veu center fyn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VEU- Center FYN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VEU- Center FYN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

VEU- Center FYN - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

VEU- Center FYN. VEU- Center T rekantområdet. TUP12. VEU- Center Vest. VEU Center- Syd. TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Kvalificeringsdag 2 – den 21. november 2013. Produktpakke 1 Intern organisatorisk Kvalitetssikring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VEU- Center FYN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd

  2. TUP 2012 Fra Plan til UdviklingKvalificeringsdag 2 – den 21. november 2013

  3. Produktpakke 1 • Intern organisatorisk Kvalitetssikring • Sammenhæng på tværs – internt på skoler og på tværs af skoler (mål 2) • Produktpakke 2 • Kvalificering af konkret IKV-praksis • Videreudvikle og implementere ensartede standarder/procedurer (mål 1 og 2) for centrale aktører (mål 3) Workflow – roller og kompetenceprofiler Standard for udarbejdelse af uddannelsesplaner Kortlægningsværktøj Branchespecifikke cases Standard for vejledning Skabelon for kvalitetssikring af IKV i AMU Standardtekst til hjemmeside Anbefalingsværktøj Dialogmøde

  4. Du er inviteret til….. En iterativ proces sammen med os

  5. TUP12 udviklingsarbejde og produktpakker • Alle produkter samles i en Brugermanual • Brugermanual forklarer, hvordan produkterne kan anvendes Vi lytter på jeres respons i løbet af dagen, fordi det giver pejlinger på, hvad der skal forklares………..

  6. Hvem vinder præmien?????

  7. Undskyld? – må jeg lige forstyrre dig et øjeblik? Skoleperspektiv

  8. HVEM gør HVAD - og HVORNÅR? Intern Kvalitets-udvikling v/ Janne Voss

  9. Indgange til samt roller/ansvarsområderi forbindelse medRKV & IKV i AMUi VEU-centrene TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN, SYD og TREKANTOMRÅDET www.veu-center.dk

  10. Kollektivet Fra medarbejder til IKV-TEAM Klare mål Klare roller Kollektivt ansvar for at løse opgaven Teamet har komplemen-tære kompetencer Teamet har indflydelse på, at målet nås • Alle kender hinandens roller og opgaver og træder til, når en kollega er overbebyrdet, for at eliminere flaskehalse og skabe et godt flow i processen • Teamet er vigtigere end de enkelte individer • Det er vores kollektive ansvar og opgave at få RKV / IKV i AMU til at lykkes • Teamet skal have de rette kompetencer og beføjelser til at træffe beslutninger • Teamets medlemmer har forskellige kompetencer, der supplerer hinanden • Det er summen af vores viden, erfaring og indsats, der skaber en unik service over for borgeren – og dermed succes for teamet • Alle kender formålet med IKV i AMU • Teamet har tillid til målet og til hinandenog arbejder i den samme retning • Kend din egen rolle og performance-mål i teamet – hvad skal jeg bidrage med? • Team Charter; lav en kort beskrivelse af, hvordan I vil arbejde – dialogen i teamet er NØGLEN TIL SUCCES

  11. Hvem kan henvendelser om IKV i AMU ske til?Hvem gør hvad? VEU-konsulent Rådgive og vejlede virksomheder og borgere om IKV i AMU – være virksomhedens tovholder/én indgang, indtil uddannelsesmålet er nået. Løbende sikre, at det organisatoriske setup for IKV til AMU er på plads. Proaktivt markedsføre IKV i eksterne sammenhænge. Uddannelsesleder VIRKSOMHED Proaktivt vejlede til IKV i AMU, guide effektivt videre, introducere ”Min Kompetence-mappe” og opfordre til, at borgeren udfylder den før 1. besøg hos vejlederen. Virksomheder: tilbyde besøg af VEU-konsulenten. Mest effektivt til næste kompetence JOBCENTER Proaktivt vejlede til IKV i AMU, håndholdt overgang til/fra faglærer/underviser, være borgerens støttepunkt undervejs, indtil uddannelsesmålet er nået. Kursus- administrator Spotte behov for, proaktivt rådgive og vejlede om samt gennemføre IKV i AMU i virksomheder og for borgere. Vejleder BORGER Faglærer/underviser

