unia europejska podstawowe zagadnienia tematyczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unia Europejska – podstawowe zagadnienia tematyczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unia Europejska – podstawowe zagadnienia tematyczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Unia Europejska – podstawowe zagadnienia tematyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Unia Europejska – podstawowe zagadnienia tematyczne. Informacja Europejska. Sieci informacyjne o UE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Unia Europejska – podstawowe zagadnienia tematyczne' - ciaran-cooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

Sieci informacyjne o UE

Wymiana informacji to istotny element każdej demokracji. Unia Europejska nie stanowi tutaj wyjątku. Obywatele mają prawo wiedzieć, co Unia robi, dlaczego to robi i jaki będzie to miało na nich wpływ. Mają również prawo uczestniczyć w procesie politycznym, prowadząc skuteczny, dwustronny dialog z UE i jej instytucjami. Dlatego Unia Europejska stara się być jak najbardziej otwarta i przejrzysta. Jest gotowa pomagać swoim obywatelom poszerzać wiedzę o UE, a także chętnie słucha ich opinii. W tym celu wspiera i nadzoruje różnorodne sieci informacyjne.

slide6

Co to jest integracja

i czemu służy?

slide7

Integracja to łączenie się kilku elementów w całość w celu osiągnięcia konkretnych

korzyści

slide8

Etapy współczesnej integracji europejskiej

Strefa wolnego handlu – zniesienie ceł oraz innych ograniczeń pozataryfowych w obrotach handlowych miedzy państwami członkowskimi . Bariery w handlu mogą być zniesione na wszystkie lub wybrane grupy towarowe.

Unia celna – wszystkie elementy strefy wolnego handlu + ustanowienie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej

Wspólny rynek – wszystkie elementy unii celnej + ustanowienie swobodnego przepływu siły roboczej, kapitału i usług + organizacja wspólnych polityk (Unia Ekonomiczna Beneluksu i Wspólnota Europejska)

Unia ekonomiczna i walutowa – wszystkie elementy wspólnego rynku + ścisła koordynacja polityki budżetowej i harmonizacja polityki fiskalnej, centralizacja decyzji w polityce monetarnej (Unia Europejska)

Pełna integracja gospodarcza – jeden wspólny organizm gospodarczy z określonym ośrodkiem władzy o większych kompetencjach w stosunku do narodowych ośrodków + integracja w dziedzinach nieekonomicznych

slide9

Formy współczesnej integracji europejskiej

Forma instytucjonalna

Forma ponadnarodowa

slide12

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 • Przyczyny powstania
 • Ustanowiona na mocy Traktatu Paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951 roku ; moc prawna 50 lat
 • Cele: tworzenie i regulowanie wspólnego rynku węgla, stali i żelaza
 • Główne organy: Wysoka Władza jako organ wykonawczy (9 przedstawicieli, 6-letnia kadencja), Rada Ministrów EWWiS podejmująca najważniejsze decyzje, Zgromadzenie EWWiS (78 członków), Trybunał Sprawiedliwości (7 sędziów, 6-letnia kadencja) jako wykładnia prawa wspólnotowego
 • 6 państw założycielskich
 • Obecnie kompetencje EWWiS przejęła Wspólnota Europejska
slide13

Europejska Wspólnota Gospodarcza

 • Przyczyny Powstania
 • Ustanowiona na mocy Traktatu Rzymskiego, podpisanego 25 marca 1957 roku; moc prawna na czas nieograniczony
 • Cele: równomierny rozwój gospodarczy państw członkowskich, spójność ekonomiczna, wzrost stopy życiowej, zacieśnianie stosunków między państwami członkowskimi
 • Realizacja celów: znoszenie ograniczeń celnych, ilościowych i innych w stosunkach handlowych, wspólna zewnętrzna taryfa celna, 4 swobody, realizacja wspólnych polityk, stowarzyszanie się z krajami 3-cimi
 • Główne organy: Komisja (9 przedstawicieli, 6-letnia kadencja), Rada Ministrów EWWiS podejmująca najważniejsze decyzje, Zgromadzenie Parlamentarne, Trybunał Sprawiedliwości (7 sędziów, 6-letnia kadencja) jako wykładnia prawa wspólnotowego
 • 6 państw założycielskich
 • Obecnie EWG nosi nazwę Wspólnota Europejska
slide14

