slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravidla publicity projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravidla publicity projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Pravidla publicity projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Pravidla publicity projektu. Proč se zabývat publicitou?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pravidla publicity projektu' - chun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pro se zab vat publicitou
Proč se zabývat publicitou?
 • Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006: „…příjemce finanční podpory je povinen jasně informovat subjekty účastnící se projektu i širokou veřejnost , že projekt získal finanční prostředky v rámci operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (ESF)“.
 • Šance využít tuto povinnost ke zviditelnění svého projektu a zároveň inspirovat ostatní potenciální žadatele o podporu
 • Poskytnutí určité záruky kvality účastníkům projektu
 • Zabránění problémům při kontrolách a auditech
z eho se publicita skl d
Z čeho se publicita skládá?
 • Informování a propagace projektu směrem k široké a odborné veřejnosti, EU, médiím, účastníkům projektu na všech materiálech a dokumentech souvisejících s projektem (výjimkou jsou účetní doklady)
 • Pravidelné předkládání monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu
 • Souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců
 • Při propagaci projektů používáme loga (značky): Evropského sociálního fondu, Evropské unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
  • Loga mají přesně vymezená pravidla použití a řazení (v rámci tzv. logolinku). Za logo OP VK může příjemce v logolinku přidat své logo a příp. logo partnera (!pozor! nikoliv logo projektu).
  • S logolinkem používáme i slogan: Investice do rozvoje vzdělávání
jak prvky publicity pou t
Jak prvky publicity použít?
 • Nutno dodržet nejmenší povolené velikosti log, předepsané barvy, ochranné zóny a další náležitosti dané v Manuálu vizuální identity OP VK
 • Na materiálech menšího rozměru lze loga uvést i bez textů (!pozor! logo EU vždy s textem)
 • !pozor! vlajku ČR používá na svých materiálech pouze řídící orgán
 • Malé propagační předměty (post-it, vizitka, flash disk, tužky,…): zkrácený logolink, možno i bez sloganu
 • Hmotné zařízení a vybavení (vč. publikací, učebnic,…) pořízené z prostředků ESF: samolepky s logy (lze vynechat logo MŠMT), avšak nutno uvést slogan (povinné sdělení)
jak prvky publicity pou t1
Jak prvky publicity použít?
 • Vždy v souladu s pravidly danými v Manuálu vizuální identity OP VK
 • Viditelně umístěné a kvalitně provedené
 • V případě použití logolinku bez slovního odkazu na ESF je nutno používat i povinné sdělení: Tento program/projekt/produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Výjimkou jsou rozměrově menší materiály a předměty.)
 • Na čb originálech nutno použít předepsané inverzní varianty log:
kde prvky publicity pou t
Kde prvky publicity použít?
 • Propagační a informační materiály: letáky, plakáty, brožury, newslettry, školicí materiály, certifikáty, prezenční listiny (logolink a povinná sdělení stačí uvést pouze na titulní stránce), příp. vizitky a obálky
 • Propagační předměty: tužky, bloky, ….
 • Mediální výstupy: inzeráty, tiskové zprávy, články, PPT prezentace…
 • Internet: webové stránky projektu
 • Hmotné zařízení pořízené z prostředků ESF
 • Projektová dokumentace: pracovní smlouvy/dohody (pokud to forma dokumentu umožňuje), výroční a závěrečné zprávy, korespondence, …
 • Místnosti/prostory, v nichž se konají informační akce k OP VK: umístit vlajky EU a ČR, loga EU, ESF, MŠMT, OP VK
dokumenty odkazy
Dokumenty, odkazy
 • Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK:aktuální 3. verze platná od 21. 10. 2009: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk-verze-3-platna-od-21-10-2009 , příp. 2. verze platná od 15. 4. 2009: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-verze-2-platna-od-15-4-2009
 • Manuál vizuální identity OP VK: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ESF/Publicita/Manual_vizual_identity_OPVK.pdf
 • Web MŠMT – sekce Strukturální fondy – OP VK – Pro žadatele a příjemce – Publicita: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/publicita-a-publikace
  • Loga a logolinky ke stažení v různých formátech
  • Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007-13
  • Manuál vizuální identity MŠMT
 • Poradenství v rámci individuálních konzultací s projektovými manažery
slide9

Děkuji za pozornost.

Kontakt:

Mgr. Petr Kraselovský

Projektový manažer

Odbor CERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

e-mail: petr.kraselovsky@msmt.cz