Szeretettel köszöntjük a Mezőföldi Református Egyházmegye Ászáf táborának résztvevőit ! - PowerPoint PPT Presentation

szeretettel k sz ntj k a mez f ldi reform tus egyh zmegye sz f t bor nak r sztvev it n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szeretettel köszöntjük a Mezőföldi Református Egyházmegye Ászáf táborának résztvevőit ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szeretettel köszöntjük a Mezőföldi Református Egyházmegye Ászáf táborának résztvevőit !

play fullscreen
1 / 24
Szeretettel köszöntjük a Mezőföldi Református Egyházmegye Ászáf táborának résztvevőit !
119 Views
Download Presentation
chuck
Download Presentation

Szeretettel köszöntjük a Mezőföldi Református Egyházmegye Ászáf táborának résztvevőit !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szeretettel köszöntjük a Mezőföldi Református EgyházmegyeÁszáf táborának résztvevőit ! Mór, 2013. június 25.

 2. Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe, nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével.Jelenlétedbe hívsz most, hívsz, Ó, Uram, kegyelem által vezérelsz, I: Jövünk hozzád Uram! :I Minden törvényszegésünket elvetted, a Bárány drága szent vérével mostál meg. /2x

 3. 2. Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,Közelséged, ó mily jó énnékem.Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,Úgy kívánlak Téged, Istenem.Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,Ajkam beszéli a Te igazságodat.Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,Nagyon szeretlek Téged, Jézusom!

 4. 3. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.A kegyelmedre mindig rászorulok.Életem reménye, hogy szeretsz nagyon,És eljössz majd egy szép napon. Uram, köszönök mindent,amit értem tettél,A Golgota keresztjén értem szenvedtél.Kifolyt drága véred a magas ár,Hogy királyságod rám is vár.

 5. Szelíd hangod Jézus hallani olyan jó,Minden egyes szavad örökkévaló. Uram szólj egy szót és meggyógyul szívem,s boldogan áldom szent neved.Uram, ne menj el tőlem, bár bűnös ember vagyok.A kegyelmedre, most is rászorulok.Életem reménye, hogy szeretsz nagyon,És eljössz majd egy szép napon.

 6. 4. Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, Ő az enyém!Nem mardos a bűn, sem a bánat, Mint a fecske, ujjongok én.Halálban hevertem, de Ő felemelt, Az életem ára szíve vére lett,A bűnöm Úr Jézus, a bűnöm Úr Jézus Nem vádol többé engemet!

 7. Ha kísértés hulláma tör rám,Az én Uram védeni jő,Roskaszt a teher, nem is bírnám,Hű vállára átveszi Ő,S hazám felé utamat bár nem tudom,Előttem jár Krisztus, mint tűzoszlopom.A véred Úr Jézus, a véred, Úr Jézus,Felhőként vezet útamon.

 8. 5. • Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!Hálaének drága illata az, ha szívemből fakad. • Refrén: • Minden reggel, délben, vagy ha jő az est, szálljon hálaáldozat.Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat! • Krisztus Jézus, Isten Szent Fia elhagyta dicső honát,És mint bárány, mert úgy szeretett, értünk adta önmagát. • Refr.

 9. Itt vagyok most, jó Uram, Hozzád száll e dal.  Tudod, sokszor hívtalak, de ma másképp szól e dal,  mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök: figyelj rám, csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám! Szeretlek Ó, Uram, hálám szívemből fakad, Hiszen mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy! Szeretlek Uram, hálám szívemből fakad és éneklem,  hogy áldott légy Uram! 

 10. Ismét térden állok én, s tudom hogy hallgatsz rám.  Bár sokszor hideg szavakat szól kopott és halk imám,  De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeretnék, hogy szeretlek, és szívem csak tiéd!  Szeretlek Ó, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy!Szeretlek Ó, Uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy Uram!

 11. 7. Dicsérem neved, míg csak élek, míg élek, Kősziklám vagy Te, melyen állok s nem rendülök meg, Magas helyeken jártatsz engem, oly jó veled  Mert Te vagy igazságom, hűséges Istenem. Ígéretedet  elrejtettem a szívembe, Parancsolatod megőriztem és nem felejtem, Rendeléseid szemem előtt vannak szüntelen, Nem távozom el utadról sohasem.

