cursus bedrijfsopvolging in de ib door s j mol verver en c m de hoop scheffer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cursus Bedrijfsopvolging in de IB door S.J Mol-Verver en C.M. de Hoop Scheffer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cursus Bedrijfsopvolging in de IB door S.J Mol-Verver en C.M. de Hoop Scheffer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Cursus Bedrijfsopvolging in de IB door S.J Mol-Verver en C.M. de Hoop Scheffer - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Cursus Bedrijfsopvolging in de IB door S.J Mol-Verver en C.M. de Hoop Scheffer. 10 april 2007 Federatie Belastingadviseurs Kring Utrecht . INLEIDING. Algemeen ter zake van bedrijfsoverdracht Vormen van bedrijfsoverdrachten binnen de Wet IB 2001

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cursus Bedrijfsopvolging in de IB door S.J Mol-Verver en C.M. de Hoop Scheffer' - cianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cursus bedrijfsopvolging in de ib door s j mol verver en c m de hoop scheffer

Cursus Bedrijfsopvolging in de IBdoor S.J Mol-Verver en C.M. de Hoop Scheffer

10 april 2007

Federatie Belastingadviseurs Kring Utrecht

inleiding
INLEIDING
 • Algemeen ter zake van bedrijfsoverdracht
 • Vormen van bedrijfsoverdrachten binnen de Wet IB 2001
 • Verdieping van een aantal van deze ‘IB-bedrijfsoverdrachten’
 • Omzetting in NV of BV, artikel 3.65 Wet IB 2001
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet
indeling bedrijfsoverdrachten
INDELING BEDRIJFSOVERDRACHTEN

Subonderwerpen:

 • Tijdstippen bedrijfsoverdrachten:
  • Tijdens leven
  • Bij overlijden
 • Bedrijfsoverdrachten relatie tot overnemer:
  • Binnen familieverband
  • Buiten familieverband
 • Fiscale sferen van de bedrijfsoverdracht:
  • In IB-sfeer
  • In Vpb/AB-sfeer
wetten die mogelijk bij bedrijfsoverdracht spelen
WETTEN DIE MOGELIJK BIJ BEDRIJFSOVERDRACHT SPELEN
 • Wet op de inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001)
 • Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969)
 • Successiewet (SW)
 • Wet op de omzetbelasting (WOB)
 • Wet belasting van rechtsverkeer (WBRV)
 • Invorderingswet (IW)
belang van het onderwerp
BELANG VAN HET ONDERWERP
 • Nederland telt in 746.375 ondernemingen (bron CBS 2006).
 • 686.650 van deze ondernemingen heeft 10 of minder werknemers in dienst (bron CBS 2006).
 • Komende jaren zullen veel van deze bedrijven overgaan.
belastbare winst uit onderneming
BELASTBARE WINST UIT ONDERNEMING
 • Artikel 3.2 Wet IB 2001 (m.i.v. 1-1-07)

Belastbare winst = gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen minus ondernemersaftrek en MKB-vrijstelling.

 • Drie elementen van cruciaal belang:
  • Subjectieve onderneming is uitgangspunt
  • Kwalificatie als ‘ondernemer’
  • Kwalificatie ‘onderneming’
bedrijfsoverdracht ib onderneming algemeen
BEDRIJFSOVERDRACHT IB-ONDERNEMING ALGEMEEN
 • Belangrijkste consequentie  staking van subjectieve onderneming
 • Diverse situaties waarbij sprake is van bedrijfsoverdracht:
  • Overdracht
  • Overlijden
  • Echtscheiding
  • Samenwerken
  • Inbreng in BV
ondernemersfaciliteiten bij einde
ONDERNEMERSFACILITEITEN BIJ EINDE
 • Stakingsfaciliteiten:
  • Stakingsaftrek (artikel 3.79 Wet IB 2001)
  • Bedingen van stakingslijfrente (artikel 3.128 e.v. Wet IB 2001)
  • Betalingsregeling m.b.t. eigen woning (artikel 25 lid 16 e.v. IW 1990)
 • Doorschuiffaciliteiten:
  • Bij ontbinding huwelijksgemeenschap;
  • Bij overlijden
  • Doorschuiving naar medeondernemer
  • Doorschuiven naar werknemer
  • Doorschuiven naar andere onderneming na overheidsingrijpen
  • Doorschuiven naar BV en NV.
afrekenen bij overlijden
AFREKENEN BIJ OVERLIJDEN
 • Artikel 3.58 Wet IB 2001
 • Afrekening stakingswinst
 • Woning 60% WOZ
 • Geen desinvesteringsbijtelling
doorschuiven bij overlijden
DOORSCHUIVEN BIJ OVERLIJDEN
 • Artikel 3.62 Wet IB 2001
 • Verkrijger krachtens erfrecht
 • Onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten
 • Verzoek aangifte overledene
 • Indeplaatstreding
 • Oudedagsreserve
doorschuiven naar ondernemers
DOORSCHUIVEN NAAR ONDERNEMERS
 • Met afrekening of
 • Zonder afrekening: artikel 3.63 Wet IB 2001
 • Verzoek overdrager en overnemer bij IB-aangifte overdrager
 • Indeplaatstreding
 • Termijn: 36 maanden
 • Oudedagsreserve naar partner
casus
CASUS

