slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az Isteni Alapelv k ifejtése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az Isteni Alapelv k ifejtése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 179

Az Isteni Alapelv k ifejtése - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Az Isteni Alapelv k ifejtése. Illusztrált kézikönyv h áromórás e lőadásokhoz. Egyesítő Mozgalom. Az Igaz Szülők életútjából.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az Isteni Alapelv k ifejtése' - ciara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Az Isteni Alapelv

kifejtése

Illusztrált kézikönyv

háromórás előadásokhoz

Egyesítő Mozgalom

slide3

Az Igaz Szülők életútjából

1920-ban, születésem évében, Korea japán uralom alatt állt. Abban az időszakban fájdalmasan megtapasztaltam az erős nemzet által eltaposott gyenge nemzet agóniáját és szomorúságát. Tizenéves koromban komolyan szenvedtem azért, hogy hogyan lehetne megmenteni ezt a háborúk tépte-szaggatta bűnnel teli világot.

Tizenéves koromban kezdtem mélyen elgondolkodni az élet alapvető kérdésein is: Ki vagyok én? Honnan származom? Mi az élet célja? Tovább tart az élet a halál után? Létezik Isten? Vajon Isten mindenható, vagy sem? Ha mindenható, miért nem szabadítja meg az emberiséget a gondoktól? Miért van ilyen sok fájdalom a világban? Mivel felismertem, hogy mindezeket a problémákat emberi erővel nem lehet megoldani, úgy ítéltem meg, hogy ha Isten létezik, az Ő akaratát kellene követnünk, és azt az utat választanunk, amely túlvezet bennünket emberi korlátainkon.

slide4

Tizenhat éves koromban egy misztikus élmény történt velem. Húsvét reggelén egy hosszú, könnyekkel teli ima után megjelent előttem Jézus Krisztus, és számos kinyilatkoztatással és tanítással látott el. Mély értelmű és csodálatos dolgokat mondott el nekem. Azt mondta, hogy Isten gyászol az emberiség szenvedése miatt.

Megkért arra, hogy vállaljak el egy különleges feladatot a földön, Isten munkája érdekében. Röviden összefoglalva, hirtelen megnyílt előttem a szellemi világ, és én szabadon kommunikálhattam ott a szentekkel.

Az észak-koreai hegyek mélyének csendjében számos alkalommal beszélgettem Jézus Krisztussal. Az abban az időszakban kinyilatkoztatott igazság alkotja az Egyesítő Alapelv magját. Az volt a kinyilatkoztatások kezdete.

Az az egy különleges találkozás óta folyamatosan beszélgetek a szellemi világ szentjeivel, beleértve az élő Istent és Jézust. Isten apránként megtanította nekem a csodálatos igazságot. Olybá tűnt számomra, mint amikor egy hosszú és fénytelen éjszaka után végre felkel a Nap.

slide5

Ebben az igazságban felfedeztem egy győzedelmes új kultúra hajnalát. Ennek a különleges kinyilatkoztatásnak, amely az Újszövetségen alapszik, hatalma van arra, hogy egyesítse az összes vallást. Ma ezt a kinyilatkoztatást az Isteni Alapelvnek nevezzük, és azt a parancsot kaptam Istentől, hogy terjesszem az Isteni Alapelvet az egész világon.

Az Isteni Alapelv fő ágai a Teremtés elvei, az ember bűnbeesése, valamint a helyreállítás (megváltás) és a második eljövetel.

Az egyórás előadások kézikönyvének kiadása után elkészült ez a kézikönyv is, részletesebb tartalommal, Moon tiszteletes azon utasításának megfelelően, hogy ki kell adni a háromórás előadások kézikönyvét. Hiszünk abban, hogy ez a kötet segíteni fogja az Isteni Alapelv tanulóit és tanárait abban, hogy mélyebben megértsék az Alapelvet.

slide6

Bevezetés

Az emberi boldogság

Boldogság

Boldogtalanság

Vágy

 • Mindenki azért küzd, hogy elkerülje a bajt és boldog legyen.
 • Hogyan keletkezik tehát a boldogság?
 • Az ember akkor boldog, ha vágyai teljesülnek.
slide7

Bevezetés

Az emberi boldogság

Boldogság

Boldogtalanság

Vágy

 • Mivel vágyaink jelenleg inkább rossz, mint jó cél felé vezetnek bennünket, gyakran elfelejtjük e kifejezés eredeti jelentését.
 • Az ember eredeti lelke visszautasítja a gonosz vágyakat és a jókra hallgat. Az emberek akár még életük árán szeretnék megtalálni az örömöt, amely boldoggá teszi az eredeti lelket.
slide8

Az emberi ellentmondásosság és a bűnbeesés

Eredeti

lélek

Gonosz

lélek

Boldog-

talanság

Gonoszság

Boldogság

Jóság

Ellentmondás

Pusztulás

Bűnbeesés

 • Egy adott egyénben is két egymással homlokegyenest ellenkező hajlam van: a jóság után vágyakozó eredeti lélek és a rossz felé hajló gonosz lélek.
 • Ádáz küzdelemben két ellentétes célért viaskodnak. Pusztulásra van ítélve minden olyan lény, akiben ilyen ellentét dúl.
 • Világunk pusztuló állapotát a kereszténység a bűnbeesés következményének tartja.
slide9

Az emberi tudatlanság

Belső

tudatlanság

Lélek

Külső

tudatlanság

Test

 • Az értelem szemszögéből nézve a bűnbeesés azt jelenti, hogy az emberiség tudatlanságba süllyedt.
 • Az ember kettős természetű: belsőből és külsőből, vagyis lélekből és testből áll, akárcsak az értelem, melynek szintén két oldala van: egy belső és külső oldal.
 • Hasonlóképpen a tudatlanságnak is két fajtája van: a belső és a külső tudatlanság.
slide10

Az ember igazság keresése

Belső igazság

keresése

Belső

tudatlanság

Vallás

Tudomány

Külső igazság

keresése

Külső

tudatlanság

 • A vallás által az emberiség a belső igazság,
 • a tudomány által a külső igazság keresésének útját járta.
 • A maga területén mind a vallás, mind a tudomány az igazság keresésének a módszere, amellyel az ember a tudatlanság felszámolásáért és a tudás megszerzéséért küzdött.
slide11

Szükség van egy új/teljes igazságra

Belső

tudás

Belső

tudatlanság

Vallás

Az eredeti

lélek

vágya

a jóság

Új igazság

Tudomány

Külső

tudás

Külső

tudatlanság

 • A vallás és a tudomány, amelyek az emberi tudatlanság eloszlatását tűzték ki célul, látszólag egymásnak ellentmondó és összeegyeztethetetlen irányba haladtak fejlődésük folyamán.
 • A történelem egy pontján azonban egy új igazságnak kell megjelennie, amelynek segítségével a vallás és a tudománykibékülnek egymással és közösen oldják meg problémáikat, mert csak ez úton lehet felszámolni ezt a kétfajta tudatlanságot és az emberiség csak így tudja megvalósítani az eredeti lélek által olyannyira óhajtott jóságot.
slide12

Az új igazság küldetése

Isten valósága

Teremtés szíve

Megváltás szíve

Emberiség

Vallások

Ideológiák

Filozófiák

Egység

Bűnbeesett

emberek

Eredeti állapot

 • Mi lesz az új igazság küldetése?
 • Az igazság új kifejezésének fel kell tárnia Isten szívét: örömteli szívét, miként az a teremtés időszakában volt, és azt a szívét, amely az egész történelem folyamán küzdött az emberiség megváltásáért.
slide13

Az új igazság küldetése

Isten valósága

Teremtés szíve

Megváltás szíve

Emberiség

Vallások

Ideológiák

Filozófiák

Egység

Bűnbeesett

emberek

Eredeti állapot

 • Ennek az új igazságnak képesnek kell lennie arra, hogy összefogja a történelem összes vallását, ideológiáját és filozófiáját, és hogy teljes mértékben egyesítse őket.
 • Az egység a test és lélek, valamint a férj és feleség közötti egységgel kezdődik.
slide14

Az új igazság küldetése

Isten valósága

Teremtés szíve

Megváltás szíve

Emberiség

Vallások

Ideológiák

Filozófiák

Egység

Bűnbeesett

emberek

Eredeti állapot

 • Az új igazság célja az, hogy a bűnbeesett embert visszavezesse az eredeti állapotába.
slide15

Az új igazság és Sun Myung Moon tiszteletes

Isteni kinyilatkoztatás (Jel. 10:11)

Sun Myung Moon

tiszteletes

 • Sem kimerítő Szentírás-kutatások, vagy tudós iratok tanulmányozása révén, sem emberi értelem által nem lehet azonban felfedezni ezt az életet adó, új igazságot.
 • A Jelenések könyvében leírtak szerint: „Ismét jövendölnöd kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról”. Ezt az új igazságot Isten fogja kinyilatkoztatni.
slide16

Az új igazság és Sun Myung Moon tiszteletes

Isteni kinyilatkoztatás (Jel 10,11)

Sun Myung Moon

tiszteletes

 • Isten küldöttje, akinek az a feladata, hogy megoldja az emberi élet és a világegyetem alapvető kérdéseit, már megszületett. A neve Sun Myung Moon.
slide18

1. fejezet A teremtés elvei

Okozói valóság

Emberi élet és a világegyetem

kérdései

Eredeti

indíték

Isten

 • Az emberek a történelem folyamán gyötrődve és hasztalanul keresték az emberi élet és a világegyetem kérdéseire vonatkozó végső válaszokat.
slide19

1. fejezet A teremtés elvei

Okozói valóság

Emberiéletés a világegyetem

kérdései

Eredeti

indíték

Isten

 • Mindeddig senki sem találta meg az emberiség és a világegyetem teremtésének eredeti indítékát.
slide20

1. fejezet A teremtés elvei

Okozói valóság

Emberi élet és a világegyetem

kérdései

Eredeti

indíték

Isten

 • Hogy ehhez a kérdéshez megfelelő módon közelítsünk, nem elég pusztán a látható valóság vizsgálata.
 • Az emberi élet és a világegyetem problémái nem oldhatók meg anélkül, hogy előbb meg ne értenénk Isten természetét.
slide21

1. rész Isten és a világegyetem kettős jellemvonásai

Isten kettős jellemvonásai

A művész

személyisége

Isten

természete

Megnyilvánulás

Megnyilvánulás

Róm 1,20

Teremtés

Műalkotás

 • Hogyan ismerhetnénk meg a láthatatlan Isten természetét?
 • A kérdés megvizsgálásának egyik módszere, hogy megfigyeljük az Isten által teremtett világot (Róm 1,20).
 • A teremtett világban minden a teremtő láthatatlan, isteni természetének az anyagi kifejeződése.
 • Miként egy művész személyisége a munkáin keresztül ismerhető meg, Isten természetét a teremtés különböző dolgainak megfigyelése által érthetjük meg.
slide22

Közös elemek a természetben

Más létezők

Létező

Jang

Jin

Kettős jellemvonások

Kettős

jellemvonások

Példák: atomok, nővények, állatok, emberek

 • Munkánkat kezdjük azzal, hogy megkeressük azokat a közös elemeket, amelyek a természetben egyetemesen, mindenütt jelen vannak.
 • Minden, ami létezik, rendelkezik a jang (férfias jelleg) és a jin (nőies jelleg) kettős jellemvonásával.
 • Bármely létező dolog és lény létrejöttének feltétele az, hogy e két jellemvonás egymással és más létezőkkel kölcsönös kapcsolatot teremtsen.
slide23

Közös elemek a természetben

Más létezők

Létező

Jang

Jin

Kettős jellemvonások

Kettős

jellemvonások

Példák: atomok, nővények, állatok, emberek

 • Az atomok, például, pozitív vagy negatív töltéssel bírnak. A növények szaporodásának eszköze a porzó és a termő, az állatok a hím és a nőstény egyedek közti kapcsolatok által szaporodnak és biztosítják fajuk fennmaradását. És végül, az emberek nők vagy férfiak.
slide24

A belső természet és a külső forma kettős jellemzői

Belső

természet

Belső jelleg

Kettős

jellemvonások

Létező

Külső

megnyilvánulás

Külső forma

Második

belső természet

 • Van még egy, az előzőnél is fontosabb kettősség. Minden létezőnek vannak mind belső, mind külső jellemzői.
slide25

A belső természet és a külső forma kettős jellemzői

Belső

természet

Belső jelleg

Kettős

jellemvonások

Létező

Külső

megnyilvánulás

Külső forma

Második

belső természet

 • A látható külső forma a láthatatlan belső jellegre hasonlít. A belső jelleget belső természetnek, külső megnyilvánulását külső formának nevezzük.
 • Minthogy a belső természet és a külső forma egyazon létező belső és külső jellegének felel meg, a külső formát mint másodikbelső természetet is értelmezhetjük. A belső természet és a külső forma együtt kettős jellemvonásokat alkotnak.
slide26

Belső

természet

Lélek

Kettős

jellemvonások

Ember

Külső

forma

Test

Második

lélek

 • Nézzük az ember példáját: az ember külső formája, a teste, valamint belső természete, a lelke építi fel.
 • A belső természet a lélek, a külső forma pedig a test.
 • A test és a lélek ugyanazon embernek egymást kiegészítő részei; és a test második lélekként is értelmezhető. A lélek és a test együttesen alkotják az ember kettős jellemvonásait.
 • Hasonlóképpen, minden létező a belső természet és a külső forma kettős jellemvonásai közti kölcsönös kapcsolat által létezik.
slide27

Isten kettős jellemvonásai

Eredeti

belső természet

Első

Okozó

Kettős

jellemvonások

Isten

Eredeti

külső forma

(Eredeti) jang

Első

Okozó

Kettős

jellemvonások

Isten

(Eredeti) jin

 • Az Első Okozónak is bírnia kell a belső természet és a külső forma kettős jellemvonásaival, melyek a teremtett dolgok belső természetével és külső formájával szemben szubjektum szerepben van.
 • A világegyetem Első Okozóját Istennek, valamint Isten belső természetét és külső formáját eredeti belső természetnek és eredeti külső formának nevezzük.
slide28

Isten kettős jellemvonásai

Eredeti

belső természet

Első

Okozó

Kettős

jellemvonások

Isten

Eredeti

külső forma

(Eredeti) jang

Első

Okozó

Kettős

jellemvonások

Isten

(Eredeti) jin

 • Természetes az a feltételezés, hogy Istennek, minden dolog Első Okozójának a létezése szintén a jang és jinkettős jellemvonásainak kölcsönös kapcsolatán alapszik.
slide29

