st ekstremite tuzak n ropatileri kts d nda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri (KTS dışında) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri (KTS dışında)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri (KTS dışında) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1939 Views
 • Uploaded on

Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri (KTS dışında). Dr.Ömer Nas Prof.Dr . Hatice Uğurlu 06.05.2011. Tanım.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri (KTS dışında)' - christy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st ekstremite tuzak n ropatileri kts d nda

Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri(KTS dışında)

Dr.ÖmerNas

Prof.Dr. Hatice Uğurlu

06.05.2011

tan m
Tanım
 • Tuzak nöropati, sıkışma sendromu ya da kompresyon nöropatisi, periferik sinirlerin anatomik seyirleri boyunca değişik dar alanlar veya tünellerde farklı sebeplere bağlı olarak sıkışmasıdır.
etiyoloji
Etiyoloji
 • Çeşitli sebeplerle anatomik tünellerden geçen periferik sinirler akut olarak ya da yavaş yavaş ilerleyerek kronik bir şekilde kompresyona uğrayabilirler.
etiyoloji1
Etiyoloji
 • Ödem
 • Normal anatomik alanların içeriğinin artması
 • Anatominin bozulması
 • Yanlış ekstremite pozisyonu gibi faktörler lokal basıncı arttırarak sinirlerin sıkışmasına neden olmaktadır.
etiyoloji2
Etiyoloji

1. Travma

2. Anatomik Anomaliler

3. Tümörler

4. Sinovit

5. Endokrin ve Metabolik Hastalıklar (Diabetesmellitus, miksödem, tiroidmalfonksiyonu, akromegali, gut, kondrokalsinozis… vb)

patofizyoloji
Patofizyoloji
 • Periferik sinirin motor, duyusal veya sempatik aksonlarının değişik derecelerdeki etkilenimine bağlı olarak semptomlar değişir.
 • Erken dönemde lokal kompresyonun neticesi kısmi veya tam duyusal ve motor kayıp olur, Wallerian dejenerasyon başlamamıştır.
 • Durum devam ederse kompresyon hattının distalindeki aksonlarda Wallerian dejenerasyon başlar.
patofizyoloji1
Patofizyoloji
 • Metabolik iletim bloğu: Sadece intranöral mikrosirkülasyonu bozan bir kompresyon vardır. Yapısal bir bozukluk yoktur. Sorun ortadan kaldırılınca sinir iletimi kısa sürede normale döner.
 • Nörapraksi: Myelin kılıfının lokal hasarı vardır. Aksonal yapı devam eder. Üç ay içinde kompresyon ortadan kaldırılırsa spontan geri dönüşlüdür.
 • Aksonotmezis: Aksonlar yırtılmıştır ama endonöral kılıf (Schwann hücreleri ve bazal lamina) korunur. Cerrahi genellikle gerekmez.
 • Nörotmezis: Endonöral kılıf, perinöryum veya epinöryumun tamamının veya çoğunun devamlılığının bozulduğu ileri derece kompresyondur. Tam iyileşme için cerrahi müdahale gerekir.
radial sinir tuzak n ropatileri
Radial Sinir Tuzak Nöropatileri
 • Radial sinir BrakiyelPleksus’unposteriorkordunun major devamı olup C5-T1 spinal köklerinden oluşur.
radial sinirin potansiyel tuzaklanma yerleri
Radial Sinirin Potansiyel Tuzaklanma Yerleri
 • Humerusta spiral oluktan çıkarken trisepsin lateral başı
 • Frohse kemeri
 • Yüzeyel radial dal
proksimal radial sinir kompresyonu sendromu
Proksimal Radial Sinir Kompresyonu Sendromu
 • Meslek
 • Uygun olmayan pozisyon
 • Uzamış turnike uygulaması
 • Kırık sonrası iyileşme dokusu
proksimal radial sinir kompresyonu sendromu1
Proksimal Radial Sinir Kompresyonu Sendromu
 • Humerus 1/3 orta-distal birleşim yerinde sinir lateral intermüsküler septumu delip anteriora çıkarken sıkışır.
proksimal radial sinir kompresyonu sendromu2
Proksimal Radial Sinir Kompresyonu Sendromu
 • Hafif sıkışmalarda duyu dermatomunda (dirsek laterali,önkol dorsali ve elin dorsoradiali) his kusuru ve ağrı olur.
 • Sinirin lateral intermüsküler septumu delip anteriora çıktığı yerde (hiatus) Tinel bulgusu (+) olur.
proksimal radial sinir kompresyonu sendromu3
Proksimal Radial Sinir Kompresyonu Sendromu
 • Hafif kas gücü kaybı olabilir. İleri derece sıkışmalarda duyu bulgularına ek olarak radial sinir innervasyonlu kaslarda kısmi veya tam paralizi olabilir.
 • Triseps kası lezyon üzerinde kaldığı için korunmuştur.
posterior nterosse z sinir sendromu
Posteriorİnterosseöz Sinir Sendromu
 • Posterior interosseöz sinirin önkol proksimalinde süpinatör kasa girerken oluşan sıkışma nöropatisidir.
 • Posterior interosseöz sinirin innerve ettiği supinatör kasın, önkoldaki ekstansör kasların ve parmak ekstansörlerinin akut veya ilerleyici yavaş paralizisidir.
 • Sinir dirsek kapsülünün önünde, Frohse kemerinin altında, kemere yaklaşırken veya supinatör kas içinde sıkışabilir.
posterior nterosse z sinir sendromu1
Posteriorİnterosseöz Sinir Sendromu
 • El bileği dorsifleksiyon yapar ama hafif radial deviasyonda olur
 • Başparmak dahil parmak metakarpofalangeal eklemlerinden aktif ekstansiyon olmaz.
 • Duyu defisiti yoktur.
posterior nterosse z sinir sendromu2
Posteriorİnterosseöz Sinir Sendromu
 • EMG tanıyı destekler.
 • Ekstansör indisis kasında uzamış motor latans veya yanıt yokluğu
 • Triceps , brakiyoradialis, eks. karpiradialis longus ve brevis dışındaki tüm radial inervasyonlu kaslarda denervasyon
radial sinirin y zeysel s k mas
Radial Sinirin Yüzeysel Sıkışması
 • Radial sinirin duyu dalı olan bu sinirin dirsek seviyesinde sıkışmasına Wartenberg sendromu denir.
 • Klinik olarak radial sinir duyu alanında (elin dorsal kısmı) his kusuru vardır.
 • Tedavisi konservatiftir.
median sinir tuzak n ropatileri
Median Sinir Tuzak Nöropatileri
 • Median sinir lateral ve medial kordlardan dallar alarak oluşur. (C5-T1)
median sinir potansiyel tuzaklanma yerleri
Median sinir potansiyel tuzaklanma yerleri
 • Bisipital aponöroz
 • Pronator teres kası
 • Sublimis geçidi
 • Karpal tünel
anterior nterosse z sinir sendromu
Anteriorİnterosseöz Sinir Sendromu
 • Median sinirin majör dalı olan anterior interösseöz sinirin sıkışma nöropatisidir.
 • Hasta tipik olarak başparmak ve işaret parmağı ile daire yerine üçgen oluşturur.
 • Sinir, median sinirden ayrıldığı proksimal önkol bölgesinde değişik tendinöz, vasküler, bursal ve aberran kaslar nedeni ile sıkışabilir.
anterior nterosse z sinir sendromu1
Anteriorİnterosseöz Sinir Sendromu
 • Tipik olarak proksimal önkol volarında ağrı
 • Fleksor pollicis longusta paralizi
 • İşaretparmağınınfleksor digitorum profundus kasında paralizi
 • Pronator quadratus’da paralizi
anterior nterosse z sinir sendromu2
Anteriorİnterosseöz Sinir Sendromu
 • Bu sinir sadece motor olduğu için hastada duyu kaybı yokturve tenar kaslar korunmuştur.
 • EMG tanıda yardımcıdır. Ant. interosseöz sinir inervasyonlu kaslarda denervasyon görülebilir.
pronator teres sendromu
Pronator Teres Sendromu
 • Pronator teres kası altında median sinirin sıkışması sonucu oluşan klinik bir tablodur.
 • Etiyoloji çoğunlukla pronator teres kası ile superfisiyal fleksor kaslar arasında uzanan fibröz bantlardır.
pronator teres sendromu1
Pronator Teres Sendromu

