atommodellek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atommodellek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atommodellek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Atommodellek - PowerPoint PPT Presentation


 • 532 Views
 • Uploaded on

Atommodellek. Abdreai Démokritosz (Kr. e. 460-370). Az atomok létezésének gondolata Elméleti alapon nem voltak közvetlen megfigyelések. Atomelmélet az ókorban. Démokritosz :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atommodellek' - chung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
abdreai d mokritosz kr e 460 370
Abdreai Démokritosz(Kr. e. 460-370)

Az atomok létezésének gondolata

Elméleti alapon

nem voltak közvetlen megfigyelések

atomelm let az korban
Atomelmélet az ókorban
 • Démokritosz :
 • a testek parányi, tovább már nem osztható részecskékből épülnek fel. Ezek az oszthatatlan részecskék az atomok.
 • A különbözőanyagok atomjai egymástól alakban különböznek. Így az édes anyagok atomjai gömbölyűek, a csípőseké hegyesek.
a modern atomelm let
A modern atomelmélet
 • Dalton érdeme az, hogy a kísérleti eredményeket az atomok létezésével magyarázta és bizonyította.
 • Szerinte az anyagokat olyan atomok építik fel, melyek oszthatatlan, kicsiny gömbök.
 • Többszörös súlyviszonyok törvénye
 • Atomok legkisebb egységei
slide7

Az atomok tömege

Az atomok elemi részecskékből állnak.

Mmoláris tömeg

NAAvogadro-állandó

Az elemi hidrogén moláris tömege a legkisebb 1g/mol.

A hidrogénatom tömegértékét atomi tömeg-egységnek tekintjük.

A tudományos gyakorlatban a 12C izotóp tömegének 1/12 része

slide8

Atomok mérete

Az atomi mikrovilág lineáris méretei 10-10m

10-10m = 1 Å (Ångström svéd fizikus)

Tömegek 10-27 kg nagyságrendűek

thomson f le atommodell
Thomson-féle atommodell
 • A fizikusok az atomok belső szerkezetére és törvényszerűségeinek feltárására atommodelleket alkottak.
 • 1897-ben Joseph John Thomson a katódsugarakkal végzett kísérleteket
 • az elektronminden anyagnak része
 • Az atom semleges, ezért pozitív töltést is kell tartalmaznia.

.

slide10
Az atom szerinte egy folytonoseloszlású pozitív részecske, amelynek belsejébennegatív töltésű, pontszerű elektronok vannak. Eszerint az elektronok az atom középpontjára nézve szimmetrikusan helyezkednek el.
 • Ha az atom sok elektront tartalmaz, akkor koncentrikus gyűrűket jelent.
 • Ez már magában rejti az elektronok héjszerkezetét. az atomok spektrumvonalait.
slide11
Ha az atom egyensúlyát egy külső erő megzavarja, akkor az elektronok rezegni kezdenek és fényt bocsátanak ki.
 • A modellt később mazsolás pudingnak nevezték el.
 • Segítségével azonban nem lehetett megmagyarázni az atomok spektrumvonalait.
a bolyg modell
A bolygó-modell
 • Thomson atommodelljét (tanítványa) Ernest Rutherford cáfolta meg 1911-ben.
 • Rutherford és munkatársai ún. szóráskísérleteikben igen vékony aranyfóliát bombáztak -részecskékkel (hélium atommagok).
 • Az aranyfóliát fényérzékeny lemezzel vették körül, amely érzékelte azt, hogy hova csapódnak az  -részecskék.
slide15
Az  -részecskék legnagyobb része zavartalanul áthatolt a fólián, néhányirányt változtatott és igen kis részük pattant vissza.
 • Mindez csak úgy lehetséges, hogy az atomok tömegének nagy része egy igen kicsiny központi magban (atommag) összpontosul.
 • A Rutferford által felállított ún. bolygómodell szerint az atomban a nagy tömegű, de kis méretű mag körül az elektronok úgy keringenek, mint a bolygók a Nap körül.
slide16
A gravitációs erő helyett a töltések közti elektromos vonzóerő az, ami az atomot összetartja.
 • Ez a modell elektrodinamikai okokból nem lehet stabil.
 • A keringő elektronok állandóan sugározva és energiátveszítve a magba zuhannának.
a bohr f le modell
A Bohr féle modell
 • A bolygómodellnemhelyes, mert a keringő elektron energiát veszít, melynek következtében a másodperc töredéke alatt belezuhanna a magba és ilyen atom nem létezhetne.
 • (1913 Niels Bohr ) az elektronok csak bizonyospályákonkeringhetnek (elektronhéjak), de azokon energiaveszteség nélkül.
slide23
Sommerfeld 1920-ban a Bohr-modellt módosította azzal, hogy az elektronok nemcsak kör, hanem ellipszis alakú pályán is mozoghatnak (Bohr-Sommerfeld féle atommodell).
 • Az ellipszispálya mindkét tengelye csak meghatározott értéket vehet fel (újabb kvantumszám az ún. mellékkvantumszám, jele: l)
 • Bohr modell további kiegészítései:

m mágneses kvantumszám

s spinkvantumszám

slide24
Megjegyzés:

A négy kvantumszám (n, l, m, s) egyértelműen meghatározza az atomon belül az elektronok ún. kvantumállapotát.

bohr atommodell
Bohr atommodell
 • Az atom elektronjai csak meghatározott pályákon keringhetnek a mag körül. Ezeken a pályákon - ellentétben a klasszikus elektrodinamika törvényeivel - az elektron nem sugároz.
 • Az atom csak akkor sugároz, ha az elektron az egyik pályáról a másikra ugrik.
 • Energiáját egy foton formájában bocsátja ki.
 • Frekvenciája: h∙f = Em - En
 • egyenlet határozza meg.
slide26

Em ; En az egyes pályákhoz tartozó energiák. Fordítva: az atom csak olyan foton befogására képes, amelynek energiája éppen egyenlő két pályaenergia különbségével.