A belső természet/külső forma és a jang/jin kapcsolata

Eredeti belső

természet

eredeti jang

eredeti jin

Isten

Eredeti külső

forma

eredeti jang

eredeti jin

 • Milyen kapcsolat van a belső természet és a külső forma, valamint a jang és a jin kettős jellemvonásai között?
 • Istennek mind az eredeti belső természete, mind az eredeti külső formája magában foglalja az eredeti jang és az eredeti jin közti kölcsönös kapcsolatot. Az eredeti jang és az eredeti jin tehát az eredeti belső természet és az eredeti külső forma jellemzői.
slide30

Isten

 • Isten a szubjektum, akiben az eredeti belső
 • természet és az eredeti külső forma kettős
 • jellemzői összhangban vannak.
 • Istenben ugyanakkor az eredeti belső
 • természetet és az eredeti külső formát képviselő
 • férfias és nőies vonások is harmóniában
 • egyesülnek.
 • A világegyetemhez viszonyítva, Isten a belső
 • természet és a férfias jellemvonásokkal bíró
 • szubjektum.
 • Felismerve, hogy Isten a belső természet és a
 • férfias jellegű szubjektum, Atyánknak nevezzük Őt.
slide31

Isten és a világegyetem kapcsolata

Világegyetem

Isten

Belső

természet

Képmás

Emberek

Külső

Forma

Eredeti belső

természet

Teremtés

elvei

Belső

természet

Eredeti külső forma

Teremtett dolgok

Jelkép

Külső

forma

Nem anyagi

szubjektum

Egyéni

igazságforma

Valóságos

objektum

 • Isten a láthatatlan szubjektum, és a világegyetem, mint egész, Isten valóságos objektuma. Egyéni igazságformákból épül fel, amelyek Isten kettős jellemvonásainak egyedi, képmás vagy jelkép szintű megnyilvánulásai, a teremtés elvei által meghatározottan.
 • Noha az egyéni igazságformák a jang vagy a jin csoporthoz tartoznak, mindegyik bír belső természettel és külső formával, valamint ehhez hasonlóan jang és jin elemekkel is, hiszen mindegyik Isten valóságos objektuma, és az Ő eredeti belső természetéhez és eredeti külső formájához hasonlít.
slide32

2. rész Az egyetemes ősenergia, az adás-elfogadás

kapcsolat és a négypozíciós alap

Az egyetemes ősenergia

Teremtő

Abszolút valóság

Örökkévaló

Önmagában létező

Alaperő

Isten

Örökkévaló

Önmagában

létező

Abszolút

Egyetemes

ősenergia

Teremtett

dolgok

Létezés

Minden más

energia eredete

 • Isten, minden dolog Teremtője, maga az abszolút valóság, örökkévaló, önmagában létező, időn és téren túli.
 • Isten létezésének alapereje szintén örökkévaló, önmagában létező és abszolút.
 • Ez minden más energia és erő eredete, amely a teremtett dolgoklétezését teszi lehetővé.
 • Ezt az alapvető energiát egyetemes ősenergiának nevezzük.
slide33

Az adás-elfogadás kapcsolat

Isten

(Egyetemes Ősenergia)

Szubjektum

elem

Objektum

elem

Létezés

Sokasodás

Működés

Energia

 • Az egyetemes ősenergia hatására minden létező szubjektum és objektum elemei egy közös alapot hoznak létre és egymással kölcsönhatásba lépnek.
 • Ezt a kapcsolatot, mely a teremtett dolgok létezéséhez, sokasodásához és működéséhez szükséges összes energiát kitermeli, adás-elfogadás kapcsolatnak nevezzük.
slide34

A négypozíciós alap,

amely az eredet-szétválás-egyesülés folyamat által hozza létre

a három objektum célját

Az eredet-szétválás-egyesülés folyamat

Isten

Eredet

Szubjektum

elem

Objektum

elem

Szétválás

Egyesülés

Egyesülés

 • Ezt a folyamatot, melyben az Eredetből, Istenből származó két létező különálló módon megnyilvánul, majd újra egyesül, eredet-szétválás-egyesülés folyamatnak nevezzük.
slide35

A három objektum célja

Obj-

ektum

Szubj-

ektum

Egyes-

ülés

Isten

(Eredet)

Szubj-

ektum

Obj-

ektum

Obj-

ektum

Szubj-

ektum

Egyes-

ülés

Egyes-

ülés

Isten

Isten

Obj-

ektum

Szubj-

ektum

Egyes-

ülés

Isten

Három

objektum alaphelyzete

Adás-elfogadás

kapcsolat

Három

objektum célja

 • Az eredet- szétválás-egyesülés eredményeként négy pozíció születik: a középpontban az eredet áll, a szubjektum és az objektum valamint az általuk alkotott egység. A négy pozíció bármelyike felveheti a szubjektum szerepét és a másik hárommal mint objektumával léphet kapcsolatba, létrehozva a három objektum alaphelyzetét.
 • Amikor mind a négy létező szubjektumként viselkedik a többi hárommal szemben, és adás-elfogadás kapcsolatba lép velük, illetve ezek körülötte keringenek, akkor együtt megvalósítják a három objektum célját.
slide36

A négypozíciós alap

Isten

A három szakasz elvének az alapja

Eredet

A tizenkettes szám eredete

Szét-

válás

Objektum

elem

Szubjektum

elem

A jóság alapfeltétele

Minden dolog létezésének alapfeltétele

Egyesülés

Egyesülés

Teremtés örökkévaló célja

 • Amikor mind az eredet, mind az eredetből származó szubjektum és objektum, valamint az általuk alkotott egység is betölti a három objektum célját, létrejön a négypozíciós alap.
slide37

A négypozíciós alap

Isten

A három szakasz elvének az alapja

Eredet

A tizenkettes szám eredete

Szét-

válás

Objektum

elem

Szubjektum

elem

A jóság alapfeltétele

Minden dolog létezésének alapfeltétele

Egyesülés

Egyesülés

Teremtés örökkévaló célja

 • Ez az alap:
 • A hármas szám eredete és a három szakasz elvének az alapja is, mert magában foglalja a három szakaszt: Isten, férj és feleség, és a gyerekek.
 • A tizenkettes szám eredete mert amikor mind a négy pozíciója három objektum partnerrel bír, létrejön a tizenkettő objektum-kapcsolat.
slide38

A négypozíciós alap

Isten

A három szakasz elvének az alapja

Eredet

A tizenkettes szám eredete

Szét-

válás

Objektum

elem

Szubjektum

elem

A jóság alapfeltétele

Minden dolog létezésének alapfeltétele

Egyesülés

Egyesülés

Teremtés örökkévaló célja

 • A jóság alapfeltétele, Isten teremtésre vonatkozó céljának megvalósulása.
 • Minden dolog létezésének alapfeltétele, mely biztosítja számukra a létezésükhöz szükséges erőket.
 • A négypozíciós alap Isten teremtésének örökkévaló célja.
slide39

3. rész A teremtés célja

A világegyetem teremtésének célja

(Ter 1,4-31)

Isten

Jóságot

megtestesítő

objektumok

Öröm

Teremtmény

 • A Biblia leírja (Ter 1,4-31), hogy Isten a teremtés minden egyes napja után látta, hogy az jó.
 • Ez azt sugallja, hogy Isten arra szánta teremtményeit, hogy a jóságot megtestesítő objektumok legyenek, amelyekben örömét leli.
slide40

Isten öröme

Három nagy áldás (Ter 1,28)

Isten

Legyetek termékenyek

Sokasodjatok

Öröm

Uralkodjatok

a teremtés felett

Mennyország

Ádám

Éva

 • Isten az embert a világegyetem teremtésének végső lépéseként alkotta meg. Saját képmására, az Ő belső természetének és külső formájának hasonlatosságára teremtette, minden érzés és érzelem iránt fogékonnyá tette, mert az volt a célja, hogy megossza vele az örömét. Megteremtésük után Isten megáldotta Ádámot és Évát, hogy gyümölcsözőek legyenek, sokasodjanak és uralkodjanak a teremtés felett. (Ter 1,28)
slide41

Isten öröme

Három nagy áldás (Ter 1,28)

Isten

Legyetek termékenyek

Sokasodjatok

Öröm

Uralkodjatok

a teremtés felett

Mennyország

Ádám

Éva

 • Ha Ádám és Éva eleget tettek volna ennek az isteni küldetésnek, és felépítették volna a Mennyei Királyságot, Isten kétségkívül a legnagyobb örömöt élte volna át, amint fiai és lányai az Ő eszményének világában élnek.
 • A világegyetemnek, középpontjában az emberrel, a végső célja az, hogy örömet juttasson vissza Istennek.
slide42

Kettős célok

Az egészért való cél

Létező

(kettős célok)

Belső természet

Az egyénért való cél

Külső forma

 • Minden létezőnek kettős célja van.
 • Minden létező két mozgásponttal - a belső természet és külső forma központjával - rendelkezik, melyek kapcsolata épp olyan, mint a belső természet és a külső forma.
slide43

Kettős célok

Az egészért való cél

Létező

(kettős célok)

Belső természet

Az egyénért való cél

Külső forma

 • Isten eszményének világában nem lehet egyéni cél, amely nem az egészért való célt támogatja, s nem lehet olyan, az egészért való cél, amely az egyén érdekeit nem biztosítja.
 • A világegyetem végtelen változatosságú létezői egyetlen hatalmas, szerves testet alkotnak, melyet e kettős célok szőnek át.
slide44

Jó objektumok Isten örömére

Isten

Szubjektum

Eredeti b.t.

B.t.

K.f.

Eredeti k.f.

Láthatatlan

Mennyország

Három áldás

B.t.

K.f.

Látható

Objektum

Jó objektum

 • Örömet egymagunkban nem tudunk érezni.
 • Az öröm akkor születik, amikor belső természetünket és külső formánkatobjektumunkban, amely lehet látható vagy láthatatlan, látjuk visszatükrözni és kifejlődni. Objektumunk segít abban, hogy a tőle jövő ösztönzés által megismerjük belső természetünket és külső formánkat.
slide45

Jó objektumok Isten örömére

Isten

Szubjektum

Eredeti b.t.

B.t.

K.f.

Eredeti k.f.

Láthatatlan

Mennyország

Három áldás

B.t.

K.f.

Látható

Objektum

Jó objektum

 • Isten a szeretet teljességét hasonlóképpen akkor éli át, amikor valóságos objektuma arra készteti, hogy saját eredeti belső természetét és eredeti külső formáját rajta keresztül érezze át.
 • Amikor felépül a Mennyország – azaz megvalósul a három áldás és létrejön a négypozíciós alap –, akkor az az Isten örömére szolgáló jó objektum lesz.
slide46

A három áldás

Első áldás

Második áldás

Harmadik áldás

(Egyéni tökéletesség)

(Családi tökéletesség)

(Uralom tökéletesség)

Isten

Isten

Isten

Test

Éva

Lélek

Ádám

Ember

Természet

Egyén

Gyermekek

Teremtés

Egyéni négypozíciós alap

Családi négypozíciós alap

Uralmi négypozíciós alap

 • Isten első áldásának a kulcsát az egyéni jellem adja. Az egyén lelke és teste Isten objektuma és Isten kettős jellemvonásainak különálló kivetülése. A jellem tökéletessé válásához az egyénnek saját magán belül kell négypozíciós alapot felépíteni, amelyben teste és lelke – Istennel a középpontban – adás-elfogadás kapcsolat által egyesül.
slide47

A három áldás

Első áldás

Második áldás

Harmadik áldás

(Egyéni tökéletesség)

(Családi tökéletesség)

(Uralom tökéletesség)

Isten

Isten

Isten

Test

Éva

Lélek

Ádám

Ember

Természet

Egyén

Gyermekek

Teremtés

Egyéni négypozíciós alap

Családi négypozíciós alap

Uralmi négypozíciós alap

 • Isten második áldását a tökéletessé vált Ádámnak és Évának együtt kellett volna megvalósítania, amikor egy négypozíciós alapot építettek volna fel a családjukban, szerető egységben, férjként és feleségként egyesültek volna és gyermekeiket felnevelték volna.
slide48

A három áldás

Első áldás

Második áldás

Harmadik áldás

(Egyéni tökéletesség)

(Családi tökéletesség)

(Uralom tökéletesség)

Isten

Isten

Isten

Test

Éva

Lélek

Ádám

Ember

Természet

Egyén

Gyermekek

Teremtés

Egyéni négypozíciós alap

Családi négypozíciós alap

Uralmi négypozíciós alap

 • Isten harmadik áldása az ember természet feletti uralmának a tökéletességét jelenti. Megvalósulásához az uralom Isten-központú négypozíciós alapját kell felépíteni. Ahhoz, hogy az ember és a természet egymással teljesen egyesüljenek.
slide49

A teremtés céljának megvalósulása

Isten

Igaz Szülők

Gyermekek

Gyermekek

Gyermekek

Mennyország

 • Ha Isten teremtésének eszménye ekképpen megvalósult volna, még a bűn nyomaitól is mentes eszményi világ épült volna fel itt a földön. Ezt a világot a földi Mennyországnak nevezzük.
 • A MennyországbanIsten irányítása az Igaz Szülőkön át jut el gyermekeihez, mindenkit az egység felé vezetve.
slide50

4. rész Az eredeti érték

Az eredeti érték meghatározásának mércéje és folyamata

Isten

Abszolút lény

Szubjektum

Objektum

Egyén

Egyesülés

Eredeti érték

Abszolút

 • Egy lény eredeti értékét az határozza meg, amikor egy Isten-központúnégypozíciós alapban részt vesz mint objektum partner és kapcsolatban áll egy egyénnel mint a szubjektum partnere.
 • Minthogy a négypozíciós alap középpontja Isten, maga Isten az, aki ezt a mércét felállítja. Mivel Isten abszolút, az objektum- az Istentől eredő mérce alapján meghatározott – eredeti értéke is abszolút.
slide51

5. rész A világegyetem teremtésének és

növekedésének folyamata

A világegyetem teremtésének folyamata

Isten

Hat nap

(Ter 1)

Hat egymást követő szakasza

a teremtés folyamatának

Idő

Világegyetem

 • A világegyetem nem pusztán egy pillanat alatt született meg. Kialakulása és fejlődése valójában elképzelhetetlenül hosszú időbe telt.
 • A teremtéshez szükséges hat napos bibliai időszakot tehát nem valódi napkeltékkel és napnyugtákkal kell számolni. A hat bibliai nap a teremtés folyamatának hat, egymást követő szakaszát jelképezi.
slide52

A teremtés növekedési folyamata

Tökéletesség

Reggel

„Egy nap”

(Ter 1,5)