Semptomlar:

 • Önkolun volar yüzünde ağrı, yanma , parestezi
 • Dirençli pronasyonla semptomların artması
 • Pronator kas üzerinde hassasiyet
 • Dirsekte median sinirde pozitif Tinnel testi
pronator teres sendromu2
Pronator Teres Sendromu
 • Tanı genellikle klinik ile konulur.
 • EMG tanıya yardımcı olabilir ancak genellikle normaldir.
suprakondiler spur sendromu
SuprakondilerSpur Sendromu
 • Struther sendromu olarak da bilinen bu sendrom, bireylerin yaklaşık %2 sinde humerus medial kenarında bulunan suprakondiler spurun bizzat kendisi yahut fraktürü ile median sinirin kompresyonuna sebep olması ile oluşur.
 • Humerusun suprakondiler ucu ile medial epikondil arasındaki bant olan Struther ligamenti de aynı tabloya yol açabilir.
suprakondiler spur sendromu1
SuprakondilerSpur Sendromu
 • Klinik tablo median sinirin proksimalnöropatisi ile aynıdır.
 • Tipik olarak hastada ellerini yumruk yapması istendiğinde yemin eli oluşur.
 • Tutulan tarafta işaret ve orta parmağın MKF eklemleri fleksiyonda iken, proksimal ve distalinterfalangial eklemler ekstansiyondadır.
 • Teşhis spurunpalpasyonu yahut direk grafide gösterilmesi ile konur.
ulnar sinir tuzak n ropatileri
UlnarSinir Tuzak Nöropatileri
 • Brakiyel pleksusta medial kordun devamını oluşturur.
ulnar sinir potansiyel tuzaklanma yerleri
Ulnar sinir potansiyel tuzaklanma yerleri
 • Kübital tünel
 • Guyon kanalı
k bital t nel sendromu
Kübital Tünel Sendromu
 • Ulnar sinirin dirsek seviyesindeki tuzaklanmasıdır.
 • Sinirin medial epikondilin arkasındaki kübital tünelden geçerken oluşan sıkışma sendromudur.
k bital t nel sendromu1
Kübital Tünel Sendromu

