It ledelse 18 februar
Download
1 / 11

IT-Ledelse , 18.februar - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

IT-Ledelse , 18.februar. Dagens tema : Outsourcing Hva er Outsourcing ? Tradisjonen for outsourcing innen IT Hva kan outsources innen IT Potensielle gevinster ved å outsource IT Risikoer knyttet til outsourcing av IT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IT-Ledelse , 18.februar' - chynna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
It ledelse 18 februar
IT-Ledelse, 18.februar

Dagenstema : Outsourcing

 • Hvaer Outsourcing ?

 • Tradisjonen for outsourcing innen IT

 • Hvakan outsources innen IT

 • Potensiellegevinsterved å outsource IT

 • Risikoerknyttettil outsourcing av IT

 • Hvaer status innenfeltet pr. 2007 iNorgeogaktualitetidatapressen pr. 2011.

 • Eksemplerpåtilbydereogkunderavoutsourcingstjenester

  Dagenspensum : Art. 2 iartikkelsamling (Kroenke) ogkap 5.4 iLaudon, Outsourcingsundersøkelsen 2007

  Kursorisk : Veiledning for Outsourcing av IT (NorSISog NSR, 2010)


Hva er outsourcing
Hvaer Outsourcing ?

Kroenke : “Outsourcing is the process of hiring another organization to perform a service.”

Såvelverdikjedeaktivitetersomstøtteaktiviteterkan outsources. Vi ser nærmerepådetutbredte, men likevelikkedominerendefenomenetav å outsource IT-tjenestene.

Outsourcing av IT-funksjonenhar vi når et foretakvelger å ikkebyggeopp full dekningav interne ressursertilutvikling, innføringog drifting av sine IT-baserteinformasjonssystemerogtjenesteritilknytningtildisse.

Isteden setter man tjenesteneheltellerdelvisborttil en ellerflereleverandører med spesialkompetansepåfeltet mot en økonomiskgodtgjørelse.


Tradisjon for outsourcing innen it
Tradisjon for outsourcing innen IT

 • Outsourcing har vært på dagsorden helt siden starten på IT-anvendelse i virksomheter. I de første tiårene dominerte tradisjonelle datasentraler siden det var for dyrt å etablere egne IT-avdelinger – noen eksempler :

  • 1961 : EDB - Elektronisk Databehandling AS ble grunnlagt som datasentral for tre forsikringsselskaper.

  • 1965 : Bankene etablerte felles datasentraler IDA (forretningsbankene) og Fellesdata (sparebankene)

  • 1971 : SDS – Statens Driftssentral for administrativ databehandling etablert (del av dagens Ergo)

 • Billig HW, nye teknologier, økt tilgjengelighet på IT-folk og utvidet og mer bedriftsspesifikk bruk av IT-baserte informasjonssystemer førte til etablering av til dels store interne IT-avdelinger utover 80-tallet.


Tradisjon for outsourcing innen it1
Tradisjon for outsourcing innen IT

 • Siden har Outsourcing stadig vært på ”dagsorden”, men pendlet sterkt i popularitet ut fra både den teknologisk og økonomiske rammevilkår. Bare det siste tiåret har trendene vekslet fra ”hype” til ”retrett” flere ganger.

 • I dag er det svært utbredt å Outsource deler av sin IT-virksomhet, men sjeldent å sette alt ut. Det er store forskjeller i utbredelse både mellom bransjer og internt i bransjer.

 • Det er også store forskjeller på hva man velger å Outsource og hvorvidt man benytter seg en eller flere leverandører. Inngår man først en kontrakt har denne ofte en tidshorisont på ”noen” år med muligheter for revideringer i perioden.

 • Finanskrisen og etterdønninger påvirker aktualiteten av Outsourcing da virksomheter går kritisk igjennom alle forhold og vurderer tiltak.

 • Finanskrisen har også resultert i at virksomheter som har Outsourcet deler av sin IT-tjeneste brått står uten leverandør på denne.


Hva kan outsources innen it
Hvakan Outsources innen IT ?

 • Figurenviser en grovinndelingavnoen alternative tjenester man kanvelge å outsource. Hverenkeltvirksomhetmådefineresittegetoppsettpåhva de vilholdeinterntkontrakjøpe inn fraeksternetjenesteleverandører.

Kroenke : CE20-2 IS/IT Outsourcing Alternatives


Forts hva kan outsources innen it
Forts. Hva kan outsources innen IT ?


Potensielle fordeler av outsource it
Potensiellefordelerav å Outsource IT

Kroenke : Fig CE20-1 Popular Reasons for Outsourcing IS Services


Potensielle risikoer og ulemper ved outsourcing
Potensiellerisikoerogulemperved Outsourcing

Kroenke : Fig CE20-3 Outsourcing Risks


Noen tall fra rapport fra outsourcingsunders kelsen 2007
Noen tall fra ”Rapport fra Outsourcingsundersøkelsen 2007”

 • Handelshøgskolen BI gjennomførte undersøkelsen blant de 529 største bedrifter i Norge i 2007 hvorav 202 responderte. (Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk)

  Noen funn :

 • 83 % sier at tilgang til ressurser og kompetanse er den viktigste strategiske driver for outsourcing. Kostnadsreduksjon er også en viktig grunn og besparelsene blir ofte hentet.

 • 75 % har outsourcet en eller flere IT-tjenester. Likevel utgjør IT bare 37% av samlet antall outsourcede kunnskapsbaserte funksjoner.

 • Forventet vekst i antall IT-avtaler er på 28 % de neste 3 årene

 • 81% av outsourcingen gikk til tjenesteleverandør etablert i Norge.

 • Av de berørte ansatte fikk 31 % ny jobb i bedriften, 39 % ble overført til tjenesteleverandør. De restende skiftet jobb, ble sagt opp eller ble pensjonert.


Hva inneb rer det av arbeid bli en dyktig kunde innen it outsourcing
Hva innebærer det av arbeid å bli en dyktig kunde innen IT-outsourcing

 • I foretak av en viss størrelse er det ikke bare ”å ringe en kompis” og ordne outsoursing av IT-tjenster. Figuren under viser noe av kompleksiteten i arbeidet med å bli en ”profesjonell” og bevisst bruker av outsorcede IT-tjenester. Den er hentet fra et undervisningsopplegg innen Outsourcing ved NTNU med Runar Holen som har lang erfaring med outsoursingsavtaler i DnBNOR.


Eksempler p tilbydere leverand rer totalleverand rer innen it bransjen
Eksempler på tilbydere/leverandører (totalleverandører) innen IT-bransjen

 • EDB Business Partner

 • Ergo Solutions

 • Visma

 • CSC (internasjonal aktør)

 • Telecomputing

 • Outsourcing – er det på dagsorden i IT-pressen ?

  • CW

  • IT-avisen

  • DagensIT (DN)

  • Digi