hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste ogs til de f n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få?. Nasjonale erfaringer med samarbeid om de høyspesialiserte helsetjenestene Dag Bratlid Det medisinske fakultet, NTNU og Barneklinikken, St. Olavs Hospital HF Trondheim NSH’s årskonferanse, Kristiansand 4. september 2003 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få?' - cian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste ogs til de f

Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få?

Nasjonale erfaringer med samarbeid om de høyspesialiserte helsetjenestene

Dag Bratlid

Det medisinske fakultet, NTNU

og

Barneklinikken, St. Olavs Hospital HF

Trondheim

NSH’s årskonferanse, Kristiansand 4. september 2003

h yspesialiserte helsetjenester
Høyspesialiserte helsetjenester
 • Landsfunksjoner
 • Flerregionale funksjoner
 • Nasjonale kompetansesentre
 • Regionale funksjoner
bakgrunnen for opprettelsens av definerte h yspesialiserte tjenester
Bakgrunnen for opprettelsens av definerte høyspesialiserte tjenester
 • I nasjonal helseplan, St. meld. Nr. 41 (1986-87) ”Helsevesenet mot år 2000. Nasjonal helseplan.
 • Lov om sykehus m.v. 19. juni 1969
 • Kostnadskrevende teknologi måtte styres
 • Sentralisering av sjeldne lidelser og teknisk krevende prosedyrer
 • Sentralisering av høyspesialisert kompetanse
 • Økt statlig styring av oppgavefordeling mellom sykehusene
h yspesialiserte tjenester m lsetting
Høyspesialiserte tjenester - målsetting
 • Unngå overetablering av kostbare funksjoner
 • Funksjonsfordeling på faglig grunnlag
styring av de h yspesialiserte tjenestene
Styring av de høyspesialiserte tjenestene
 • Fagråd for høyspesialiserte tjenester (Rasmussen-utvalget)
   • sjeflegene ved alle regionsykehus samt Det norske radiumhospital
   • dekanus ved alle de medisinske fakulteter
   • legeforeningen
   • fylkeslegene
   • Norges forskningsråd (fra 1996)
   • Statens helsetilsyn/Sosial- og helsedirektoratet
   • Helsedepartementet
etablering av h yspesialiserte tjenester
Etablering av høyspesialiserte tjenester
 • Vanligvis søknad fra sykehus/foretak
 • Vurdering i Fagrådet (ofte etter høring)
 • Anbefaling overfor Helsetilsyn/Direktorat
 • Oversendes departement for endelig beslutning
 • Fagrådet - helsefaglig råd
 • Statens sykehusråd - helsepolitisk råd
 • Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet
h yspesialiserte helsetjenester1
Høyspesialiserte helsetjenester
 • Hva er høyspesialiserte tjenester?
  • rettet mot en sjelden lidelse
  • krever kostbare investeringer
  • er personellkrevende eller krever høy kompetanse
 • Landsfunksjoner (bare ett sykehus)
 • Flerregionale funksjoner (to, evt. tre sykehus)
h yspesialiserte helsetjenester2
Høyspesialiserte helsetjenester

Landsfunksjon

 • Høyt spesialisert klinisk virksomhet som ut fra en samlet vurdering (behov, vanskelighetsgrad, kostnader) skal utøves ett sted i landet, eks. organtransplantasjon
  • Henvisningsplikt (monopolsituasjon)
  • behandlingsplikt

Flerregional funksjon

 • Flerregional funksjon er en virksomhet som finner sted ved maksimalt tre regionsykehus/sykehus med regionfunksjoner. Eks. behandling av medfødt leppe-kjeve-ganespalte
  • henvisningsplikt (monopolsituasjon)
  • behandlingsplikt
h yspesialiserte helsetjenester3
Høyspesialiserte helsetjenester