Növekedési

folyamat

Éjszaka

Este

Teremtés

 • A bibliai feljegyzés, a teremtés első napjának elteltével megállapítja: „Eljött az este és lett reggel, az első nap.” (Ter 1,5)
 • Azt hihetnénk, hogy az este és az éjszaka elmúltával jövő reggel a második napot jelzi, azonban itt mégis az első naphoz tartozik. A bibliai „egy nap” azt mutatja, hogy a teremtett dolgoknak, mielőtt „reggel” elérik a tökéletességüket, az éjszakával jelképezett növekedési folyamaton kell átmenniük. Az új reggelt üdvözölve aztán továbbléphetnek teremtésük eszményének megvalósítása felé.
slide53

A növekedési folyamat három szakasza

Egyéni

tökéletesség

A teremtés

célja

Tökéletesség

Kiteljesedés

Növekedési

folyamat

Három

szakasz

Bűnbe

esés

Növekedés

Kialakulás

Bűnbeesett

ember

Teremtés

Ember

 • Minden teremtett dolog a kialakulás, a növekedés és a kiteljesedés három, egymást követő szakaszán végighaladva éri el a tökéletességet.
slide54

A növekedési folyamat három szakasza

Egyéni

tökéletesség

A teremtés

célja

Tökéletesség

Kiteljesedés

Növekedési

folyamat

Három

szakasz

Bűnbe

esés

Növekedés

Kialakulás

Bűnbesett

ember

Teremtés

Ember

 • Az ember amiatt nem teljesítette létezésének célját, mert bűnbe esett, mielőtt végighaladt volna a növekedési folyamat három szakaszán. Az ember tehát ahhoz, hogy új erőfeszítéseket téve megvalósítsa célját, keresztül kell mennie ezen a három szakaszon.
 • Az első emberek bűnbeesése a növekedési szakasz végén történt.
slide55

A közvetett uralom birodalma

Tökéletesség

Tökéletesség

Közvetett

uralom

Őstörvény

Növekedési

folyamat

Őstörvény

Őstörvény

általi

fejlődés

birodalma

Ember

felelőssége

Teremtett

dolgok

Ember

 • A növekedési folyamatban lévő teremtményekkel szemben, Isten csak az Alapelven alapuló növekedés gyümölcsével tud kapcsolatba lépni. A teremtett dolgokat Isten csak közvetetten tudja irányítani. A növekedési folyamatot emiatt Isten közvetett uralma birodalmának vagy az Őstörvény (Alapelv) általi fejlődés birodalmának nevezzük.
slide56

A közvetett uralom birodalma

Tökéletesség

Tökéletesség

Közvetett

uralom

Őstörvény

Növekedési

folyamat

Őstörvény

Őstörvény

általi

fejlődés

birodalma

Ember

felelőssége

Teremtett

dolgok

Ember

 • A létezőktökéletességüket akkor érik el, miután az Istentől jövő Őstörvény autonómiája és irányítása által végigmennek a növekedési folyamaton.
 • Az ember azonban úgy teremtetett, hogy növekedéséhez – az Őstörvény irányítása mellett – saját felelőssége is szükséges.
slide57

Miért adományozott Isten szabad akaratot az embernek

Isten teremtő természete

Tökéletesség

Isten teremtő munkájának

részese lehessen

Növekedési

folyamat

Felelősség

Tulajdonjog: uralkodhasson a teremtés felett

Teremtő volta

Ember

 • Isten amiatt adományozott szabad akaratot az embernek, hogy felelőssége vállalásával – amit Isten sem befolyásolhat – az ember örökölhesse Isten teremtő természetét és Isten teremtő munkájának részese lehessen.
slide58

Miért adományozott Isten szabad akaratot az embernek

Isten teremtő természete

Tökéletesség

Isten teremtő munkájának

részese lehessen

Növekedési

folyamat

Felelősség

Tulajdonjog: uralkodhasson a teremtés felett

Teremtő volta

Ember

 • Isten akarata az, hogy az ember megszerezze a tulajdonjogot és méltóvá váljon arra, hogy a teremtés felett teremtőként uralkodjon, akárcsak Isten uralkodik Teremtőként őfelette.
 • Ez jelenti az alapvető különbséget az ember és a teremtés többi része között.
slide59

A közvetlen uralom birodalma

Közvetlen uralom:

jóság célját teljesíti

Isten

Objektum

Szubjektum

Tökéletesség birodalma

Egyesülés

 • Az emberek akkor élnek a közvetlen uralom birodalmában, amikor Isten szeretetében szubjektumként és objektumként egyesülnek, négypozíciós alapot építenek fel, és szívükben teljesen eggyé válnak Istennel. Ebben a birodalomban a szubjektum akaratának megfelelően szabadon és hiánytalanul osztják meg szeretetüket és szépségüket, a jóság célját emígy teljesítve ki.
 • A közvetlen uralom birodalma a tökéletesség birodalma.
slide60

6. rész A nem anyagi világ és az anyagi világ,

középpontban az emberrel

A nem anyagi világ és az anyagi világ

Nem

anyagi

világ

Isten

Lélek

Világegyetem

Kozmosz

Anyagi

világ

Test

Kettős

jellemvonások

 • A világegyetem az ember mintájára teremtetett, aki Isten kettős jellemvonásainak a képmása.
 • Emiatt a világegyetem – a léleknek és testnek megfelelő – nem anyagi világból és az anyagi világból épül fel, melyek mindegyike valóságos és létező. A két világ együtt alkotják a kozmoszt.
 • Amikor fizikai életünk végén elhagyjuk fizikai testünket, a nem anyagi világban mint szellemi emberek élünk az örökkévalóságig.
slide61

Az ember pozíciója a kozmoszban

Nem anyagi világ

Uralkodó

Lélek

Közvetítő és a harmónia

középpontja

Ember

Test

Lényeg

összesűrítése

Anyagi világ

 • Isten az embert arra teremtette,
 • hogy uralkodjon a világegyetem felett.
 • hogy a kozmosz harmóniájának középpontja és a két világ közti közvetítő legyen.
 • hogy a kozmosz valamennyi létezőjének lényegét magába sűrítse(mikrokozmosz).
slide62

A fizikai én és a szellemi én közötti kölcsönhatás

Növekszik és eléri a

tökéletességet

Szellemi test

Szellemi én

Jóvá válik

Szellemi

lélek

Menny vagy pokol

Fizikai

lélek

Fizikai én

Fizikai test

 • A fizikai ént a fizikai lélek és a fizikai test kettős jellemvonásai építik fel.
 • Szellemi énünket a szellemi lélek és a szellemi test kettős jellemvonásai építik fel.
 • A szellem csak addig növekedhet, amíg a testben lakozik.
 • Bűneinek földi életében való megváltása megnyitja a szelleme jóvá válásához vezető utat.
 • Az egyén halála után szelleme a mennybevagy a pokolba kerül, nem Isten, hanem maga a szellem határozza meg.
slide63

2. fejezetA bűnbeesés

Vezér

Sátán

Original

mind

Gonosz

erők

Ember

Rossz

 • Minden embernek van egy eredeti lelke, amely elutasítja a rosszat és a jóra törekszik. Anélkül azonban, hogy a tudatában lennénk, gonosz erők arra sarkallnak bennünket, hogy rossz cselekedeteket hajtsunk végre, amelyeket szívunk mélyén nem akarunk megtenni.
 • A gonosz erők vezérét a kereszténység Sátánként ismeri.
 • Ahhoz, hogy a rosszat gyökerestül megszüntessük és így a bűnös történelemnek véget vetve a jóság korszakába lépjünk, először fel kell tárnunk Sátán indítékait és eredetét, valamint meg kell látnunk a pusztítást, amelyet az emberi életben okozott.
 • A bűnbeesés magyarázata ezekre a kérdésekre válaszol.
slide64

1. rész A bűn gyökere

Bűn gyökere

Keresztények

Evés

Biblia

A gyümölcs

Egy fa gyümölcse

 • Senki nem ismerte eddig a bűn mélyben eredő gyökerét.
 • A keresztények a Bibliából kiindulva ahhoz a bizonytalan hithez ragaszkodnak, mely szerint a bűn gyökere abban rejlik, hogy Ádám és Éva ettek a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből.
 • Néhány keresztény úgy hiszi, hogy a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcse egy valóságos fa gyümölcse volt.
slide65

Az eredendő bűn oka?

Könyörtelen módon próbára tette

az embert?

A gyümölcs

Kockáztatták az életüket?

Nem egy közönséges gyümölcs; olyannyira vonzó dolog

 • Vajon Isten, az emberiség szülője ilyen vonzónak teremtene meg egy gyümölcsöt, ami akár bűnbeesést is okozhat? Vajon olyan helyen hagyná-e, ahol gyermekei könnyen elérhetik?
slide66

Az eredendő bűn oka?

Könyörtelen módon próbára tette

az embert?

A gyümölcs

Kockáztatták az életüket?

Nem egy közönséges gyümölcs; olyannyira vonzó dolog

 • Hogyan szállhat a leszármazottakra az eredendő bűn, amit valaminek az elfogyasztása okoz?
 • Vajon a szeretet Istene ilyen könyörtelen módon tenné-e próbára az embert, úgy, hogy az halálát is okozhatja?
 • Ádám és Éva nem kockáztatták volna az életüket és nem lettek volna engedetlenek csupán azért, hogy hozzájuthassanak valamilyen finomsághoz.
 • Feltételezhetjük tehát, hogy a jó és a rossz tudás fájának gyümölcse nem egy közönséges gyümölcs volt, sokkal inkább egy olyannyira vonzó dolog, aminek megszerzésétől még a haláltól való félelem sem riasztotta el őket.
slide67

Bűn gyökere

Biblia

A gyümölcs

Mit jelképez?

Jelképek, hasonlatok

A jó és a rossz tudás fája és az élet fája

Ter 2,9

 • A Biblia olyan sok helyen használ jelképeket és hasonlatokat.
 • Mielőtt meghatároznánk, mit jelképez a jó és a rossz tudás fájának gyümölcse, vizsgáljuk meg az élet fáját, amely a jó és a rossz tudás fája mellett állt (Ter 2,9).
slide68

Az élet fája valamint a jó és a rossz tudás fája

Ideális férfi

Ideális nő

Tökéletes Éva

Tökéletes Ádám

Jó és rossz tudás fa

Élet fa

 • Az élet fája egy ideális férfit jelképezi, aki a teremtés célját teljes egészében megvalósította. Az élet fája tehát a tökéletes Ádámot jelképezi.
 • A jó és rossz tudás fája volt az a fa, amely jó célját beteljesítve az ideális asszonyt, a tökéletes Évát jelképezi.
 • A Biblia a szőlőtő (Jn 15,5) és a vesszők (Iz 11,1; Jer 23,5) metaforájával utal Jézusra. Ehhez hasonlóan annak érdekében, hogy utaljon a bűnbeesés titkára, Isten megadta a két fa metaforáját, amelyek a tökéletes Ádámot és a tökéletes Évát jelképezik.
slide69

A kígyó személye

Tudott társalogni az emberrel

Bűnre vitte az embert

Ismerte Isten akaratát

Mennyben élt (Jel 12,9)

Uralkodik az emberi lelken

 • Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy a kígyó bűnre csábította Évát (Ter 3,4-5).
 • A Bibliában említett kígyó tudott társalogni az emberrel.
 • Bűnre vitte az embert, aki egy szellemi lény.
 • Ezenfelül ismerte Isten akaratát, amely szigorúan megtiltotta az embernek, hogy egyen a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséből.
slide70

A kígyó személye

Tudott társalogni az emberrel

Bűnre vitte az embert

Ismerte Isten akaratát

Mennyben élt (Jel 12,9)

Uralkodik az emberi lelken

Az idézet,hogy „Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a Sátán, aki tévútra vezeti az egész világot,” (Jel 12,9), azt jelenti, ö azelőtt a mennyben élt, de levetették onnan.

Még mindig képes túllépni időn és téren azért, hogy uralkodjon az emberi lelken.

slide71

Szellemi

lény

2Pét 2,4

Jó céllal lett

teremtve

Angyal

(bűn)

Bűnbe esett és

Sátánná vált

 • Ez meggyőző bizonyíték arra, hogy a kígyóval jelképezett lény egy szellemi lény.
 • Ez a szellemi lény eredetileg jó céllal lett teremtve, de később bűnbe esett és Sátánná vált.
 • Csak az angyalok rendelkeznek ilyen képességekkel.
 • Ezért, a kígyó egy angyal volt (2Pét 2,4).
slide72

Az angyal és az emberiség bűne

Az angyal bűne

Ádám és Éva bűne

Törvénytelen

szexuális

kapcsolat

Törvénytelen

szexuális

kapcsolat

Nemi

szervek

(Júd 6-7)

(Ter 3,7)

(Jn 8,44)

 • A Júdás 6-7 részből arra következtethetünk, hogy az angyal bűnbeesését egy törvénytelen szexuális kapcsolat jelentette.
 • A Ter 3,7-ből kiderül, hogy Ádám és Éva a nemi szervüket szégyellték, mert ez volt bűnös cselekedetük eszköze.
 • A János 8,44-ben, Jézus mondja: „A Sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni”.
 • Arra következtethetünk tehát, hogy a törvénytelen szexuális kapcsolat egy angyal és egy ember között történt meg.
slide73

A jó és a rossz tudás fájának gyümölcse

A gyümölcs

Éva szeretete

Evés

Vér kötelékek

gyerekek

Isteni

szeretet

gyümölcs

Növekedési

szakasz

Sátáni

szeretet

Gonosz

gyerekek

Rossz

gyümölcs

 • A fának a gyümölcseÉva szeretetét jelképezi.
 • Évának Ádámmal létesített isteni szeretete által kellett volna jó gyerekeket szülnie. Ő azonban sátáni szeretetbőlgonosz gyermekeknek adott életet.
 • Éva nem éretten született, a növekedési szakaszon való végighaladása után kellett volna elérnie a teljes érettséget. Ilyen módon szeretetéből jó vagy rossz gyümölcsök születhettek volna.
slide74

A jó és a rossz tudás fájának gyümölcse

A gyümölcs

Éva szeretete

Evés

Vér kötelékek

gyerekek

Isteni

szeretet

gyümölcs

Növekedési

szakasz

Sátáni

szeretet

Gonosz

gyerekek

Rossz

gyümölcs

 • Az a tény, hogy Éva evett a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséből, mutatja, hogy Sátánnal létesített szexuális kapcsolatot, amely vér szerint köti őt Sátánhoz.
slide75