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

 • Przyczyny Powstania
 • Ustanowiona na mocy Traktatu Rzymskiego, podpisanego 25 marca 1957 roku; moc prawna na czas nieograniczony
 • Cele: pokojowa współpraca w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych, tworzenie i szybki rozwój przemysłu nuklearnego, przepływ specjalistów, rozwój badań, ustalanie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa ochrony radiologicznej
 • Główne organy: Komisja (9 przedstawicieli, 6-letnia kadencja), Rada Ministrów Euroatomu podejmująca najważniejsze decyzje, Zgromadzenie Parlamentarne Euroatomu, Trybunał Sprawiedliwości (7 sędziów, 6-letnia kadencja) jako wykładnia prawa wspólnotowego
 • 6 państw założycielskich
slide17

Traktaty Europejskie

 • Traktat Paryski – 18 kwietnia 1951; 21 lipca 1952
 • Traktaty Rzymskie – 25 marca 1957; 1 stycznia 1958
 • Traktat Fuzyjny – 8 kwietnia 1965; 1 lipca 1967
 • Jednolity Akt Europejski – 9 września 1985 – 27 stycznia 1986;

1 lipca 1987

 • Traktat o Unii Europejskiej – 7 lutego 1992; 1 listopada 1993
 • Traktat z Amsterdamu – 2 października 1997; 1 maja 1999
 • Traktat z Nicei – 26 lutego 2001; 1 lutego 2003
 • Traktat z Lizbony – 13 grudnia 2007;
slide32

Europa a la carte

Metafora restauracyjnego menu służy do zilustrowania praktyki polegającej na wybieraniu przez państwa członkowskie tych dziedzin polityki UE, w których chcą uczestniczyć. Pojęcie Europa a la carte kojarzy się najbardziej ze stanowiskiem eurosceptyków.

slide33

Wzmożona współpraca

Koncepcja pierwotnie wysunięta przez Francję i Niemcy; jej istota polega na tym, że państwa wyrażające chęć szybszego rozwoju (w konkretnych dziedzinach) powinny mieć do tego prawo, bez czekania na pozostałych członków

slide34

Twardy rdzeń

Koncepcja twardego rdzenia zakłada, że państwa o największym potencjale powinny integrować się szybciej, nie czekając na pozostałe. Koncepcja ta nabrała szczególnego znaczenia po sporach związanych z przyjęciem konstytucji europejskiej. Znaczącymi jej zwolennikami są Francja i Niemcy.

slide35

Zmienna geometria

Koncepcja ściśle związana z wyobrażeniem Unii Europejskiej jako Europy a la carte. Jej zwolennicy twierdzą, że wraz z rozwijaniem się UE i wzrostem liczby jej członków coraz trudniej będzie osiągnąć porozumienie we wszystkich dziedzinach polityki. Zgodnie z zasadą zmiennej geometrii każde państwo członkowskie będzie mogło współpracować z niektórymi lub też wszystkimi partnerami w niektórych dziedzinach, nie biorąc udziału w innych przedsięwzięciach.

slide36

Koncentryczne kręgi

Metafora ta jest stosowana głównie po to, by zobrazować, jak może się rozwijać UE jako zintegrowana całość. W środku znajdowałyby się państwa dążące do jak najściślejszej integracji (rdzeń), otoczone kręgami państw tym mniej zintegrowanych, im dalej położonych od środka.

slide37

Wyłączenie

Praktyka zastosowana pierwotnie przez Danię i Wielką Brytanię podczas negocjacji Traktatu z Maastricht. Zgodnie z tym precedensem państwa członkowskie mają prawo nie podpisywać praw, których sobie nie życzą, i jednocześnie pozostawać członkami UE (np. Dania – zakup ziemi, Wielka Brytania – karta socjalna).

slide38

Stany Zjednoczone Europy

Idea Stanów Zjednoczonych Europy była źródłem inspiracji dla zwolenników jedności Europejskiej – od Wiktora Hugo do Winstona Churchilla. Zakłada ona powstanie struktury zmierzającej w stronę ‘superpaństwa europejskiego’ z wzrastającą rolą władzy centralnej w Brukseli i ograniczeniem suwerenności państw członkowskich.