 201 114 130 107 89 Centrālie kooperatīvi 90 53 35 24 6 Tirdzniecības un pārstrādes kooperatīvi 11419 3647 1900 1395 1160 Lauksaimniecības kooperatīvi (zemkopība) - - 809 783 834 citi Raiffeisen kooperatīvi 2345 1552 1138 964 610 Kopējais apgrozījums (milj. eiro) 17461 39030 38362 36438 41000 Kopējais darbinieku skaits 160337 132434 130172 10600 85000 No tiem lauksaimniecības kooperatīvos - - 23840 20000 24000 Raiffeisen ko-operatīvu attīstība (1970.-2010.) 11

 12. Kredīti/preču tirdzniecība 19,6 mld. eiro (45,8 %) Lauksaimniecības kooperatīvi 1,7 mld. eiro (3,9 %) Augļi, dārzeņi 3,1 mld. eiro (7,2 %) Piens 11,9 mld. eiro (27,8 %) Vīnkopība 0,8 mld. eiro(1,9 %) Citi 0,9 mld. eiro (2,1 %) Raiffeisen kooperatīvu apgrozījums 2010. gadā kopā42,8 mld. eiro Mājlopi un gaļa 4,8 mld. eiro (11,2 %) 12

 13. Raiffeisen kooperatīvu devums: 66 % Vācijas piena produkcijas 55 % Vācijas lauksaimniecību apgādes 50 % Vācijas labības tirgus 33 % Vācijā pārdoto cūku 33 % Vācijas lauksaimniecības eksporta 40 % tirgū pārdoto augļu un dārzeņu 33 % Vācijas vīnkopības nozares ražas 9 % apstrādātās lauksaimniecības zemes platības Raiffeisen kooperatīvu nozīmība Vācijā 13

 14. Vācijas Tirgus struktūras likums (pieņemts 1969. g.) veicina ražotāju sadarbību kopumā(“ražotāju grupas”) mērķi: - uzlabot ražotāju pozīciju tirgū, koncentrējot piedāvājumu- uzlabot ražošanas kvalitāti un nodrošināt tirgū nepārtrauktu piegādi apstiprinātas “ražotāju grupas” var saņemt finansiālu atbalstu(izveidei un noteiktu projektu realizēšanai) ir jāizpilda noteikti nosacījumi (dalībnieku skaits, prasības attiecībā uz daudzumu, kvalitātes un ražošanas noteikumi utt.) darbību rezultātā nedrīkst rasties šķēršļi konkurencei/brīvai tirdzniecībai “ražotāju grupām” var būt dažādas juridiskās formas 2009. gadā tika apstiprinātas 892 “ražotāju grupas” Kooperācija lauksaimniecības nozarē Vācijā 14

 15. Vācijas lauksaimniecības koop.-u galvenie izaicinājumi: Mērens “ekoloģiskas komponents” ražošanas ekstensificēšana var negatīvi ietekmēt tirdzniecības/piegādes kooperatīvu saimniecisko darbību Tiešie maksājumi netiek pakāpeniski vienādoti var būt negatīva ietekme uz Austrumvācijas lauksaimniecības (zemkopības) kooperatīviem birokrātijas palielināšanās risks kavē vēlamu strukturālo attīstību Esošā drošības tīkla saglabāšana Tirgus kopīgajā organizācijā vajadzība ierobežot lauksaimniecības produktu cenu ārkārtīgo nestabilitāti atbilstoši krīžu risināšanas instrumenti KLP reforma 2013.-2020. gada periodā 15

 16. Vācijas lauksaimniecības koop.-u galvenie izaicinājumi: Apzināti piesardzīga ES rīcība attiecībā uz ražotāju organizāciju/starpnozaru organizāciju apstiprināšanu nedrīkstētu negatīvi ietekmēt esošo (kooperatīvo) struktūru darbību Otrā pīlāra pasākumiem jāuzlabo lauksaimniecības nozares konkurētspēja uzmanība jāpievērš atbalstam ieguldījumu veikšanai, jauninājumiem, pārstrukturēšanai utt. KLP reforma 2013.-2020. gada periodā 16

 17. Kontaktinformācija: Dr. Thomas Memmert Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) Liaison Office Brussels Rue du Luxembourg 47-51 B-1050 Brussels Tālrunis: +32(0)2 285 40 51 Fakss: +32(0)2 285 40 59 Mobilais tālr.: +49(0)172 260 95 34 E-pasts: memmert@raiffeisen.be Interneta vietne: www.raiffeisen.de 17