A bűn gyökere

Angyal

Első emberpár

Törvénytelen szexuális kapcsolat

Sátán gonosz vonalát terjesztették el

 • A bűn gyökere az első emberpár egy angyallal (akit a kígyó jelképez) létesített törvénytelen szexuális kapcsolat.
 • Ennek eredménye, hogy Sátán gonosz vérvonalát terjesztették el.
slide76

2. rész A bűnbeesés indítéka és folyamata

Az angyalok és az emberek közötti kapcsolat

Isten

Gyermekként teremtetett

Teremtés feletti uralom

Emberek

Angyalok feletti uralom

Más teremtmények előtt teremtetett

Szolgálók (Jel 22,9)

Angyalok

Tisztelik és dicsőítik Istent

 • Az angyalokat Isten minden más teremtménye előtt teremtette.
 • Isten, az angyalokat szolgálóinak teremtette, akik segítenek neki a teremtésben és a világegyetem fenntartásában (Zsid 1,14), „szolgának” (Jel 22,9), és „szolgáló lelkeknek” (Zsid 1,14) teremtette. A Biblia többször említi azt is, hogy az angyalok tisztelik és dicsőítik Istent (Jel 5,11-12).
 • Mi emberek, arra vagyunk hivatottak, hogy az angyalokon is uralkodjunk, minthogy Isten minket a gyermekeinek teremtett és az egész teremtés felett uralmat adott nekünk.
slide77

A szellemi és a fizikai bűnbeesés

Szellemi

bűnbeesés

Szellemi én

Fizikai én

Fizikai

bűnbeesés

 • Isten az embert két részből, fizikai és szellemi énnel teremtette. Ennek megfelelően a bűnbeesés is két területen, a fizikai és a szellemi világban történt meg.
 • Az angyal és Éva között megtörtént szexuális kapcsolat volt a szellemi bűnbeesés, míg az Éva és Ádám között létesítet szexuális kapcsolat volt a fizikai bűnbeesés.
slide78

A szellemi bűnbeesés indítéka

Isten

Elcsábította

Lucifer

Emberek

Isten gyermekei

Arkangyal

Érezte, hogy csökkent felé a szeretet

Sokkal jobban szerette

Ugyanabba a pozícióba akart kerülni

 • Isten Lucifert az arkangyal pozíciójába állította.
 • Miután azonban Isten megteremtette az embert, gyermekét, sokkal jobban szerette őket, mint Lucifert, akit szolgájának teremtett.
slide79

A szellemi bűnbeesés indítéka

Isten

Elcsábította

Lucifer

Emberek

Isten gyermekei

Arkangyal

Érezte, hogy csökkent felé a szeretet

Sokkal jobban szerette

Ugyanabba a pozícióba akart kerülni

 • Valójában Isten Lucifer iránti szeretete egyáltalán nem változott, ugyanolyan volt az ember megteremtése után is, mint előtte. Ő úgy érezte, hogy csökkent a felé irányuló szeretete.
 • Amikor Lucifer úgy érezte, hogy kevesebbet kapott a megérdemeltnél, az emberek között is ugyanabba a pozícióba akart kerülni, mint amelyet az angyali világban élvezett, vagyis Isten szeretete közvetítőjének a pozíciójába. Ezért csábította el Évát, ez volt a szellemi bűnbeesés kiváltó oka.
slide80

A szellemi bűnbeesés eredménye

Isten

Lucifer

Éva

Ádám

Erős vágy

Idő előtt

Szellemi síkon törvénytelen szexuális kapcsolat

 • Az erős vágytól hajtott, pozícióját elhagyó Lucifer, és az idő előtt Istenhez hasonlóvá válni akaró Éva közös alapot alakítottak és adás-elfogadás kapcsolatot kezdtek egymással. Az adás-elfogadásuk miatt kifejlődött törvénytelen szeretet hatalma által a szellemi síkon törvénytelen szexuális kapcsolatot alakítottak ki egymással.
slide81

A fizikai bűnbeesés

Isten

Bűn-

beesés

Éva

Lucifer

Ádám

Eredeti

pozíció

elhagyása

Megszabadul

félelemérzetétől

Isten elé állhat

Törvénytelen fizikális kapcsolat

 • Abban a reményben, hogy jogos férjével egyesülve megszabadul félelemérzetétől és újra Isten elé állhat, Éva elcsábította Ádámot. Évának ez a motivációja vezetett a fizikai bűnbeeséshez.
 • Ádám válaszolt a kísértésre, közös alapot létesítettek és elindult közöttük egy adás-elfogadás kapcsolat. A kapcsolatukból származó törvénytelen szeretet ereje Ádámot pozíciója elhagyására késztette, majd egy törvénytelen fizikális szexuális kapcsolat hatására eggyé váltak.
slide82

3. rész A szeretet ereje, a törvény ereje

és Isten parancsolata

Miért a parancsolatot tette meg Isten a hit alapjának?

Hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát

Szeretet ereje

Törvény ereje

Bűnbeesés

Törvénytelen szeretet

Isten teremtő természete

Ember tökéletessége

Felelősség

Uralom

Parancsolat: még éretlen

 • Bár Isten a törvényre építve teremtette az embert, a szeretet által uralkodik rajta. Ahhoz tehát, hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát, erősebbnek kell lennie a törvény erejénél.
slide83

3. rész A szeretet ereje, a törvény ereje

és Isten parancsolata

Miért a parancsolatot tette meg Isten a hit alapjának?

Hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát

Szeretet ereje

Törvény ereje

Bűnbeesés

Törvénytelen szeretet

Isten teremtő természete

Ember tökéletessége

Felelősség

Uralom

Parancsolat: még éretlen

 • Isten előre látta, hogy ha egyszer közös alapot építenek ki az arkangyallal, a szeretet ereje nagyobb lévén a törvény erejénél, él a veszélye annak, hogy megadják magukat egy deviáns, törvénytelen szeretetnek és bűnbe esnek. Isten tehát, annak érdekében, hogy megakadályozza ezt, parancsolatában megtiltotta Ádámnak és Évának, hogy ilyen módon kapcsolódjanak az arkangyalhoz.
 • Isten azt is szerette volna, ha teremtő természete öröklése révén, élvezik (az angyalokat is magába foglaló) a természet fölötti uralmat. Az embereknek annak érdekében, hogy örököljék a teremtő képességet, az igébe vetett hit által kell tökéletesíteniük magukat, így teljesítve a rájuk eső felelősséget.
slide84

3. rész A szeretet ereje, a törvény ereje

és Isten parancsolata

Miért a parancsolatot tette meg Isten a hit alapjának?

Hogy a szeretet betöltse megfelelő feladatát

Szeretet ereje

Törvény ereje

Bűnbeesés

Törvénytelen szeretet

Isten teremtő természete

Ember tökéletessége

Felelősség

Uralom

Parancsolat: még éretlen

 • Isten parancsolata, hogy ne egyenek a gyümölcsből, csak addig lett volna érvényes rájuk, amíg még éretlenek voltak.
slide85

4. rész A bűnbeesés következményei

Sátán és a bűnbe esett emberiség

Világ istene

(2Kor 4,4)

Sátán

Lucifer

Világ ura

(Jn 12,31)

Bűnbeesett

Éva

Bűnbeesett

Ádám

Sátán a ti atyátok

(Jn 8,44)

Emberek

Viperák fajzatai

(Mt 12,34)

Sátán gyermekei

 • Lucifer arkangyal kapta a Sátán nevet bűnbeesés után.
 • Amikor az első emberősök bűnbe estek, vérségi kapcsolatba kerültek Luciferrel. Sátánnal alakítottak ki négypozíciós alapot és így az egész emberiség a Sátán gyermeke lett.
slide86

4. rész A bűnbeesés következményei

Sátán és a bűnbe esett emberiség

Világ istene

(2Kor 4,4)

Sátán

Lucifer

Világ ura

(Jn 12,31)

Bűnbeesett

Éva

Bűnbeesett

Ádám

Sátán a ti atyátok

(Jn 8,44)

Emberek

Viperák fajzatai

(Mt 12,34)

Sátán gyermekei

 • Ezért mondta azt Jézus az embereknek, hogy „Sátán a ti atyátok” (Jn 8,44),
 • és „viperák fajzatainak” nevezte őket (Mt 12,34; 23,33).
 • Az áll a Bibliában, hogy Sátán „e világ ura” (Jn 12,31), „e világ istene” (2Kor 4,4).
slide87

Sátán tevékenysége az emberi társadalomban

Iszkarióti

Júdást

Sátán

Gonosz

szellemek

Sátán

[ Lk 22,3 ]

Szellemi

én

Sátán

Péter

[ Mt 16,33 ]

Fizikai

én

Az ördög angyalai

[ Mt 25,41 ]

 • Ha Sátánnak nincsen objektuma, akivel közös alapot építhet ki, és akivel adás-elfogadás kapcsolatot alakíthat ki, még ő sem tudja folytatni gonosz cselekedeteit.
 • Sátán objektumai a szellemi világban élő gonosz szellemek. E gonosz szellemek objektumai pedig a földön élő gonosz emberek szellemi énjei, és a gonosz szellemek az ő testükön keresztül cselekednek.
 • Sátán hatalma tehát a gonosz szellemek által terjed, és a földön élő emberek cselekedetei által nyilvánul meg.
slide88

Sátán tevékenysége az emberi társadalomban

Iszkarióti

Júdást

Sátán

Gonosz

szellemek

Sátán

[ Lk 22,3 ]

Szellemi

én

Sátán

Péter

[ Mt 16,33 ]

Fizikális

én

Az ördög angyalai

[ Mt 25,41 ]

 • „A Sátán hatalmába kerítette az Iszkarióti Júdást” (Lukács 22,3),
 • vagy például Jézus egyszer „Sátánnak” nevezte Pétert (Máté 16,33).
 • A Bibliában a földön élő gonosz emberek szellemei mint az ördög „angyalai” szerepelnek (Mt 25,41).
slide89

A bűn

Sátán

Bűn besorolása

Emberek

Eredendő bűn

Közös alap

Örökölt bűn

Adás-elfogadás

feltétele

Kollektív bűn

Egyéni bűn

Mennyei törvény

megszegése

 • A bűn a mennyei törvény megszegése, amelyet egy ember a Sátánnal létesített közös alap által, a vele indított adás-elfogadás feltételének megteremtésével követ el.
 • A bűnöket négy csoportba lehet sorolni:
 • Az eredendő bűn
 • Az örökölt bűn
 • A kollektív bűn
 • Az egyéni bűn
slide90

A bűnös természet fő jellemvonásai

Isten

Arkan-

gyal

Éva

Ádám

Amikor nem Isten nézőpontjából ítélünk

A saját pozíció elhagyása

Az uralom rendjének a megfordítása

A bűnös tett szaporítása

 • Éva örökölte az arkangyaltól az Istennel szemben elkövetett bűnnel járó összes hajlamot, amikor szexuális kapcsolatuk által vérségi köteléket létesített vele. Ádám ugyanezeket a hajlamokat örökölte. Ezek a hajlamok váltak az összes ember bűnös hajlamának a gyökerévé. Ezek bűnös természetünk elsődleges vonásai.
 • A bűnös természet fő vonásait nagyjából négy fajtába lehet sorolni.
slide91

5. rész A szabadság és a bűnbeesés

A szabadság értelme az Alapelv szempontjából tekintve

Isten

Isten Igéje (Alapelv)

Szabad akarat (lélek)

Szabadság

Ember

Szabad cselekedetek (test)

(Eredeti, bűntelen)

 • A szabadságnak feltétele a szabad akarat és az ezt az akaratot szolgáló szabad cselekedetek. Szabad akarat nélkül tehát nem létezhet szabad cselekedet, és a szabad akarat sem érvényesül, ha nem jár szabad cselekedetekkel.
 • A szabad akarat a lélek egy megnyilvánulása.
 • Minthogy egy eredeti, bűntelen ember lelke nem működik Isten Igéje, vagyis az Alapelv nélkül, szabad akaratát vagy szabad cselekedeteit sosem az Alapelven kívül fogja érvényesíteni.
slide92

A szabadság értelme az Alapelv szempontjából tekintve

Nincsen szabadság az alapelven kívül.

Nincsen szabadság felelősség nélkül.

Nincsen szabadság eredmény nélkül.

A szabadság tehát nem okozhatja a bűnbeesést.

szabadság

bűnbeesést

slide93

6. rész Az ok, amiért Isten nem lépett közbe a bűnbeesésnél

A teremtés elvei és abszolút tökéletes mivoltának megtartása végett

Teremtés elvei

Isten

Teremtő

természete

és hatalma

Uralkodik a

teremtett dolgok felett

Tökéletes

ember

Növekedési

időszak

Felelőség

(Isten nem uralkodik közvetlenül)

A teremtés elvei abszolút tökéletesek

Ember

 • A mindentudó és mindenható Isten miért nem lépett akkor közbe, hogy megakadályozza a bűnbeesést?
 • Isten az embert, a teremtés elvének megfelelően, a saját képmására, a teremtő természetével és hatalmával teremtette meg, arra számítva, hogy amint Ő uralkodik az emberiség fölött, úgy fog az ember is uralkodni a teremtett dolgok felett.
 • Az embernek azonban ahhoz, hogy örökölje Isten teremtő természetét, feladata beteljesítése által kell elérnie a tökéletességet. Isten ebben az időszakban nem uralkodik közvetlenül.
slide94

6. rész Az ok, amiért Isten nem lépett közbe a bűnbeesésnél

A teremtés elvei és abszolút tökéletes mivoltának megtartása végett

Teremtés elvei

Isten

Teremtő

természete

és hatalma

Uralkodik a

teremtett dolgok felett

Tökéletes

ember

Növekedési

időszak

Felelőség

(Isten nem uralkodik közvetlenül)

A teremtés elvei abszolút tökéletesek

Ember

 • Ha Isten a növekedés időszakában beleszólna az ember cselekedeteibe, akkor ez azt jelentené, hogy figyelmen kívül hagyja az ember felelőségét. Saját teremtési elvét, amely által neki akarja adni alkotó természetét, és a teremtés urává akarja felnevelni, semmibe venné.
 • Ha figyelmen kívül hagyjuk az Alapelvet, ezzel aláaknázzuk abszolút és tökéletes mivoltát. Isten annak érdekében, hogy megtartsa a teremtés elvének abszolút és tökéletes mivoltát, nem lépett közbe abba a folyamatba, amely előidézte a bűnbeesést.
slide95

Isten az egyedüli teremtő

Isten teremtéseinek értéke

Isten

Törvényszerűnek elismerve

Közbelép

Bűnbeesés: törvényszerűnek elismerve

Bűnbeesés

Sátán, mint másik teremtő

 • Ha Istenbeleszólna az ilyen létezők vagy tettek életébe, akkor ezt bizonyosan az Ő teremtéseként és törvényszerűnek könyvelnék el.
 • Ha tehát Isten közbelépett volna az első emberpár bűnbeesésébe, akkor ezeket a tetteket felruházná teremtése értékeivel és törvényszerűnek tartaná.
 • Akkor Sátán lenne a bűnbeesés összes következményének a teremtője. Isten tehát, hogy megmaradjon egyedüli teremtőnek, nem avatkozott bele a bűnbeesésbe.
slide96

Hogy az embert a teremtés urává tegye

Isten

Tökéletes

ember

Lehetetlen, hogy a

felelősségét teljesítse

Közvetlenül uralkodik

Isten teremtő természete

Érettlenség

Képesség, hogy uralkodjon a teremtés felett

Ember

 • Ha Isten közvetlenül uralkodna olyan emberek életén, akik még éretlenek, akkor ezzel lehetetlenné tenné, hogy a saját felelősségüket teljesítsék, és továbbá akadályozná, hogy az emberek örökölhessék a teremtő természetét és uralkodhassanak a teremtés felett.
 • Isten tehát visszafogta magát attól, hogy közbelépjen a még éretlen ember érdekében, hogy megáldhassa őt, mint a teremtés urát.
slide97

3. fejezet Az utolsó napok és az emberi történelem

Az emberiség történelme

Irány

Eredet

Végső cél

Az egek lángba borulnak és

felbomlanak…

(2Pét 3,12)

Szó szerint?