 12. 8. Jézus én téged választottalak, hol halál jár, és fojtogat, ott Te vagy nekem az élet. Feléd tárom két kezem, engem küldjél Istenem, jelként ahova kell! Refr: Hát jöjj, és élj velem, egy egész életen át! Nem győz a félelem, ha látja szívem Urát!

 13. 9. Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak halleluját. Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak halleluját. • Refr.: Halleluja, 5x! • Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát!Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak halleluját.

 14. 10. Nem ezt vártad, nem így mondták.Mást ígért a szív és mást a száj.Megint tél van, megint fázol.Pedig azt mondták, hogy jön már a nyár...Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj.Hagyni kell, hadd vigye a szél!Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más.Mielőtt megjegyezhetnéd.

 15. Oda kell menni, megölelni,Akkor is, ha nem te vagy a hibás!Odamenni, esélyt adni,elengedni minden tartozást!Hogyan tudnál tovább lépni, Amibe' hittél, az már nem a tiédHogy lehetne bekötözni azt a sebet,Ami szíveden ég.

 16. 11. • Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takarj be engem.Tenger tombol, zúg, süvít a szél,Te emelsz fel a vihar fölé.Uralkodsz hullámok habjain,Szívem nem fél, Benned remél! • Csak Istenben bízz én lelkem, • mert Ő él, nagyobb mindennél.Tenger tombol, zúg, süvít a szél,Te emelsz fel a vihar fölé.Uralkodsz hullámok habjain,Szívem nem fél, Benned remél.

 17. Csak Istenben bízz én lelkem, mert Ő él, nagyobb mindennél.Tenger tombol, zúg, süvít a szél,Te emelsz fel a vihar fölé.Uralkodsz hullámok habjain,Szívem nem fél, Benned remél…

 18. 12. Indulj, és menj, hirdesd szavam,népemhez küldelek én.Tövis és gaz, vér és panasz,Meddig hallgassam még én? Ref:Küldelek én, megáldalak,Csak menj, és hirdesd szavam.Tüzessé teszem ajkaidat, Gyémánttá homlokodat.Népemnek őrévé rendellek én,Lelkemet adom melléd.

 19. 13. Krisztus testének tagja vagy már, Tőled az Isten már többet vár. Várja hogy szolgáld amíg lehet, Ki tudja meddig tart életed? Testvéred néha úgy látod tán, Megbotlik gyakran, s más úton jár, Várja őt Jézus, segítsd oda! Hadd tegye szentté az ég Ura!

 20. Ifjú, mért mondod: gyenge vagyok. Azt mondja Jézus: erőt adok! Ő megy előtted, bízd rá magad! Erőt a harcban csak Jézus ad. Érezted sokszor, Ő hogy szeret, Ezért ma kéri az életed. Szeress és szolgálj, amíg lehet, Ki tudja meddig tart életed.

 21. 14 . Erőt adsz minden helyzetben, Te vagy a kincsem, életem, Te vagy a mindenem. Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel, pótolhatnálak, Te vagy a mindenem!Jézus, hű Bárány áldom szent neved /2x/  Elvetted bűnöm, szégyenem, köszönöm, hogy újjá lettem, Te vagy a mindenem. Felemelsz, hogyha elbukom, Szentlelked betölt, jól tudom. Te vagy a mindenem! Jézus, hű Bárány áldom szent neved /2x/ 

 22. 15.Mindennap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám és én meghallgatom. Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell!

 23. 15.Mindennap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved./2x El nem hagylak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, Ne félj és ne lankadj el, Hisz neked győznöd kell./2x

 24. 16. Szentlélek jöjj, lobogó láng! Szentlélek jöjj, a világ vár! Szentlélek jöjj, viharos Szél! Jöjj, áradj szét! Jöjj el Élővíz-forrás! Jöjj a szívünk téged vár! Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek! Jöjj úgy várunk Rád! Jöjj igazság forrása! Jöjj, imádunk mindnyájan! Jöjj, reményünk éleszd fel! Jöjj, kegyelmeddel! Jöjj, a néped gyűjtsd egybe! Jöjj, az alvót ébreszd fel! Jöjj, a bűntől tisztíts meg! Bátoríts minket! Szentlélek jöjj, lobogó láng…