Kompetansesenter

 • Et kompetansesenter skal sikre ivaretagelse, oppbygging og formidling av kompetanse innen et særskilt område
  • følge nasjonal og internasjonal faglig utvikling
  • etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
  • bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet
  • etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
  • sikre nasjonal kompetanseoppbygging og spredning
  • rådgivning og faglig støtte til andre sykehus (second opinion)
  • delta i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanning
  • bidra til/faglig støtte til forskningsaktivitet ved andre sykehus
h yspesialiserte helsetjenester4
Høyspesialiserte helsetjenester
 • Landsfunksjoner - 32 funksjoner fordelt på 7 sykehus - ca. 1.500 nye pasienter pr. år
 • Flerregionale funksjoner - 9 funksjoner fordelt på 5 sykehus - ca. 700 nye pasienter pr. år
 • Kompetansesentre - 54+ sentre, mange sykehus og institusjoner
flerregionale funksjoner
Flerregionale funksjoner

Rikshospitalet og St. Olavs hospital

 • Avansert ortopediteknikk
 • Neonatalkirurgi
 • Sædbank

Rikshospitalet og Haukeland

 • Elektiv åpen hjertekirurgi hos barn
 • Cochleaimplantat hos voksne
 • Intersex
 • Behandling av Leppe-kjeve-gane spalte

Rikshospitalet/DNR og Haukeland

 • Brachyterapi
h yspesialiserte helsetjenester er funksjonen reell
Høyspesialiserte helsetjenesterEr funksjonen reell?

Landsfunksjonen Strålekniv ved Haukeland

I 2001 behandlet 188 nye pasienter

Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere

Østfold 2,0 Rogaland 7,9

Hedmark 2,3 Hordaland 10,1

Oppland 1,6 Sogn og Fjordane 10,3

Akershus 3,6 Møre og Romsdal 2,9

Oslo 3,3 Sør-Trøndelag 4,5

Buskerud 2,1 Nord-Trøndelag -

Vestfold 0,9 Nordland 2,5

Telemark 0,6 Troms 0,7

Aust-Agder 4,9 Finnmark 1,4

Vest-Agder 4,6

h yspesialiserte helsetjenester er funksjonen reell1
Høyspesialiserte helsetjenesterEr funksjonen reell?

Landsfunksjonen Avansert fostermedisin St. Olav

I 2001 behandlet 49 nye pasienter

Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere

Østfold - Rogaland 4,7

Hedmark 4,8 Hordaland - Oppland 1,1 Sogn og Fjordane -

Akershus - Møre og Romsdal 4,5

Oslo - Sør-Trøndelag 4,5

Buskerud - Nord-Trøndelag 3,9

Vestfold - Nordland 5,0

Telemark - Troms 0,7

Aust-Agder - Finnmark 1,4

Vest-Agder -

h yspesialiserte helsetjenester er funksjonen reell2
Høyspesialiserte helsetjenesterEr funksjonen reell?

Landsfunksjonen Hjertetransplantasjon Rikshospitalet

I 2001 behandlet 29 nye pasienter

Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere

Østfold 1,6 Rogaland 0,8

Hedmark 1,6 Hordaland 0,5 Oppland 0,6 Sogn og Fjordane -

Akershus 0,8 Møre og Romsdal -

Oslo 0,2 Sør-Trøndelag -

Buskerud 2,1 Nord-Trøndelag -

Vestfold 0,9 Nordland 0,4

Telemark 1,2 Troms -

Aust-Agder 1,0 Finnmark -

Vest-Agder -

h yspesialiserte helsetjenester er funksjonen reell3
Høyspesialiserte helsetjenesterEr funksjonen reell?

Flerregional funksjon Leppe-kjeve-ganespalte,

Haukeland og Rikshospitalet

I 2001 behandlet 138 nye pasienter

Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere

Østfold 2,0 Rogaland 2,6

Hedmark 4,3 Hordaland 2,1 Oppland 5,5 Sogn og Fjordane 2,8

Akershus 2,7 Møre og Romsdal 2,9

Oslo 3,5 Sør-Trøndelag 5,6

Buskerud 2,9 Nord-Trøndelag 2,4

Vestfold 5,6 Nordland 4,6

Telemark 5,4 Troms 5,3

Aust-Agder 2,9 Finnmark 1,4

Vest-Agder 3,8

h yspesialiserte helsetjenester er funksjonen reell4
Høyspesialiserte helsetjenesterEr funksjonen reell?

