„RISK“ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„RISK“ PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 32
„RISK“
240 Views
Download Presentation
chuck
Download Presentation

„RISK“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „RISK“

 2. Herní plán Obojživelníci plazi 1000 2000 3000 4000 5000 Eukaryotická buňka 1000 2000 3000 4000 5000 Ptáci 1000 2000 3000 4000 5000 Kůže svaly 1000 2000 3000 4000 5000 5000 Kosti 1000 2000 3000 4000

 3. Obojživelníci, plazi • Prémie Drápatka (xenopus)

 4. Obojživelníci, plazi • 1000 • Jaký had je na obrázku? Zmije

 5. Obojživelníci, plazi • 2000 • Jaká žába je na obrázku: • Kuňka (bombina)

 6. Obojživelníci, plazi 3000 Jaká žába je na obrázku: Blatnice (Pelobates)

 7. Obojživelníci, plazi • 4000 • Jak se nazývá orgán, který mají plazi k vnímání chemických podnětů? • Jacobsonův (vomeronasální orgán )

 8. Obojživelníci, plazi • 5000 • Jak se nazývají štíty krunýře želv? • Carapax- hřbetní plastron- břišní

 9. Eukaryotická buňka 6 4 5 2 3 • Prémie • Pojmenujte organely a řekněte o jaký typ eukaryotické buňky se jedná 1 7 8 9 • Živočišná buňka

 10. Eukaryotická buňka • 1000 • Vyjmenujte 2 semiautonomní organely • Plastidy, mitochondrie

 11. Eukaryotická buňka • 2000 • Jak se nazývá membrána vakuoly? Tonoplast

 12. Eukaryotická buňka • 3000 • Vyjmenujte fáze mitózy • Profáze, metafáze, anafáze, telofáze

 13. Eukaryotická buňka • 4000 • K čemu slouží mitochondrie? • Probíhá v nich dýchací řetězec= tvorba ATP

 14. Eukaryotická buňka • 5000 • Jaká je na obrázku organela a k čemu slouží? • Centriola. K rozmnožování, při mitóze z ní vyrůstá dělící vřeténko

 15. Ptáci • Prémie • Jak se nazývá havranovitý pták snadno znatelný po dlouhém, klínovitém, stupňovitém ocase. Zobák a nohy jsou černé, podobně hrdlo a hruď, kdežto dolejší část hrudi i břicho jsou bílé. Délka těla zhruba 48 cm. Se stavbou svého hnízda začíná již v únoru. Volí obyčejně vysoký strom. Z rána snáší větévky, trny, kořínky, které splétá v hlubokou pánev, již vymaže zemí a blátem. Vchod je jen postranní. O mláďata pečuje se vší péčí a opatrností. Je to pták lstivý a vychytralý. Hlas jeho zní jako „šakšakšak“ rychle opakovaně. Při své žertovnosti se stává někdy nepříjemný pro svou náklonnost schovávat lesklé věci. • Straka obecná

 16. Ptáci • 1000 • Proč mají červené krvinky ptáků jádro? • Aby se mohly dělit, protože ptáci mají duté kosti, tudíž krvinky nemohou vznikat v kostní dřeni

 17. Ptáci • 2000 • Jak se jmenuje pták na obrázku? • Strakapoud

 18. Ptáci • 3000 • Jak se nazývá srostlý rudiment několika posledních ocasních obratlů u ptáků. Tvoří oporu velkých ocasních per. • pygostyl

 19. Ptáci • 4000 • Jakými kostmi je tvořen pletenec ramenní ptáků? • je tvořen: kostí klíční (srostlé v sáňky), lopatkou a kostí krkavčí

 20. Ptáci • 5000 • Proč kukačky provádí hnízdní parazitismus? • Ve vaječnících samice kukačky dozrávají vajíčka postupně v delších intervalech. Nemohly by sedět na vejcích a krmit zároveň dřív vylíhlá mláďata

 21. Kůže, svaly • Prémie • Jak se nazývá mediátor, díky kterému dojde ve svalové štěrbině k vylití vápenatých kationtů, díky nimž může dojít ke štěpení ATP a dodá se energie ke svalovému stahu? • acetylcholin

 22. Kůže, svaly • 1000 • Zlatá cihlička

 23. Kůže, svaly • 2000 • Kde nejsou mazové žlázy? • V kůži dlaní a chodidel

 24. Kůže, svaly • 3000 • Jak se nazývá receptor chladu? • Krauseho tělísko

 25. Kůže, svaly • 4000 • Popište obrázek 1) sval, 2) svalové vlákno, 3)snopce, 4) myofibrila, 5) myosin, 6) aktin

 26. Kůže, svaly • 5000 • Jak se nazývá základní funkční jednotka svalu, která má schopnost smršťovat se a natahovat • sarkomera

 27. Kosti • Prémie • Jde o metabolické onemocnění kloubů způsobené poruchou metabolismu a vylučování močové kyseliny, která se pak v podobě drobných krystalků ukládá do kloubů i dalších vnitřních orgánů a poškozuje je. Klasickým projevem je záchvat, který vzniká především v noci, většinou na kloubu palce u nohy. Bývá postižen jeden kloub (monartritida), který je zarudlý, silně bolí a otéká. Záchvat trvá obvykle až do rána, někdy však i několik dnů. • Dna

 28. Kosti • 1000 • Jak se nazývá šev mezi kostí čelní a temenní? • Věncový, věnčitý

 29. Kosti • 2000 • Komplex až dvaceti soustředných lamel s centrálním kanálkem, který je základní stavební složkou hutné kostní tkáně se nazývá? • Osteon, Haversův systém

 30. Kosti • 3000 • O jaký typ obratle se jedná? Jakým písmenkem se označuje? • Krční, C

 31. Kosti • 4000 • Jak se nazývají kostní buňky, které odbourávají kostní hmotu • Osteoklasty

 32. Kosti • 5000 • Pojmenujte českými názvy: • Neurocranium • Clavicula • Scapula • Costae • Fibula • Sternum • Ulna • Humerus Mozková část lebky, klíční k., lopatka, žebra, lýtková kost, hrudní kost, loketní kost, pažní kost