Biblia

Szimbolikus

A Krisztusban elhunytak feltámadnak … a felhőkön elragadtatunk

Krisztus elé

(1Tessz 4,16-17)

A teremtés célja

A bűnbeesés lényege

A helyreállítás célja

 • Nem ismerjük igazából a történelmet, nem tudjuk biztosan, honnan ered, milyen irányba tart és mi a végső célja.
slide98

3. fejezet Az utolsó napok és az emberi történelem

Az emberiség történelme

Irány

Eredet

Végső cél

Az egek lángba borulnak és

felbomlanak…

(2Pét 3,12)

Szó szerint?

Biblia

Szimbolikus

A Krisztusban elhunytak feltámadnak … a felhőkön elragadtatunk

Krisztus elé

(1Tessz 4,16-17)

A teremtés célja

A bűnbeesés lényege

A helyreállítás célja

 • Az eszkatológiát, vagyis az „utolsó napok” tanát tekintve sok keresztény hisz abban, hogy a Bibliában jövendöltek szó szerint történnek majd meg: „az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak” (2Pét 3,12) és „először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk. A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé” (1Tessz 4,16-17). A keresztények számára állandóan visszatérő kérdés az, hogy ezek az események vajon szó szerint így következnek-e be, avagy szimbolikusak-e ezek a versek, mint sok más rész a Bibliában.
slide99

3. fejezet Az utolsó napok és az emberi történelem

Az emberiség történelme

Irány

Eredet

Végső cél

Az egek lángba borulnak és

felbomlanak…

(2Pét 3,12)

Szó szerint?

Biblia

Szimbolikus

A Krisztusban elhunytak feltámadnak … a felhőkön elragadtatunk

Krisztus elé

(1Tessz 4,16-17)

A teremtés célja

A bűnbeesés lényege

A helyreállítás célja

 • Ahhoz, hogy erről a témáról beszélhessünk, először olyan alapvető kérdéseket kell megértenünk, hogy mi Isten teremtésének célja, az ember bűnbeesésének lényege és a helyreállítás gondviselésének célja.
slide100

rész A teremtés céljának megvalósulása és az ember bűnbeesése

A teremtés céljának megvalósulása

Isten

Isten

Isten

Lélek

Test

Ádám

Éva

Ember

Természet

Egyén

Gyermekek

Teremtés

Egyéni

tökéletesség

Családi

tökéletesség

Uralom

tökéletesség

Földi Mennyország

 • Az ember úgy teremtetett meg, hogy érzékenységével átérezhesse Isten szívét, intuíciójával és értelmével megérthesse az akaratát, és hogy az erre való képességei segítségével tehesse is ezt; az ilyen ember elérte jellemének egyéni szintű tökéletességét.
 • Ha Ádám és Éva elérik a tökéletességet, képtelenek lettek volna bűnt elkövetni, jó gyermekeknek adtak volna életet, illetve bűntelen családot és társadalmat alapítottak volna Isten áldásaival teljes összhangban. Megalapították volna a Mennyországot, amely egyetlen nagy családból áll, ahol mindenkinek ugyanazok a szülei.
 • A tökéletes jellemű embernek támogatnia kell a tudományos haladást, fel kell használnia a természetet, valamint rendkívül kellemes szociális és életkörülményeket kell teremtenie.
slide101

rész A teremtés céljának megvalósulása és az ember bűnbeesése

A teremtés céljának megvalósulása

Isten

Isten

Isten

Lélek

Test

Ádám

Éva

Ember

Természet

Egyén

Gyermekek

Teremtés

Egyéni

tökéletesség

Családi

tökéletesség

Uralom

tökéletesség

Földi Mennyország

 • A földi Mennyország az, amikor ez az eszmény kiteljesedik. Isten teremtésének elsődleges célja tehát a földi Mennyország felépítése.
slide102

Az ember bűnbeesésének következményei

Sátán

Sátán

Sátán

Lélek

Test

Ádám

Éva

Ember

Természet

Egyén

Gyermekek

Teremtés

Sátan uralmát

Rossz természet

Rossz család

Földi pokol = Sátán uralma

 • A bűnbeesés következtében az emberek Sátánnal egyesültek és az ő lakóhelyévé lettek, rossz természetet alakítottak ki magukban.
 • A rossz természetű emberek gyermekeiken keresztül a rosszat terjesztették, rossz családokat, rossz társadalmat és rossz világot építettel fel.
 • A világ, amelyben élünk, a földi pokol. Sátán korlátlan uralmát alapítottuk meg.
slide103

2. rész Isten megváltó munkája

Isten megváltó munkája - a helyreállítás gondviselése

Isten

Szomorúság

Öröm

Bűnbeesés

A jóság világa

A bűn világa

Megváltás

Helyreállítás

 • Isten a jóság világát akarta megteremteni és átérezni belőle a legnagyobb örömet, azonban az ember bűnbeesése miatt a világ bűnnel és fájdalommal telt meg.
 • Ha ez a bűnös világ örökké a jelenlegi állapotában maradna, akkor Isten tehetetlen és sikertelen Isten lenne, aki kudarcot vallott a teremtésben. Ő tehát mindenáron megmenti ezt a bűnös világot.
slide104

2. rész Isten megváltó munkája

Isten megváltó munkája - a helyreállítás gondviselése

Isten

Szomorúság

Öröm

Bűnbeesés

A jóság világa

A bűn világa

Megváltás

Helyreállítás

 • A bűn rabságában szenvedő ember megváltása ehhez hasonlóan az eredeti, bűntelen állapotába való helyreállítását jelenti.
 • Más szóval: Isten megváltó munkája nem más, mint a helyreállítás gondviselése.
slide105

3. rész Az utolsó napok

Az utolsó napok jelentése

Messiás

A földi

Menny-

ország

A földi

pokol

Sátán uralma

Isten uralma

Utolsó napok

Ma

 • Az utolsó napok az az időszak, amikor a Messiás eljövetelével mint fordulóponttal, a sátáni uralom alatt lévő rossz világ Isten uralma alatt álló ideális világgá alakul át.
 • A földi pokol a földi Mennyországgá válik.
 • Ezért ez nem egy félelmetes nap lesz, amelyen a földet világméretű katasztrófák pusztítják el, mint ahogyan ezt sok keresztény vágya, hosszú évszázadok reménye végre valóra válik.
 • Jelenleg az utolsó napok korszakát éljük.
slide106

Az utolsó napokra vonatkozó bibliai jövendölések

Tűz általi ítélet:

„…az egek lángba borulnak és felbomlanak…”

(2Pét 3,12)

A szó, mint tűz. (Jer 23,29)

Tűz általi ítélet

Isten Igéje általi ítéletet

 • Mit jelenthet akkor az a jövendölés, amely szerint a föld az utolsó napokban elpusztul: „az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak” (2Péter 3,12)?
 • Azt olvashatjuk, hogy „nem olyan-e szavam, mint a tűz?” (Jer 23,29) A tűz általi ítélet tehát az Isten Igéje általi ítéletet jelképezi.
slide107

„A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk.”

[ 1Tessz 4,16-17 ]

Magas (Menny)

Jó uralom alatt levő

bűntelen világ

Gonosz uralma alatt

álló bűnbeesett világ

Föld

A jó uralmának világában fogadják az Urat

 • A „magas”, amelyre az 1Tessz 4,17 utal, nem a felettünk levő eget jelenti.
 • A Bibliában a „föld” gyakran a gonosz uralma alatt álló bűnbe esett világ jelképe, míg a „menny” sokszor a jó uralom alatt levő bűntelen világot szimbolizálja.
 • Az Úrral a magasban találkozni annyit jelent, hogy amikor Krisztus visszatér, legyőzi Sátán királyságát és helyreállítja a földi Mennyországot, akkor a szentek a jó uralmának világábanfogadják az Urat.
slide108

4. rész Az utolsó napok és napjaink

Az első áldás helyreállításának jelei

Isten

Spiritualitás (az emberek szellemi volta)

Az eredeti lélek szabadsága

Az ember valódi értéke

Az eredeti igaz szeretet

Lélek

Test

Egyén

Egyéni tökéletesség

 • Korunk egyes jelenségeit tanulmányozva arra a következtetésre juthatunk, hogy napjaink jelentik az utolsó napokat. E jelenségekben felismerhetjük, hogy Isten helyreállítási gondviselésének a célja, vagyis a három nagy áldás kezd megvalósulni.
 • Az első áldás, amelyet Isten Ádámnak és Évának adott, az egyéni jellem tökéletessége volt. Észre vehetjük a helyreállítás jeleit a következő területeken:
slide109

4. rész Az utolsó napok és napjaink

Az első áldás helyreállításának jelei

Isten

Szellemi volta

Eredeti lélek szabadsága

Ember valódi értéke

Eredeti szeretet

Lélek

Test

Egyén

Egyéni tökéletesség

 • A bűnbe esett emberek szellemi volta kezd helyreállni.
 • A történelem az eredeti lélek szabadsága visszaszerzése felé mutat.
 • Az ember valódi értéke helyreáll.
 • Az eredeti igaz szeretet helyreáll a bűnbe esett emberek körében.
 • Mindez mind bizonyíték amellett, hogy a jelen kor az utolsó napok kora, amikor helyreállítjuk Isten első áldását.
slide110

A második áldás helyreállításának jelei

Isten

Belső: kultúrkörök fejlődése

(Testvérek Jézusban)

Éva

Ádám

Külső: nemzetek virágzása és

hanyatlása

(Demokratikus és kommunista világok)

Gyermekek

Családi tökéletesség

 • Isten második áldása Ádám és Éva számára az volt, hogy olyan családot és társadalmat építsenek fel, amelyben a jóság uralkodik.
 • Ilyen módon, Isten második áldásának helyreállítását jelenti Isten korlátlan uralmának belső és külső helyreállítása. Mindezek a jelek a különböző kultúrkörök fejlődésének irányvonalaiban, illetve a nemzetek virágzásának és hanyatlásának történelmében jelentek meg.
slide111

A második áldás helyreállításának jelei

Isten

Belső: kultúrkörök fejlődése

(Testvérek Jézusban)

Éva

Ádám

Külső: nemzetek virágzása és

hanyatlása

(Demokratikus és kommunista világok)

Gyermekek

Családi tökéletesség

 • A belső dimenziója, hogy Jézus Krisztus szeretete és vezetése alatt a különböző etnikai fajok és népek testvérekként egyre inkább egymás mellett állnak.
 • Külsőleg, pedig, a világ ma két részre osztott: a demokratikus világra, amely az Isten oldalán álló társadalmak felépítésére törekszik, és a kommunista világra, amely sátáni oldalon álló rendszereket épített fel. Ma elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol ez a két világ megvívja végső csatáját.
 • Mindez újabb bizonyítékul szolgál arra, hogy napjaink az utolsó napok, amikor helyreállítjuk Isten második áldását.
slide112

A harmadik áldás helyreállításának jelei

Belső uralom:

A szív uralma

Isten

A vallás, a filozófia, az erkölcs

Felemelt szellemiség

A teremtés szív általi kormányzása

Természet

Ember

Külső uralom:

A tudomány általi uralom

Teremtés

Gazdasági fejlődés

Kellemes környezet

Tökéletesség uralma

 • A természet feletti uralom elnyerésével be kellett volna teljesíteniük a harmadik áldást.
 • A belső uralom a szív uralmát jelenti. A külső uralom azt jelenti, hogy a tudomány és technológia folytán megfelelő ismeretekkel rendelkezünk a teremtésről.
slide113

A harmadik áldás helyreállításának jelei

Belső uralom:

A szív uralma

Isten

A vallás, a filozófia az erkölcs

Felemelt szellemiség

A teremtés szív általi kormányzása

Természet

Ember

Külső uralom:

A tudomány általi uralom

Teremtés

Gazdasági fejlődés

Kellemes környezet

Tökéletesség uralma

 • A belső dimenziója, hogy Isten helyreállítási gondviselése, többek között a vallás, a filozófia és az erkölcs által, lépésről lépésre emeli fel a bűnbe esett emberiség szívét Istenhez. Napjainkban több dolog szól amellett, hogy az emberek egyre méltóbbá válnak arra, hogy a teremtést szívük által kormányozzák.
slide114

A harmadik áldás helyreállításának jelei

Belső uralom:

A szív uralma

Isten

A vallás, filozófia és erkölcs

Felemelt szellemiség

A teremtés szív általi kormányzása

Természet

Ember

Külső uralom:

A tudomány ismeretei

Teremtés

Gazdasági fejlődés

Kellemes környezet

Tökéletesség uralma

 • Külsőleg, a tudományos fejlődéssel együtt járó gazdasági fejlettségnek köszönhetően korunkban az emberek egy rendkívül kényelmes és kellemes környezetet építenek fel.
 • Mindezek jelek alapján bizonyossággal állíthatjuk, hogy napjaink az utolsó napok.
slide115

5. rész Az utolsó napok, az új igazság és a hozzáállásunk

Az utolsó napok és az új igazság

Szellem

Eredeti állapot

Isten

Igazság

Új igazság

Mérték és szint

Kifejezés

Szellemi és intellektuális

fejlődés

Tudatlanság

Mai korunk (Utolsó Napok)

