e t m grubu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EĞİTİM GRUBU PowerPoint Presentation
Download Presentation
EĞİTİM GRUBU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

EĞİTİM GRUBU - PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on

EĞİTİM GRUBU. KONU: TASARRUF TEDBİRLERİ VE HİZMETTE VERİMLİLİK Cevahir SALİHOĞLU Hakan DİNÇER Leyla KALELİ Ufuk ÖZKAN. Tasarruf Tedbirleri ve Hizmette Verimlilik. AMAÇ: Tasarrufun toplumun kalkınmasındaki önemini kavrayabilmek ve kavratabilmek. DAVRANIŞLAR:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EĞİTİM GRUBU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e t m grubu
EĞİTİM GRUBU

KONU: TASARRUF TEDBİRLERİ VE

HİZMETTE VERİMLİLİK

Cevahir SALİHOĞLU

Hakan DİNÇER

Leyla KALELİ

Ufuk ÖZKAN

tasarruf tedbirleri ve hizmette verimlilik
Tasarruf Tedbirleri ve Hizmette Verimlilik

AMAÇ:

 • Tasarrufun toplumun kalkınmasındaki önemini kavrayabilmek ve kavratabilmek.

DAVRANIŞLAR:

1-Tasarruf konusunda kişinin kendine düşen görevlerini bilmesi,

2-Tasarrufun ülke ekonomisine verdiği faydalar,

3-Savurganlığın ülke ekonomisine verdiği zararlar,

tasarruf tedbirleri ve hizmette verimlilik1
Tasarruf Tedbirleri ve Hizmette Verimlilik

Tasarruf ilkelerini yerinde uygulayabilmek için,

DAVRANIŞLARIMIZ:

1-İşe başlamadan önce çalışma planı yapma,

2-Elektrik, su, yakıt, zaman gibi kaynakları yerinde kullanmak,

3-Kırtasiye araç ve gereçlerini amaca uygun kullanma,

4-Haberleşme araçlarını usulüne uygun kullanma,

tasarrufta ret m s rec
TASARRUFTA ÖĞRETİM SÜRECİ

1-Dikkatin tasarrufun önemi üzerine çekilmesi,

2-Savurganlığın bireye ve ülke ekonomisine verdiği zararlar,

3-Hangi alanda tasarruf yapılacağının listelendirilmesi,

4-Tasarrufla ilgili atasözü vecize ve terimlerin listelendirilmesi,

5-Tasarruf yapan kişi ve kuruluşların örneklendirilmesi,

tasarrufta ret m s rec1
TASARRUFTA ÖĞRETİM SÜRECİ

6-Tasarruf konusunda kişinin yapması gerekenlerin önemine dikkat çekilmesi,

8-Tasarrufların ülke ekonomisine olan faydalarının listelendirilmesi

9-Aile ve işlerinde yapılan tasarrufları örnekleme,

tasarruf tedb r lkeler
TASARRUF TEDBİRİ İLKELERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında;

 • Çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmeli,
 • Hayata geçirilecek projeler planlı olmalı, iş takvimi belirlenmeli,
 • Yapacakları hizmetleri daha ekonomik, daha mükemmel nasıl yapmalı? Bunu araştırmalı.
tasarruf tedb r lkeler1
TASARRUF TEDBİRİ İLKELERİ
 • Tasarruf tedbirleri konusunda personele aksatmadan tasarruf eğitimi verilmeli,
 • Yöneticiler hizmetleri sağlamayı ön planda tutmalı,
 • Çeşitli malzeme araç-gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayret göstermeli.
y net c ler n yetk ve sorumluluklari
YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uygulatmak,
 • Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmek,
 • Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak,
 • Mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak,
y net c ler n yetk ve sorumluluklari1
YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Yakıt, su ve elektrik kullanımında israfı önleyici her türlü tedbiri almak,
 • Tüketim Malzemelerinin depolanması, dağıtımı vb. esnasında bozulmalarını önleyecek tedbirleri almak,
 • Alınan tasarruf tedbirleri ve uygulama sonuçlarına ait raporları değerlendirmek,
 • Düzenli olarak hazırlanacak çalışma programlarında tasarruf tedbirlerine yer vermek
ali an personel n sorumluluklari
ÇALIŞAN PERSONELİN SORUMLULUKLARI
 • Kendilerine verilen görevleri tasarruf ilkelerine uygun şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak,
 • Her çeşit araç-gereci iyi muhafaza etmek, bakımını yapmak,
 • Sarf malzemelerinin kullanımında tasarruflu hareket etmek,
genel tasarruf tedb rler
GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ
 • Elektrik kullanımında,
 • Su kullanımında,
 • İletişim ve haberleşme hizmetlerinde
 • Yazı ve Teksir işlerinde
elektr k kullaniminda tasarruf tedb rler
ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
 • Gereksiz yere kuruluş tanıtma levhaları elektrikle aydınlatmalı olarak yapılmamalı.
 • Elektrikli aletlerin bakımı bilir kişi tarafından yapılmalı,
 • Kullanılmayan elektrikli malzemeler ve yanan ampuller söndürülmeli.
 • Ampuller uygun yükseklikte ve güçte olmalı
elektr k kullaniminda tasarruf tedb rler1
ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
 • Gündüz ambar, depo vb. dışındaki yerler gereksiz aydınlatılmamalı,
 • Çok ampullü ve avize tipi aydınlatma yapılmamalıdır,
 • Gece güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalarda floresan ampul kullanılmalı,
 • Aydınlatmada, akkor lamba yerine fluoresan ampul kullanmak Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf yaptığı unutulmamalıdır.
elektr k kullaniminda tasarruf tedb rler2
ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Isıtmada Uygulanacak Tedbirler:

 • Ülkemizde, elektrik enerjisinin çok pahalıya mal olduğu düşünüldüğünde, elektriğin ısıtma aracı olarak iktisatlı kullanılması tasarruf tedbirlerine katkı sağlayacaktır.
su kullaniminda tedb rler
SU KULLANIMINDA TEDBİRLER
 • Musluk ve vanalar sürekli kontrol edilmeli,
 • Bozuk olanlar tamir edilmeli,
 • Gereken bakım ve kontrolleri yapılmalı,
 • Bina, araç-gereç ve bahçe sulamada israftan kaçınmalı,

SANİYEDE BİR DAMLA BOŞA AKAN SU,

YILDA TONLARCA SUYA BEDELDİR.

let m ve haberle me h zmetler nde tedb rler
İLETİŞİM VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER
 • Evrak kurye ve dağıtıcılarla gönderilmeli,
 • Yazılar kısa sürede cevaplanmalı,
 • Telefon amaç dışı kullanılmamalı,
 • Telefon görüşmeleri kısa olmalı,
 • Yazışma ile mümkün olan haberleşmede ayrıca telefon kullanılmamalı,
yazi ve teks r ler nde uygulanacak tedb rler
YAZI VE TEKSİR İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER
 • Kağıt ve kırtasiye tüketimi en aza indirilmeli,
 • Yazılar 2 nüsha yazılmalı,
 • Yazılar önce taslak olarak hazırlanmalı,
 • Yazışmalarda pahalı kağıt kullanılmamalı,
 • Gereksiz süs ve gösterişten kaçınılmalı,
yazi ve teks r ler nde uygulanacak tedb rler1
YAZI VE TEKSİR İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER
 • Gerekli olmayan yazılar çıktı olarak alınmamalı,
 • Daktilo, yazı, teksir, bilgisayar gibi araçların bakımı zamanında yaptırılmalı.