  12. Hvad hjælper det, at du ”scorer” og har succes – hvis holdet taber? Vi ved alle sammen hvordan det gik 

  13. Indgange til samt roller/ansvarsområderi forbindelse med realkompetencevurderingi VEU-centrene TUP 2012 Organisering VEU-centrene i Region Syddanmark VEST, FYN, SYD og TREKANTOMRÅDET www.veu-center.dk

  14. Appendix Roller og kompetenceprofiler TUP 2012 Realkompetencevurdering

  15. VEU-konsulenten Rolle • Være én indgang til voksen- og efteruddannelse for virksomheder, borgere – beskæftigede og ledige • Vejlede til realkompetencevurdering Kompetencer • Vide, hvad realkompetencevurdering er • Kende formålet med RKV • Kende VEU-centrets fælles procedure (jf. udviklingskontrakt 2014/15) – hvordan kommer virksomheden, den beskæftigede og den ledige i mål med RKV? • Kende økonomien i RKV for hhv. beskæftigede og ledige

  16. Kursusadministratoren - 1 Rolle • Være i stand til proaktivt at foreslå RKV over for virksomheder, beskæftigede og ledige • Være én indgang til voksen- og efteruddannelse og guide præcist videre til rette vejledningsfunktion, jf. kontaktliste for vejledere (udarbejdes lokalt og lægges på VEU-centrets hjemmeside) • Være i stand til at introducere ”Min kompetencemappe” og opfordre til, at denne udfyldes før den første kontakt med vejlederen, alternativt opfordre til, at borgeren samler al dokumentation for erhvervserfaring, uddannelse, mv. • Vejlede til realkompetencevurdering • Fra ufaglært til faglært • ”Få papir på det, du kan” • Som led i uddannelsesplanlægning

  17. Kursusadministratoren - 2 Kompetencer • Vide, hvad realkompetencevurdering er • Kende formålet med RKV • Kende VEU-centrets fælles procedurer (kontrakt 14-15) • Kende økonomien i RKV for beskæftigede og ledige • Kunne introducere ”Min Kompetencemappe” (link, mv.)

  18. VEU-vejleder - 1 Faglige kompetencer • Vejlederuddannelse • Evt. kandidat i pædagogik eller psykologi • Erfaring fra undervisnings- og/eller uddannelsesverdenen (fælles kontekst som faglærerne) • Coachende tilgang til det hele menneske • Afklaret med ens eget kompetenceområde • IT-kompetencer på grundlæggende niveau

  19. VEU-vejleder - 2 Personlige kompetencer • Open minded • Holistisk • Skal kunne følge spørgsmål til dørs/sætte sig ind i det faglige • God til at lytte/samtale • Evnen til at vejlede/spørge ind, så borgeren selv ser lyset (coaching) • Bevidst om, at man som vejleder ikke skal ”fixe” borgerens problemer • Empati

  20. VEU-vejleder - 3 Forslag til at ”klæde vejledere på” til åben vejledning i VEU-regi: • Gensidig information om kursusudbud/efteruddannelse • Vidensdeling om hvilke GVU, IKV og merituddannelser, og hvilke erfaringer det kræver • Se de forskellige skoler/uddannelsesmiljøer • Personlig kontakt til hinanden – få sat ansigt og navn på hinanden. Lister via VEU-centrets hjemmeside. • Få de enkelte skoler/uddannelser til at spille bedre sammen • Udarbejde kasse-diagramoverblik over veje til faglært • Synliggøre jobåbninger og krav til kvalifikationer i forhold til konkrete jobfunktioner