Bűnbeesett emberek

 • Isten azzal segíti a tudatlan, bűnbe esett embereket, hogy lélek és igazság által felemeli a szellemüket és megvilágítja értelmüket. Ezáltal úgy alakítja gondviselését, hogy az embereket a bűnbeesés előtti eredeti állapotukba állítsa helyre.
 • A lélek és az igazság egyedi, örök és változatlan. Tanításuk mértéke, szintje, illetve a kifejezési mód azonban koroktól függően változik, ahogyan fokozatosan felemelik a teljes tudatlanságból az emberiséget.
slide116

5. rész Az utolsó napok, az új igazság és a hozzáállásunk

Az utolsó napok és az új igazság

Szellem

Eredeti állapot

Isten

Igazság

Új igazság

Mérték, szint

Kifejezés

Szellemi és intellektuális

fejlődés

Tudatlanság

Mai korunk (Utolsó Napok)

Bűnbeesett emberek

 • Ahhoz, hogy korunk modern, intellektuális embere az igazság által megvilágosodjon, egy magasabb szintű és bővebb tartalmú tankönyvnek kell megjelennie, amelynek tudományosabb a kifejezésmódja. Ezt az új igazságnak nevezzük.
slide117

Hozzáállásunk az utolsó napokban

Kezdete

Új kor

Új igazság

Régi kor

Vége

Belsőleg: egy vezető ideológia hiánya

Külsőleg: küzdelmek és háborúk

Új kor: jó uralom középpontja

 • Megfigyelhetjük, hogy a régi gondviselés vége felé új gondviselés kezdődik.
 • Az ebben a korban élők ezért egy vezető ideológia vagy filozófia hiányábanbelsőleg szorongástól, félelemtől és zavarodottságtól szenvednek, külsőleg pedig a félelmetes fegyverek által vívott küzdelmektől és háborúktól.
slide118

Hozzáállásunk az utolsó napokban

Kezdete

Új kor

Új igazság

Régi kor

Vége

Belsőleg: egy vezető ideológia hiánya

Külsőleg: küzdelmek és háborúk

Új kor: jó uralom középpontja

 • E nyomorúság közepette Isten mindenképpen megteremti a jóság egyre terjedő uralmának a középpontját, hogy megnyithassa az új kort.
 • Nem szabad erősen ragaszkodnunk hagyományosan elfogadott elvekhez, hanem lélekben nyitottakká kell válnunk annak érdekében, hogy megtaláljuk az új igazságot, amely elvezet bennünket az új kor gondviseléséhez.
slide119

4. fejezet A Messiás eljövetele és

visszatérésének célja

Király

Messiás

Messiási

elvárás

Megváltó (Király)

Jézus Krisztus

Messiás

 • A héber nyelvben a „Messiás” kifejezés jelentése „felkent”, amely egy királyra utal.
 • Izrael választott népe hitt Istennek a prófétákon keresztül kinyilatkoztatott Igéjében, amelyben Isten ígéretet tett arra, hogy elküld majd hozzájuk egy királyt, egy megváltót. Ilyen elvárásaik voltak a Messiással szemben.
slide120

4. fejezet A Messiás eljövetele és

visszatérésének célja

Király

Messiás

Messiási

elvárás

Megváltó (Király)

Jézus Krisztus

Messiás

 • Isten a Messiást Jézus Krisztus személyében küldte el. Görögül a „Krisztus” kifejezés jelenti a Messiást.
 • A Messiás azért jön el, hogy befejezze Isten megváltási munkáját.
slide121

1. rész A kereszt általi megváltás

Jézus, a Messiás eljövetelének célja

Teljes

megváltás

Mennyország a földön

Teljes összhangban Istennel

Nincs eredendő bűn, nincs szükség megváltóra

A gyermekek eredendően jók

Jézus

Bűnbeesett

emberek

 • Jézusnak mint Messiásnak az eljövetele nem kisebb célt szolgált, mint az emberiség teljes megváltását és a Mennyország felépítését először a földön.
slide122

1. rész A kereszt általi megváltás

Jézus, a Messiás eljövetelének célja

Teljes

megváltás

Mennyország a földön

Teljes összhangban Istennel

Nincs eredendő bűn, nincs szükség megváltóra

A gyermekek eredendően jók

Jézus

Bűnbeesett

emberek

 • A tökéletes emberek, teljes összhangban lesznek Istennel és legbenső énjükben átélik Isten szívét. Isteni természettel rendelkeznek és életük elválaszthatatlan Istenétől.
 • Ezenfelül nem lesz szükségük megváltásra vagy megváltóra, mert nem lesz eredendő bűnük. Nem kell majd nagy erőfeszítéseket téve imádkozniuk vagy valamilyen hitet gyakorolniuk, mert minderre az Istent kereső bűnös embereknek van szükségük.
 • Továbbá, mivel nincsen eredendő bűnük, gyermekeik természettől fogva jónak és bűn nélkülinek születnek, és ugyanígy nincs szükségük megváltóra, hogy megváltsa őket bűneiktől.
slide123

Teljes volt-e a kereszt általi megváltás?

Tökéletes

ember

Mennyország

Hívők

Jézus

Nincs egység Istennel

Szükségük van megváltásra,

imaéletre és vallásos gyakorlatra

Átadják az eredendő bűnt

Bűnbeesett

ember

Nincs helyreállítva teljes mértékben az eredeti természetünk

 • Teljesítette-e a helyreállítás gondviselésének a célját Jézus kereszthalála? Amennyiben ez így volna, azt várhatnánk, hogy a Jézusban hívők mára helyreállították eredeti természetüket és felépítették a földi Mennyországot.
 • A kereszténység történelme alatt azonban egyetlen olyan ember – bármennyire mélyen hívő – sem volt, aki megbonthatatlan egységben élt volna Istennel.
 • Nem élt még olyan hívő, akinek ne lett volna szüksége megváltásra, buzgó imaéletre és vallásos gyakorlatra.
 • A keresztény szülők továbbra is átadják gyermekeiknek eredendő bűnüket.
slide124

Teljes volt-e a kereszt általi megváltás?

Tökéletes

ember

Mennyország

Hívők

Jézus

Nincs egység Istennel

Szükségük van megváltásra,

imaéletre és vallásos gyakorlatra

Átadják az eredendő bűnt

Bűnbeesett

ember

Nincs helyreállítva teljes mértékben az eredeti természetünk

 • Azt láthatjuk, hogy a kereszt általi megváltás kegyelme nem tépte ki gyökerestül eredendő bűnünket, és nem állította teljes mértékben helyre eredeti természetünket.
slide125

Hiábavaló volt tehát Jézus áldozata a kereszten?

Keresztény történelem

Kereszt általi megváltás

 • A kereszthalál nélkül, a kereszténység nem tudhatna maga mögött ilyen nagyszerű történetet.
 • Ezenkívül, saját hitéletünk személyes tapasztalatai is egyértelműen tanúsítják a kereszt általi megváltás kegyelmének nagyságát.
 • Hogyan lehet pontosan megállapítani a kereszt általi megváltás mértékét? Erre úgy adunk választ, ha újra megvizsgáljuk Jézus kereszthalálát.
slide126

Jézus kereszthalála

A tanítványok érzelmei (ApCsel 7,51-53)

Isten gondviselése

Jézus szavai és tettei (Jn 6,29 Mt 23,37 Jn 10,38)

A zsidók tudatlansága és hitetlensége

 • Valóban Jézus kereszthalála volt Isten legnagyobb vágya?
 • A tanítványok nyilvánvalóan valamennyien fájdalomtól lesújtottak és felháborodottak voltak. (ApCsel 7,51-53).
 • A gondviselés szempontjából, Isten kiválasztotta Izrael népét és felkészítette a Messiás fogadására.
 • Szavaival és tetteivel Jézus meg akarta győzni az embereket arról, hogy ő a Messiás (Jn 6,29 Mt 23,37 Jn 10,38).
slide127

Jézus kereszthalála

A tanítványok érzelmei (ApCsel 7,51-53)

Isten gondviselése

Jézus szavai és tettei (Jn 6,29 Mt 23,37 Jn 10,38)

A zsidók tudatlansága és hitetlensége

 • Ezek azt mutatják, hogy Jézus kereszthalála nem Isten akaratából, hanem inkább a zsidó nép tudatlansága és hitetlensége miatt következett be.
slide128

A kereszt általi megváltás mértéke és

Jézus második eljövetelének célja

Szellemi

megváltás

Szellem:

megváltás alapja

Hívők

Nincs fizikai

megváltás

Test: Sátán

támadópontja

A második

eljövetel

Szellemi és fizikai megváltás

 • Az emberek azonban nem hittek benne, hanem a keresztre küldték. Jézus teste ki volt téve Sátán támadásának, és így megölték őt. Ezáltal, bármilyen buzgó hívő is valaki, a kereszt általi megváltással nem részesül fizikai megváltásban.
 • Azzal azonban, hogy a kereszten kiontott vére által hozott megváltással biztosította győzedelmes feltámadását, megteremtette a szellemi megváltás alapját. Feltámadása óta ezért minden hívő részesül a szellemi megváltás ajándékában, de nem kap fizikai megváltást.
 • Ezért Jézusnak újra el kell jönnie a földre, csak akkor válik mind szellemileg, mind fizikailag teljessé Isten megváltó munkája.
slide129

Kétféle jövendölés a keresztről

Isten

akarata

Beteljesülés

Kudarc

Az ember

felelősége

Hit

Hitetlenség

Kereszt

Király - Királyság

(Iz 53)

(Iz 9,11,60)

Jézus

 • Ézsaiás eljövendölte (Ézsaiás 53), hogy Jézusnak végig kell szenvednie a kereszt útjának megpróbáltatásait; Ézsaiás az Ézs 9,11,60-ban pedig, azt jövendölte, hogy Jézus még életében a zsidók királya lesz, és felépít egy örökké tartó királyságot a földön. Vizsgáljuk meg, miért adta Isten ezt a kétféle, egymásnak ellentmondó próféciát Jézussal kapcsolatban.
 • Az embernek, az hogy milyen eredményeket ér el, attól függ, hogy teljesíti-e saját felelőségét vagy sem. Ezért adott Isten saját akaratának megvalósulásával kapcsolatban kétféle próféciát.
slide130

2. rész Illés második eljövetele és Keresztelő János

Illés

Malakiás

(Mal 4,5)

Jézus tanúsága

(Mt 17,12-13)

Keresztelő János

A visszatérő Illés

Nem ismerte el

(Jn 1,21)

 • Malakiás próféta megjövendölte, hogy Illés a Messiás előtt újra el fog jönni (Mal 4,5).
 • Jézus arról tett tanúságot, hogy Illés megígért eljövetele Keresztelő János személyében valósult meg (Máte 17,12-13).
 • Mindazonáltal, maga Keresztelő János nem ismerte el, hogy ő Illés második eljövetele (János 1,21).
slide131

Keresztelő János hitetlensége

Jézus

Illés

Illés

Keresztelő János

Tagadja

Kijelenti

Zsidó nép

 • Jézus korának zsidó vezetői és a nép közül sokan rendkívül nagyra becsülték Keresztelő Jánost, s voltak, akik őt gondolták Messiásnak.
 • Ha Jézus tanúságtételéhez hasonlóan Keresztelő János kijelentette volna, hogy ő Illés, mindazok, akik lelkesen várták a Messiás eljövetelét, elfogadták volna János tanúságtételét, és Jézus köré sereglettek volna.
slide132

Keresztelő János hitetlensége

Jézus

Illés

Illés

Keresztelő János

Tagadja

Kijelenti

Zsidó nép

 • A legfőbb oka annak, hogy a zsidók nem követték Jézust, az volt, hogy János nem ismerte föl Isten gondviselését, és ezért kitartott amellett, hogy nem ő Illés.
 • Ezek után megérthetjük, hogy Keresztelő János hibája volt a fő oka annak, hogy Jézusnak a kereszten kellett meghalnia.
slide133

Mit jelent, hogy Keresztelő János volt Illés?

Átörökli a küldetését

(Lk 1,17)

Keresztelő

János

A második

eljövetel

Illés

 • A Bibliából megtudhatjuk, hogy Keresztelő Jánosnak kellett örökölnie és befejeznie Illés befejezetlenül hagyott küldetését (Lk 1,17).
 • A küldetését tekintve tehát Keresztelő János Illés második eljövetele volt.
slide134

Hozzáállásunk a Bibliához

Biblia

hagyományos

szemlélete

Keresztelő János:

nagy próféta

Fel kell adni a konzervatív hitszemléletet!

 • Mindeddig senki sem fedte fel ezt a mennyei titkot.
 • Mivel a Biblia olvasásakor az az általánosan elfogadott elképzelés élt bennünk, miszerint Keresztelő János nagy próféta volt.
 • Fel kell adnunk azt a konzervatív hitszemléletet, amely visszariaszt attól, hogy megkérdőjelezzük a hagyományos hittételeket, illetve tanokat.
slide135

5. fejezet A feltámadás

1. rész A feltámadás

Feltámadás

Életbe való visszatérés

Élet és halál

bibliai értelmezése

Feltámadás

jelentése

 • A feltámadás az életbe való visszatérést jelenti. Az életbe való visszatérés egyben azt is feltételezi, hogy eddig halottak voltunk.
 • Ahhoz, hogy a feltámadás jelentésének mélyére hatoljunk, előbb tisztáznunk kell az élet és halál fogalmának bibliai értelmezését.
slide136

Az élet és a halál bibliai értelmezése

Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.

(Lk 9,60)

Halál

Halál

Sátán uralma

alatt éltek

Fizikai élet végé

Isten végtelen

szeretetének

birodalmában

Működnek

a fiziológiai

funkciói

Élet

Élet

 • Jézus így szólt: „Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.” (Lk 9,60)
 • Jézus e szavaiból kitűnik, hogy az életről és a halálról a Bibliában két különböző értelmezés található.
slide137

Az élet és a halál bibliai értelmezése

Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.

(Lk 9,60)

Halál

Halál

Sátán uralma

alatt éltek

Fizikai élet végé

Isten végtelen

szeretetének

birodalmában

Működnek

a fiziológiai

funkciói

Élet

Élet

A „halál” első jelentése a fizikai élet végét jelenti, mint a tanítvány elhunyt apjának esetében is, akit el kellett temetni. Ebben az értelemben az élet egy olyan állapotot jelent, amelyben működnek a fizikai én fiziológiai funkciói.

slide138

Az élet és a halál bibliai értelmezése

Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.

