PREDPISOVANJE FIZIKALNE TERAPIJE PRI DEGENERATIVNIH OKVARAH SKLEPOV ZGORNJIH UDOV - PowerPoint PPT Presentation

chynna
predpisovanje fizikalne terapije pri degenerativnih okvarah sklepov zgornjih udov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREDPISOVANJE FIZIKALNE TERAPIJE PRI DEGENERATIVNIH OKVARAH SKLEPOV ZGORNJIH UDOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREDPISOVANJE FIZIKALNE TERAPIJE PRI DEGENERATIVNIH OKVARAH SKLEPOV ZGORNJIH UDOV

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation
PREDPISOVANJE FIZIKALNE TERAPIJE PRI DEGENERATIVNIH OKVARAH SKLEPOV ZGORNJIH UDOV
550 Views
Download Presentation

PREDPISOVANJE FIZIKALNE TERAPIJE PRI DEGENERATIVNIH OKVARAH SKLEPOV ZGORNJIH UDOV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PREDPISOVANJE FIZIKALNE TERAPIJE PRI DEGENERATIVNIH OKVARAH SKLEPOV ZGORNJIH UDOV Lidija Plaskan Oddelek za medicinsko rehabilitacijo Splošna bolnišnica Celje

 2. ZGORNJI UD • Omogoča samostojnost v dnevnih aktivnostih. • Predvsem pri osebni in intimni negi. • Pomembno za človekovo samozavest in samospoštovanje!

 3. REHABILITACIJA ZG. UDA • IDEALNI CILJ: • Povrniti funkcionalno stanje pred poškodbo ali boleznijo. • Normalna in neboleča gibljivost, mišična moč, koordinacija in spretnost. • Preprečevanje komplikacij!

 4. REHABILITACIJA ZG. UDA • Upoštevati naravo in težo poškodbe, ter morebitne spremenjene anatomske razmere. • REALNI CILJ: • Doseči vse strateške točke telesa - telesne odprtine! • Samostojnost v DA - osebna in intimna nega!

 5. ROTATORNA MANŠETA • Fiksacija glave nadlahtnice v glenoid. • M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis in m. teres minor.

 6. ROTATORNA MANŠETA • Degenerativne spremembe - po 45. letu. • Minimalna poškodba – ruptura. • 8% akutnih poškodb brez degenerativne okvare.

 7. ROTATORNA MANŠETA • KLINIČNA SLIKA: • Bolečina pri abdukciji, elevaciji in zunanji rotaciji - podnevi, še bolj ponoči. • Omejena gibljivost. • Oslabljena moč mišic rotatorne manšete. • Pomik nadlahtnice navzgor.

 8. ROTATORNA MANŠETA • ZDRAVLJENJE: • Funkcionalno: kratkotrajen počitek, NSAR, fizikalna terapija -TRAJANJE!! • Operativno.

 9. ROTATORNA MANŠETA • Krioterapija, • PBES, • CPM, • suspenzija, • aktivne asistirane vaje - PNF, aktivne vaje, • funkcionalna delovna terapija (FDT).

 10. ZAMRZLA RAMA • Vzrok ni znan. • Prizadene samo ramenski sklep. • Pojavlja se med 40-im in 60-im letom. • 70% je žensk.

 11. ZAMRZLA RAMA • Pogostejša prizadetost nedominantne roke. • Prizadene 10 -20% sladkornih bolnikov. • Zadebelitev in skrčenje sklepne ovojnice.

 12. ZAMRZLA RAMA - VZROK • BREZ vzroka. • Imobilizacija. • Poškodbe ramena. • Kronični preobremenitveni sindrom. • Hipertiroidizem. • Mb. Parkinson. • Srčnožilne bolezni.

 13. ZAMRZLA RAMA • 1.) intenzivnejša bolečina med gibanjem, hujša ponoči. • 2.) bolečina se zmanjšuje, gibljivost ostaja precej omejena. • 3.) popravljanje.

 14. ZAMRZLA RAMA • Nujna FTH in FDT, če težave trajajo več kot 2 tedna. • ANALGEZIJA!! • NSAR, • PBES, • CPM, • nihajne vaje, • vaje v suspenziji.

 15. ZAMRZLA RAMA • Asistirane vaje po PNF principih. • Aktivne vaje – gibljivost in moč. • Raztezne vaje. • Sklepna mobilizacija. • UZ, laser. • TRAJANJE!!! • Manipulacija v narkozi.

 16. ARTROZA RAMENA • Preobremenitveni sindrom – prekomerni gibi rok nad glavo. • Poškodbe. • Družinska anamneza. • Ženski spol.

 17. ARTROZA RAMENA • Občutljivost sklepa. • Poslabšanje bolečine, ko gre roka preko prsnega koša. • Oteklina, rdečina. • Pokanje med gibanjem. • Omejena in boleča gibljivost.

 18. ARTROZA RAMENA • Analgezija!! • PBES. • Termoterapija. • CPM!! • Nihajne vaje. • Asistirane vaje po PNF principih – v nebolečem obsegu giba !!

 19. EPIKONDILITIS - TENIŠKI KOMOLEC • Preobremenitveni sindrom - NI vnetne etiologije. • Športne aktivnosti, delo. • Mikropoškodbe mišic iztegovalk.

 20. EPIKONDILITIS - TENIŠKI KOMOLEC • KLINIČNA SLIKA: • Občutljivost na pritisk. • Bolečine med gibanjem. • Rokovanje! • ZDRAVLJENJE: • Omejitev aktivnosti. • Lokalna infiltracija - atrofija kože!!

 21. EPIKONDILITIS - TENIŠKI KOMOLEC • REHABILITACIJA: • Kriomasaža. • Iontoforeza. • Intermitentni UZ. • Laser. • Aktivne vaje za gibljivost in za moč. • Operacija.

