slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА. Мирослав Керкез. Основи ваздухопловне навигације. Облик и величина земље. Ротациони елипсоид (6.378.368 m , 6.356.912 m , разлика 21,5 km или 0,3%) Облик ГЕОИДА - Liesting 1873. год Тачан облик – АПИОИД За навигацију узима се облик кугле

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ВАЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА' - chul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Облик и величина земље
 • Ротациони елипсоид (6.378.368 m, 6.356.912 m, разлика 21,5 km или 0,3%)
 • Облик ГЕОИДА - Liesting 1873.год
 • Тачан облик – АПИОИД
 • За навигацију узима се облик кугле
 • Средњи радијус 6.371km, обим 40.000 km
 • Креће се по елиптичној путањи - ЕКЛИПТИКА
slide5
Тачке, линије и кружнице на Земљиној сфери
 • ГЕОГРАФСКИ ПОЛОВИ – тачке кроз које пролази замишљена Земљина оса ротације
 • ЗЕМЉИНА ОСА РОТАЦИЈЕ – замишљена права линија која пролази кроз географске полове и центар Земље
 • ВЕЛИКИ КРУГ – сваки круг када се Земљина сфера пресече равном површином која пролази кроз центар Земље
slide7
Тачке, линије и кружнице на Земљиној сфери
 • МАЛИ КРУГ – било који круг на површини Земље чији се центар не поклапа са центром Земље
 • ЕКВАТОР – велики круг чија раван пролази кроз центар Земље, а окомита на раван Земљине осе. Са равни еклиптике затвара угао од 23°27’ и дели Земљу на северну и јужну хемисферу
slide8
Тачке, линије и кружнице на Земљиној сфери
 • ПАРАЛЕЛЕ – мале кружнице на Земљиној површини чије су равни паралелне са равни екватора
 • МЕРИДИЈАНИ – велики кругови који пролазе кроз полове
 • ПОЧЕТНИ МЕРИДИЈАН – Greenwich код Лондона
slide9
Тачке, линије и кружнице на Земљиној сфери
 • Локсодрома – линија која спаја две тачке на површини земље секући све меридијане под истим углом и представља дужи пут
 • Ортодрома – краћи лук велике кружнице која спаја два места на Земљиној сфери и представља најкраћу удаљеност. Сваки меридијан сече под различитим углом
slide13
Географске координате

Екватор, паралеле и меридијани образују

координатну мрежу (географски координатни

систем) помоћу које се одређује позиција

сваке тачке на површини Земље

slide14
Географске координате
 • Географска ширина (φ) неке тачке на Земљи је њена угаона удаљеност од екватора до паралеле која пролази кроз ту тачку
 • Географска дужина (λ) неке тачке је њена угаона удаљеност од почетног меридијана до меридијана дате тачке
slide17
Ваздухопловне карте
 • Сразмерно умањена слика Земљине површине
 • Садржи две групе елемената:
 • Математички – размер, картографска мрежа, оквир карте и ослоне тачке (геометријска основа карте)
 • Географски – хидрографска мрежа, рељеф, насељена места, саобраћајна мрежа, државне границе и др. (садржај карте)
slide18
Ваздухопловне карте

Размера карте је однос дужине линије на

карти према дужини исте линије на

земљишту, а може бити:

 • Бројна (1 : 25 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000)
 • Графичка
slide19
Ваздухопловне карте

Подела карата врши се према:

 • Садржају (опште и специјалне)
 • Намени (војне, навиг., школске, турист. итд)
 • Размери
  • Крупне размере до 1 : 100 000 (укључно)
  • Средње од 1 : 100 000 до 1 : 500 000 (укључно)
  • Ситне размере преко 1 : 500 000
 • Обухваћеној територији (света, хемисфере, континената, региона, држава итд.)
slide20
Ваздухопловне карте

Према намени и садржају ваздухопловне

карте се деле на:

 • Навигацијске карте
  • Опште навигацијске карте
  • Марш-рутне карте (летачке)
  • Карте за електронску навигацију
  • Карте за инструментално прилажење за слетање
 • Специјалне
 • Карте објеката дејства
slide21
Ваздухопловне карте

Картографска пројекција - начин приказивања

Земљине површине на хоризонталној равни.