Flerregional funksjon Sædbank,

Rikshospitalet og St. Olavs Hospital

I 2001 behandlet 223 nye pasienter

Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere

Østfold 3,2 Rogaland 5,0

Hedmark 3,7 Hordaland 4,1 Oppland 2,2 Sogn og Fjordane 3,7

Akershus 5,5 Møre og Romsdal 7,4

Oslo 5,5 Sør-Trøndelag 5,6

Buskerud 2,9 Nord-Trøndelag 8,7

Vestfold 2,8 Nordland 3,4

Telemark 4,2 Troms 2,6

Aust-Agder - Finnmark 2,7

Vest-Agder 5,8

h yspesialiserte helsetjenester5
Høyspesialiserte helsetjenester

Årsaker til ujevn pasientfordeling

 • For lite pasientmateriale (bare ett år)?
 • Ulik henvisningspraksis fra sykehusene?
  • Strålekniv,
 • “Lokal” behandling av pasienter som skulle vært henvist?
  • Neonatalkirurgi, fostermedisin
 • For dårlig informasjon om funksjonen ut til sykehusene?
 • Prioritering av geografiske nærområder?
  • Strålekniv, hyperbar medisin
h yspesialiserte helsetjenester6
Høyspesialiserte helsetjenester

Er monopolfunksjonen til pasienten beste?

 • Konkurranse er sunt - også i helsevesenet?

Monopolfunksjon er ikke i overenstemmelse med prinsippet om fritt sykehusvalg

 • Risiko for faglig “sementering”?
 • Flerregionale funksjoner viser bedre pasientfordeling? Skyldes det bl.a. konkurranse?

Burde også landsfunksjoner ha konkurranse?

 • Mulighet for pasienten til å velge minst ett utenlandsk senter som alternativ?
h yspesialiserte helsetjenester er fordelingen mellom landsfunksjon flerregional funksjon fornuftig
Høyspesialiserte helsetjenesterEr fordelingen mellom landsfunksjon/flerregionalfunksjon fornuftig?

Landsfunksjon

 • Epilepsikirurgi > 50 pasienter/år
 • Benmargstransplantasjon 30-40 pasienter/år
 • Nyretransplantasjon > 200 pasienter/år

Flerregional funksjon

 • Cochleaimplantat < 30 pasienter/år
  • Rikshospitalet 21, Haukeland 6
 • Intersex < 20 pasienter/år
  • Rikshospitalet 8, Haukeland 11
 • Barne-hjertekirurgi 250 pasienter/år
  • Rikshospitalet 200, Haukeland 50
finansiering av de h yspesialiserte helsetjenestene
Finansiering av de høyspesialiserte helsetjenestene

Landsfunksjoner og flerregionale funksjoner

 • Pasientinntekter (DRG) 340 mill kroner
 • Særskilt tilskudd 110 mill kroner
 • Regionsykehustilskudd 1 500 mill kroner

Nasjonale kompetansesentre

 • Egne inntekter 11 mill kroner
 • Statlig tilskudd 254 mill kroner
  • betydelig skjevfordeling, 14 sentre helt uten finansiering
etablering av h yspesialiserte tjenester1
Etablering av høyspesialiserte tjenester

Sykehusreformen og omorganisering av den

sentrale helseforvalting

 • Fagrådet nedlagt fra 1.1.03
 • Begrepet “Regionsykehusfunksjon” fjernet
 • Regionale foretak sterkere inn i styringen

Konsekvenser

 • Svekket (nasjonal) styring?
  • Høyspesialiserte funksjoner ut på anbud?
  • Helsepolitikk (økonomi) viktigere enn helsefag
   • Sentralisering/desentralisering
kan et lite land gi god helsetjeneste ogs til de f
Kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få?

Ja, men det er visse problemer

 • Monopolfunksjoner er nødvendige, men kan være uheldige
  • Er pasientgrunnlaget for lite for mange funksjoner? Bør tjenesten kjøpes i utlandet?
 • Pasientfordelingen for mange funksjoner viser at det er vanskelig å balansere mellom de ulike hensyn
  • Hva skal vektlegges, det faglige, det økonomiske eller det fagpolitiske, monopol eller duopol?
 • Det økonomiske grunnlaget for funksjonene må sikres
  • Vi har råd til å gi disse få pasientene en forutsigbar ramme