  21. Faglærer Rolle & kompetencer • Skal kende VEU-centrets IKV-procedurer og kollegernes roller • Samarbejder med VEU-konsulenten om at gennemføre RKV-forløb for og i virksomheder • Har et godt overblik over sit fagområde og tilhørende målbeskrivelser • Har en god og basal viden om love og regler inden for fagområdet • Kunne udarbejde kasse diagramoverblik over veje til faglært • IT-kompetencer på grundlæggende niveau Personlige kompetencer • Tager afsæt i individets erfaringer og situation • Er neutral/objektiv i sin vurdering • Har solid erfaring i afklaringssamtalen • Evner at spotte sagens kerne • Giver ejerskabet til individet

  22. Appreciative InquiryDen anerkendende metode • Udforsker og undersøger det, der giver liv • Arbejder med historier, der fortæller om ressourcer og muligheder • Hjælper med at tage det bedste af fortiden med i fremtiden

  23. Pointer i den værdsættende samtale • Det, vi fokuserer på og taler om (giver opmærksomhed), det bliver vores virkelighed • At tale om muligheder og kompetencer er at skabe dem

  24. Pointer i den værdsættende samtale • Det, du ikke har fokus på, ser du sjældent • Det, vi er optaget af, det ser vi • Det, vi taler om vokser og bliver større

  25. Sproget er værktøjet ”De spørgsmål vi stiller, åbner for én verden og lukker for en anden” Peter Lang Du vælger selv: spørgsmål til problemer? eller spørgsmål til ressourcer, håb og drømme?

  26. Sproget er værktøjet • At spørge positivt er lige så jordbundent, som at spørger til problemer • Gode historier er lige så virkelige som historier om problemer

  27. ”Sproget beskriver ikke virkeligheden. Sproget former virkeligheden” Ludwig Wittgenstein

  28. Fra problem til værditænkning Problem og mangeltænkning Opmærksomhed på problemer, fejl og mangler At løse problemet • Problemidentifikation • Årsagsanalyse • Løsningsmodeller • Handlingsplan Ressource- og værditænkning Opmærksomhed på ressourcer, værdier og ønsker At skabe fremtiden • Identificere det vellykkede og værdifulde • Skabe billeder af en ønsket fremtid • Skabe fællesbillede af en ønsket fremtid • Igangsætte processor til at virkeliggøre fremtidsbilledet

  29. Der er stor kraft i at stille spørgsmål, der retter fokus på det positive ”..mange oplever det ofte befriende at være i et rum, hvor de ikke har fokus på problemer i hverdagen, men derimod på det, der lykkes og fungerer for dem …. Det er ganske enkelt mere opløftende, motiverende og inspirerende at rette blikket mod egne, kollegers og organisationers stærke sider.” ”Slip anerkendelsen løs” (2001)

  30. Lad os lige høre, hvad Geert siger … • Geert Mørk • http://www.youtube.com/watch?v=k2coZsCl8Os

  31. Tre forudsætninger for udvikling og forandringHumbertoMaturana • Kærlighed – respekt og accept • Alle handler ud fra egen logik og alle gør som udgangspunkt det bedste, de kan • Tilpasse forstyrrelser – udefra • For at sætte tanker i gang • Når vi forstyrres tilpas bliver vi hjulpet ud af den vante fastlåshed ift. Handlemønstre, holdninger, tankebaner • At se normale handlemønstre, holdninger og tankebaner fra andre perspektiver, giver os mulighed for at overveje vore positioner og ændre adfærd • Tid • Tid til fordøjelse og fordybelse. Udvikling og forandring kræver tid, refleksion og mental drøvtygning

  32. IKV Hvad føler du, at du virkelig har lykkedes med i dit arbejdsliv? Hvad vil du aller helst, hvis du kan vælge frit fra alle hylder?