Подела картографских пројекција:

 • Према карактеру деформација
 • Према начину конструкције
slide22
Ваздухопловне карте

Према карактеру деформација:

 • Конформне - верност углова
 • Еквивалентне - верност површина
 • Еквидистантне - једнакост дужина
 • Произвољне
slide23
Ваздухопловне карте

Према начину конструкције:

 • Перспективне
 • Цилиндричне
 • Конусне
slide26
Меркаторова конформна цилиндрична пројекција
slide27
Меркаторова конформна цилиндрична пројекција
slide29
Ламбертова комфорна, конусна пројекција
 • Конус пресеца Земљу кроз две изабране паралеле (стандардне паралеле)
 • Оса конуса поклапа се са осом Земље
 • Врх конуса изнад Северног или Јужног пола
 • Тачка посматрања у центру Земље
 • Дуж додирних паралела верни облици и размера
slide30
Ламбертова комфорна, конусна пројекција
 • Меридијани су праве линије које конвергирају према половима
 • Паралеле су лукови концентричних кругова који су описани из темена конуса
 • До 700 км ортодрома је права линија
 • Локсодрома на нашим ширинама до 200 км права линија
 • Најпогодније карте за ваздухопловну навигацију
slide32

Рачунска и визуелна навигација

Основни навигацијски елементи и инструменти

slide34
Курс и магнетни компас
 • Np – прави (географски) север
 • Земља као природан магнет
 • Nm – магнетни север
 • Магнетни полови нису дијаметрално супротни
 • Географски и магнетни пол се не поклапају
 • Хоризонтална и вертикална компонента Земљиног магнетизма
slide35
Курс и магнетни компас
 • Магнетна деклинација
 • угао између правог и магнетног меридијана тј. Np и Nm
 • може бити западна (негативна) или источна (позитивна)
slide36
Курс и магнетни компас
 • Магнетна деклинација
 • Изогоне – линије које спајају све тачке са истом вредношћу MD
 • Агона – изогона са вредношћу MD = 0°(дели вредности МД на источне (+) и западне (-)
slide37
Курс и магнетни компас
 • Магнетна инклинација
 • Угао нагиба магнетне игле у односу на хоризонт
 • Изоклине – линије које спајају све тачке са истом вредношћу MI
 • Аклина – изоклина са вредношћу 0°
 • Промене геомагнетног поља
slide38
Курс и магнетни компас
 • Авионски магнетизам
 • Девијација компаса
 • угао за који се отклања компасна игла од магнетног сјевера
slide39
Курс и магнетни компас
 • Грешке компаса
 • инструменталне
 • грешке уградње
 • методске грешке
  • грешка заокрета
  • девијација нагиба
  • грешка убрзања
slide45
Висина и висиномер
 • По принципу рада:
 • барометарски
 • таласни
  • Звучни
  • Радио
  • Радарски
  • ласерски
slide47
Висина и висиномер
 • Грешке виномера:
 • Инструменталне
 • Грешка уградње
 • методичке
slide48
Висина и висиномер
 • Методске грешке:
 • Грешка због промене притиска
 • Грешка барометарског рељефа
 • Температурна грешка
slide50
Брзина и брзиномер
 • Брзина – пређени пут у јединици времена (km/h, m/s, Stm/h - MPH, Nm/h - KNOTS)
 • Ваздушна брзина (V), тј. Air Speed (AS)
 • Путна брзина (W), тј. Ground Speed (GS)
slide51
Брзина и брзиномер
 • TAS – True Air Speed
 • IAS – Indicated Air Speed
 • Грешке брзиномера
 • Вертикална брзина ваздухоплова
slide52
Време
 • Период од заласка Сунца до наступања мрака (ноћи) називамо сумрак, а појаву светлости пре изласка Сунца свитање.
 • GMT – Greenwich Mean Time
 • LMT – Local Mean Time
 • LCT – Local Clock Time (зонско време)