(Lk 9,60)

Halál

Halál

Sátán uralma

alatt éltek

Fizikai élet végé

Isten végtelen

szeretetének

birodalmában

Működnek

a fiziológiai

funkciói

Élet

Élet

Az élez és halál második jelentése azokra a Jézus által halottaknak nevezett élő emberekre vonatkozik, akik azért gyűltek össze, hogy eltemessék az elhunytat. Ez a második jelentés annyit jelent, mint elhagyni Isten szeretetét és Sátán uralma alá kerülni. Az élet jelentése ebben az értelemben az Isten akarata szerinti és az Isten végtelen szeretetének birodalmában való életre vonatkozik.

slide139

A bűnbeesés által okozott halál

Isten uralma

(evés előtt)

Él

Lélek

Örökké él

Sátán uralma

(evés után)

Meghal

Bűnbe

esés

okozta halál

Test

Meghal

Eldobják

 • A két jelentés közül melyik vonatkozik arra a halálra, amelyet az első emberpár bűnbeesése okozott?
 • A teremtés elve szerint a test a lélek öltözete. Ahogy az elkopott ruháinkat sem hordjuk többé, a testünktől is megválunk, amikor megöregszik és elgyengül. Csak a ruhátlan lélek az, amely eljut a szellemi világba és ott örökké él.
slide140

A bűnbeesés által okozott halál

Él

Isten uralma

(evés előtt)

Lélek

Örökké él

Sátán uralma

(evés után)

Meghal

Bűnbe

esés

okozta halál

Test

Meghal

Eldobják

 • Mivel a bűnbeesés nem a fizikai élet végét jelentő halált okozta, arra következtethetünk, hogy a másik fajta halálról van szó.
 • Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy amely napon esznek a jó és rossz tudás fájának gyümölcséből, meghalnak. (Teremtés 2,17)
 • Tehát, mielőtt ettek a gyümölcsből éltek, de amint ettek, meghaltak.
slide141

A feltámadás jelentése

Élet

Halál

Bűnbeesés

Isten közvetlen uralma

Sátán uralma

Feltámadás

Helyreállítás folyamata

 • A feltámadást úgy határozhatjuk meg, mint azt a folyamatot, amelynek során a helyreállítás gondviselése által az ember a bűnbeesés okozta halálból visszatér az életbe, vagyis Sátán uralmának birodalmából Isten közvetlen uralmának birodalmának kerül vissza.
slide142

Milyen változásokat hoz a feltámadás?

Isten

Sátán

Változások szívben és lélekben

Szorongás

Félelem

Lélek

Lélek

Feltámadott

Isten

temploma

Sátán kísértése

Test

Test

Nincs külső változás

 • Isten igéje szerint Ádám és Éve meghaltak, miután ettek a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből. Ennek ellenére semmilyen jelentős külső változás nem ment végbe rajtuk, legfeljebb a bűnbeesés miatti szorongás és félelem változtatta meg arcvonásaikat egy kis időre.
 • Ilyenformán azoknak a bűnbe esett embereknek a külsejében sem várhatunk semmilyen jelentős változást, akik feltámadnak és a bűnbeesés előtti szintre kerülnek.
slide143

Milyen változásokat hoz a feltámadás?

Isten

Sátán

Változások szívben és lélekben

Szorongás

Félelem

Lélek

Lélek

Feltámadott

Isten

temploma

Test

Test

Nincs külső változás

Sátán kísértése

 • Jézus valóban olyan ember volt, aki megvalósította a teremtés célját, noha külsejéből ítélve a közönséges emberektől nem különbözött észrevehetően.
 • Azok a változások, amelyeket akkor tapasztal az ember, amikor feltámad és Isten uralmába lép át, az ember szívében és lelkében mennek végbe. Ezek a belső változások a testet is megtisztítják, és Sátán lakhelyébőlIsten templomává változtatják.
slide144

2. rész A feltámadás gondviselése

Hogyan végzi Isten a feltámadás munkáját?

Feltámadás

gondviselése

Helyreállítás

gondviselése

Újjáteremtés

gondviselése

Eredeti ember

A kor érdeme

Hinni és gyakorolni Isten

igéjét

Korábbi élet

Három szakaszos folyamat

Feltámadás

Búnbeesett ember

 • A feltámadás gondviselése a helyreállítás gondviselése, és egy újjáteremtési munka. A feltámadás gondviselése tehát a teremtés elve szerint a következőkben leírt módon valósul meg:
 • A kor érdeme az előttünk élt próféták, bölcsek és igaz emberek által létrehozott szívbéli alappal arányosan növekedett, és az őket követő nemzedékek tudtak ezen tovább építeni.
 • Másodszor, Isten felelőssége az, hogy Igéjét és vezetését adja nekünk, míg a felelősségünk az hogy higgyünk és gyakoroljuk azt.
slide145

2. Rész A feltámadás gondviselése

Hogyan végzi Isten a feltámadás munkáját?

Feltámadás

gondviselése

Helyreállítás

gondviselése

Újjáteremtés

gondviselése

Eredeti ember

A kor érdeme

Hinni és gyakorolni Isten

igéjét

Korábbi élet

Három szakaszos folyamat

Feltámadás

Búnbeesett ember

Harmadszor, az emberi lélek feltámadása csupán a földi élet által lehetséges.

Negyedszer, az ember egy három szakaszos növekedési folyamat végigjárásával érheti el a tökéletességet.

slide146

A földön élő emberek feltámadásának gondviselése

Isten

Ádám

Tökéletesség

Mennyország

Kitelj.

feltám.

Isteni

szellem

Növ.

feltám..

Paradicsom

Élő

szellem

Kialak.

feltám.

Kialak.

szellem szintje

Kialak.

szellem

Ábrahám

Jézus

Visszat.

Krisztus

Ádám

Feltám.

gondv.

Hit

Követés

Tettek

Ádám

 • Az ÁdámtólÁbrahámig terjedő kétezer éves időszakot a feltámadást megalapozó gondviselésnek nevezzük.
 • Az ÁbrahámtólJézusig tartó kétezer éves időszaka a feltámadás kialakulási szintje gondviselési kora (a tettek általi megigazulás kora). Ennek a kornak a követői, haláluk után a szellemi világ kialakuló szellem szintjére kerültek.
slide147

A földön élő emberek feltámadásának gondviselése

Isten

Ádám

Tökéletesség

Mennyország

Kitelj.

feltám.

Isteni

szellem

Növ.

feltám..

Paradicsom

Élő

szellem

Kialak.

feltám.

Kialak.

szellem szintje

Kialak.

szellem

Ábrahám

Jézus

Visszat.

Krisztus

Ádám

Feltám.

gondv.

Hit

Követés

Tettek

Ádám

 • A Jézustól egészen a Krisztus visszajöveteléig tartó kétezer éves időszaka a feltámadás növekedési szintjének gondviselési kora (a hit általi megigazulás korszaka). Ennek a kornak a követői, haláluk után a Paradicsomba, vagyis a szellemi világ élő szellem szintjére kerülnek.
slide148

A földön élő emberek feltámadásának gondviselése

Isten

Ádám

Tökéletesség

Mennyország

Kitelj.

feltám.

Isteni

szellem

Növ.

feltám..

Paradicsom

Élő

szellem

Kialak.

feltám.

Kialak.

szellem szintje

Kialak.

szellem

Ábrahám

Jézus

Visszat.

Krisztus

Ádám

Feltám.

gondv.

Hit

Követés

Tettek

Ádám

 • A feltámadás kiteljesedési szintjének gondviselési kora az a kor, amelyben az emberek a visszatérő Krisztus által beteljesítik a feltámadás gondviselését (a követés általi megigazulás kora). Ennek a kornak a követői, haláluk után a szellemi világ isteni szellem szintjére, a Mennyországba kerülnek.
slide149

A szellemi emberek feltámadásának gondviselése

A visszatérés általi feltámadás célja és módja

Elmulasztott

felelőség

Visszatérés és

együttmükődés

Szellemek

Földi

emberek

Fizikai

én

 • Azoknak az embereknek a lelke, akik földi életük során nem érték el a tökéletességet, csak úgy támadhat fel, ha visszatérnek a földre és a földön élő emberek együttműködésével teljesítik elmulasztott felelősségüket.
 • Ezt a folyamatot visszatérés általi feltámadásnak nevezzük.
slide150

A zsidók és a keresztények visszatérés általi feltámadása

Isteni szellem (Mennyország a mennyben)

Élő szellem (Paradicsom)

Kialakuló szell

Jézus

Ábrahám

Visszat.

Krsiztust

Növ. szintű

visszatérő

feltámadás

Betelejesed.szintű

visszatérő

feltámadás

 • Jézus eljövetele után, azok az Ószövetség kori kialakuló szellemek ( ) mind visszatértek a földre és támogatták a földön élő hívőket ( ) Isten akaratának megvalósításában. Azáltal, hogy segítették őket, a szellemi emberek maguk is részesültek ebben az eredményben, a Paradicsomba jutottak. Ez a visszatérés általi feltámadás növekedési szintjének gondviselése.
slide151

A zsidók és a keresztények visszatérés általi feltámadása

Isteni szellem (Mennyország a mennyben)

Élő szellem (Paradicsom)

Kialakuló szell

Jézus

Ábrahám

Visszat.

Krsiztust

Növ. szintű

visszatérő

feltámadás

Betelejesed.szintű

visszatérő

feltámadás

 • A Második Eljövetel után, az Újszövetség kori élő szellemei
 • ( , ) visszatérnek majd a földre, hogy segítsék a hívő embereket ( ), hogy isteni szellemekké váljanak. Annak révén, ők maguk is részesülnek ennek eredményében, ők is szintén átlépnek a Mennyországba. Ez a visszatérés általi feltámadás kiteljesedési szintjének gondviselése.
slide152

A Paradicsomon kívül élő szellemek visszatérés általi feltámadása

Más vallások

szellemei

Jó szellemek

Rossz szellemek

Lejön és

együttműködik

Rossz

szellem

szellem

Szellem

Ugyanaz a vallás követői

Földi

emberek

emberek

Ugyanaz az érdemek

Beteljesíti a gondviselés célját

 • A szellem, aki földi élete során a kereszténységtől eltérő vallást gyakorolt, azok közül keres társat magának, akik azt a vallást követik, amelyben ő földi élete során hitt. Ahhoz kapcsolódik, akit kiválasztott és vezeti őt. Ha segít ennek az embernek, hogy teljesítse a helyreállítás gondviselését, mindketten osztoznak az eredményben.
slide153

A Paradicsomon kívül élő szellemek visszatérés általi feltámadása

Más vallások

szellemei

Jó szellemek

Rossz szellemek

Lejön és

együttműködik

Rossz

szellem

szellem

Szellem

Ugyanaz a vallás követői

Földi

emberek

emberek

Ugyanaz az érdemek

Beteljesíti a gondviselés célját

 • Azok a jó szellemek, akik lelkiismeretes életet éltek, eljönnek a földön élő jó emberekhez, együttműködnek velük, és ennek során az érdemekben részesülnek, mint azok, akiket segítettek.
slide154

A Paradicsomon kívül élő szellemek visszatérés általi feltámadása

Más vallások

szellemei

Jó szellemek

Rossz szellemek

Lejön és

együttműködik

Rossz

szellem

szellem

Szellem

Ugyanaz a vallás követői

Földi

emberek

emberek

Ugyanaz az érdemek

Beteljesíti a gondviselés célját

 • A gonosz szellemek akkor részesülnek a visszatérés általi feltámadásban, ha munkájuk által megbüntetik a földön élő embereket és segítik őket abban, hogy feltételeket tegyenek bukásaik helyreállítására, amelyek a múltban megakadályozták azt, hogy Isten megtisztítsa őket bűneiktől.
slide155

3. rész A vallások egyesítése a visszatérés

általi feltámadás révén

Más vallások

szellemei

Második

eljövetele

Vallások

egyesülnek

Földi hívők

Kereszténység

a középpontban

 • Krisztus második eljövetelkor a többi vallás által is várt központi személy.
 • Tehát, mindazok, akik életükben a kereszténységtől eltérő vallást követtek, a saját vallásukhoz tartozó híveket el kell vezetniük Krisztus második eljöveteléhez, és támogatniuk kell őket abban, hogy higgyenek benne és segítsék őt Isten akaratának teljesítésében.
 • Az összes vallás a kereszténységgel a középpontban fog egyesülni.
slide156

A nem vallásos emberek egyesítése

a visszatérés általi feltámadás révén

Lelkiismeretes és nem-vallásos

embereke

Nem

vallásos

emberek

egyesülnek

Második

eljövetel

Lelkiismeretes földi emberek

Isten gondviselésének végső célja

= az egész emberiség megváltása

 • Azok a szellemek, akik földi életük során lelkiismeretes életet éltek, de nem hittek semmilyen vallásban, amikor elérkezett az ideje, visszatérnek a földre, hogy részesüljenek a visszatérés általi feltámadásban.
 • A lelkiismeretesen élő földi embereket elvezetik Krisztus második eljöveteléhez, hogy higgyenek benne, és támogassák őt Isten akaratának megvalósításában.
slide157

A nem vallásos emberek egyesítése

a visszatérés általi feltámadás révén

Lelkiismeretes és nem-vallásos

embereke

Nem

vallásos

emberek

egyesülnek

Második

eljövetel

Lelkiismeretes földi emberek

Isten gondviselésének végső célja

= az egész emberiség megváltása

 • Isten helyreállítási gondviselésének végső célja az egész emberiség megváltása. Isten ezért megszünteti majd teljesen a poklot.
 • Azáltal, hogy az idő folyamán e gondviselési eseményekben részt vállal,minden ember fokozatosan közelít majd Isten ideális világának a célja felé.
slide158

6. fejezet Predesztináció

A jólét és a hanyatlás, a boldogság és a nyomorúság

Megváltás és kárhozat

A nemzetek felemelkedése és bukása

Az eleve rendelést támogatja

Az eleve rendelést megcáfolja

Róm. 8,30

Róm. 9,15-16

Róm. 9,21

Róm. 9,11-13

Ter. 2,17

Ter. 6,6

Mt. 7,7

Jk. 5,14-15

 • A predesztináció kérdésével foglalkozó teológiai vita mind ez idáig megannyi vallásos ember életében vetett fel problémákat.
 • A Bibliában számos olyan részt találunk, amely sokak szerint azt jelenti, hogy Isten egy ember életében mindent eleve elrendel.
 • Azonban elegendő bizonyíték található a Bibliában ahhoz is, hogy megcáfoljuk az abszolút predesztináció elméletét.
 • Hogy tudja az Alapelv ezt a problémát megoldani?
slide159

1. rész Isten akaratának elrendelése

Teremtés

Helyreállítás

Isten

Isten akarata

=

Abszolút, egyedi,

örök és változatlan

Abszolút, egyedi,

örök és változatlan

Isten akaratának az eleve elrendelése: abszolút

 • Isten az ember bűnbeesése miatt nem tudta teljesíteni teremtésének célját. Ennek megfelelően, Isten akarata az, hogy a teremtés célja megvalósuljon. Isten célja az, hogy a helyreállítás teljessé váljon.
 • Isten abszolút, egyedi, örök és változatlan, ezért akaratának ugyanígy abszolútnak, egyedinek, öröknek és változatlannak kell lennie.
 • Isten akaratának eleve elrendelésének is abszolútnak kell lennie.
slide160

2. rész Hogyan rendeli el Isten akarata

teljesülésének módját?