Karel drijft al jaren succesvol een hotel aan de

Amsterdamse Keizersgracht. Het hotel is gevestigd in

meerdere aaneengesloten panden. Hij heeft een dochter

die dit bedrijf in de toekomst zal gaan overnemen. In het

hotel schuilt een aanzienlijke meerwaarde.

Karel heeft geen pensioen opgebouwd. Zijn pensioen

wordt gevormd door de ‘stenen’ waar hij op een of andere

wijze rendement uit zou willen halen.

casus vervolg
CASUS VERVOLG

Karel heeft niets geregeld en komt onverwachts op

1 augustus 2007 te overlijden. Zijn dochter is enig

erfgenaam.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

casus vervolg1
CASUS VERVOLG
 • Direct overdragen  afrekenen door Karel
 • ‘Wachttijd’ in de zin van artikel 3.63  afrekenen door Karel blijft uit.
 • Elementen van afweging?
 • Pensioenvoorziening na overdracht?
samenvatting doorschuiffaciliteiten
SAMENVATTING DOORSCHUIFFACILITEITEN
 • Ontbinding huwelijksgemeenschap (3.59)
 • Doorschuiven bij overlijden (op verzoek) (3.62)
 • Doorschuiven naar mede-ondernemer/werknemer (op verzoek) (3.63)
 • Na overheidsingrijpen (3.64)
 • Geruisloze omzetting in BV (3.65)
omzetting ib onderneming in nv of bv
OMZETTING IB-ONDERNEMING IN NV OF BV
 • Geruisloos: artikel 3.65 Wet IB 2001
 • Verzoek belastingplichtige vóór onherroepelijke aanslag
 • Gerechtigdheid in zelfde verhouding
 • Ook medegerechtigden indien oud-ondernemer
 • Standaardvoorwaarden
omzetting in nv of bv 2
OMZETTING IN NV OF BV (2)

Standaardvoorwaarden:

1. Vervreemdingsverbod

2. Indeplaatstreding: boekwaarden overnemen

3. Verliesverrekening

4. Creditering

omzetting in nv of bv 3
OMZETTING IN NV OF BV (3)

5. Eigendom aandelen: soorten aandelen

6. Verkrijgingsprijs

7. Deelnemingsvrijstelling

8. Voorperiode en oprichtingsdatum

9. Aanvaarden voorwaarden door BV

omzetting in nv of bv 4
OMZETTING IN NV OF BV (4)
 • Hoofdregel: Inbreng geheel ondernemingsvermogen
 • Uitzondering  Hoge Raad: nodig is onderneming

Bijzondere situaties:

 • Wijziging aard en omvang
 • Verhuurde onderneming
 • Economische eigendom
omzetting in nv of bv 5
OMZETTING IN NV OF BV (5)

Ruisende inbreng BV:

