prijevoz rasutog tereta morem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM. RASUTI TERETI JESU NEPAKIRANI MATERIJALI KOJI SE ZBOG SVOJIH KARAKTERISTIKA KRCAJU U RASUTOM STANJU. U SKUPINU RASUTIH TERETA SPADAJU : KRUPNIJI RASUTI TERETI (UGLJEN, RUDE I KAMEN U GROMADAMA)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM' - chul


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prijevoz rasutog tereta morem
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • RASUTI TERETI JESU NEPAKIRANI MATERIJALI KOJI SE ZBOG SVOJIH KARAKTERISTIKA KRCAJU U RASUTOM STANJU.
 • U SKUPINU RASUTIH TERETA SPADAJU :
 • KRUPNIJI RASUTI TERETI (UGLJEN, RUDE I KAMEN U GROMADAMA)
 • SITNIJI RASUTI TERETI ( UGLJENA PRAŠINA, KOKS, SUMPOR, CEMENT, SOL, ŠEĆER, PIJESAK, ŠLJUNAK I DR)
 • ŽITARICE ( PŠENICA, JEČAM, RAŽ, KUKURUZ, SOJA )
prijevoz rasutog tereta morem1
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • RASUTI TERETI MOGU POD ODREĐENIM OKOLNOSTIMA ( UTJECAJ VLAGE ILI TEMPERATURE) ILI ZBOG PRESIPAVANJA POSTATI OPASNI TERETI.
 • RASUTI TERETI PAKIRANI U VREĆAMA SPADAJU U GENERALNI TERET
 • PREVOZE SE POSEBNIM BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA – BULK CARRIERIMA.
 • MANIPULACIJA TERETA JE GOTOVO POTPUNO AUTOMATIZIRANA, ŠTO SKRAĆIJE VRIJEME BORAVKA BRODA U LUCI.
prijevoz rasutog tereta morem2
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • BRODOVI ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA – BULK CARRIERS
 • PRVI BROD SPECIJALIZIRAN ZA PREVOZ RAS. TERETA IZGRAĐEN JE 1852.
 • DANAS BULK CARRIERI ČINE 40 % SVJETSKE TRGOVAČKE FLOTE SA 1.7 MILIJARDI TONA PREVEZENOG TERTA, I TO UGLAVNOM UGLJENA , ŽELJEZNE RUDAČE, ŽITARICA I FOSFATA.
 • FLOTA BROJI 6225 BRODOVA PREKO 10000 DWT.
 • PROSJEČN STAROST BRODOVA JE 13 G., OD ČEGA SU 41 % BRODOVI MLAĐI OD 10G.
prijevoz rasutog tereta morem3
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • PO VELIČINI BRODOVE ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA MOŽEMO PODIJELITI U 6 KATEGORIJA
 • 1. MALI BULK CARRIERI – ISPOD 10000 DWT
 • 2. HANDYSIZE – 10000-35000 DWT
 • 3. HANDYMAX – 35000- 59000 DWT
 • 4. PANAMAX – 60000-80000 DWT
 • 5. CAPESIZE – 80000-150000 DWT
 • 6. VERY LARGE – OVER 200000 DWT
prijevoz rasutog tereta morem10
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • Međunarodni pravilnici koji reguliraju prijevoz tereta u rasutom stanju su:
 • -Kodes o sigurnom postupanju s krutim teretima u rasutom stanju (CODE OF SAFE PRACTICE FOR SOLID BULK CARGOES-BC CODE)
 • -Međunarodni kodeks o sigurnom prijevozu žitarica u rasutom stanju (INTERNATIONAL CODE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN IN BULK 1991.-INTERNATIONAL GRAIN CODE)
prijevoz rasutog tereta morem11
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • BC KODEKS govori o standardima koji se primjenjuju na sigurno slaganje i prijevoz krutih rasutih tereta, isključujući žitarice na koje se primjenjuju posebna pravila.
 • Prvenstvena namjena ovog kodeksa je poboljšanje ukrcaja i smještaja rasutih tereta na način:
 • -ukazivanja opasnosti koje se javljaju kod ukrcaja
 • -davanja uputa o postupcima koje treba primjeniti kad se namjerava ukrcati rasuti teret
 • -navođenja popisa tvari koje se redovito prevoze u rasutom stanju
 • -opisa postupaka ispitivanja radi radi određivanja svojstava tereta koji se prevozi u rasutom stanju
prijevoz rasutog tereta morem12
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • OPASNOSTI:
 • -STRUKTURNA OŠTEĆENJA BRODA ZBOG NEISPRAVNOG RASPOREDA TERETA
 • -GUBITAK ILI SMANJENJE STABILNOSTI RADI POMICANJA TERETA, KLIZANJA ILI PRELIJEVANJA TERETA KOJI JE POSTAO ŽITAK,
 • -KEMIJSKE REAKCIJE (OPASNI TERETI)
prijevoz rasutog tereta morem13
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • PRIMJER OPISA TERETA
 • COAL-UGLJEN:
 • UN No:010, IMO class MHB, STOWAGE FACTOR : 0,79-1,53
 • SVOJSTVA: ugljen može ispuštati zapaljivi plin-metan. Smjesa metana i zraka koja sadrži 5-15% metana je explozivna i može se upaliti iskrom ili otvorenim plamenom. Metan je lakši od zraka i može se stoga skupljati u gornjim djelovima prostora za teret. Neki ugljeni sposobni su apsorbirati kisik u prostoru za teret.Neki ugljeni skloni su samozagrijavanju, što može dovesti do spontanog izbijanja vatre u prostoru za teret. Neki ugljeni mogu u dodiru s vodom stvoriti kiseline što dovodi do korozije
 • PREMA GORE NAVEDENIM SVOJSTVIMA TERETA UGLJENA DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA UGLJEN ZAHTJEVA POSEBNU PAŽNJU KOD KRCANAJ I SLAGANJA S OBZIROM DA SE TRETIRA KAO OPASAN TERET.
prijevoz rasutog tereta morem14
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • PLAN MJERA U OPASNOSTI:
 • RADNJE U SLUČAJU POŽARA : Zatvoriti grotla , sprečavanje pristupa zraka može biti dovoljno da bi se spriječila vatra. Ne koristiti vodu. Zatražiti mišljenje stručnjaka i razmotriti mohućnost skretanja u najbližu luku.
 • Napomena: koristi CO2 i inertni plin dok je vatra očita.
 • Prije ulaska u zatvorene prostorije ispuniti odgovarajuču listu za provjeru sigurnosti te pšostupati u skladu s propisima.
prijevoz rasutog tereta morem15
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • PRIJEVOZ ŽITARICA U RASUTOM STANJU MOREM