 22. ARTROZA ZAPESTJA • Osteoartroza – stalne preobremenitve, poškodbe. • Revmatoidni artritis – sistemska vnetna bolezen. • Aseptične nekroze.

 23. ARTROZA ZAPESTJA • NSAR. • Omejitev aktivnosti. • Imobilizacija – kratkotrajna. • Lokalna infiltracija. • N. medianus in N. ulnaris!

 24. ARTROZA ZAPESTJA • PBES. • Asistirane aktivne in aktivne vaje za gibljivost – DO MEJE BOLEČINE!! • UZ. • Laser. • Termoterapija.

 25. ZAPESTJE - ZLOM • ZDRAVLJENJE: • Napake pri repoziciji: pomankljiva ulnarna deviacija, prekomerna volarna fleksija. • Napake pri mavčenju: omejena gibljivost MCP sklepov zaradi mavca, omejena gibljivost palca, prekratek mavec.

 26. PERIFERNE ŽIVČNE LEZIJE • Pogosto spremljajo poškodbe na zgornjem udu – predvsem v predelu ramena, nadlahti in komolca. • Popolne • Nepopolne

 27. POŠKODBE ŽIVCEV • SEDDONOVA klasifikacija: • Nevrapraksija. • Aksonotmeza. • Nevrotmeza.

 28. N. AXILLARIS • Najpogosteje se poškoduje pri: • izpahih ramena, • zlomih zgornjega dela nadlahtnice, • spregleda pa pri obojih enako pogosto.

 29. N. AXILLARIS • Pareza ali paraliza deltoidne mišice in zunanjih rotatorjev: • zmanjšana aktivna abdukcija in zunanja rotacija, • moten občutek, • atrofija.

 30. N. RADIALIS • Poškodbe v srednji tretjini nadlahtnice, • kompartment sindrom, • paralyse d’amour, • paraliza sobotne noči, • VISEČA ROKA!

 31. N. RADIALIS • Oslabelost ekstenzorjev zapestja in prstov, • oslabelost abduktorja palca, • motena senzibiliteta, • spregledano v mavcu.

 32. N. MEDIANUS • OPIČJA ROKA! • Pretežno senzorična vlakna. • Oslabelost fleksorjev in pronatorjev. • Oslabel 1. pincetni prijem. • Motnja občutljivosti.

 33. N. ULNARIS • Najpogosteje je poškodovan: • pri zlomih in • izpahih • v področju komolca. • KREMPLJASTA ROKA!

 34. N. ULNARIS • Zmanjšana moč prijemov, • atrofija: • adduktorja palca, • interosalnihmišic in • hipotenarja, • tipičen izpad senzibilitete!

 35. DIAGNOSTIČNA OBRAVNAVA • Meritve gibljivosti: • aktivne in • pasivne, • nevrološki pregled, • mišični status, • elektro status, • EMG 3 do 4 tednepo poškodbi!!!

 36. OSNOVNI PRINCIPI • Velike razdalje za regeneracijo. • Ohranitev efektorjev:sklepov in prisklepnih mehkih delov. • Preprečiti fibrozacijo in degeneracijo mišic.

 37. OSNOVNI PRINCIPI . • 12 - 18 mesecev – potrpljenje! • Oskrba z ustrezno ortozo. • Kontrolni EMG na 3 do 6 mesecev.

 38. PRINCIPI REHABILITACIJE • Zagotoviti nemoteno reinervacijo, • ohranjati fiziološki položaj (ortoze), • ohraniti efektor, • ohranjati fiziološko dolžino mišic, • preprečiti kontrakture • ohraniti gibljivost, • kontrolirati bolečino.

 39. METODE REHABILITACIJE • CPM, • ES, biofeedback • PBES, • aktivne asistirane vaje, • vaje za simetrijo, • aktivne vaje, • vaje proti uporu, • FDT!

 40. CPM • Ugoden vpliv na: • hrustanec, • sklepno ovojnico, • prisklepne strukture, • prolongirano!!! • Pogoj za dobro gibljivost!

 41. ELEKTRIČNA STIMULACIJA • FES ali ES: • vse mišice z oceno 2 in manj, • ko se pojavi jasen aktivni gib, • prehod na hotene kontrakcije, • postopno uvajanje vaj proti blagemu uporu.

 42. VODENJE REHABILITACIJE • Kontrolni pregledi: • na 3, 4, 6 tednov, • klinični pregled, • meritve gibljivosti, • mišični in • elektrostatus, • kontrolni EMG • na 4 - 6 mesecev, • jasno klinično vprašanje!!!

 43. KRBS tipa I - SUDECKOV SINDROM • Začetni škodljivi dogodek, lahko tudi spontano (10-25%). • Bolečina je osnovni znak sindroma. • Stalna bolečina -nevropatične narave, pojavlja se kot spontana, ima lastnosti hiperalgezije in alodinije.

 44. KRBS tipa I - SUDECKOV SINDROM • Spremembe krvnega pretoka v koži, abnormna sudomotorna aktivnost v prizadetem predelu. • Okvare motorične funkcije. • Trofične spremembe. • Simpatično pogojena in/ali vzdrževana bolečina.

 45. KRBS tipa I - SUDECKOV SINDROM • ZDRAVLJENJE: • Prepoznavanje!!! • Prekinitev bolečinskega kroga - ANALGEZIJA!!!

 46. KRBS tipa I - SUDECKOV SINDROM • REHABILITACIJA: • Krioterapija • DD, galvanizacija, TENS, Traebertovi tokovi, IFT. • INTENZIVNA KINEZIOTERPIJA!!! • Limfna drenaža. • UZ, laser.