Download
1 / 22

?????? ?????? a ???????? ?? ???????????? ?????????-??????? ???????? (????) - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Самооценка на качеството на професионалното образование в Националната търговско-банкова гимназия. Емилия Иванов a Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) 12.12.2012 г. гр. София.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ?????? a ???????? ?? ???????????? ?????????-??????? ???????? (????)' - cicada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A

Самооценка на качеството на професионалното образованиев Националната търговско-банкова гимназия

Емилия Ивановa

Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ)

12.12.2012 г. гр. София


A
Самооценяване на училищата професионалното образованиеКак ще допринесе за подобряване на качеството на образованието?

Европейската практика е показала, че основните ползи от провеждане на самооценяване в организацията са:

 • идентифицират се добрите практики и се създават условия за устойчивостта им;

 • идентифицират се недостатъците и се вземат мерки за отстраняването им;

 • разкрива се потенциалът за развитие на професионалната гимназия;

 • насърчават се партньорствата;

 • набелязват се по-резултатни начини за стимулиране на персонала


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

 • Показатели общо за училището:

 • общ брой паралелки;

 • общ брой ученици (Фиг. 1);

 • общ успех на гимназията (Фиг. 2);

 • брой на професионалните направления, по които се осъществява обучението, и брой специалности;


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 1


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 2


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

 • Показатели за учениците;

 • приемен бал на учениците, които постъпват за обучение в НТБГ (Фиг. 3);

 • среден успех на класовете по учебни години (фиг. 4);

 • процент стипендианти – ученици от IX до XI клас с успех над “отличен 5,50” (Фиг. 5);

 • брой и процент пълни отличници;

 • брой и процент наказани ученици по учебни години (по чл. 139 на Правилника за прилагане на закона за народната просвета)(3);

 • брой извинени и неизвинени отсъствия на един ученик;


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 3


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 4


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 5


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

 • Показатели за учениците:

 • спечелени награди от ученици в национални и международни състезания;

 • резултати от държавните зрелостни изпити (Фиг. 6, Фиг. 7);

 • резултати от изпитите за професионална квалификация (Фиг. 8);

 • процент ученици, които при завършването си получават международен сертификат на Световната организация за учебно тренировъчна дейност PEN INTERNATIONAL с централа в Есен, Германия;

 • процент ученици, продължаващи образованието си във висши учебни заведения в страната и в чужбина;


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 6


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 7


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 8


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Показатели за учителите:

 • образование на учителите;

 • калификация на учителите;

 • учители, притежаващи професионално-квалификационна или научна степен (фиг. 9);

 • учители, участващи в проекти.


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 9


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Изпълнение на делегирания бюджет:

 • съотношение на фонд „работна заплата”/делегиран бюджет (Фиг. 10);

 • съотношение „издръжка”/делегиран бюджет (Фиг. 10)

 • процент заети лица на един ученик (Фиг. 11);

 • средна брутна работна заплата на педагогическия персонал;

 • средна брутна работна заплата на непедагогическия персонал;

 • средства за квалификационна дейност.


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 10


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 11


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Усъвършенстване на материалната база:

 • средства за закупено имущество – ученическо оборудване, компютри и др. (Фиг. 12);

 • средства за извършени ремонти (Фиг. 12);

 • брой компютри на един ученик


A
Количествени показатели професионалното образованиеза оценяване качеството в НТБГ

Фиг. 12


A
Качествени показатели на професионалното образование НТБГ

Табл.1


A
Провежданият анализ и самооценка на образователния процес в НТБГ осигурява:

 • Установяване на тенденции в развитието;

 • Определяне на области, които имат нужда от промяна;

 • Разкриване на неизползвани възможности;

 • Планиране на бъдещата дейност;

 • Ефективно управление на ресурсите;

 • Адаптивност към промените;

 • Високо качество на предлаганото професионално образование.


ad