pistiilid l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õpistiilid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õpistiilid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Õpistiilid - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Õpistiilid. Individuaalsete õpistiilide ideed tutvustati 70. aastatel. Õpistiil koosneb sellest, kuidas me tajume ja töötleme informatsiooni, elamusi ja kogemusi. Õpistiil on indiviidi eelistatuim meetod info töötlemiseks, kontsentreerumiseks, omastamiseks, meenutamiseks.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Õpistiilid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Individuaalsete õpistiilide ideed tutvustati 70. aastatel.
 • Õpistiil koosneb sellest, kuidas me tajume ja töötleme informatsiooni, elamusi ja kogemusi.
 • Õpistiil on indiviidi eelistatuim meetod info töötlemiseks, kontsentreerumiseks, omastamiseks, meenutamiseks.
 • Erinevaid õpistiilide mudeleid ja teooriaid on palju.
 • Õpistiili on võimalik kujundada sobivaid õpistrateegiaid õpetades.
curry sibula mudel
Curry “sibula mudel”

Õpi

strateegia

õpistiil

infotöötlusstiil

tajustiil

tajustiil
Tajustiile eristatakse selle põhjal, kuidas me erinevat infot tunnetame, töötleme ja salvestame.

Selle järgi eristatakse kujundlikult ja verbaalselt mõtlevaid inimesi.

Tajustiil
infot tlusviisid
Infotöötlusviisid

Infotöötlusviise võib jagada kaheks:

 • aktiivselt katsetav
 • reflektiivne, järelemõtlev
pistiilid6
Õpistiilid

Õpistiil kujuneb välja erinevate infotöötlusstiilide koosmõjul.

Õpistiilid:

 • VAK
 • VARK
 • David Kolbi mudel
 • Honey and Mumfordi õpistiil
test 1
Test 1

Vaadake 30 sekundi jooksul järgmist pilti ja jätke pildil olev meelde.

slide8

32

miks

144

põdravasikas

8

KUUM

moosipirukas

2005

maasikas

k simused
Küsimused
 • Mis arv oli pildi keskel?
 • Mis värvi oli auto?
 • Mis sõna oli sinisega kirjutatud?
 • Mitu kuuske oli pildil?
 • Mis värvi oli maja katus?
 • Mis pilt oli all vasakus nurgas?
 • Mis tähega algavaid sõnu oli kõige rohkem?
 • Mis oli kõige suurem arv?
 • Mis täidisega oli pirukas?
 • Mis arv oli kõige suuremalt kirjutatud?
vastused
Vastused
 • Mis arv oli pildi keskel? 32
 • Mis värvi oli auto? Roheline
 • Mis sõna oli sinisega kirjutatud? Põdravasikas
 • Mitu kuuske oli pildil? 4
 • Mis värvi oli maja katus? Punane
 • Mis pilt oli all vasakus nurgas? Tiiger
 • Mis tähega algavaid sõnu oli kõige rohkem? M
 • Mis oli kõige suurem arv? 2005
 • Mis täidisega oli pirukas? Moosiga
 • Mis arv oli kõige suuremalt kirjutatud? 8
tulemused
Tulemused

Õiged vastused:

10 – väga visuaalne õppija

8-9 – üle keskmise visuaalne õppija

6-7 – keskmine visuaalne õppija

4-5 – alla keskmise visuaalne õppija

2-3 – sa ei ole visuaalne õppija

0-1 – kas sa magasid?

test 2
Test 2

Kuulete 2 korda 14 nime. Jätke need meelde.

k simused13
Mis oli esimene nimi?

Mis oli viimane nimi?

Milline oli kõige pikem nimi?

Millised olid 3 poiste nime?

Milline oli kõige lühem nimi?

Mitu nime algas m tähega?

Milline oli vene nimi?

Mis nimi lõppes u tähega?

Milline oli viimane poisi nimi?

Mis nimi algas täishäälikuga?

Küsimused
vastused14
Mis oli esimene nimi? Siiri

Mis oli viimane nimi? Lote

Milline oli kõige pikem nimi? Ferdinand

Millised olid 3 poiste nime? Ferdinand, Kalle, Kaspar

Milline oli kõige lühem nimi? Kai

Mitu nime algas m tähega? 2

Milline oli vene nimi? Sventlana

Mis nimi lõppes u tähega? Triinu

Milline oli viimane poisi nimi? Kaspar

Mis nimi algas täishäälikuga? Anne

Siiri

Mari

Anne

Ferdinand

Marili

Triinu

Luule

Viivi

Kalle

Svetlana

Kai

Kaspar

Karin

Lote

Vastused
tulemused15
Tulemused

Õiged vastused:

10 – väga auditiivne õppija

8-9 – üle keskmise auditiivne õppija

6-7 – keskmine auditiivne õppija

4-5 – alla keskmise auditiivne õppija

2-3 – sa ei ole auditiivne õppija

0-1 – pead vist oma kuulmist kontrollima

pistiilid meelte alusel vak
Õpistiilid meelte alusel - VAK

60 %

10 %

30 %

 • KINESTEETILINE
 • mudelid
 • puudutamine
 • seistes/liikudes
 • õppimine
 • sagedased pausid
 • VISUAALNE
 • pildid, graafikud
 • värvused
 • joonista/kirjuta
 • näitvahendid
 • AUDITIIVNE
 • -vestlus/diskussioon
 • lindistamine
 • müra segab
 • muusika kinnistab
slide17
VARK
 • Visuaalne (Visual)
 • Kuulmispõhine (Aural)
 • Lugemis-ja kirjutamispõhine (Read/Write)
 • Kinesteetiline, liikumisel põhinev (Kinesthetic)

Küsitlus eesti keeles

http://www.vark-learn.com/english/index.asp

kuidas pistiile arvestada
Kuidas õpistiile arvestada
 • Illustreeri tundi jooniste, diagrammide, esitluste või näitvahendite abil.
 • Tutvusta alati enne probleeme ja seosta neid igapäevase tegelikkusega
 • Esita uut materjali loogilises järgnevuses
 • Kasuta abstraktsete asjade kirjeldamisel analoogiaprintsiipi tavaelust
 • Enne teooriate tutvustamist demonstreeri protsesside jooniseid või mudeleid
slide22
Enne teooriat lase õpilastel andmed koguda praktiliste vaatluste ja eksperimenteerimise kaudu.
 • Lase õpilastel teoorias õpitavat praktiliselt läbi katsetada.
 • Tee suulist materjali ette kandes aegajalt mõtlemispause küsimuste esitamiseks.
 • Anna õpilastele rühmatööülesandeid.
kasutatud materjalid
Kasutatud materjalid
 • http://www.tark.ee/OPISTIILID-Kuidas-me-opime-ja-opetame-p44.html
 • http://www.e-ope.ee/_download/repository/P.Luik_Opistiilid_ja_hindamismudelid.pdf
 • http://lepo.it.da.ut.ee/~kpata/ppt/esitlused/opistiilid.ppt
 • http://www.nwlink.com/~Donclark/hrd/styles.html
 • http://www.slideshare.net/gerryhill/learning-styles-presentation
 • http://www.vark-learn.com/english/index.asp
 • http://deepzone2.ttu.ee/hhp0020/didaktika/didaktika2.pdf