Etiyoloji:

 • Gangliyon
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Artrit
 • Kırıklar
 • Kronik minör travmalar
k bital t nel sendromu2
Kübital Tünel Sendromu

Semptomlar:

 • Ulnar sinir duyu alanında (4 ve 5. parmak) hipoestezi, ağrı
 • El kaslarında ve ulnar sinir inervasyonlu kaslarda güçsüzlük (fl. Dig. Profundus ,fl. Carpiulnaris… gibi)
 • Elde pençeleşme
k bital t nel sendromu3
Kübital Tünel Sendromu

Tanı:

 • Dirsekte Tinnel bulgusu +
 • Tardi ? - Kubital Tünel Sendromu ?
 • EMG (kısa segment stimulasyon)
el bile inde ulnar sinir s k mas
El Bileğinde Ulnar Sinir Sıkışması
 • El bileğinde Guyon kanalı denilen lokalizasyonda ulnar sinirin sıkışmasıdır.
 • Guyon kanalı psiform ve hamat kemikleri boyunca seyreder.
 • Klinik tablo lokalizasyona göre 4 çeşittir.
el bile inde ulnar sinir s k mas1
El Bileğinde Ulnar Sinir Sıkışması
 • Guyon kanalı içinde ya da proksimalinde sıkışma sonucu tüm ulnar inervasyonlu kaslarda zayıflık ve duyu defisiti olması
 • EMG de duyu iletimi anormaldir.
el bile inde ulnar sinir s k mas2
El Bileğinde Ulnar Sinir Sıkışması

2. Guyon kanalının hemen distalinde sinirin basıya uğraması ile duyu defisiti olmaksızın tüm ulnar inervasyonlu kaslarda zayıflık olması

el bile inde ulnar sinir s k mas3
El Bileğinde Ulnar Sinir Sıkışması

3. Derin motor dal hipotenar kasları inerve ettikten sonra sinirin basıya uğraması ile duyu defisiti olmaksızın sadece ulnar inervasyonlu elin intresek kaslarında zayıflık olması

el bile inde ulnar sinir s k mas4
El Bileğinde Ulnar Sinir Sıkışması
 • Sadece yüzeyel terminal duyu dalının basıya uğraması sonucu kas güçsüzlüğü olmaksızın sadece duyu defisiti olması
 • EMG de duyu iletimi anormaldir.
el bile inde ulnar sinir s k mas5
El Bileğinde Ulnar Sinir Sıkışması
 • İlk üç lezyonda tipik olarak “pençe el” deformitesi gözlenir.
 • Yine motor defisit sebebi ile “Froment Bulgusu“ vardır.
el bile inde ulnar sinir s k mas6
El Bileğinde Ulnar Sinir Sıkışması
 • Guyon kanalında kompresyon genel olarak nadirdir.
 • En sık tip 2 ve 3 lezyon görülür.
 • En sık nedeni kronik tekrarlayan mikrotravmalardır (baston , koltuk değneği.. Vb kullanımı gibi)
 • Gangliyon , tümör , kırıklar daha nadir görülen diğer sebeplerdir.
kaynaklar
Kaynaklar
 • Periferik Sinir Lezyonları Özel S., Öken Ö. in; Tıbbi Rehabilitasyon editör: Hasan Oğuz 2004 s:665
 • PeriferikNöropati Thomas A., Felsenthal G. in;Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ilkeler ve uyguamalar 2007 editor: Joel A. DeLisa s:895-910
 • CommonEtiologiesforHandandWristPainChapter 44 Carrie R. Swigart. İn; KelleysTextbook Of Rheumatology 8thEdition
 • Neal P. Anatomy of Nerve Entrapment Sites in theUpperQuarter- J HAND THER. 2005;18:216–229.
 • Gudemez E. CompressionNeuropathies in theUpperExtremity- Türk AileHekDerg 2007; 11(1): 5-12
 • Manske PR. Compression of the radial nerve by the tricepsmuscle- J Bone Joint Surg Am. 1977;59:835–6
 • Surangi L. Median nerve compression by Struthers ligament.-J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1983;46:1047–9
 • Spinner M. The arcade of Frohse and its relationship toposteriorinterosseousnerveparalysis. J Bone JointSurgBr.1968;50:809–12
 • Çelik Y. HereditaryNeuropathywithLiabilitytoPressurePalsiesin a Turkish Patient (HNPP):A RareCause of EntrapmentNeuropathies in YoungAdultsTurkishNeurosurgery 2008, Vol: 18, No: 1, 82-84
 • Gürbüz H. Pronator Teres Sendromu- ActaOrthopTraumatolTurc 31: 378-381, 1997
slide53

Teşekkürler

Teşekkürler…