  33. Produktpakke 1 • Intern organisatorisk Kvalitetssikring • Sammenhæng på tværs – internt på skoler og på tværs af skoler (mål 2) • Produktpakke 2 • Kvalificering af konkret IKV-praksis • Videreudvikle og implementere ensartede standarder/procedurer (mål 1 og 2) for centrale aktører (mål 3) Workflow – roller og kompetenceprofiler Standard for udarbejdelse af uddannelsesplaner Kortlægningsværktøj Branchespecifikke cases Standard for vejledning Skabelon for kvalitetssikring af IKV i AMU Standardtekst til hjemmeside Anbefalingsværktøj Dialogmøde

  34. MÅL Flere brugere gennemfører en individuelkompetencevurdering (IKV) og opnår formel anerkendelse med fokus på den enkeltes kvalificerings- og uddannelsesperspektiv Før-fasen (TUP10 og TUP11) Intern og ekstern markedsføring Fase 1 Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2 Afprøvning og vurdering Fase 3 Samlet vurdering og anerkendelse Uddannelses-planlægning FVU AVU AMU i forløb GVU Strategisk uddannelsesplanlægning og livslang læring… Materialeoversigten Skabeloner: Vejledning til dokumentation if. realkompetencevurdering (Jørgen) Skabelon for vejledning til uddannelsesplan Før-Før-Fasen Kortlægningsværktøjet, Dialogværktøjet, Anbefalingsværktøjet Standard for Vejledning Standardtekst til hjemmesiden if. IKV

  35. IKV i AMU kvalitetsskabelon

  36. Markedsføring/hjemmeside

  37. Markedsføring/hjemmeside

  38. Standardtekst til hjemmesiden

  39. Vejledning • Indledende vejledning • Telefonisk • • Vejledning ved RKV vejleder mhp. afklaring af om der kan iværksættes et RKV-forløb • • Information om det videre forløb • • Ansøger • • Indsender CV via www.minkompetencemappe.dk • • Svar på screening mht. hvorvidt RKV-forløb kan iværksættes • Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse • • Fastlæggelse af hvilke(n) fag/uddannelse der skal vurderes op imod • • Vejledning angående udarbejdelsen af ansøgning • Faglæreren tilrettelægger forløb med relevante metoder • • Ansøgning indsendes

  40. Vejledning • Fase 2 Afprøvning og vurdering • • Ansøgningen vurderes af RKV-vejleder og faglærer • • Uddybende samtale på basis af det indsendte materiale/dokumentation (v/vejleder eller faglærer) • • Praktisk afprøvning • • Den samlede ansøgning vurderes af RKV-vejleder og faglærer • Fase 3 Samlet vurdering og anerkendelse • • Bevis fremsendes (Uddannelsesbevis v/fuld uddannelse - kompetencebevis v/opfyldelse af delmål • Uddannelsesplanlægning • Afklaring af hvilke områder der med fordel kan styrkes gennem efteruddannelse

  41. Uddannelsesplan

  42. Mon det afstedkommer mere arbejde? Gad vide hvad min rolle er?

  43. Lunch

  44. Eftermiddag – to workshops • Workshop 1 • Vejledere og faglærere/undervisere • Materiale: • Workshop 2 • Ledere, administrative medarbejdere og konsulenter • Materiale: Undgå flaskehalse Øge volumen Optimere ressourcer Hans Edith Job- og kompetenceprofiler Helena

  45. Kaffe og networking

  46. WORKSHOP 1

  47. TUP 2012Hvordan får vi det til at lykkes

  48. TUP 2010 – ”fra kursus til sammenhængende kursusforløb” Strategisk kompetenceudvikling skaber værdi for medarbejderen, virksomheden og den ledige

  49. TUP 2011 – ”fra panik til plan” TUP 2012

  50. Sikre at IKV udføres iht. fælles fastsat standard Forbedre synligheden af IKV MÅL-hierarki Etablering af fælles procedurer for IKV arbejdsgange Etablering af fælles IKV-kvalitets-standard Beskrivelse af ny IKV-praksis på hjemmeside Flere får grundlæggende- og almen voksenuddannelse med afsæt i IKV Skabe mere effekt af IKV for brugeren Hvordan Hvorfor Strømline og forenkleIKV processen