 • Drie maanden voor-voorperiode
 • Negen maanden na aanvang voor-voorperiode oprichting en inbreng
 • Registratie voorovereenkomst binnen drie maanden na overgangstijdstip
omzetting in nv of bv 6
OMZETTING IN NV OF BV (6)
 • Geen incidenteel fiscaal voordeel
 • Terugwerkende kracht
 • Geen ondernemersfaciliteiten voor-voorperiode
 • Akkoordverklaring
omzetting in nv of bv 7
OMZETTING IN NV OF BV (7)

Overdrachtsbelasting (WBRV):

 • Artikel 15-1-b: onderneming (groot)ouder
 • Artikel 15-1-e: inbreng in aandelen- of personenvennootschap

Omzetbelasting (WOB):

 • Artikel 31 OB: overgang van algemeenheid van goederen
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET
 • Vanaf 1 januari 2002 in Successiewet
 • Doel: continuering bedrijven
 • Vanaf 2007: 75% vrijstelling
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 2
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (2)

Regeling opgenomen in artikelen:

 • 31a, 35b, 35c, 37, 53a, 53b, 53c SW
 • 7a t/m 7d Uitvoeringsregeling SW
 • 25 IW
 • 6, 6a, 6b Uitvoeringsregeling IW
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 3
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (3)
 • Faciliteit voorwaardelijk
 • Verzoek om faciliteit bij aangifte
 • Conserverende aanslag
 • Kwijtschelding conserverende aanslag na 5 jaar
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 4
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (4)

Toepassing faciliteit:

 • Voorwaardelijke vrijstelling voor verschil going- concernwaarde en liquidatiewaarde
 • Voorwaardelijke vrijstelling voor 75% van de going-concern waarde
 • Voor restant rentedragend uitstel van betaling gedurende 10 jaar
 • Onderbedelingsvordering op voortzetter: rentedragend uitstel van betaling gedurende 10 jaar
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 5
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEITSUCCESSIEWET (5)
 • Voorbeeld:

Liquidatie waarde 900

Going concern waarde - 800

- Voorwaardelijk onbelast 100

- Voorwaardelijk onbelast 600

(75% van 800 = 600)

- Belast, maar uitstel 200

(25% van 800 = 200)

bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 6
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (6)

Definitie van in aanmerking komende

vermogensbestanddelen:

 • IB-onderneming of medegerechtigdheid
 • AB-aandelen, mits feitelijke werkzaamheid niet bestaat uit middellijk of onmiddellijk beleggen van

vermogen of overeenkomende werkzaamheid

bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 7
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (7)

Voorwaarden:

 • Onderneming moet gedurende vijf jaar worden voortgezet
 • Aandelen gedurende vijf jaar gehouden

Extra voorwaarden ingeval van schenking:

 • 55 jaar of ouder
 • hetzij voor 45% arbeidsongeschikt
 • schenker heeft gedurende vijf jaar de onderneming gedreven of bezit reeds vijf jaar AB-aandelen
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 8
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (8)
 • Belastinglatenties (art. 20 lid 5 en 6 SW):

- 20% van reserves bij IB-ondernemer

- 6,25% van waarde AB-aandelen -/- verkrijgingsprijs

 • Inkomstenbelastingclaim bij overlijden doorschuiven o.g.v. art. 4.17 IB 2001
 • Inkomstenbelastingclaim bij schenken afrekenen, uitstel van betaling o.g.v. art. 25 Invorderingswet
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 9
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (9)

Beleggingsvermogen gefacilieerd:

Waarde van verkregen aandelen mag voor 15%

bestaan uit beleggingen:

Ondernemingsvermogen 2 mio

Beleggingsvermogen 1 mio

3 mio

Faciliteit voor 2 mio plus 15% van 3 mio

bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 10
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (10)

Holding/werkmaatschappij-structuur:

 • Holding moet onderneming drijven
 • Geen onderneming? Dan beleid mede bepalen volgens staatssecretaris
bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet 11
BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET (11)

Mede beleid bepalen volgens concept-besluit:

 • De holdingvennootschap bezit onmiddellijk of middellijk tenminste 50% van het nominaal geplaatst kapitaal van de deelneming;

of

 • De holdingvennootschap voert (mede) het bestuur over de deelneming
aandachtspunten
AANDACHTSPUNTEN
 • Let op: afweging geruisloos/geruisvol in concrete casus
 • Let op: mogelijkheid tot toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit in concrete casus