Primjenjuje se INTERNATIONAL GRAIN CODE i to na brodove bez obzira na veličinu, uključujući i one manje od 500 bt, koji se koriste za prijevoz žitarica u rasutom stanju.

Uz posebne konstrukcijske zahtjeve koje brod mora ispunjavati , mora ispunjavati i određene zahtjeve u POGLEDU STABILNOSTI

1. KUT NAGIBA ZBOG POMICANJA ŽITARICA NE SMIJE BITI VEĆI OD 12°, A KOD BRODOVA U GRADNJI NA DAN 1.1. 1994. ILI POSLIJE, KUT PRI KOJEM JE URONJEN KRAJ PALUBE ODABIRE SE PREMA TOME KOJI JE MANJI.

2. U DIJAGRAMU STATIČKE STABILNOSTI PREOSTALA POVRŠINA IZMEĐU KRIVULJE MOMENATA NAGIBA I KRIVULJE MOMENATA USPRAVLJANJA NE SMIJE NI PRI JEDNOM STANJU KRCANJA BITI MANJA OD 0.075 m-rad

3. NAKON ISPRAVKA ZA UČINAK SLOBODNIH POVRŠINA , POČETNA METACENTARSKA VISINA NE SMIJE BITI ISPOD 0,30m

prijevoz rasutog tereta morem16
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • NAJVEĆE SVJETSKE IZVOZNICE ŽITARICA KAO ŠTO SU USA I CANADA PROPISUJU POSEBNE UVJETE KOJE BROD ZA PRIJEVOZ ŽITARICA U RASUTOM STANJU MORA ISPUNJAVATI. S ISTIMA ZAPOVJEDNIK BRODA MORA BITI UPOZNAT TE POSTUPATI PREMA UPUTAMA.
prijevoz rasutog tereta morem17
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • OPREMA ZA UKRCAJ/ISKRCAJ NA BRODOVIMA ZA PRIJEVOZ RASUTIH TERETA. PRIPREMA BRODSKIH SKLADIŠTA ZA UKRCAJ.
 • Ovisno o načinu krcanja tereta odnosno opremi koja se koristi za ukrcaj/iskrcaj smanjit će se odnosno produžiti vrijeme boravka broda u luci.
 • Najčešće se koriste dizalice na brodu ili na doku sa posebnom opremom za iskrcaj / ukrcaj čiji je kapacitet do 1000 tona na sat.
 • Međutim koriste se i dizalice sa kapacitetom 1000-2000 t na sat što je bitno skratilo vrijeme boravka broda u luci.
 • Još su najčešće u upotrebi konvejeri različitih kapaciteta i to od 100t/h pa sve do 15000 t/h u modernim lukama za prekrcaj rasutih tereta.
prijevoz rasutog tereta morem18
PRIJEVOZ RASUTOG TERETA MOREM
 • NAKON ISKRCAJA TERETA SLIJEDI PRIPREMA BRODSKIH SKLADIŠTA ZA UKRCAJ IDUĆEG TERETA ŠTO PREDSTAVLJA NAJZAHTJEVNIJU OPERACIJU.
 • PRIPREMA ĆE OVISITI O:
 • -TERETU KOJI SE PREVOZIO
 • -TERETU KOJI ĆE SE KRCATI
 • -RASPOLOŽIVOM VREMENU
 • -RASPOLOŽIVOJ POSADI.
ad