Helyreállítási

gondviselés

Isten akarata

Abszolút

Isteni

felelőség

Emberi

felelőség

Isten akaratának

beteljesülése

Isten akaratának a beteljesülésének az eleve elrendelése :feltételes

 • Bár Isten akarata, amely arra irányul, hogy a helyreállítás gondviselése kiteljesedjen, abszolút és az ember által nem befolyásolható, megvalósításához elengedhetetlen az emberi felelősség teljesülése.
 • Isten feltételesen predesztinálja beteljesülésének folyamatát a központi személy ötszázalékos felelősségrészének teljesülésétől függően, amelyet Isten kilencvenöt százalékos felelősségrészével együtt kell teljesítenie.
slide161

2. rész Hogyan rendeli el Isten akarata

teljesülésének módját?

Helyreállítási

gondviselés

Isten akarata

Abszolút

Isteni

felelőség

Emberi

felelőség

Isten akaratának

beteljesülése

Isten akaratának a beteljesülésének az eleve rendelése :feltételes

 • Az ötszázalékos arány azt jelzi, hogy Isten felelősségével összehasonlítva az emberé rendkívül kevés. Az öt százalék teljesítése azonban százszázalékos erőfeszítését kíván az embertől.
 • Isten akaratának a beteljesülésének az eleve elrendelése tehát feltételhez kötött.
slide162

3. rész Az egyén eleve elrendelése

Az egyén eleve elrendelése: feltételhez kötött

Isten helyreállítási gondviselése:

Egyetlen pont

Egész

Kiválasztott nép

Kiemelkedően jó elődöktől származik

Megfelelő adottságok

Szükséges tapasztalok

Istennek megfelelő hely és idő

Központi

személy

 • Felelőssége teljesítése nélkül egy személy nem válhat olyan emberré, amilyennek Isten látni szeretne. Így, az egyén eleve elrendelése is feltételhez kötött.
 • Isten helyreállítási gondviseléseegyetlen pontból indul ki, majd fokozatosan terjed ki az egészre. A megváltás gondviselésében ezért Isten először elrendel egy személyt arra, hogy központi személy legyen, majd küldetést ad neki.
slide163

3. rész Az egyén eleve elrendelése

Az egyén eleve elrendelése: feltételhez kötött

Isten helyreállítási gondviselése:

Egyetlen pont

Egész

Kiválasztott nép

Kiemelkedően jó elődöktől származik

Megfelelő adottságok

Szükséges tapasztalok

Istennek megfelelő hely és idő

Központi

személy

 • Milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki ilyen küldetést érdemeljen ki? A választott népben kell megszületnie. Kiemelkedően jó elődöktől kell származnia. E kivételes származási vonal leszármazottjaként megfelelő adottságokkal kell rendelkeznie. És nem utolsósorban, a szükséges tapasztalatok megszerzésével kell kiemelkednie földi élete során.
slide164

4. rész Az abszolút predesztináció tanát

alátámasztó bibliai részek értelmezése

Róm 8,29-30

Nem említi az emberi felelőséget

Előre ismert

Előre rendelt

Meghívott

Megigazult

Dicsőítette

Isteni

felelőség

Emberi

felelőség

Beteljesített

 • A Romaiakhoz írt levélben, ezt olvassuk: „Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte… akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.” (Róm 8,29-30)
slide165

4. rész Az abszolút predesztináció tanát

alátámasztó bibliai részek értelmezése

Róm 8,29-30

Nem említi az emberi felelőséget

Előre ismert

Előre rendelt

Meghívott

Megigazult

Dicsőítette

Isteni

felelőség

Emberi

felelőség

Beteljesített

 • Isten predesztinálja azokat, akikről ezt tudja, majd elhívja őket, hogy teljesítsék a gondviselés célját. Isten felelőssége az, hogy elhívjon valakit, de ez még nem jogosítja fel ezt az embert arra, hogy megigazulást és dicsőséget kapjon Istentől. Csak akkor megigazulást és dicsőséget, ha teljesíti felelősségét.
 • Mivel a bibliai idézet nem említi az emberi felelősséget, sokszor ezt tévesen úgy értelmezik, hogy mindent csupán Isten abszolút predesztinációja határoz meg.
slide166

7. fejezet Krisztológia

Krisztológiai viták

Isten

Szentháromság

Szentlélek

Jézus

Újjászületés

Bűnbeesett

emberek

 • A Krisztológia témaköre a Szentháromság kérdését (amely az Isten, Jézus és a Szentlélek közötti kapcsolattal foglalkozik), továbbá Jézus feltámadását, valamint a Jézus, a Szentlélek és a bűnbe esett emberek közötti kapcsolat kérdését foglalja magába.
 • Az e témákkal kapcsolatos viták mind a mai napig nem jutottak nyugvópontra. Ennek következtében a keresztény tanokban és a hit gyakorlásában még mindig nagy a zavar.
slide167

1. rész Az olyan ember értéke, aki

megvalósította a teremtés célját

Isten

Isteni érték(Mt. 5,48)

Lélek

Test

Egyedülálló a kozmoszban

Világegyetemmel egyenlő értéke

(Mt. 16,26)

Egyén

Tökéletes egyén

 • E kérdések megoldásához elsőként az ember eredeti értékét kell megértenünk.
 • Egy ember aki megvalósította a teremtés célját: (tökéletes ember)
 • Istenéhez hasonló isteni értékre tesz szert;
 • egyedülálló a kozmoszban;
 • a világegyetemmel egyenlő értéke van.
slide168

2. rész Jézus és az az ember, aki

megvalósította a teremtés célját

Egy tökéletes ember értéke

Jézus értéke

Tökéletes

ember

Jézus

I Tím. 2,5

Jézus = tökéletes ember

 • Egy tökéletes ember Istenéhez hasonló isteni értékre tesz szert..Egyedülálló a kozmoszban. Továbbá, a világegyetemmel egyenlő értéke van.
 • Semmi sem bírhat nagyobb értékkel, mint egy olyan ember, aki megvalósította a teremtés eszményét. Ilyen értékes Jézus, aki kétségtelenül elérte az elképzelhető legmagasabb értéket.
 • Tehát, Jézus egy olyan ember, aki megvalósította a teremtés célját.
slide169

Isten-e Jézus?

Jn14,9-10

Aki engem látott az Atyát

látta…

Isten

Isten

Második

énje

Jézus

Isten

Közbenjár értünk

Istennél(Róm. 8,34)

Nem Isten maga

 • Amikor Fülöp arra kérte Jézust, hogy mutassa meg Istent, Jézus így szólt: „Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?” (Jn 14,9-10) E bibliai sorok alapján sok keresztény hitt abban, hogy Jézus a teremtő Isten.
 • Jézust nevezhetnénk akár Istennekis, hiszen – mivel megvalósította a teremtés célját és egységben él Istennel – isteni természettel rendelkezik. Mindazonáltal, ő nem Isten maga.
slide170

Isten-e Jézus?

Jn14,9-10

Aki engem látott az Atyát

látta…

Isten

Isten

Második

énje

Jézus

Isten

Közbenjár értünk

Istennél(Róm. 8,34)

Nem Isten maga

 • A test a lélek második énjének is tekinthető, mivel a test a lélek objektuma, de nem a lélek maga. Ennek analógiájára, Jézus Isten második énjének is tekinthetnénk, de nem magának Istennek.
 • A Biblia szerint feltámadása óta Jézus ugyanúgy közbenjár értünk Istennél (Róm 8:34), mint ahogyan ezt a földön is tette. Ez egyértelművé teszi, hogy nem ő Isten.
slide171

3. rész Jézus és a bűnbe esett emberekhez

A bűnbe esett ember

Jézus ezzel szemben:

Értéke nem hasonlítható annak az igaz embernek az értékéhez, aki

megvalósította a teremtés célját.

Az igaz ember értékével jött, aki

megvalósította a teremtés célját.

Olyan alacsony szintre süllyedt, hogy

még az ember alárendeltjeként

teremtett angyalokra is felnéz.

Az angyalok és a teremtés, minden

alá volt neki rendelve.

Eredendő bűnnel születik, és olyan

dolog szennyezi be, amely feltételt

jelent a sátáni támadásához.

Eredendő bűn nélkül született és nem

terhelte olyan feltétel, amiért Sátán

támadhatta volna.

Isten akaratát és szívétnem képes

megérteni, legfeljebb egy halvány képet alkothat róluk.

Teljesen megértette Isten akaratát és

szívét, amelyet mindennapi életében

valóságként élt át.

Amíg az ember megmarad bűnbe esett állapotában, addig gyakorlatilag

nem rendelkezik eredeti értékével. Ha azonban Jézus, az Igaz szülő által

szellemileg és fizikailag újjászületik, és eredendő bűnétől megtisztulva az ő hű gyermeke lesz, akkor olyan emberként áll helyre, aki Jézus Krisztushoz

hasonlóan betöltötte a teremtés célját.

slide172

4. rész Az újjászületés és a Szentháromság

Jézus és a Szentlélek, valamint szerepük az újjászületésben

Sátán

Isten

Igaz

Atya

Gonosz

Anya

Igaz Anya

Gonosz

Atya

Jézus

Ádám

Szentlélek

Éva

Ézs. 9,6

gyerekek

Gonosz

gyerekek

Újjászületés

Újjászülettek

 • Jézus így szólt Nikodémuszhoz: „Bizony, bizony, mondom néked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” (János 3,3) Miért kell a bűnbe esett embernek újjászületnie?
 • Ádám és Éva bűnbe estek, gonosz szülőkké váltak, gonosz gyermekeknek adtak életet. Ezért, a bűnbe esett embereknek újjá kell születniük, eredendő bűn nélküli gyermekekként.
slide173

4. rész Az újjászületés és a Szentháromság

Jézus és a Szentlélek, valamint szerepük az újjászületésben

Sátán

Isten

Igaz

Atya

Gonosz

Anya

Gonosz

Atya

Igaz Anya

Jézus

Ádám

Szentlélek

Éva

Ézs. 9,6

gyerekek

Gonosz

gyerekek

Újjászületés

Újjászülettek

 • Jézus azért jött, hogy Igaz Atyaként újjászületést hozzon a bűnbe esett embereknek, akik így jó gyermekekké válhatnak, teljes mértékben megtisztulva az eredendő bűntől.
 • A Biblia, ezért, mint „örök Atyáról” beszél róla. (Ézsaiás 9,6)
slide174

Szellemi újjászületés Jézus és a Szentlélek által

Isten

Szellemi

Igaz Atya

Szellemi

Igaz Anya

Jézus

Szentháromság

Mi

Új ének: szellemi újjászületés

 • Jézus azt mondta, hogy az, aki a Szentlélek által nem született újjá, nem léphet be Isten Királyságába. (János 3,5)
 • Minthogy a Szentlélek nőies, megvigasztalja és meghallja az emberek szívét. (Róm 5,5)
slide175

Szellemi újjászületés Jézus és a Szentlélek által

Isten

Szellemi

Igaz Atya

Szellemi

Igaz Anya

Jézus

Szentháromság

Mi

Új ének: szellemi újjászületés

 • Ha a Szentlélek sugalmazása által hiszünk Jézusban mint Megváltónkban,
 • Akkor megkapjuk szellemi Igaz Szüleink szeretetét, amely Jézus és a Szentlélek adás-elfogadás kapcsolatból keletkezik.
 • E szeretet által, új élet költözik belénk és a szellemünk új énként születik újjá.
 • Ez a szellemi újjászületés.
slide176

A Szentháromság

Isten

Szentháromság

Szentlélek

Jézus

Egy

 • Jézus és a Szentlélek úgy teljesítik be a teremtés célját, hogy Isten kettős jellemvonásait az Ő két különálló objektumaként teljesítik ki. Adás-elfogadás kapcsolatuk révén Istennel a középpontban egységet alkotnak és megteremtik a négypozíciós alapot.
 • Isten, Jézus és a Szentlélek így válik eggyé, egységük pedig a Szentháromság.
slide177

Szellemi és kiteljesedett háromságok

Szellemi és fizikai

Igaz Anya

Szellemi és fizikai

Igaz Atya

Isten

Isten

Szellemi

Igaz Atya.

Szellemi

Igaz Anya

Jézus

Szentlélek

Visszat. Kriszt.

Mennyasszony

Szellemi

gyerekek

Szellemi és fizikai

újjászületés

Szellemi

újjászületés

Jó gyerekek

Mind szellemileg, mind fizikailag

Igaz Szülőkké válnak

Felépítik a Mennyországot a földön

Csak a szellemi Igaz Szülők küldetését teljesitette

 • Jézus és a Szentlélek – Istennel egységben – csupán egy szellemi háromságot tudtak létrehozni. Így csak a szellemi Igaz Szülők küldetését tudták teljesíteni.
slide178

Szellemi és kiteljesedett háromságok

Szellemi és fizikai

Igaz Atya

Szellemi és fizikai

Igaz Anya

Isten

Isten

Szellemi

Igaz Atya.

Szellemi

Igaz Anya

Jézus

Szentlélek

Visszat. Kriszt.

Mennyasszony

Szellemi

gyerekek

Szellemi és fizikai

újjászületés

Szellemi

újjászületés

Jó gyerekek

Mind szellemileg, mind fizikailag

Igaz Szülőkké válnak

Felépítik a Mennyországot a földön

Csak a szellemi Igaz Szülők küldetését teljesitette

 • Krisztusnak testben kell visszatérnie és meg kell találnia menyasszonyát. Itt a földön tökéletes háromságot teremtenek Istennel, és mind szellemileg, mind pedig fizikailag Igaz Szülőkké válnak. Szellemi és fizikai újjászületést adnak a bűnbe esett emberiségnek, eltörlik az emberek eredendő bűnét, lehetővé téve számukra, hogy itt a földön Istennel a középpontban alkossanak háromságokat.